"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Erő, nem pedig személy

2012/06/12. - írta: sefatias

Néhány nappal ezelőtt egy postban leirtam azt, hogy mire jutottam a szent szellem voltával kapcsolatban. Ez a véleményem nem változott meg, viszont a birtokomban van egy könyv, amely Jehova Tanúi közül is nagyon keveseknek van meg, ráadásul az Őrtorony könyvtárból is kihagyták valamiért. A címe: SZENT SZELLEM - az eljövendő új rend mögötti erő! Bár az egész könyv a szent szellemmel foglalkozik, az erő melletti bizonyítékok csupán ennyit alkotnak a könyvben.

 

Erő, nem pedig személy

Nagyon találó és sokat mondó az a szó, melyet Isten írott Igéjében, a Szent Iratokban megfelelőnek találtak az Istenből kiáramló láthatatlan, tevékeny erő megnevezésére. A Szentírás bevezető részében ru’ahh-nak nevezik. Az első bibliai könyv legkorábbi görög fordítása pneu’ma kifejezéssel adja vissza. Mivel a héber ru’ahh szó a cselekvés és a mozgás fogalmát is magában foglalja, az angol fordítók a „széllökés, lélegzet, fuvallat, szélvihar, szél, tevékeny erő” valamint „szellem” szavakkal fordították. Így tehát a szövegkörnyezet, amelyben ez a héber szó megtalálható, segít meghatározni, hogy a „szellem” szóval vagy más kifejezésekkel kell-e fordítani a héber kifejezést.

Például a Szentírás második versében fordul elő első ízben a ru’ahh szó. Hogyan kell ezt más nyelvre fordítani? Nos, a népszerű angol nyelvű bibliafordítás, a King James Authorized Version (Jakab Király Jóváhagyott Fordítás) az 1. Mózes :1, 2-őt így fordítja: „ Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig lakatlak és üres volt;és sötétség volt a mélység színe felett. És az Isten szelleme lebegett a vizek felületén”. Viszont a Chicagói Egyetem által 1939-ben kiadott An American Translation (Egy Amerikai Fordítás)ezt adja vissza: „ Amikor Isten teremteni kezdte az egeket és a földet, a föld lakatlan pusztaság volt; sötétség borította el a mélységet és viharos szél söpört végig a vizek felszínén.” Itt a „szellem” szó helyett a „szél” kifejezést használják és az „Isten szelleme” kifejezést „viharos szél” kifejezéssel helyettesítik. Az Egy Amerikai Fordítás tehát azt mutatja, hogy a ru’ahh szó valami láthatatlan és mozgásban vagy működésben levő dolgot jelent.

Szem előtt tartva, hogy a ru’ahh kifejezés egy működésben levő láthatatlan erőt jelent a Szentiratok Újvilág Fordítása az 1. Mózes 1:1,2-őt az alábbiak szerint fordítja: „Kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet. Ekkor a föld alaktalan és puszta volt, és sötétség volt a vízből álló mélység színén. És Isten tevékeny ereje mozgott ide-oda a vizek felülete feltett.” Ez a fordítás, akárcsak az Egy Amerikai Fordítás, világossá teszi, hogy semmiféle „Szellem”-nek nevezett személy nem mozgott láthatatlanul a vizek fölött, amelyek az egész földgolyót beborították. Ehelyett Isten személytelen tevékeny ereje mozgott ide-oda a vizek megvilágítatlan felülete felett.

Hogy milyen megnyilvánulása volt láthatatlan, tevékeny erejének, nem tudjuk; az eredeti feljegyzésben nem részletezik. Az azonban biztos, hogy Isten tevékeny ereje nem mozgott céltalanul ide-oda, pozitív hatás nélkül. Valószínűleg arra szolgált, hogy eltávolítson minden kozmikus porfelhőt, amely körülvette a földet és gátolta a naptól jövő fényt abban, hogy eljusson a vízből álló mélység felszínéig az egész földgolyón. ( Lásd az 1 Mózes 8: 1-et, ahol a ru’ahh szót nem ’szellem’-nek hanem „szél”-nek fordítják.)

Mindenesetre mivel Isten tevékeny ereje egy meg nem állapított időtartamon át ide-oda mozgott a vízből álló mélység felszíne felett, ez az isteni parancs következett: „Azután látta Isten, hogy jó a világosság és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És Isten a világosságot nap[pal]-nak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. És lett este és lett reggel, első nap” ( 1 Mózes 1: 3-5)Isten szentségével összhangban tehát, az ő tevékeny ereje vagy szelleme jó irányban, jó cél érdekében működött. „Szent szellemnek bizonyult. Általa folytatta Isten a céljai megvalósítását ősszüleink javára a földön, hogy láthassanak a nappal világosságánál.

Tevékeny erejének legelső megemlítésétől kezdve Isten mindig az ember javára használta fel ezt az erőt. E tény értékelése a szent szellem mennyei Forrásához vezet minket. A szelem évezredeken át történő működésének bibliai feljegyzése elárulja, hogy Isten mindig szent módon használta fel szellemét. Ez az erő Isten igazságos céljait szolgálta. Sohasem szabad szembekerülnünk a Mindenható Isten eme láthatatlan tevékeny erejével. Ugyanazt kell éreznünk, mint a bibliaíró, aki azt mondta: „Taníts embem a te akaratodat cselekedni, mert te vagy az én Istenem. A te szellemed jó, az vezessen engem az egyenesség földjén”- 143. Zsoltár 10.

 

Címkék: Isten háromság
42 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr144583598

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tyrel007 2012.06.12. 15:46:54

Idézek Lothar Gassman könyvéből ( bitflow.dyndns.org/hungarian/LotharGassmann/Hungarian-Jehova_Tanui_1998.pdf ), ahol felel az ezzel kapcsolatos Őrtornyos érvelésre

„A szent Szellem - Isten tevékeny ereje”

A „szent szellemről” Joseph Franklin Rutherfordnál „Isten hárfája” című könyvében ezt olvassuk: „A szent szellem Jehova láthatatlan ereje és energiája, láthatatlan befolyása. Isten szent, ezért ereje, energiája és befolyása szent” (91. o.).

