"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Merre tovább?

2014/05/21. - írta: sefatias

Ezt a posztot egy olyan személy készítette, aki még mindig rendszeresen jár összejövetelre, miközben már teljesen tisztában van azzal, hogy teljesen feleslegesen tesz, valamint rájött arra, hogy több évtizednyi áldozata egy szekta szolgálatában nem volt más, mint javarészt felesleges erőfeszítés. Azt hiszem a következő gondolatokat sokunk végigzongorázta már.

 

Mi vezet egy embert oda, hogy miután úgymond megtalálta az igaz vallást, több éves-több évtizedes szolgálata után, azon tűnődjön.............van-e értelme megmaradnia vallásának keretein bévül ? Miként jutott ebbe a szomorú helyzetbe? Netán személyes sérelmek, büszkeség, úgymond az újbóli megvilágosodottság, az Isten iránti bizalom hiánya,- hogy irányítása alatt tartja a gyülekezeti dolgokat, csalódottság, saját egyháza igazi énjének a megismerése, vagy netán Sátán világának a hatása mely megfertőzte s hitetlenné tette.....? Vagy mindebből egy kevés?

Bármi is legyen az ok, a helyzet adott, s ezért vetődik fel a kérdés: Mi a megoldás, ha ilyen helyzetbe kerül valaki? Mik a lehetőségek? Hiszen előbb vagy utóbb szerintem valamilyen szinten, valahol - mindenki szembesül ezzel a dilemmával!

Öt pontban határoztam meg a lehetséges lépéseket.

1.-Maradni egy adott egyházon bévül s megpróbálni jobbá tenni - legalább is az egyén saját környezetét, mert talán többre amúgy se lenne képes s nem is hagynák...ugyanakkor tovább szenvedni ?

2.-Tovább állni - más egyházat választani?

3.-Elvetni mindent, ami szervezett vallásként mutatja az Istenhez vezető utat....választani a hit egyéni szabadságának az útját?

4.-Istentagadóvá válni......vagy legalább is nem törődni vele a továbbiakban / mivel úgy gondolom, ő sem törődik velem...s állapotommal /?

5- A hibernálást/ téli álomhoz hasonló állapot /, választani az adott egyházon belül?

 

1.-Maradni egy adott egyházon belül s megpróbálni jobbá tenni - legalább is az egyén saját környezetét, mert talán többre amúgy se lenne képes s nem is hagynák, ..ugyanakkor tovább szenvedni ?

Hogy erre a kérdésre valamilyen módon válaszolni lehessen, szükséges megfogalmazni bizonyos hiányosságokat melyek miatt felvetődik a kérdés - maradni vagy menni?

Vitatható tanítások -...csak csűrik és csavarják a tantételeket.....

Kik csatlakoznak az egyházhoz, megszabadulnak a babonáktól, pogány hitnézetektől, Bibliai ismeretre tesznek szert, mely segít számukra, hogy ne bukjanak el Sátán világában, s az élet útvesztőiben...Tiszta és becsületes életet eredményez számukra, a családjaik rendezettek......Ugyanakkor távol kerülnek a Krisztus által hirdetett szabadságtól...vallásbéli szabadságuk korlátozza őket/ mintha szemzős kantár lenne rajtuk... nem látnak se jobbra se balra/.Igen mikor az amerikai prérin befognak egy musztángot,csalogatják, lesz otthonod, nem bántanak a vadállatok, boldog leszel, biztos lesz a jövőd....ez mind igaz de miután betörik, örökre egy szemzős kantárt tesznek rá....olyan korlátok közé kerül, hogy már nem lát semmit...se jobbra se balra....csak az utat.....

Az egyház végeredményben már fanatizmussal, vallási elitizmussal, így természetesen kasztrendszerrel van terhelve. Igen kasztrendszer-ez a helyes megjelölése annak, ami az egyházon bévül uralkodik. Természetesen különleges jogokkal vagy jogfosztottsággal...........

Egy egyház, amely ítélni azt tud, kívülállókat és bent lévőket egyaránt......ítélnek a vezetők , ítélnek a tagok....ítélnek mindent és mindenkit....................Lényegében pszichológiai inkvizíció uralkodik az egyházban...oly gyorsan a kegyvesztettség állapotába lehet kerülni...s a "szégyenpadra" ülni....

Amortizáció....................miért oly nagy? .Igaz, az egyház nem vezet statisztikát..legalábbis hivatalosan nem, de én már találkoztam ilyen kb. statisztikákkal....de ha csak a saját tapasztalataimból indulok ki........hát az amortizáció nagyon nagy......egy egyház számára , melyben szeretetnek, megbocsátásnak.. kellene uralkodnia...igen nagy az amortizáció-....S az érvelés az, hogy az utolsó napokban élünk...megy a rostálódás....csak az igazán igazak, erősek maradnak benn..... s nyerik el a jutalmat.., élik túl ezeket a napokat .......De többek között mi a valódi ok az amortizációra ?Nos igen, van természetes amortizáció különböző okokból....mindenhol s mindenkor....s kell is lennie.....de az ami itt folyik az nem természetes.....!Pál apostol egy verseny futóihoz hasonlította a keresztények életútját.....nagyon jó hasonlat, már csak azért is mondom mert tudom miről van szó....És ebben az esetben van rövidtávú futás / 100 m sprint futás/ - és hosszú távú futása / pl. a maraton/ Az egyház sajnos rövidtávra képzi a szolgáit....S az eredmény ? ......Szegény szolgák mindent félretéve erőt megfeszítve sőt sokszor erejüket túlfeszítve teszik dolgukat....de hány százméteres távot tud valaki lefutni teljes erőbedobással egymás után.....egyet.. kettőt,...csak egy párat...! S mikor látja hogy sosincs vége a százméteres távoknak, állandóan újra és újra neki kell feszülni.....nincs az az ember aki becsületesen és folyamatosan ezt kibírná...S a végeredmény ? Kiégés...csalódottság, a futás feladása.....Igen mert ez a futás maratoni futás- hosszútáv, ahol a lényeg nemcsak a jó erőnlét de az erő s képességek megfelelő- kellőképű beosztása, mivel nem az a lényeg hogy milyen gyorsan érek célba....de az hogy célba érjek.......Sajnos ezúttal is igazak a Biblia szavai Példabeszédek 13:12 "A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája ".

S mit tesz az egyház azokkal kik kiégnek,csalódnak,megkeserednek,kik nem bírják már az iramot,kik lelassulnak, kik azért mivel mindent a futásra tettek fel sok mindent elhanyagoltak, s most sajnos aratják ennek gyümölcsét,......? Nem törődik velük. elfelejti őket..... nem emlékezik meg senki sem munkájukról,úgy tekintenek rájuk mint akik hajótörést szenvedtek a hitükben......"vigyázzunk nehogy úgy járjunk mint ő.....büszkévé vált,....alábbhagyott a hite.....stb. Azonban bízom benne, hogy Isten máshogy tekint ezekre az emberekre. Zsidók 6:10:"Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.......

Egy következő mozzanat. Ha egy vallás oly mértékben küzd más vallásokkal szemben, oly mértékben más egyházak hiányosságait hangsúlyozza,ezzel bizonyítva hogy miért is " Ő " az elhívott, kiválasztott és tiszta, akkor lassan szinte elfeledkezik küldetésének a lényegéről,- hogy nem ítélnie kellene, hanem Istent keresnie, szolgálnia, alkalmazva a Krisztusi útmutatásokat kifelé és befelé egyaránt,......nem hogy hagyná Istenre az ítéletet. S a harc, s annak jellemvonásai előbb utóbb olyanná teszik, mint az ami ellen oly vehemensen harcol, ....s ez már megfigyelhető, hogy őt is érintik már ugyanazok a problémák, mint más egyházakat.......

A vezetők képmutatása a gyülekezetek szintjén,...... úgy irányítják a dolgokat, úgy ítélik a nyájat, ahogy ez nekik tetszik. Barátok,családtagok s a pénz ...ami ítélet és ítélet közt különbséget tesz.....A szószékről a szeretetről beszélnek, de maguk valójában nem gyakorolják azt, sőt azt sem tudják a mit foglal magában a Krisztusi szeretet. Étkezésekre hívatják meg magukat,nagyokat nevetgélnek, dőzsölnek, híznak, míg "testvéreik" sírnak s nyögnek a világ terhei alatt.....De miért akarok én Jézus nevében beszélni,.....beszéljen Ő Máté 23: 2,3,4,5,6,7,Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölülést. És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!..................