Hasonlóan jellemzi Isten Lelkét a „Kell-e hinned a Háromságban?” című Őrtorony-irat, eszerint „irányított erő”, sőt az elektromos áramhoz hasonlítja:

„A Bibliában a ’szent szellem’ kifejezés az az irányított erő, amelyet Jehova Isten sokféle módon felhasznál szándékának megvalósítására. Bizonyos értelemben hasonlítható az elektromos áramhoz, vagyis olyan erő, amely sokféle formában képes működni.

Az lMózes 1:2-ben a Biblia kijelenti, hogy ’Isten tevékeny ereje [’szelleme’ (héberül: ru'ach)] mozgott ide-oda a vizek felszíne felett’. Itt Isten szelleme az ő tevékeny erejeként vett részt a föld megformálásában.”

A Lélek elektromos áramhoz hasonlítása nem csak Jehova Tanúinál fordul elő, hanem az okkultizmusban és a spiritizmusban is, akikkel istenképük következtében Jehova Tanúinak több közös vonásuk van, mint amennyit észre akarnak venni. A spiritiszta Johannes Greberrel való érintkezési pontokra már rámutattunk. A tárgyiasított lélekfogalomnak is ezoterikus gyökerei vannak, és nagyon hasonlít az „ÉLETERŐHÖZ”, amely a különböző ezoterikus rendszerekben eltérő néven fordul elő.

Az okkultizmus és a spiritizmus számára az egész valóság SZELLEMI-ENERGIAI ERŐTÉR. Ebben az ásványok, a növények, az állatok, az emberek világa, továbbá „Isten” és „az isteni” csak az életenergia különböző szintjét mutatja. Ez az életenergia vagy életerő az egyes vallásokban vagy világnézeti-vallási rendszerekben különböző nevet visel -, mégis ugyanarról van szó: „a világosság bukott angyalának világából" (2Kor 11:14) származó erő. Lehet világéter (F. A. Mesmer), od-erő (K. von Reichenbach), jeszód (kabbala), máná (Polinézia), baraka (szufizmus), ka (Egyiptom), esi (taoizmus), prána (hinduizmus) stb.

Jehova Tanúi azonban nem tudnak mit kezdeni azzal a megfigyeléssel, hogy a Biblia SZEMÉLYKÉNT szól a Szentlélekről: beszél (Csel 13:2; 21:11), gondolkodik (Csel 5:3; 15:28), tanít (Lk 12:12; Jn 14:26), adományokban részesíti az embereket (1Kor 12:11), és ismeri a jövőt (Csel 21,11). Megszomorodhat (Ézs 63:10; Ef 4:30), megcsalhatják (Csel 5:3) és káromolhatják (Mt 12:31). Keresi az emberek közösségét (2Kor 13:13). Szállást vehet az emberben, és el is hagyhatja, ha az ember megreked a bűnben (Zsolt 51:13; Lk 11:13; Csel 2,4; 1Kor 6:19). Isteni tulajdonságai vannak: mindentudás (1Kor 2:10k), teljhatalom (Lk 1:35-37) és örökkévalóság (Zsid 9:14). Olyan névvel bír, amelyre meg lehet keresztelkedni (Mt 28:19). Vigasztaló (Paraklétosz), aki Jézust eltávozása után helyettesíti (Jn 16:7-17), és aki szeret minket (Róm 15:30).

Az Őrtorony Társulat ide vonatkozó „ellenérvei” rendkívül gyengéknek tűnnek. Először egy kevésbé ismert katolikus (!) teológusnál találnak menedéket:

„Dehát nincsenek-e a Bibliában olyan versek, amelyek a szent szellemről úgy beszélnek, mintha személy lenne? Vannak, de jegyezzük meg, mit mond erről egy katolikus teológus, Edmund Fortman a The Triune God (A háromszemélyű Isten) című könyvében: ’Bár ezt a szellemet gyakran személyre utaló szavakkal írják le, valójában teljesen világosan kitűnik, hogy a [Héber Iratok] szent írói sohasem értelmezték vagy ábrázolták ezt a szellemet különálló személynek’” („Háromság” 21. o.).

Fel kell tennünk a kérdést, honnan akarja ezt Fortmann tudni. Ha elfogulatlanul olvassuk az előbb idézett bibliai helyeket, akkor tagadhatatlanul a Szentlélek személyes jellemzőibe ütközünk. Jehova Tanúi azonban ezzel szemben is elővesznek egy érvet:

„A Szentírásban nem szokatlan, hogy egy tárgy vagy fogalom meg van személyesítve. A bölcsességről azt olvassuk, hogy fiai vannak (Lk 7:35). …ennélfogva a szent szellem sem válik szellemszeméllyé a megszemélyesítés által” (i. m. 21k).

Erre a következőket válaszolom: A Biblia valóban megszemélyesít ilyen fogalmakat, mint „bölcsesség”, „bűn” és „halál”. Ez a tény azonban nem szól az ellen, hogy emellett VALÓDI SZEMÉLYEK is vannak, mint például a Szentlélek, természetesen valódi személyes jellemzőkkel.

Ha az ilyen fogalmak mint bűn stb. megszemélyesítésénél nem stíluseszközről lenne szó, mondhatnánk: A „visszaélés” nem szünteti meg a használatot (azaz, a valóságos személyek személyként való megjelölését).

Jehova Tanúi ennyitől még nem adják meg magukat. Ezt írják:

„Még azokban a bibliai szövegekben is, ahol a szent szellem szól, egyéb szövegekből kitűnik, hogy ezt vagy embereken vagy angyalokon keresztül teszi (Mt 10:19.20; Csel 4:24.25; 28:25; Zsid 2:2). A szellem működését ilyen esetekben a rádióhullámokhoz lehet hasonlítani, amelyek egyik személytől egy messzi távolságban lévő másik személyhez képesek üzenetet továbbítani.” („Háromság” 22. o.).

Itt is vissza lehet kérdezni: Ha a Lélek embereken keresztül beszél, akkor miért ne legyen személy? Az ellenkezője igaz: Éppen MIVEL személy - persze láthatatlan és térben nem korlátozott - az isteni Szentháromság harmadik személyeként -, beszélhet emberekhez, amint ezt az Őrtorony Társulat által említett és még sok más bibliai szöveg mutatja. MIVEL személy, szállást vehet azokban az emberekben, akik szeretik Istent, de vissza is vonulhat, ha megszomorítják -, és természetesen beszélhet és cselekedhet is általuk, amíg bennük lakozik.

Személytelen erő-e a Szentlélek - vagy azonos-e a személyes Istennel, a világ teremtőjével? A kérdés egyértelműen megválaszolható: A Szentlélek Isten, nem pedig erő. A Szentlélek hatása által azonban - még jobban: SzentlélekKÉNT mutatja meg erejét Isten a földön, azután, hogy a Fiú az Atya mellé megdicsőült. Ennélfogva „a Szentlélek erejének hatásáról” is beszélhetünk. De - hogy még egyszer világossá tegyük -, a Szentlélek nem személytelen erő, hanem a személyes Isten, aki az isteni Háromság harmadik személyeként kinyilvánítja erejét a gyülekezetben. Jézus nem sokkal megfeszítése előtt így szólt tanítványaihoz:

„…jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó (ho paraklétosz) nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énben nem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek” (Jn 16:7-15).

Itt - mint más említett bibliai szövegekben is -, állandóan személyes kategóriákkal találkozunk. Isten és a Szentlélek azonosságáról záró bizonyítékként Anániás ás Szafira történetére utalok:

„Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szatírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: ’Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy HAZUDJ A SZENTLÉLEKNEK, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek HAZUDTÁL, hanem az ISTENNEK’” (Csel 5:1-4).

Ezek a kijelentések: „hogy hazudj a Szentléleknek” és „hazudtál …Istennek” teljesen párhuzamosak, így nem lehet kétséges, hogy a Szentlélek - Isten.”

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.06.12. 15:56:27

@Tyrel007: bár korábban már letettem a voksom a szent szellem személy volta melett, az utolsó mondatodat, az anániással, és zafirával történtekkel kapcsolatban, nem tartom perdöntőnek. Ez inkább közvetett, mint közvetlen bizonyíték. Már sokat rágódtam ezen a versen. Szerintem ez csak következtetés. Persze azért nem vagyok 200 %-ra meggyőződve erről, de szerintem ebbe a mondatba belefér, hogy két külön személyről legyen szó.

karecsi 2012.06.13. 12:00:03

@sefatias: nem külön személyről mert a lehelet nem lehet személy Szó helye
Görög alak
Magyar jelentés
Szófaj
Elemzés
Szótári alak
Változatok

Jn 16,13,6
πνεῦμα
Szellem/Lélek
nm.
n.sg.nom.
πνεῦμα, -́ατος
πνεῦμα !, πνεῦμα !, πνεύματος !, πνεύματι !, πνεύματα !, πνεύματα !, πνευμάτων !, πνεύμασιν !
Szótári információk: fuvallat, lehelet, lélek, szellem; BÚG: τ tövű ragozás, n.
Lábjegyzet: nincs

Első azonos szótári alakú szó: Mt 1,18,25
Előző azonos szótári alakú szó: Jn 15,26,13
Következő azonos szótári alakú szó: Jn 19,30,16
Abc-rendben előző szóalak:Jn 19,30,16
Abc-rendben következő szóalak:Jn 15,26,13

Görög Újszövetség - Magyar nyelvtani elemzésekkel
és mindenhol ez van és ha személy és még Isten is akkor miért nem nagy az ő (amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,)

Catilina. 2012.06.14. 20:28:56

@karecsi: És még azt is hozzátenném,hogy további problémát jelent,hogy személyt sem adni,sem kitölteni,sem azt magunkba fogadni,sem abból kérni nem lehet.Márpedig a Biblia sok helyen utal így a "pneumára",ami leszállt a hívőkre,amivel betöltekeztek a tanítványok,amiből ad Isten,ha kérjük stb.

Ping-Pong 2012.06.15. 03:01:10

@Catilina.:
Az Atyáról és a Fiúról is mond olyanokat az Írás, hogy betölti a hívőket, hogy Krisztus a hívőkben lakozik, stb. - ezen logikád alapján tehát az Atya és a Fiú sem lehetne személy.
www.bible.ca/trinity/trinity-holy-spirit-arian-proof-texts-refuted.htm#five

Erő pedig ugyebár nem lehet, ha egyszer a Szentírás megkülönbözteti a Lelket az Isten erejétől ("a Lélek _ÉS_ az erő"), és beszélnek a SzentlélekNEK az ereJÉRŐL -> tehát a Lélek nem lehet azonos az erővel.

küzdős 2012.06.15. 20:18:03

@Ping-Pong:
Látszik, hogy erre a témára vagy kihegyezve, de van valami új, ami érv lehetne, mert én egyfolytába csak ezt olvasom? Mindegy, hogy ki mit mond, ami mellesleg ésszerű is, de az előkészített néhány variációból álló válasz következik tőled. Szerintem meg kellene emésztened a más fűszerezésű gondolatokat is, próbáld a más gondolkodású egyének szemével nézni a felmerülő témákat, ne csak a magad trombitáját fújd. Egy összhangban levő zenekarban több hangszer is szépen szólhat egyszerre is.
Már jeleztem máskor is, hogy értelmes és okos vagy, de hidd el, hogy nem vagy ezzel egyedül.
Üdv.

Tobzoska 2012.07.04. 18:47:00

És ehhez mit szóltok?:

"I. Korintus levél:12
3 Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.
4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5 A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
7 Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8 Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9 Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10 Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
12 Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.
13 Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg."

Ezekből a sorokból úgy tűnik, a Szent Lélek Isten lelke, úgy is fogalmazhatunk, hogy az Isteni Igazság, Tudás, amely többféle formában nyilvánulhat meg az emberben. Persze ez csak az én meglátásom, majdhogynem laikusként.

Azon gondolkodtam, hogy valóban úgy van-e, ahogy érzem: Kezdetben Jehova közvetlenül beszélt az emberhez. Ez később mintha megváltozott volna, már csak kiválasztott embereken, prófétákon keresztül kommunikált. Az Újszövetséggel "könnyebbé" vált a kommunikáció, a Szent Szellem nagyon sok arra érdemes személyen keresztül "üzent", mindehhez "csak" nyitottá kellett válni az igazságra.