Saját Királyságaikat építik, sokszor szinte függetlenül- figyelmen kívül hagyva a felső vezetést s előírásait......amelyek talán helyes irányba vezethetnék is a dolgokat...... figyelmen kívül hagyva Jézus Krisztust, figyelmen kívül hagyva a Bibliát...így ezen kis királyságok között oly különbségek vannak, mintha nem is azonos egyház tagjai lennének......annyira emberfüggőek, hogy ez vitathatóvá teszi a Krisztusi vezetést a gyülekezetek felett.....vagy ugyanaz játszódik le bévül, mint az első században...hitehagyás......?

A személyes életükben ezek a vezetők nyugodt lelkiismerettel lépik át a Biblia, az egyházuk és a császár törvényeit, irányadó mértékeit, és alapelveit !Ők erre jogosultaknak tartják magukat ! Máté 23:24 "Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek."

S miben áll az elöljárók úgymond segítsége a gyülekezet megtévedt, elfáradt, hibázó, tévelygő juhocskái számára : az egyén megaláztatásában....., Bibliai és emberi jogainak megfosztásában..

Nemrégen egy nagyon jó barátom ezt mondta: Először megölnek, hogy utána segíteni akarjanak rajtad !

De végeredményben megjegyzem azt is, hogy nem minden elöljáróra jellemző az amit megfogalmaztam, van sok kivétel, vannak akik őszintén keresik Krisztust s végzik Istennek szolgálatukat !

Én általánosságban írtam, nem összességében !

Az egyház tagjainál a krisztusi szeretetet hiánya figyelhető meg !Sokszor híján vannak az alapvető Bibliai alapelvek alkalmazásának !A pletyka, rágalom a gyülekezet mindennapjainak a részévé vált ...,Mivel a gyülekezetben kasztrendszer uralkodik, nagyon nagy az egyes egyének kitűnni vágyása,hogy felülkerekedjenek másoknak s utána szó szerint uralkodhassanak felettük,...Máté 23:8,9,10,11,12 "Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

A "testvér" szó nem jelent már semmit sem, annyira amortizálódott, hogy elvesztette értelmét....Hiszen mi a testvérem irányába kimutatott szeretetnek a legkiemelkedőbb bizonyítéka: János 15:13"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."

Ezt nem várnám, mivel ezt . elképzelhetetlennek tartom ............de még más dolgokat is, kevésbé ily nagy horderejűeket   is elképzelhetetlenek tartok.... sajnos.

Az egyháztagok nem törődnek egymással - élnek-e halnak-e társaik, .........akkor milyen értelme is van a testvériségnek........Ez egy teljesen mértékben leamortizálódott megszólítást, amitől sajnos már borsódzik a hátam, főleg ha olyan személy szájából hangzik el , kiről tudom..hogy semmi köze az őszinteséghez...sőt legszívesebben exkommunikálva látna a gyülekezetből, hogy így bizonyítsa saját felsőbbrendűségét s az én méltatlanságomat...csak ő...de hát kitől tanulja ezt....hát az egyházától.....Máté 15:14 "Hagyjátok őket, vak létükre világtalanokat vezetnek. Ha pedig vak vezeti a világtalant, mind a ketten a verembe esnek"

Ezek nagyon kemény szavak...de igazak, nem ítélek,... csak megfogalmazok, megfogalmazom a tényeket, az eseményeket ..........................

De végeredményben megjegyzem azt is, hogy nem minden egyháztagra jellemző az amit megfogalmaztam, vannak kivételek, sokan, - vannak kik őszintén keresik Krisztust s végzik Istennek szolgálatukat. Általánosságban írtam, nem összességében !

Ám most beszéljünk az érem másik oldaláról !

Csak rosszat adott nekem az egyházam ?

Nem ő tanított-e meg sok mindenre az Isteni hittel kapcsolatban ?

Nem voltak ott boldog pillanatok, időszakok ?

Nem neki köszönhetem hogy életem helyes irányba haladjon, hogy megszabaduljak a babonáktól, pogány hitnézetektől, Bibliai ismeretre tegyek szert mely segít számukra, hogy ne bukjunk el Sátán világában s az élet útvesztőiben...

Lehet az alkohol, a drog rabja lennék én vagy a családtagjaim, vagy éppen börtönben ülnék ..csalásért....

Igen mindez lehetséges, sőt valós is !

S most amikor nem úgy mennek a dolgok, akkor továbbállok,.....csak a jót..a rosszat ne ?

Jób tudatlanságában mondta: Jób 2:10 ."Ő pedig monda néki: Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el?"

Jób azt hitte Isten sújtja őt....tudjuk nem így volt , mégis kijelentette az alábbi szavakat....mi is tudjuk hogy nem Isten teszi ezeket a dolgokat velünk.....A következtetés, ha rosszra fordulnak a dolgok akkor már nem ismerjük Istent, vagy más istenek után nézünk...választjuk a könnyebb utat,...csak mert nem értjük a helyzetet melybe kerültünk, csak mert nem válaszol felvetéseinkre,kételyeinkre......lehet ott van a válasz az orrunk előtt csak nem látjuk.......

"S ne feledjük azt sem Nem Isten van értünk, hanem mi Ő érte. Hasonló módon, nem a Gyülekezet van értünk, hanem mi vagyunk a közösségért, Ő érte.  Ez önmegtagadást igényel .................. Ha elkötelezted magad, hogy az Ő tervével összhangban haladj előre, fel kell készülnöd mindarra, amivel a kereszthordozás jár, mert azok minden bizonnyal be fognak következni..... /Bolton/

Pál apostol példája is figyelemreméltó......ő is egyházat / vallást/. S az új csak fenékig tejföl volt...válaszoljon ő :2.Korinthus 11:23,24,25,26,27, Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem;Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben....................................................................................................................................Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom."

Mégsem futamodott meg.............................

Maradni tehát ?

Megpróbálni jobbá tenni legalább az ember hatósugarában...és természetesen szenvedni...igen ez lehet út.........De ha  az mellett dönt ilyen helyzetben az ember hogy marad, ..akkor ezentúl  bizony hazugságban kell élnie,  de akkor nemcsak magának fog hazudni valamilyen módon, de családtagjainak, környezetének s azoknak is,  kiknek majd a Bibliából  beszél s tanít, .....s önként kell visszahelyeznie a szemzős kantárt, hogy ne lásson, de ne is halljon....s kerülni a kényes témákat, ....de ha minduntalan szembe találja  majd magát velük az ember,.... kibírja majd ?

Egyszer egy fiú - ki szinte mellettem nőtt fel ezt mondta nekem: " szükség van  rád "......nagyon jól esett, s rádöbbentem, hogy a munkám amit addig végeztem nem volt hiábavaló...

De  megéri másokért  maradni ?

Szó szerint feláldozni magam?

Megmutatni miben is rejlik Krisztus mi voltja, maradni,  hogy másoknak segíthessek...

S azáltal ha elhagyom az egyházamat, nem ítélkezek e felettük én is mint  ők teszik másokkal, akkor a küzdelem, a harc melyet folytatok úgymond az igazság érdekében s velük szemben, nem tesz-e előbb-utóbb ugyanolyanná mint ők......

Végeredmény: maradni tehát, vagy továbbállni ?_Nem tudok válaszolni,  vagyis inkább félek a választól....szerintem nem a felismerés,hanem a válasz az ami igazán nehéz,  s oly sok tényezőtől függ....................de tegyük ezt az utat bizonyos körülmények között /megalkuvásból /   járhatóvá..... 

 

2.-Tovább állni - más egyházat választani ?

Hát igen, - ez is egy lehetőség s némelyek élnek is vele.

Ám olyan ember számára, ki felnevelkedett egy vallásban, látta annak hiányosságait,a Biblia tanításától való elferdülését s annak helyettesítését hagyományaival/ sokszor pogány eredetűvel/, ez az ember vallást változtatott, józan megfontoltsággal és bizonyítékokkal alátámasztva. Most ez az ember áll válaszút előtt - keresi a megoldást,választ a kérdéseire melyeket nem talál - hiszen új egyháza is hiányosnak mutatkozik....itt áll csalódottan ez az ember......s az lenne a megoldás, hogy megint változtasson ?

Hiszen annak idején, amikor már elhagyta azt a vallást melybe beleszületett. Tudta, miért az új vallását választotta, s tudta miért nem a többit, ....azonosult azzal, tantételeivel , légkörével....ennek ellenére csalódott....

Ha más vallást választ nem-e " csöbörből vödörbe", esne .....

Mivel mások a tantételek,....más a légkör ......mit tett akkor évekkel ezelőtt...hogy vizsgálta meg akkor az új vallását, ...akkor miért hagyta el a régit, nem-e akkor is már "csöbörből   vödörbe" esemény zajlott le............

Ha most vallást változtat tantételeket is.......sokszor 180 fokos változtatást igényelne ez !

Még ez is előfordulhat....

De minden rossz volt,minden tantétel, minden hazugság volt eddig amiben hitt ?

Akkor eddig mit tanulmányozott, mit olvasott, nem a Bibliát?

Vagy csak mindezen áldozatot mindenáron hajlandó meghozni, csakhogy valamilyen "közösségbe" tartozzon?

Vagy mindennek és mindenkinek hisz.....?

2.Timóteusz 4:3,4 "Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak."

Ott biztos más lesz a helyzet..?

Mivel még egy adott valláson bévül is nagyok a különbségek az egyes gyülekezetek között, nem garantált, hogy éppen abba a jó gyülekezetbe csöppen bele....de ha mégis...szerencséje van, s új választott vallásán bévül megtalálja azt a kimagasló gyülekezetet, amely kielégíti igényeit Isten és emberek irányába egyaránt.....akkor miért nem kereste ezt a saját egyházán bévül......hiszen valószínűleg ott is megtalálta volna.....

Végeredmény: szó szerint Csöbörből vödörbe", ez nem lehet valós igényeket kielégítő út............

 

 

3- Elvetni mindent ami szervezett vallásként mutatja az Istenhez vezető utat....választani az egyéni szabadság útját ...

De jogunk van e saját utat választanunk, minden szervezett egyháztól mentesen ?

Ez nem-e az önzőségünk, sértődöttségünk, büszkeségünk megnyilvánulásának az eredménye..hogy mi szeretnénk/ még ha nem is tudjuk/ meghatározni, mi az ami számunkra jó ? Tehetjük ezt? Van hozzá  jogunk?

"Ha szeretnél vele járni, akkor neked is gyűlölni kell azt, amit Ő gyűlöl és szeretni azt, amit Ő szeret. Ő gyűlöli a büszkeséget és a lázadást és szereti az alázatosságot és az engedelmességet."  Bolton

Nem-e valamiféle lázadás ez?

Saját eszünkre, tapasztalatainkra, érzelmeinkre támaszkodni?

Egyáltalán lehet?

Hová vezetett mindez az emberi történelem folyamán?

Jeremiás 17:9,10- "Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? "

Jeremiás 10:23- "Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!"

De mi van ha az egyetemes egyház már szinte Istentagadóvá vált ?

Jogunk van ítélkezni felette?

Jogunk van Isten helyett kimondani az ítéletet? Helyébe lépni?

 

Máté 7:1,2 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek."

"S ne feledük azt sem Nem Isten van értünk, hanem mi Ő érte. Hasonló módon, nem a Gyülekezet van értünk, hanem mi vagyunk a közösségért, Ő érte.  Ez önmegtagadást igényel és a kereszt felvételét.......................... Ha elkötelezted magad, hogy az Ő tervével összhangban haladj előre, fel kell készülnöd mindarra, amivel a kereszthordozás jár, mert azok minden bizonnyal be fognak következni."  Bolton

 

De ha nem választjuk ezt ez utat.....s Istenre várunk/talán türelmetlenül/...mi lesz velünk, depresszió...Istentagadás...öngyilkosság......

Márk 9:38,39,40 "János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket. Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van."

 

Végeredmény: ezt az utat tartom a legjárhatóbbnak - emberi szemszögből, a maradástól is járhatóbbnak tartom. Isten szemszögéből azonban nem tudom megítélni !

4.-Istentagadóvá válni......vagy legalább is „nemtörődni” vele?

Hát egy ember számára, aki Istenfélő, s Istenfélően élte eddig az életét, még ha nagy csalódások is érték a vallások- vagy vallásának a nevében ez a legjárhatatlanabb út. Nem ez nem is út ! Mintha Jób feleségét hallanám. Jób 2:9 "Monda pedig ő néki az ő felesége: Erősen állasz-é még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!" S tudjuk Jób történetének a végét.......

Végeredmény: Ez az út járhatatlan, felejtsük el !

 

5.-Hibernálás.  Ez az én  jelenlegi állapotom is. Mivel egy ideig ez is járható út, sőt van amikor szerintem egy adott helyzet kapcsán ez a legjobb megoldás. Igen ez az állapot egy ideig tartható.. de semmi esetre sem hosszútávon. Mivel az ember így élve temeti el önmagát. S ez nem csak  számára veszélyes, de környezete számára is, azok számára, kik  rá tekintenek irányításért, vezetésért,  kiknek mutatnia kellene az utat - mint pl. családjának tagjai. Talán nincs rosszabb dolog ilyen tekintetben a bizonytalanságnál se az egyén, se a környezete számára. Főleg ha mindig úgy tekintettek rá, mint aki biztonságosan és biztonságba vezeti őket...s így ez a biztonság megszűnt..csak bizonytalanság van. .......de végeredményben a kettő nagyon összefonódik. Szerintem elválaszthatatlan, hiszen  ha önmagáért nem vállal az ember felelősséget, miként vállalhat másokért.

Végeredmény..ez az állapot csak átmenetileg jó, hosszútávon el kell vetni !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summa summárum:  Nem állítom, hogy ez az értekezés mentes az érzelmektől, habár megpróbáltam azzá tenni....minden bizonnyal szubjektív is.....ezért senki se vegye "Szentírásnak".....Az utat mindenkinek magának kell megtalálnia,/ annak ellenére hogy végeredményben milyen következtetésre jutottam én /....mivel mindenki önmagáért ad számot.......De remélem valahol, valamikor, valakinek ez az értekezés a segítségére lesz, ha már nem másban , legalább abban, hogy tudja nincs egyedül .........Ám nekem már most segített, mivel papírra tudtam vetni évek óta hánykolódó  gondolataimat, s szembe mertem nézni a valósággal..........

 

Tisztelettel :

                                              "Csakegyember"

Címkék: vallás szekta
237 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr126190949

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.27. 12:44:52

@ORION: Igen az egyik sztori az amit @Csakegyember: mondott. Olvasd el az Ezékiel 4:12-15-öt, a 2Mózes 32:9-14-et. Mindegyik esetben olyat olvasol, amikor emberek nem értettek egyet Istennel, és kérték, hogy ne úgy legyen ahogy Ő akarta. Isten pedig hallgatott a "tanácsra" és meggondolta magát

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.27. 12:51:00

@lally polley: Röviden csak annyit mondanék, hogy sokáig én is úgy gondolkodtam mint te (Egy vallás, egy házasság ) Aztán rájöttem, hogy a rossz vallás és a rossz házasság tönkretesz, megöl(nézz utána a statisztikában, hogy hány rossz kapcsolat végződik gyilkossággal, öngyilkossággal) Tehát az ember élet fontosabb, mint egy vélt igazság. "Igen, míg valaki az élők közé tartozik, addig még van reménye. Mert jobb az élő kutya, mint a holt oroszlán"
Préd 9:4. Tehát jobb ha az életedre és annak minőségére vigyázol, mint arra, hogy megfelelj emberi elvárásoknak(mégha az a tied is)

ORION 2014.05.27. 13:14:14

@Csakegyember: @sefatias: Ez rendben van lehet Istent kérni,akár ellenkezni is vele.Ott van Jónás ugye elküldte Ninivébe de ő nem ment , aztán mégis ott kötött ki.Hirdeti nekik, Még negyven nap, és elpusztul Ninive!Aztán Isten mégis átgondolja és megkegyelmez nekik .Na tessék,tudtam hogy ez lesz duzzog Jónás magában mert te irgalmas és kegyelmes Isten vagy!!! Ebben az értelemben ez rendben van.