Lehet, hogy felületesen nyúltam a témához, de bocsássatok meg, még nagyon kezdő vagyok.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.07.04. 20:16:16

@Tobzoska: Dehogy nyúltál felületesen a témához. Sőt köszönöm, hogy kommenteltél. Itt mindannyian laikusok vagyunk. Nehogy azt hidd, hogy azért van saját blogom, mert én már mindent tudok! Pont ellenkezőleg. Én is csak ismerkedem az új dolgokkal, és ez a blog megfelelő eszköz a témák megvitatására. Érdekes, hogy pont tegnap olvastam ezt a részt a Bibliámban. Ez a rész is azok közé tartozik, ahol túlságosan meg van személyesítve a szent szellem. Ezért is következtettem arra, hogy személynek kell lennie

gömbőc33 2012.07.27. 20:17:18

@Catilina.: ne feledd el, hogy nincs fizikai teste, örök szellem- a démonok személyek, mégis el tudják foglalni az ember fizikai testét- tehát arra hivatkozni, hogy egy személlyel pl nem lehet betöltekezni, merőben hibás érvelés. Adni is lehet, hiszen Jézus azt mondta, hogy elküldi, tehát odaadja, minden egyes fogalmat, amit cáfolatként felhozol, könnyű megmagyarázni. De miért is kellene nekünk mindent világosan megértenünk, akkor amikor a világegyetem Teremtőjéről van szó?

karecsi 2012.07.28. 11:32:40

@gömbőc33: egy személlyel egy személybe lehet de nem több ezerbe, ahogy a biblia mondja.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.07.28. 11:39:02

@karecsi: hol mondja a biblia ezt a szabályt? De nem hiszem, hogy a szent szellemnek ez olyan túl nagy gondot jelentene a föld megteremtése után

gömbőc33 2012.07.28. 12:36:49

@karecsi: ez a baj jehova tanúival, hogy mindent meg akarnak magyarázni, mindent fel akarnak fogni emberi értelemmel. Márpedig Istent nem lehet. Legyél alázatos, és fogadd el, hogy nem érthetsz meg mindent.... Istennek semmi sem lehetetlen!

Mark Tailor 2012.07.29. 09:33:54

@gömbőc33:

"ne feledd el, hogy nincs fizikai teste, örök szellem- a démonok személyek, mégis el tudják foglalni az ember fizikai testét- tehát arra hivatkozni, hogy egy személlyel pl nem lehet betöltekezni, merőben hibás érvelés."

Az, hogy belemegy valakibe, nem muszáj szó szerint venni. Ugyanis lehet úgy érteni hogy elfoglalja szívét, elméjét a démoni (vagy másik esetben az isteni)szellemiség, és innentől eszerint cselekszik. Vagyis erejükkel, szellemiségükkel hatnak rá.

Innentől kezdve hibás a gondolkodásod.

Mark Tailor 2012.07.29. 09:36:24

@gömbőc33:

@karecsi: ez a baj jehova tanúival, hogy mindent meg akarnak magyarázni, mindent fel akarnak fogni emberi értelemmel. Márpedig Istent nem lehet. Legyél alázatos, és fogadd el, hogy nem érthetsz meg mindent.... Istennek semmi sem lehetetlen!

Az antiJT-kel pedig az a baj, hogy megeszik és vallják a félrevezető tanításokat, csakhogy ellentmondhassanak az Őrtoronynak.

Mark Tailor 2012.07.29. 09:54:34

@Ping-Pong:

Az Atyáról és a Fiúról is mond olyanokat az Írás, hogy betölti a hívőket, hogy Krisztus a hívőkben lakozik, stb. - ezen logikád alapján tehát az Atya és a Fiú sem lehetne személy.

Simán lehet személy, ugyanis az Atya és a Fiú szellemisége, ereje tölti be a hívőket, vagyis hat a gondolkodásukra tevékenységükre.

Erő pedig ugyebár nem lehet, ha egyszer a Szentírás megkülönbözteti a Lelket az Isten erejétől ("a Lélek _ÉS_ az erő"), és beszélnek a SzentlélekNEK az ereJÉRŐL -> tehát a Lélek nem lehet azonos az erővel.

Kínlódás az érved.

Az erőnek is lehet ereje: pl "erőnek erejével vette el", ezért a "szent szellemnek erejével" nagyon is jó kifejezés, csak éppen csőbe húzta a logikádat. :)

Mark Tailor 2012.07.29. 09:57:39

@Tyrel007:

Jehova Tanúi azonban nem tudnak mit kezdeni azzal a megfigyeléssel, hogy a Biblia SZEMÉLYKÉNT szól a Szentlélekről: beszél (Csel 13:2; 21:11), gondolkodik (Csel 5:3; 15:28), tanít (Lk 12:12; Jn 14:26), adományokban részesíti az embereket (1Kor 12:11), és ismeri a jövőt (Csel 21,11). Megszomorodhat (Ézs 63:10; Ef 4:30), megcsalhatják (Csel 5:3) és káromolhatják (Mt 12:31). Keresi az emberek közösségét (2Kor 13:13). Szállást vehet az emberben, és el is hagyhatja, ha az ember megreked a bűnben (Zsolt 51:13; Lk 11:13; Csel 2,4; 1Kor 6:19). Isteni tulajdonságai vannak: mindentudás (1Kor 2:10k), teljhatalom (Lk 1:35-37) és örökkévalóság (Zsid 9:14). Olyan névvel bír, amelyre meg lehet keresztelkedni (Mt 28:19). Vigasztaló (Paraklétosz), aki Jézust eltávozása után helyettesíti (Jn 16:7-17), és aki szeret minket (Róm 15:30).

Ugyanmár. Azért mert vannak megszemélyesítések a Bibliában, az még akkor sem lesz személy, ha ti a látszat kedvéért nagybetűvel írjátok.

Ezzel a vergődésen kívűl nem tudtok mit kezdeni........

vakulencsuk matróz 2012.07.29. 10:34:41

@Mark Tailor: Megjöttél,barátom?Elvonási tüneteid vannak?(Indexelvonási). :-P

Mark Tailor 2012.07.29. 10:39:48

@vakulencsuk matróz:

Gyakorlom a hamisság visszaszorítását :-P

vakulencsuk matróz 2012.07.29. 10:48:00

@Mark Tailor: nem túl sok megszemélyesítés ez ugyanarra?

gömbőc33 2012.07.29. 10:51:43

@sefatias: úgy látom a te blogod lett a játszótér........

Mark Tailor 2012.07.29. 10:59:57

@vakulencsuk matróz:

Te a számokat nézed, vagy a tartalmat ?

Egy erő, a szellemiség cselekedetekre késztet, gondolatokat hoz elő, állásfoglalást tesz valami mellett.

Látod egy mondatban 3 megszemélyesítést is használtam, tehát már biztos, hogy az erő valójában személy ;-)

vakulencsuk matróz 2012.07.29. 12:24:35

@Mark Tailor: Én a szövegkörnyezetet nézem,barátom...,az pedig nagyon nem titeket támogat.

Mark Tailor 2012.07.29. 12:29:53

"Én a szövegkörnyezetet nézem,barátom...,az pedig nagyon nem titeket támogat"

Pedig minket támogat. Ha keresztényi szellemmel néznéd a szövegkörnyezetet,ráadásul összevetnéd az ideológiáddal ellentétes versekkel, akkor ez nyilvánvaló lenne számodra is.

karecsi 2012.07.29. 16:57:54

@sefatias: De nem hiszem, hogy a szent szellemnek ez olyan túl nagy gondot jelentene a föld megteremtése után. ha Isten ereje akkor nem de ha személy akkor igen.

reboot (törölt) 2012.07.31. 10:32:46

@Mark Tailor: behalok rajtad... te beszélsz a szövegkörnyezetről?? :D ezt nem hiszem el :D

talán ez az egyik legnagyobb átverés jt-nál

komoly ábrázattal figyelmeztetnek arra, hogy ne ragadd ki a szövegkörnyezetből a szóban forgó verset

pedig ők nagyrészt ezt művelik, de úgy, hogy az olyan kis agymosott tónik mint te, észre sem veszitek

fogadj el egy jó tanácsot

akármelyik kiadványról van szó (pl. laposan tanúskodj, km, őrtorony) az idézett verset olvasd el úgy, hogy az egész fejezetet hozzá olvasod, ha nem vagy gyogyós, rá fogsz jönni, hogy kegyetlenül átvertek :D

én ezt csinálom már lassan 1 éve, és elég kijózanító, elkeserítő az a félrebeszélés, ami tanítás gyanánt történik

de tudod mit? csak hogy lásd milyen homály vagy, felteszek egy kérdést?

mi jános 3 levelének a központi gondolata? 1 szó! miről beszél jános, amikor arról van szó, hogy "isten parancsai nem nehezek"?? szövegkörnyezet? maga az egész levél tartalma?? mindhárom levél mondanivalója?

aztán nyisd ki szépen az elmúlt idők Őrtornyait, mondjuk 1 évre visszamenőleg, és nézd meg, hogy hányszor és mire használják fel ezeket a verseket....

te még nem látod át, hogyan vernek át, én már csak röhögök az egészen, vagy éppen mérgelődök :/

mimun 2013.02.01. 18:40:17

Tudna nekem valaki valasz adni arra, hogy az oszovetseg idejeben a zsidok pontosan ertettek azt, hogy Jehova szent szelleme mit is jelent, meg egyaltalan az Oszovetseg irasaibol megertettek e mindent, vagy csak a mi korunk emberenek okoz ez gondot.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.02.01. 20:29:06

@mimun: Az ószövetségben csak háromszor szerepel ez az elnevezés. Még néhányszor szerepel más jelzőkkel pl Isten karja, de A zsidók nem igen ismerték. Inkább a keresztény korban kapott nagyobb szerepet. A Szent Szellem kivolta, és feladata az első században nem okozott vitát, csak jóval később kezdtek vitákat folytatni róla. Ha a háromságra gondolsz, akkor azt kell mondjam, hogy ez a tan nem szerepel a Bibliában, és az újszövetséget olvasva, nem is igazán foglalkoztak vele. A Mai teológia akkoriban nem létezett. Tehát szerintem nem súlyponti kérdés.

metanoia 2013.02.01. 22:39:12

@mimun:

Isten Lelkének megnyilvánulásairól az alábbi ószövetségi igékben találkozhatunk.

Ezek annyira nyilvánvalóak voltak, h nem fért kétség az isteni megnyivánulásról.

De a Szent Lélek munkája igazából az Újszövetségben bontakozott ki.
Jézus ígérete szerint Ő elmegy, de elküldi a Szent Lelket és Ő minden igazságra elvezet majd.

4Móz 24,2
És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izráelt, a mint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek lelke vala ő rajta.

2Móz 35,31
És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:

1Sám 10,10
És mikor elmenének ama hegyre, ímé a prófétáknak serege vele szembe jöve, és az Istennek lelke ő reá szálla, és prófétála ő közöttök.

1Sám 16,23
És lőn, hogy a mikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.

1Sám 19,20
Követeket külde azért Saul, hogy Dávidot fogják meg. A mint azonban meglátták a prófétáknak seregét, a kik prófétálának, és Sámuelt, a ki ott állott, mint az ő előljárójuk; akkor az Istennek lelke Saul követeire szállott, és azok is prófétálának.

1Sám 19,23
És elméne oda Nájóthba, Rámában. És az Istennek lelke szálla ő reá is, és folytonosan prófétála, míg eljutott Nájóthba, Rámában.

2Krón 15,1
És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:

2Krón 24,20
Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, a ki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

Jób 33,4
Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

Ézs 61,1
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Ez 11,24
A lélek pedig felvőn engem, és vive Káldeába a foglyokhoz látásban az Isten lelke által, és felszálla előlem a látás, a melyet láttam.

Dn 4,6
Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásait, a miket láttam, és azoknak jelentését beszéld el.

Dn 5,11/a

Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne,...

mimun 2013.02.03. 16:58:32

@sefatias: @metanoia: Nagyon koszonom a segitsegeteket.

Silverman 2013.12.06. 15:06:32

Kedves Sefa!

Első körben azt szeretném megjegyezni, hogy a teremtésnél nem olvassuk azt, hogy vizet teremtett volna bárhol, bármikor, hanem az csak úgy volt ott.

Másodsorban nem látjuk ugye fizikálisan Istent, csak érezhetjük, vagy gondolatunkban lehet.

Jn 4,24 "Az Isten lélek"

Azt gondolom, hogy az Atya lélek, azaz amikor Szentlélekről van szó akkor az Atyáról van szó. Ez a kettő nem különböző személy, hanem egy és ugyanaz.
MIndez nem zárja ki, hogy erőt képviseljen.
Szent hármasság pedig nem létezik. Dogmafejlődés meg szavazás eredménye. A legtöbb betoldás direkte erre akar kijukadni, hogy erősítse a szent hármasságot.