ORION 2014.05.27. 13:20:24

@lally polley: Mi nem egy egyház menyasszonya vagyunk hanem Krisztuséi.Az egyházak halottak, halottal az ember nem házasodik!:D:D

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.27. 14:16:02

Prédikátor könyve 4.fejezet így kezdődik:
"Másfelől láttam a sok elnyomást a nap alatt: az elnyomottak könnyeit, és hogy nincs, aki vigasztalná őket; elnyomóik részéről az erőszakot, és hogy nincs, aki vigasztalná őket. Ezért boldogabbnak mondom a holtakat, akik már rég meghaltak, mint az élőket, akik még élnek. De mindkettőnél jobban (dicsérem) azt, aki meg sem született, aki meg sem látta azt a (sok) rosszat, ami a nap alatt végbemegy. Láttam azt is, hogy minden igyekezet és minden siker csak az egyik féltékenykedése a másikra. Ez is hiábavalóság és szélkergetés! Az esztelen ölbe teszi a kezét, és a saját húsát emészti. "

Akik csupán teológiával szeretnék elnyerni Isten kegyét szerintem nincsenek tisztában sok millió ember helyzetével

ORION 2014.05.27. 18:05:14

Préd 12,8
Igen nagy hiábavalóság, mondja a Prédikátor, minden hiábavalóság!

Préd 12,9
Bölcs volt a Prédikátor, és azonfelül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett.

Préd 12,10
Igyekezett a Prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat.

Préd 12,11
A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert cövekek, amelyek egy Pásztortól valók.

Préd 12,12
Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést: A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet.

Préd 12,13
Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!

Préd 12,14
Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.


küzdős 2014.05.27. 18:26:34

@Arpicus: Tiszteletem a tied!
Örülök, hogy szántál rám néhány szót!
Tényleg kedveltelek és eztán is. Tök jó fazon vagy, remélem többször is olvashatok tőled! Utánad járok, merre járogatsz még, de segíthetsz is benne.
Az erőm legyen veled!:D

lally polley 2014.05.27. 20:08:26

@Csakegyember: én is örülök, ha a megosztás táplálja bennünk a hitet és a reményt akkor már megérte. :-)

@sefatias:Ha arra gondolsz, hogy Jézus nem volt szuicid alkat, abban egyetértünk. Az életöröm és a túlélés egészséges hozzáállás szerintem is, nem önfeladásra gondolok, amikor áldozatvállalásról beszélek.
A " vélt igazság" már nem olyan egyszerű dolog, mert nem jutottunk még el mi a teljes igazságra, ami a kivitelezést illeti. Ahogy a természettudomány is folyamatosan kísérletezik és közelít, úgy a teológiában is vannak mindmáig viták az Igazság kibontásában és az még "csak" az elmélet. Márpedig tudjuk, hogy a gyakorlati megvalósítás hozza csak igazán a problémákat. Életünk végéig keressük Istent " őszintén" ahogy @Csakegyember mondja. Legtöbbször az derül ki, hogy mindaz amit megismertünk róla, még nagyon is töredékes, a mi igazságaink legtöbbször " vélt igazságok" , és azok mentén haladunk előre és hisszük, hogy egyszer majd valóban meglátjuk őt úgy, ahogy van.

@ORION: Az életigenlés OK. Ami a "halott egyházat" illeti, így nem nem fogalmaznék semmiképpen. Ha csak arra az egyre gondolsz, hogy az egyház nélkül nem jutott volna el hozzád az örömhír, már nem nevezheted pusztán és csak halottnak.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.27. 20:35:15

@lally polley: Pont erre gondoltam én is. Mindenkinek csupán vélt igazsága van. És éppen ezért teljesen felesleges erre egy életet építeni.

ORION 2014.05.28. 04:20:28

@lally polley: """egyház nélkül nem jutott volna el hozzád az örömhír"""Milyen örömhírre gondolsz??? Mostanában eljárok a templomba is és bibliaórára is.Nagyon nyomatékosan hirdetik nekem hogy menyire nagyon bűnös vagyok és ha megtérésem után valami bűnt elkövetek akkor nekem annyi nincs többé a bűneimre bocsánat ,elveszett az üdvösségem és nincs más hátra csak az ítélet várása stb. Én ezt nem nevezem örömhírnek mert ez nem az!!! Számomra az örömhír az hogy megváltott vagyok,Krisztus a vérével megmosott, az Isten a bűneimről többé soha meg nem emlékezik,és senki sem ragadhat ki engem az Atyám karjaiból mert Ő mindennél hatalmasabb.Én már átmentem az örök életbe!!! Ez az örömhír!!!A mi egyházunk még nem született újjá ,még nem támadt fel Krisztussal!!! HALOTT!!! """MERRE TOVÁBB""" Itt van 5 pont .Eddig az elsőnél tartok.Mi a helyes? Halvány ibolyántúli fogalmam sincsen!!!

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 07:52:09

@lally polley: @lally polley: Ne lepődj meg a fiúkon, hogy ilyen egyenesen, kategorikusan, határozottan és radikálisan gondolkodnak, ...ahogy mondták,ők ezt már végigzongorázták, vagy szintén benne vannak....s ezért saját keserű tapasztalataik által jutottak el azokhoz a gondolatokhoz, melyeket így megosztanak másokkal...Csak simán őszinték........De olvass el minden kommentet, mert a nézetek különbözőek.....

@Mindenkinek..S igen itt van 5 pont.....s az itt lévők az első három mellett tették le a voksot, ki- miként.....Én az értekezésben leírtakhoz tartom még mindig magam.....Egyes - maradni....Hármas -választani a hit egyéni szabadság útját... Ha az elsőt választom, csak a környezetem végett....... a harmadikat pedig...szerintem már valahol valamikor...... ráhelyeztem a lábam..elindultam ezen az úton, ....s hogy mindez kiforrjon, csak idő kérdése... Csakegyember

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 08:34:22

@Csakegyember: Az a baj az idő kérdésével, hogy csak akkor jössz rá hogy kár volt várni, amikor már eltelt az idő, és nem tudod visszacsinálni. Ha én hallgattam volna a megérzéseimre éveket nyertem volna, és egy csomó szívfájdalomtól megóvtam volna magam. Az ember mindig utólag okos.Nagyon kevesen vannak azok, akik már az adott pillanatban mernek dönteni. Szóval valóban idő kérdése, csakhogy az idő véges, és sosem csinálhatod vissza.Ami elveszett, az elveszett. És minél többet hagysz elveszni, később annál jobban fogod bánni

Arpicus 2014.05.28. 13:56:49

@Csakegyember: Nincs mit!Tiéd az érdem,hiszen ez a te tanulmányod.Sefatias(nagyobb részben) és én csak logisztika voltunk.Én köszönöm Neked,hogy leírtad,azt hiszem sok embernek volt hasznos, :)

Arpicus 2014.05.28. 14:17:47

@küzdős: köszi!Eredeti vagy!Majd két napig nem volt net-em mert egy árokásó elvágta a kábelt.Ha érdekel,hogy hol kommenteltem,ezek a fontossabb blogok.Ez a blog,Seaftias,a Divinity,hitvedelem.blog.hu,infaustus,literary nazo,Sytka blogja.Különbüző neveken jelentkezten(Spectator,káposztafej,Árpád,információ és Arpicus név alatt ami alatt most egységesen vagyok jelen.)A Spectatort szándékosan változtattam meg,az Árpád és információ átmeneti megoldások voltak,a káposztafej elég sokáig "élt" de azt elrontottam és a blog.hu nem engedélyezte többet.Így lettem Arpicus és remélem ez maradok is.Kommenteltem még néhány blogon de az nem jelentős.Azt hiszem ha utánanézel a hsz-ak akkor egy kicsit csalódni fogsz mert vannak gyengébb és kevésbé minőséges hsz-im is.Mindenesetre az őszinteségre törekedtem és kerültem az álszent megnyilvánulásokat.Az álszentség mindig kiveri nálam a biztosítékot.A legtöbb kommentem egyébként Sefaitas blogja mellett,a Divinity blogon és hitvedelem.blog.hu-n van.Elég sok anyag.Ha "átverekedted"magad rajtuk kérlek írd meg az őszinte véleményedet!!!Nekem nagyon fontosak a visszajelzések(fontoskodva:Feedback)mertezek segítenek kijavítanom a hibáimat.
Az "erőm legyen veled"kívánságodat köszönöm habár nem egészen értem,de nem baj.Jó ha az embernek van ereje.Sok jó,hasznos és építő vitát kívánok Neked és mindnyájunknak!
Shalom

Arpicus 2014.05.28. 14:39:09

@ORION: csak egy kis lábjegyzet Jónás dolgához.Valahol olvastam(azt hiszem Zimányi Józseftől,de nem biztos),hogy Jónás valóban nem akart elmenni Ninivébe(egy zsidó sem ment volna oda szívesen),ki is akarta kerülni,de neki Ninivébe kellett menni:ott volt feladata.Más nem mehetett!
Isten nem "cserélte" le egy másik prófétával.Isten döntése az volt,hogy Ninivébe csakis Jónás mehet.Ez volt a feladata amit nem kerülhetett ki.Kényszerítő eszközök után mégis elment Ninivébe és ott sikeresen evangelizált.A tanulság mára:ha Isten téged vagy engem feladattal lát el azt csak mi kell,hogy elvégezzük.Ha csődöt mondunk akkor újra kezdi velünk.És nem fog lecserélni bennünket más emberrel,mert ez a feladat testreszabott és nekem van kiadva.A küldetést nem lehet kijátszani.Ninivébe CSAK Jónás mehetett és senki más,senki más helyette.Én egyébként megértő vagyok Jónással,az ingadozó Péterrel,a síró és panaszkodó Jeremiással stb.mert magamat is látom bennük!Kösz,hogy felhoztad Jónás példáját!
További jó napot!

Arpicus 2014.05.28. 14:58:49

@sefatias: szívemből szóltál!Jelenleg engem ez nyomaszt a legjobban:megy,folyik az idő és én nem bírom kamatoztatni azt amit az ÚR belém helyezett(tálentumot,karizmát).Az idő elpazarlása valóban nehéz kérdés.Az elveszett,elvesztegetett idő pedig nyomaszt és elcsüggeszt.Viszont valamiért az Úr nem ad nekem gyülekezeti feladatot.Ő tudja miért.Én azt látom,hogy az időm és az erőm fogy.Várom,hogy az ÚR adjon nekem egy második lehetőséget mint Jónásnak(vö:Jón.2,11 és 3,1).Valaki azt mondta,hogy nincs nyomasztóbb érzés egy ember számára amikor haszontalanság érzése.Itt vagy,akarsz tenni,de nincs módod,lehetőséged....
Végül egy gondolat Stephen King írótol:
"Két dolog van,amit többnyire csak visszatekintve ismerünk meg.Az ostobaság az egyik.A másik az alkalom,amit elmulasztottunk."
Shalom

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 15:18:12

@Arpicus: Lehet, hogy kicsit megütköztetlek azzal amit most mondani fogok, de én bizonyos tekintetben hajlok a deizmusra, és azt mondom, hogy nem léne várnod az Istenre, mert lehet, hogy ő vár rád. Szerintem nem ő adja a feladatot, hanem neked kell megtalálni a feladatodat. Jehova Tanuinál is az egyik leggyakrabban hangoztatott mondat ez: "várj Jehovára!" És soha nem történik semmi, csak telik az idő. Ha én Jehovára vártam volna, akkor még várhattam volna azt hiszem a halálomig. A ciki az, hogy ha viszont Isten meg rám vár, akkor elpazarlom a képességeimet, lehetőségeimet anélkül, hogy bármi haszna lenne belőlem bárkinek

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 15:27:42

@Csakegyember: @Arpicus: 2013 november 15. óta van a jobb felső sarokban az olvasottság számláló. Ez a poszt 8 nap alatt, az azóta legolvasottabb poszt lett. Ami azt jelenti, hogy belenyúltunk a darázsfészekbe. Hiánypotló volt az írás

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 15:57:50

@Arpicus: Amit Jónásról írtál az nekem nagyon tetszett..számomra egy új szemszögből világította meg Jónás esetét....

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 16:12:36

@Arpicus: "Viszont valamiért az Úr nem ad nekem gyülekezeti feladatot.Ő tudja miért.Én azt látom,hogy az időm és az erőm fogy.Várom,hogy az ÚR adjon nekem egy második lehetőséget mint Jónásnak.." Tudom miről írsz, miként Te atérezted az én kínomat.... szolgáljon sovány vigaszként, hogy nagyon szeretnek téged a bloggon..s kiváncsiak véleményedre..szerintem neked kellene viselned az "EGYEMBER" nevet..mivel annyira emberi s emberséges vagy...mindennel ami vele jár, s ez a jó.,... Tiszetelettel csakegyember
u.i. a Többihez nem tudok hozzászóllni..

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 16:19:31

@Arpicus: Lehet marhaságot mondok - de szerintem ez is "egy gyülekezet" - melyet egy közösség épít, abból a célból, hogy komolyan keresse s megtalálja Istent...s itt is van feladatod....látod még nyomoznak is utánad.../Küzdős/

küzdős 2014.05.28. 18:48:30

@Arpicus:"... megy,folyik az idő és én nem bírom kamatoztatni azt amit az ÚR belém helyezett(tálentumot,karizmát).Az idő elpazarlása valóban nehéz kérdés.Az elveszett,elvesztegetett idő pedig nyomaszt és elcsüggeszt.Viszont valamiért az Úr nem ad nekem gyülekezeti feladatot.Ő tudja miért.Én azt látom,hogy az időm és az erőm fogy."
Drága tesókám!
Szerintem kamatoztatod, csak nem veszed észre!
Délután sok időt töltöttem azzal, hogy olvassam a kommentjeid az általad javasolt helyeken, és mit ne mondjak, tetszenek!
Minden hozzászólás, amit az ilyen és hasonló blogokon megosztasz, egy-egy jelző fény!
Te nem is gondolod, hogy mikor, ki olvassa a véleményed és ezzel kire, milyen hatással vagy!
Szerintem se várj Istenre, hogy valamire felhasználjon, amit te gondolsz méltónak, ahogy Sefa is javasolta. Te csak nyilatkozz meg, a többit bízd a Teremtőre!
Várj Jehovára! :DDD

Arpicus 2014.05.28. 19:51:32

@sefatias: @Csakegyember: @küzdős: Kedves Barátaim!Köszönöm a tanácsokat,észrevételeket!Én már egy kicsit korosabb ember vagyok,ilyen korban már nehezebben megy a változtatás.Egyszer-kétszer saját erőből megpróbáltam és nem sikerült.De tudom,hogy lépnem kell mert a "fal"-hoz értem,a irányváltoztatás kézenfekvő.Viszont a kudarcok óvatosságra intenek.Nem akarok kísérletezni,különösen nem lelki területen.Közben gondolnom kell arra,hogy egy döntés milyen hatással lesz családom tagjaira,pl. a gyerekeimre.A fiam még lát lehetőséget,sanszot a helyi bapt.gyül.-ben én már nem,a lányom sem,de ő sajnos a negatív gyülekezeti hatásokra távolodik a keskeny útról.Tehát elég összetett a dolog.Ezért is bátorítottam Csakegyembert a tanulmánya megírására.Keresem a válaszokat,először is a Bibliában,a körülményekben-és a blogokon.Ez utóbbiakban találtam nagyon és kevésbé jó megoldásokat.Sajnos,sok keresztyén blogon túl sok az elmélet és a fiktív téma,kevés a konkrétan használható válasz.
Sefatias:komolyan el fogok gondolkodni azon amit itt leírtál.
Csakegyember:köszöznöm,hogy ilyen jókat gondolsz rólam,de én is egy gyarló és esetlen ember vagyok nagyon sok gyengeséggel és hibával.Mi ketten azért találkoztunk ezen blogon mert itt nem honol a mellébeszélés és üres teológizálás.Remélem nem csak én vagyok itt emberséges hanem úgy látom Te is és a többiek is.Köszönöm az együttérzést!
közdős:őrülök,hogy találtál tőlem értékelendő dolgokat.Most valóban úgy látom,hogy ez a blog ás még egy-két blog a "gyülekeztem".Ezért is vagyok aktív a blogokon.Azonban van bennem egy kis félsz,hogy többen fontoskodásnak minősítik,hogy gyakran találkoznak velem a blogokon.Egyszer az egyik menő blogon belinkeltem egy szerintem kiváló hitvédelmi tanulmányt a posztmodern keresztyénségről amely a két(egyébként általam igen tisztelt blogger/teológus)heves reakcióját váltotta ki.Különösen egyiknél húztam ki a gyufát.Nem akartam revansot venni,de amikor ő egy elég vitatható anyagot hozott le a blogján én kemény kritikát gyakoroltam.Ez meg neki fájt.Nem is olyan egyszerű ez a blogolás.Valaki ajánlotta,hogy indítsak saját blogot,de én nem vagyok alkalmas rá.Nem tudnék értékes posztokat írni.Én egy tipikus hozzászóló,reagáló személy vagyok.Az egyik kiváló blogger azzal állította le a hozzászólásokat a blogján mert a blog statisztikája azt mutatta neki,hogy az olvasói közül csak kb.20%-a szól hozzá,a többi csak olvassa(az se rossz szerintem ha valaki olvassa a blogomat!)Így sok jó posztjához nem bírok hozzászólni,a Twitter mega a Facebook nem az én világom.
Hogy,az én helyzetemben Isten miért hallgat azt nem tudom.A napi áhítatomban szól hozzám és ennek örülök.
Viszont hiányzik a gyülekezeti munka amelyben több mint 3o évig aktív voltam mint igehirdető,presbiter és gyülekezetvezető...Na de sokat személyeskedek itt....
Emberek,fontosak vagytok a számomra és ez a blog is.Köszönöm! :)
Shalom