Példa:

A szent hármasság kimutatható betoldása a Jelenések könyvében:

- Jel. 1: 11 „Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó” (dogmaigazolás betevése)

A Jel 1: 8 –ban az Atya nyilatkozik meg, mint alfa és omega.

A Jel. 1: 17-ben Jézus nyilatkozik meg, mint első és utolsó.

A Jel. 1: 11-ben „Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó” a kettőt közé tesz egyenlőséget a betoldás, hogy a szenthármasságot erősítse, azaz az Atyát és a Fiút isten értelemben próbálja eggyé gyúrni, holott az nem szerepelt a régi iratokban.

A Károli-ban szerepel még a beletoldás, a Békés – Dalos féle bibliában már nincsen benne. Az új világ fordításban szintén nincsen benne. Az új világ fprdítás ilyen szempontból jó.

Jézus nem Isten, hanem ember volt, csak sokkal hasonlóbb volt Istenhez, mint az átlag ember, egy volt vele, de lelkileg és szellemileg, nem pedig fizikálisan.

Tudjuk, hogy a katolicizmus sokmindent beolvasztott magába más vallásokból is. A Jupiter Juno Minerva római hármasság is létezett ebben az időben.

A zsinatokat és határozataikat el lehet olvasni, mikor mondják ki a hármasságot.

üdv
Silverman

Silverman 2013.12.06. 15:16:51

További betoldás a szent hármasság erősítése miatt:

- 1Jn. 5: 7 (dogma bevevése)
„Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három egy.”

A Károli féle Bibliában így található ez a szakasz. A katolikus Békés-Dalos féle kiadásban, már zárójelben van az adott szakasz és a lábjegyzetben olvasható, hogy a görög szövegekben nem volt benne ez a rész csak a 6. században került hozzá magyarázatként és ezt követően került bele a Vulgatába. Neve: Comma Joanneum. A református és az Új világ fordításban nincs benne.

A comma johanneum a IV. századból való Instantius püspök széljegyzete volt, amely belekerült a régi latin fordításokba, 800 előtt nem tartalmazta a vulgata sem.

A Biblia szövegébe 1520-ban került bele.

A sztori érdekes, mert Erasmus nem volt hajlandó belerakni, aztán becsületből volt kénytelen mégis beletenni.

Silverman 2013.12.06. 15:26:28

Még egy dolog:

Azt szokták mondani, hogy addig is úgy volt csak nem ismerték fel.

Hát kérem szépen, amíg nincsen kimondva, hogy kötelezeő azt hinni, addíg ugye meg van engedve az is, hogy valakik ne higyjenek benne, például Árius püspök és csapata.

Amint viszont ki van mondva kötelezően, mit KELL hinni és aki mást hisz az eretnek, onnantól megnyílik az út az üldözésekre, ahogy meg is történt. És nem csak a katolicizmusban, gondoljunk csak Szervéth Mihályra, aki a katolikus máglya elől menelkült genfbe Kálvinhoz, és ott égett el protestáns máglyán, csak mert azt merte tartani, hogy egy az Isten.

ORION 2013.12.06. 16:22:09

@Silverman: """Jézus nem Isten, hanem ember volt, csak sokkal hasonlóbb volt Istenhez, mint az átlag ember,"""Erről hol olvashatok a bibliában bővebben.EZEKHEZ MIT SZÓLSZ.

Jézust imádják az angyalok.Jézus „egy”-nek vallotta magát az Atyával.

Jn.10,30 "Én és az Atya egy vagyunk"Ján. 1,18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.Róm. 9,5 A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen Nem idézek többet ,ennyi is elég.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.12.06. 19:08:31

@Silverman: Pont erről csacsogok a Divinityn. Ott folytattam, ahol abbahagytad. Nézd meg

Silverman 2013.12.06. 20:03:26

szia

bekoopizhatod ezt bár akkor lehet elvágod magad.

mivel engem felkértek arra hogy NE írjak és azt mondtam oda akkor nem írok így én tartom a szavamat.
csak nem gondoltam, hogy ennyi hsz jön amikre tudnék reagálni, követem az eseményeket és sok kitratást kívánok hozzá.
üdv
S

Silverman 2013.12.06. 20:40:21

@ORION:
Kedves Orion!
Kissé sok mindenbe belefutottál, kezdjük az elején szerintem.
Honnan veszed, hogy Jézust angyalok imádják?

Én azt olvastam szolgálnak neki. De ezt másutt is írják, hogy szolgáló lelkek, azaz nekünk is szolgálnak.

Ettől még nem lesz Isten az emberből.

Továbbá, néhány megjegyzés a témához:

A Codex Syro-Sinaiticus-ban Mt 1,16 lectio variansa így hangzik:

„Jákob nemzette Józsefet, József, Mária férje nemzette Jézust''.

További szöveg változtatások az evangéliumokban:

Lk. 2:41 az ő szülei helyett, berakták: József és Mária,

2:43, marad a változás- és az ő anyja.

Lk. 2:33 Jézus apja helyett, változtatják
József.

2:48 egyszerűen kihagyják, hogy Jézus apja- összeegyeztethetetlen a dogmákkal.

Márk 6:3 A legkorábbi papiruszokon „az ács, Mária fia” szerepelt, ezt hitvédelmi szempontból változtatták meg simán ács fiára.

No nem mintha, az ÁCS nem Józsefre vonatkozna, itt a Mária fogantatására gondoltak, hogy azt igazolják, hogy nem igazán Máriától van, de az ÁCS-ot már elfelejtették átírni.

Ám térjünk vissza az angyalokhoz, akik az írás szerint a megkísértésekor szolgáltak. Persze csak némely evangélisták szerint...

Márk 1:12-13: A megkísértés legendája. A legenda továbbfejlesztett változatát olvashatjuk a többi evangéliumban. A 40 napos idő intervallum, Izrael 40 éves szintén pusztai tartózkodásával rokon (a megkeresztelkedéssel kapcsolatban innen jön az az ötlet, hogy a népéért és nem maga miatt vette a bűnbánat keresztségét), a továbbfejlesztett változatban 40 napos böjt is kialakul, épp úgy, mint Illés, vagy Mózes esetében. Teológiai mondanivalója, hogy Jézus különleges személy, aki képes ellenállni a sátán kísértéseinek, mivel szintén abból a hitből keletkezett a legenda, hogy ő a messiás.