lally polley 2014.05.28. 20:03:57

@sefatias: Akkor egyetértünk, gondolom abban is, hogy szükségünk van az egyház koherens víziójára, mint vezetésre.
Szeretnélek megkérdezni, hogy teol.+ erkölcstan dolgában kik voltak a tanítóid? (Rahner, Drewermann, Schütz, Prohászka,ill. a maiak közül ki fontos számodra? Előre is köszi a választ!

@ORION: Az első pont mellett teszem le a voksot. Itt olvasgatva titeket, azt látom, hogy nem lett jobb a helyzetetek a váltással. Ha elmennék máshova, egy idő után ott is felmerülnének hasonló problémák, vagy még a jelenleginél is több gondom lenne. Nincsen tökéletes közösség, én ebben nem hiszek. Különben is, Isten nem azt fogja számonkérni tőlem, hogy mennyire szárnyalok és mekkora nagy a teljesítményem, hanem azt, hogy mennyi volt bennem a szeretet. Az meg rajtam múlik és az én döntésem.

@Csakegyember: Nem lepődöm meg :) a tényszerű férfias érvelések mellett egy más színfolt vagyok..

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 20:17:19

@Arpicus: Hát...................hidd el kettőnk között csak annyi a különbség, hogy más felekezet tagjai vagyunk....s köszönöm, hogy Barátodnak neveztél

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 20:29:11

@Mindenkinek - Én azóta tudtam elrugaszkodni a mélypontról, hogy itt megtaláltam ezt a közösséget.....s értekezésemet közzé tettem....

Arpicus 2014.05.28. 20:31:00

@ORION: ahogy a fiatalok mondanák "csíplek" de ez a kijelentésed az egyházról egy kicsit radikális.Valószínűleg fiatalabb vagy mint én és mint fiatal hevesebben reagálsz.Hogy vannak halott egyházak,nem tudom.Én is látom a sok negatív jelenséget és a történelmi negatívumokat(meglepődnél,hogy egyes ateisták milyen járatosak ebben a témában,szerencse,hogy nem járnak erre a
blogra,vagy még nem fedezték fel.Ha ezt így leírod akkor muníciót adsz a kezükbe).Én a halott egyház kifejezés helyett(Csakegyember után szabadon)azt mondanám,hogy sok egyház hibernált állapotban van.Jézus beszél arról,hogy az utolsó időben sokakban meghidegül a szeretet-de nem mindenkiben!Mindig van egy mag,egy szent maradék.Isten főleg ezzel a maradékkal dolgozik.Az Egyház/Gyülekezet egy intézmény,egy forma,ebbe a formába kell tartalmat lehelni.A klasszikus kérdés jön most elém:ki van a középpontban?Az orvos vagy a beteg,a tanár vagy a diák?Az,hogy kit teszünk a középpontba sok mindenre megadja a választ.Az Egyház középpontjában Krisztus kell,hogy legyen,hisz Ő az Egyház Feje.
Az a baj,hogy az egyházban az ember lett a középpontba téve míg Krisztus a perifériára szorult.Ez minden nyomorúság okozója.Mint Laodeciában,most is ott áll Jézus a gyülekezet/egyház ajtaja előtt és kopog a gyülekezet,egyház ajtaján és bebocsátást kér és gyógymódot ajánl.
Az a legnagyobb baj,hogy sok egyházaknál és felekezetnél Krisztus kívül áll az ajtón.Hogy a magam felekezetéből induljak ki:az utóbbi időben Rick Warren volt a "sztár",könyveit szinte már áhítattal olvasták,aki kritikát mert gyakorolni az megkapta a magáét.Úgy tudom,hogy még a bapt.lelkipásztorok között is heves vita volt ebben a dologban.Vagy Billy Graham.Sok bapt.-nak ő az etalon.Utólag kiderült,hogy voltak nagy tévedései is.És ez tkp. egy biblikus és mérsékelt felekezet.Képzeld mi van a destruktív szektákban vagy a szélsőséges karizmatikusok között?!Ha majd ismét Krisztus lesz a középpontban akkor sok dolog a helyére kerül.Őszintén ebben én is szkeptikus vagyok.Az ember szeret a középpontban lenni és az emberek szeretnek embereket követni.Gyakran éppen az embertől nem látják az emberek Krisztust.És létezik még a láthatatlan egyház,amely minden felekezet hívő embereiből áll és akiket Isten ismer!A katolikusok pl.ezt nem fogadják el mert szerintük az ő egyházuk az egyedül üdvözítő egyház.Én ezt nem így látom.Én úgy látom,hogy Istennek minden egyházban,felekezetben vannak emberei,még a talán még általunk szélsőséges felekezetnek tartott közösségekben is vannak emberek akik ehhez a láthatatlan egyházhoz tartoznak.Hogy ki volt ennek a láthatatlan egyház tagja azt csak abban a másik dimenzióban tudjuk majd meg.Nagy meglepetések lesznek...
lalley polley tömör de jó válaszával és véleményével teljes mértékben egyetértek.
Őszinte barátod és testvéred az Úrban
Árpád/Arpicus

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 20:31:07

@Csakegyember: az internetes kapcsolattartásnak is megvannak a maga előnyei és haszna
De hosszútávon nem hiszem, hogy egészséges. Kell keresni valamit ami kielégítően pótolja a hiányzó közösséget

küzdős 2014.05.28. 20:31:16

@Arpicus: Valami azt súgja nekem, hogy hasonló korúak vagyunk, ami nem lehet gátló tényező, sőt!
Ne aggódj, én közel negyvenet húztam le a jt vallásban, mire ki mertem nyitni a szemem!
Nem kereshetünk sehol egyetlen igazat EGY szervezeten belül, mert csalódunk!
Hála az Úrnak, a családunk java együtt ébredtünk és léptünk az itteni gyülekezetbe, ahol jó társakra leltünk.
Én bőven érezhettem, hogy kaptam beosztásokat minden szinten a gyülekezetben, de ez csak becsapott! Nem ez az Úr jele, hogy hasznos lehetsz a keresztényeknél!
Nyugi tesó! Nem kell hajtanod, megy a szekér alapjáraton is és abban nem fáradsz el!
Inkább én éljek, mint hogy ti meghalljatok!:D

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 20:35:01

Miért vagyunk itt / a bloggon/... a többség azért, mivel saját egyházán bévül nem tudta,s nem tudja megtalálni a válaszokat....válaszokat keres melyeket egyházában fel sem tehet, vagy ha felteszi azokat nem kap érdemi választ/ ez a jibbik eset/....Akkor miért is vagyunk itt...s miért is van az egyház..nem lenne talán az egyik másik nélkül..egyik kiegésziti a másikat...vagy az egyik a másikba vezető út...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 20:40:45

@Arpicus: A vallásokban elkerülhetetlen, hogy egy ember ne kerüljön előtérbe, és akkor ha akarja ha nem lesznek akik bálványozni fogják

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.28. 20:53:20

@sefatias: istenesíteni fogják....némelyek...még ha nem is szeretné , de ez tényleg elkerülhetetlen..
s az aki mást istenesít...az imádó előbb utóbb maga is Istenné akar vállni, s ezért megtesz mindent... s az "eredetei istent" is elsöpri az útból...szó szerint...Erre trudok példát !