A pusztai megkísértés történetében a Máténál előbb templom teteje a helyszín és utána a magas hegy, a Lukácsnál pedig előbb van a magas hegy és utána a templom teteje.

Kérdem én, ha a Szentlélek ihlette a szöveget, miért van eltérés az események sorrendjében?

Ez csak úgy lehetne, ha ez a megkísértés minimum kétszer majdnem ugyanúgy megismétlődött volna, ám mindegyik evangélista befejezi a saját történését, és onnan folytatja.

Szerinted szenilis az Isten, egyszer így diktálja le, egyszer amúgy?

A 40 az egy szimbolikus szám.

Ez a mennybementel egyik száma is, leszámítva, ha nem aznap történt, ahogyan az egyik evangelista írja.

Nézzük meg, hogy az evangélisták kikhez akarták tekintélyben felemelni Jézust!!

Példa:

Igehelyek: Máté 4:2, Lukács 4:2, II. Mózes 34:28, I. Királyok 19:8

„És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.” Máté 4:2

„Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.” Lukács 4:2

Ezt írják Jézusról. De ugyan kikhez méltó a hagyományban ez a 40 nap?

„És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. II. Mózes 34:28

Csak nem Mózeshez szeretnék hasonlítani, aki a legnagyobb tekintély volt?

És:
„És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.” I. Királyok 19:8

Csak nem Illéshez szeretnék hasonlítani tekintélyben ezzel a 40 nappal? Aki az egyik legnagyobb prófétaii tiszteletnek örvendett?

A pusztai tartózkodással kapcsolatban szintén meg lehet állapítani az ószövetségi szakaszt, amire épül, annak ellenére, hogy konkrét idézetet nem közölnek, ugyanakkor Mózes is és Illés is szintén negyven napot böjtöl, a hasonlítás kézzelfogható.

üdv
Silverman

ORION 2013.12.06. 21:20:47

@Silverman: """Honnan veszed, hogy Jézust angyalok imádják?"""Zsid 1,6
Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: "Imádja őt az Isten minden angyala!" Innen veszem!!!
"Ján. 1,18.Róm. 9,5.Ezekkel mi van !!!. Nem érdekel engem hogy ki menyit evett vagy ivott a sivatagban.Nem erről szól a történet!!!

Silverman 2013.12.06. 23:16:12

@ORION: Kedves Orion!

Te a zsidókhoz írt levelet hozod fel???

Egyrészt fogalmunk sincsen arról ki írta ezt, másrészt egyetlen dolog látszik a levélből:

szintézis az ó és új szövetség közt.

Nos ennek a megalkotása ettől a "szerencsétlen" embertől az egyik legnagyobb Jézus ellenesség volt, amit e korban el lehetett követni.

Egy halmaz spekuláció.
Az esszénus gyülekezet (akiket kirtottak) egy olyan képviselője írta, aki az egész nép reménységéért szállt harcba. Akik túlélték a saját ki-írtásukat, túlélték Jeruzsálem pusztulását(bár vannak utalások, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt írták). Nem mond le a zsidó tradícióról. Nem hiszi hogy így lenne vége, hiszen megszünt a zsidó vallás bűnbánati helye, a bűnbánatért való áldozat, mert ugye nem mennek el katolikus templomba gyónni. A zsinagógák pedig csak gyülekezési helyek, nem bűnért való áldozat bemutatására való oltárok.
Semmi több a levél, mint allegorizálás. Hitét vesztett ember keresi benne az új vallása hitét. Jézushoz semmi köze nincsen.

Melkisédeket egy embernek tekinti, holott az egy szimbólum volt már az ószövetségben is.

Melkicedek név: malek sálém békesség királya

a béke- sálóm, ókori jogi fogalom is a szövetségkötésre és vazallusi szövetség is. melkicédek egy szimbólikus szövetséges, anélkül, hogy városát megneveznék, mivel nincsen neki ilyen, ez egy szóvirág, azaz béke szállt rájuk.

A zsidókhoz írt levél szerzője még az ószövetséggel sincsen tisztában. Ábrahám és a király aki ellenség volt közt ott volt a békesség királya. Azaz békét kötöttek magyarán.

kb még 50 dolgot írhatnék a zsidókhoz írt levélről.

Lényeg a lényeg, semmi köze sincsen az igazi történeti Jézushoz.

És talán nem ártana azt megjegyezni, hogy az angyal jelentése követ. Azaz követek imádják max. Amit, ha így lett volna Jézus elutasít. Még az apostolok is elutasítják az imádást. Miért mondassz engem jónak? senki sem jó csak az Isten. Mondja Jézus is.
Ha istennek képzelte volna magát, vagy valóban az lett volna akkor azt mondja. Bizony bizony mondom néked helyesen mondád hogy egyedül én vagyok a jó. de nem ezt mondta.

Tehát ha imádja is őt az Isten minden követe, akkor sem adok hitelt, pont annak aki a legnagyobb támadást intézi Jézus tanítása ellen.

Ha viszont allegorizálok én is mint ő, akkor mindenki aki követi, az imádja és követ lesz. így elfogadható.

Felhívnám a figyelmedet arra is, hogy ez az egyetlen levél, amit maguk a biblia szerkesztői sem kötöttek névhez. Nem Pál levele a zsidókhoz, vagy Péter levele a zsidókhoz. Origenész azt írja, az " Isten tudja"...ki a szerzője. Római Kelemen (aki még egy darab evangéliumból sem tudott idézni ha Jézusról írt levelet, csak az Ézsaiásból idézte mi történt Jézussal)szerint Pál valamely tanítványa írta. nahát, ez is valami.

Maguk a kanonizáló egyházatyák, ők sem tudták ki a szerző.

Ám a teológiája alap lett. ezért kanonizálták, mert szükség volt rá.

Megjegyezném azt is, hogy a zsidókhoz írt levél első változata nem ír semmit krisztus feltámadásáról sem a keresztények feltámadásáról.

Ugyanakkor mikor a zsidókhoz írt levél tárgyalásakor kitérnek Pál apostolra, van egy nézet a zsidó tendenciában, sőt egy konkrét ember leírja, micsoda ez a damaszkuszi út és a pálfordulás.