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.28. 20:58:36

@Csakegyember: Minden egyházban van rá példa. Nem véletlen, hogy a hires keresztény írók iszonyú jól keresnek

Arpicus 2014.05.28. 21:04:58

@küzdős: jó volt olvasnom a válaszodat!
Egyébként eszembe jutott még egy nick nevem amelyet egy ideig használtam,főleg a Hitvedelem.blog.hu.Ez a név elág fantázaiadús volt:egy ideig a "penészedés" név alatt is szerepeltem mert ezt fogadta el a blog.hu.Ezt a nevet egy értékes hozzászólásban olvastam ahol a hozzászóló a saját gyülekezete állapota leírásásra a PENÉSZEDÉST láttam.Nagyon találónak találtam.Ezzel most visszautalok Orionnak adott válaszomra:én nemcsak hibernációt látok az Egyházban hanem penészedést.Ezt,hogy leírtam még ezt a nick nevemet nem önreklámozás céljából tettem hanem,hogy egészében átlásd miket írogattam.Egyébként magam előtt is komolytalanná váltam a sok névváltoztatás miatt de a blog.hu se segített igazán.Most amíg lehet kitartok a jelenlegi néven minden blogon,hogy könnyen felismerhető legyek.
Barátod a küzdelmes hívői életben,
Arpicus

ORION 2014.05.29. 08:04:12

@Arpicus: Egyet értek a nekem írott válaszoddal.Valahogy e-képen gondolkodom én is.A hibernálás szó ide kevés!!! "Jelenések könyve:3:1 A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és HALOTT vagy. "A mi ref egyházunkban Krisztusról beszélnek állandóan,ugy néz ki hogy Ő van a középpontban mindig, állítólag.Akkor hová lett a szeretet a gyülekezetből???Én ugy látom hogy kivülről kopogtat Jézus és sehogy sem akarják beengedni .Persze hogy vannak hívők ,de valamiért félnek szólni és csendben vannak.Néhányszor már röfögtem ezt azt , itt ott.Olyan hazugságokat is beszélnek már rólam a hátam mögött hogy röhej . Erről jut eszembe .Tudod mit énekelt Jónás a cet gyomrában???--Báánatomat haalban mondom eeel... :D:D

Arpicus 2014.05.29. 17:34:53

@ORION: megértelek!Sajnos ez a helyzet a legtöbb helyen.Az interneten barangolva rátaláltam egy cikkre amely azzal foglalkozik,hogy mi vezet az ilyen állapotokhoz.A sátánnak nagyon nem tetszhet amit találtam és közölni akarok mert nagy problémát okozott a gépemen,az utóbbi két órát a gép rendbehozatalára kellett pazarolnom.A Neked adott válaszom után begépelem majd.Egyébként egy jó linket találtam egy református oldalon Sípos Ete Álmos tollából:
www.bibliaszov.hu/aktualis/fontos-kerdesek/774-merre-tart-a-keresztyenseg-2014-ben
Ami a hazugságokat és az ember háta mögötti dolgokról írtál az mind áll,én is átmentem rajtuk,sokszor.A legrosszabb amikor a szádba adnak olyan dolgokat amit ki sem mondtál....
Nem tudom,hogy Jónásnak egyáltalán kedve volt énekelni a cet gyomrában,de az valószínűsíthető,hogy eléggé büdös lehetett ott...
Shalom

Arpicus 2014.05.29. 18:57:45

Kedves Barátaim!
Az interneten találtam egy anyagot amely érinti a témánkat és az egyház állapotát amelyről Orion-nal beszélgettünk.Ez egy amerikai anyag,valahogy lefordítottam és most közzéteszem,talán hasznos lesz.Előre is elnézést kérek a darabosságért.Lektor sem vagyok de remélem érthető lesz.A terjedelme egy hosszabb hozzászólás terjedelme.Ez lenne:

ÖT JELENSÉG AMELY MEGNYOMORÍTHATJA(ALÁÁSHATJA)A GYÜLEKEZETET

Az Úr Jézus Krisztus szereti a gyülekezetet és önmagát adta érte,és nyilván azt szeretné ha a gyülekezet egészséges és élénk(vitális)lenne.Az ördög a kezdetektől fogva gyűlöli a gyülekezetet és ördögi fegyverraktára minden létező fegyverével támadja azt azzal a céllal,hogy megnyomorítsa annak a bizonyságtételét és hatékonyságát.
Engedjétek meg,hogy megemlítsek öt dolgot amelyek gyengítik a gyülekezetet(egyházat) és minimalizálják annak hatékonyságát.

1.BOTRÁNYOS VEZETÉS

Amikor egy gyülekezet(a továbbiakban:GY)vezetőségében erkölcstelenség jelenik meg amely vagy paráznaságból vagy kapzsiságból ered,ennek a hatása romboló és pusztító.Éppen ezért a pásztorok,a GY.-i személyzet,vezetők életét testi ás erkölcsi tisztaság kell,hogy jellemezze.Rendelkezniük kell integritással és lelki épséget kell felmutatniuk.
Én egy olyan GY.pásztora voltam amely meg lett bélyegezve mert az egyik munkatárs vétkes lett az erkölcstelenség legrosszabb fajtájában.Bűnének következménye romboló és pusztító hatással voltak nem csak saját magára nézve hanem a családjára,barátaira,a GY.-re,sőt még a szélesebb közösségre is.Végeredményben ez a GY. továbbra is viseli ezt a "bélyeg"-et,ennek az undorító bűnnek a következményét.
Valaki feltételezte,hogy talán egy egész nemzedéknyi időre lesz szüksége arra,hogy felszámolja ezt a megalázó és szégyenteljes állapotot amelyet egy munkatárs súlyos bűne miatt szenvedett el.

2.SZÉTHÚZÓ TAG

Itt nem olyan személyről beszélek aki időnként kifejezi elégedetlenségét,alkalmi nézeteltérését.Olyan személyre utalok aki a viszály magvait veti el a GY.-ben.
Az ilyen egyén nemcsak a pásztor keseríti meg igencsak.Megkeseríti és gátolni képes a GY.vezetéségének munkáját,döntéseit és elkedvetlenítheti a GY.többi tagját,elijeszti az elveszetteket és baljós felhőt boríthat az egész GY.-re.

3.APÁTIA

Vance Havner mondta:"A világban anarchia uralkodik,a hagyományos egyházakban a hitehagyás,a valódi(biblikus) GY.-ekben pedig az apátia uralkodik."A közömbös tunya,langyos egyház Isten előtt undorító,ez a langyosság lehetetleníti el a GY.-et és e miatt nincs hatása,nincs hatékonysága.
Egyszer egy prédikátor minden áldott nap kiment a hely vasútállomásra,hogy megnézze a azt a személyvonatot amely minden nap 4:30-kor haladt át a kis városon.Egy napon a jegyárúsító megkérdezte tőle:"Prédikátor,miért jön ide minden nap,hogy megtekintse az félötös vonatot?"A fáradt és aggódó prédikátor ezt válaszolta:"Szeretek valami olyat látni ami előre mozdul és amit nem kell tolnom."
Számos GY.-ben sok ember egyszerűen nem akar semmibe sem bekapcsolódni.Az ilyen apátia lebénítja azok törekvéseit is akik az egészséges GY.építésén dolgoznának.