Epiphanius az, aki leírja, hogy Pál egy gazember, mert eleve pogány volt aki Tarsosi pogányoktól született és nem zsidó, De beleszeretett a főpap lányába és ezért körülmetélkezett. Zsidó hitre tért, de kikosarazták, ezért fordult szembe a törvénnyel és a szombattal.

Szerelme miatt maradt nőtlen.

Marcion lázadt az ószövetség jahvéja ellen, miatta történt meg a kanonizálás azok részéről akik a jahve Úrat, egybemosták a krisztusÚrral.

Egyelőre ennyit, szerintem neked most ennyi elég lesz.

üdv
Silverman Ákos

ORION 2013.12.07. 07:38:48

"Ján. 1,18.Róm. 9,5.Ezekkel mi van !!!.

ORION 2013.12.07. 08:20:31

@Silverman:""" És talán nem ártana azt megjegyezni, hogy az angyal jelentése követ. """Kemény követ ez is.2Kir 19,35
Azon az éjszakán eljött az ÚR angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt.( Ha csak egy ilyen követem lenne rendet tennék Ukrajnában. HE he.)Jézusnak sok van és imádják ŐT. HIDD EL !!!Rendet is fog tenni az egész földön mikor eljön az ideje!!!

Prof.Silverman 2013.12.07. 10:30:10

@ORION:

Jézus, amennyiben mégis visszajönne, akkor is a szeretetet és a megbocsátást hirdetné a bosszúszomjas emberekenek.

Az apostolok is azt hitték, majd rendet vág.

A bosszúszomjas kereszténység is ezt hiszi, mindezt azért, mert Mózes és Pál tanítását teszik az eredeti jézusi tan helyére.

De mi történt az asszír táborban:

"Miféle pusztítás volt ez? Az „angyalnak” fordított málách héberül azt jelenti: „akit azért küldtek,
hogy végrehajtsa a parancsot”, feltehetőleg az Úr parancsát. A Királyok és Ésaiás könyvének
szövege azt magyarázza, hogy „lelket” küldtek Szanhérib seregére.1 „Ímé én oly lelket adok belé,
hogy... visszatér az ő földjére” - így szólt a katasztrófát közvetlenül megelőző prófécia. Több
tízezer harcos egyszerre bekövetkező halála nem lehet dögvész következménye, ahogy általában
feltételezik, mert a dögvész nem csap le ilyen hirtelen; a járvány, ha gyors, néhány nap alatt fertőz
meg egy nagy tábort, de úgy hat a sokaságra, hogy ez a fertőzések napról napra növekvő számával
jár.
A számos talmudi és midrási forrás mind egyetért abban, hogy miképpen pusztult el az asszír sereg:
lélek szállt le az égből Szanhérib táborára. Nem tűz, hanem emésztő lélek alakjában: „Lelkük
elégett, bár ruhájuk érintetlen maradt.” A jelenséget szörnyű zaj kísérte.2
Az aradgibil az ignis e coelo (tűz az égből) babiloni megfelelője.3
Szanhérib seregének pusztulásáról Hérodotosz is leír egy változatot. Ő egyiptomi utazása során az
egyiptomi papoktól vagy történetíróktól azt hallotta, hogy Szanhérib serege, amikor az egyiptomi
határokat fenyegette, egyetlen éjszaka elpusztult. E történet szerint egy egyiptomi templomban
tenyerében egeret tartó istenség szobrát állították fel, hogy megemlékezzenek e csodás eseményről.
A jelképes alakhoz Hérodotosz azt a magyarázatot fűzte, hogy egerek miriádja lepte el az asszír
tábort, s ezek szétrágták íjaik húrját és más fegyvereiket; a csapatok, fegyvereiktől megfosztva,
páni félelemben menekültek.
Josephus Flavius megismételte Hérodotosz változatát, és hozzátette, hogy létezik egy másik
változat is a kaldeus-görög történetíró, Bérósszosz tollából. Josephus bevezető szavakat írt egy
Bérósszosz-idézethez, de maga az idézet hiányzik A zsidók története jelenlegi szövegéből.
Nyilvánvaló, hogy ez a magyarázat eltért a Hérodotoszétól. Josephus közismerten racionális
beszámolójában az áll, hogy (bubó-) pestis okozta száznyolcvanötezer harcos hirtelen halálát az
asszír táborban, Jeruzsálem falai előtt, az ostrom legelső éjszakáján.
Hérodotosz elmondja, hogy látta a tenyerén egeret tartó isten szobrát, melyet az esemény emlékére
állítottak. Egyiptomban két város vallotta magáénak a szent állatot, a cickányt: délen Panopolisz
(Akhmim), északon pedig Letopolisz. Hérodotosz nem utazott Dél-Egyiptomba; ezért nyilván a
letopoliszi szobrot látta. Még ma is sok, néha zarándokok imáival teleírt bronzegér található
Letopolisz földjében.
A szent egér kultuszát tápláló mindkét város a „mennydörgés és meteoritok szent városa” volt.4
Letopolisz egyiptomi nevét ugyanaz a hieroglifa jelöli, mint a „mennydörgést”.
Egy, az Újbirodalom korából és Letopoliszból származó szövegben az áll, hogy e városban
ünnepségeket rendeztek „az ellenségeket emésztő tűz éjszakája” emlékére. E tűz olyan volt, mint
„a szél által az ég és a föld végéig űzött láng”.5 „Előjövök és belépek az emésztő tűzbe az
ellenségek elűzésének napján”, mondja a szöveg az isten nevében. A szent egeret tartó isten tehát
az emésztő tűz istene volt.
A kommentátorok azonban, amikor az egeret a bubópestis jelképeként értelmezték,6 egyetértettek
Josephus Flaviusszal abban, hogy Szanhérib seregét dögvész pusztította el.
Különös, hogy Hérodotosz számos kommentátora és a Biblia nem kevesebb kommentátora nem
fordított figyelmet a csapás e leírásainak bizonyos megegyezéseire. Ezékiás súlyosan
megbetegedett valamiféle bubófertőzéstől, és csaknem meghalt. Ésaiást hívták, ő azt mondta a
királynak, hogy meghal, de hamarosan visszatért, és orvosságot kínált neki - fügét rakott a
kelésekre -, majd azt mondta a királynak, hogy az Úr megszabadítja az azonnali haláltól és
ugyanakkor megszabadítja „az assiriai király kezéből... e várost”."

üdv
S