4.MEREVSÉG(RUGALMATLANSÁG)

Némely GY.azért nem növekszik mert a vezetői nem hajlandók változtatni,meg vannak kövesedbe a saját maguk által kijelölt,meghatározott felfogásaikba.Ismerek néhány házi csoport tagját akik szinte "megházasodtak"a saját csoportjukkal.Ők kategorikusan elutasítják,hogy valahol máshol szolgáljanak,vagy hogy segítsenek egy új csoport megalakításában.
Némely GY.-i csoport(szolgálat)saját költségvetéssel rendelkezik,saját székeket és szőnyegeket vesznek,TV-t vesznek,hogy azon nézzék az általuk kiválasztott prédikátorok szolgálatát miközben saját prédikátoruk szolgálatára nem kíváncsiak.Ez a csoport olyan mint egy falusi klub("country club"),általában a látogatók és az új emberek nem kívánatosak,kivéve ha szerintük ezek "engedélyezettek"azaz "megbízhatók".
Gordon Venturella mondta:"A merevség bálványimádáshoz vezet;a változás az egyetlen kivezető út az önzésből a szolgálat felé."Mégis sok GY.merev(nem rugalmas,nem flexibilis):nem hajlandó változni sem változtatni és nincs is ilyen szándéka.Rugalmasnak lenni nem azt jelenti,hogy elvtelenül megalkudunk és kompromisszumokba megyünk,hanem,hogy nyitottak vagyunk Istennel az új lehetőségekre.

5.CÉLTALANSÁG

Egy GY.-ben amely 1963-ban bezárás előtt állt mert elfogytak a tagok,a GY.kapujára a következő feliratot tették:"Munka nélkül maradtunk,mert nem tudtuk,hogy mi a munkánk."
Thomas Carlyle mondta:"Egy ember cél nélkül olyan,mint egy hajó kormány(radar)nélkül,hasonló egy csavargóhoz."Adj célt és értelmet életednek,teljes erővel használd elmédet és izmaidat,hogy el tudd végezni azt a munkát amelyet Isten bízott rád.Ugyanez érvényes a gyülekezetre is.A Péld.29:18_ban olvassuk:"Ha nincs kijelentés(Károli:mennyei látás),elvadul a nép.
Kedves olvasó!
A te GY.-ed kikerüli-e azokat a problémákat amelyek megnyomorítják(aláássák)Krisztus GY.-ét?!

J.Gerald Harris

Kiegészítés:ez nem tükörfordítás,inkább parafrázis!

karecsi 2014.05.29. 19:00:18

@Arpicus: Én úgy látom,hogy Istennek minden egyházban,felekezetben vannak emberei,még a talán még általunk szélsőséges felekezetnek tartott közösségekben is vannak emberek akik ehhez a láthatatlan egyházhoz tartoznak. Ha ez igaz akkor miért mondanak ellent ezek a biblia versek. 1Kor 14:33
mert Isten nem a zűrzavar (felforgatás) Istene, hanem a békességé, amint a szentek összes gyülekezeteiben. ApCsel 20:28
Ügyeljetek magatokra és a nyájra mind, amelyben titeket a Szent Szellem felügyelőkül helyezett, hogy pásztoroljátok az Isten (kihívott) gyülekezetét, amelyet saját vére által szerzett meg magának. Zsid 13:17
Engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak és alkalmazkodjatok hozzájuk, mert õk őrködnek lelkeitek fölött, mint számadók. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem lenne előnyös néktek.
1Kor 14:40
minden illő módon (ékesen) és rendben történjék.
Jel 12:17
és haragra gerjedt (gyulladt, lobbant, megharagudott) a sárkány az asszonyra és elment, hogy háborút indítson a többiek ellen, akik az asszony magvából (ivadékai közül) valók, akik megtartják (megőrzik) Isten parancsolatait és akiké a Jézus tanú bizonyságtétele. 1Kor 1:10
Intelek pedig titeket a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért, hogy ugyanazt mondjátok (egyformán szóljatok) mindnyájan és nehogy szakadások legyenek köztetek, hanem legyetek egyek [egybeköt(öz)ve] ugyanazon értelemben és ugyanabban a felfogásban. Máté 24:14 ,28:19,20 ; Lukács 8:1 ; 2Kor. 6:14-18 ; 1Kor. 1:10 ; Jakab 1:27, 4:4 ; Titus 2:11,12 stb.

Arpicus 2014.05.29. 19:26:40

@karecsi: most látom,hogy reagáltál az egyik megjegyzésemre.Egy kicsit fáradt vagyok mert hosszan tartott az előző hsz-om begépelése és lelkünk ellensége is sok akadályt gördített.Viszont érdemben nem értem mit akarsz mondani ezekkel az idézetekkel amelyek enyhén szólva is szubjektív módon vannak így egy csokorba szedve.Nem látom bennük a közös motívumot,így nem tudok érdemben reagálni.Kérlek,hogy az igéket egészítsd ki a saját véleményeddel,ha akarod kritikáddal.Nem fogok megsértődni és nem futok el a vita elől sem.Ha elolvasod az előbbi anyagot amit leadtam talán világosabb lesz,hogy mire is gondoltam.Sokáig én is nagyon merev és elzárkózó voltam.A saját felekzetemet tartottam az exkluzív közösségnek.Aztén megismertem hívő embereket más felekezetekből és réjöttem,hogy messze előttem jérnak a hit útján habár néhány másodlagos kérdésben nem értettünk egyet.Ekkor kigyógyultam abból,hogy mindenki mást tévtanítónak tartsak,minden bokor mögött démont lássak.Péter is szabadkozott,aztán az ÚR meggyőzte és új látást adott neki(vö.Ap.Csel.10.rész,kiemelve a 34.és 35.vers).Néha úgy látszik,hogy mi akarnánk meghatározni az ÚRnak,hogy kit tekintsen hívőnek.Te rendelkezel minden információval,hogy kizárod azt a lehetőséget,hogy még extrémebb felfogású felekezetben nincsenek hívő emberek akik lehet,hogy szenvednek mint Lót Sodomában?Én nem vagyok ennyire bátor.Persze én is látom a túlzásokat,sőt tévtanításokat de azért nem önteném ki a gyereket a mosóvízzel.Magam baptista hátterű vagyok és egyáltalán nem tartom magam szélsőségesnek.Viszont nincs bátorságom
tovább exluzivitást "játszani",hogy én határozzam meg,hogy ki fog üdvözölni és ki nem.Nem értem a hsz-at,se a kiválasztott igék kapcsolatát.Kérlek magyarázd meg igék nélkül mi a problémád azzal a kijelentésemmel!

ORION 2014.05.29. 22:04:03

@karecsi: Figyelemre méltó az is, amit a János evangéliumban olvashatunk, amikor az Ige arról beszél, hogy a „gyülekezetekből kirekesztenek titeket”:

„Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” János 16:1-3

A korintusi gyülekezetnek írt levélben Pál apostol a következőkről beszél:

„Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” 2 Kor. 6:13-18

Itt egy olyan állapotról beszél az Ige, amikor Jézus (az Atya) már felszólítja az övéit, hogy ne vállaljanak közösséget a gyülekezetben Isten természetével össze nem illő dolgokkal és szakadjanak el tőlük, menjenek ki közülük és Ő magához fogadja őket és Atyjuk lesz nekik.

Itt előáll egy olyan furcsa állapot, amikor

- lesz egy közösség, amely „gyülekezetnek” nevezi magát és éli a maga mindennapi életét és meg lesz győződve, hogy Jézus közöttük van és Isten-tiszteletet cselekszik,

- amikor kirekeszti maga közül azokat, akik az Övéi, és így ők a “gyülekezeten” kívülre kerülnek. Az Atya – Jézus – azonban megígéri nekik, hogy nem kell félniük, mert „magához fogja fogadni Őket” – velük lesz. Tehát, ha kimennek, valójában ők lesznek az igazi gyülekezet!

Ebben az esetben tehát az igazi hívők már a „gyülekezeten” kívül vannak és a középpontban lévő Jézus körül gyülekeznek, aki velük lesz. Az igazi gyülekezet tehát már a névleges „gyülekezeten” kívül működik . Ha a gyülekezeti élet „súlypontja” (középpontja) Jézus a „gyülekezeten” kívülre kerül, akkor a valódi gyülekezeti életet is a „gyülekezeten” kívül kell megélni.Ma ezért sok igazi hívő „gyötrődik lelkében, mint Lót Sodomában”. Jézus megmondta, hogy a visszajövetele előtti állapot hasonló lesz Noé és Lót napjaihoz. Lótot is angyaloknak kellett kirángatnia Sodomából, hogy Isten megmentse őt és végre tudja hajtani az ítéletet Sodomán. Ma Lóthoz hasonlóan sok igaz hívő gyötrődik azon, hogy mit tegyen, mert a Vádló szüntelenül szakadással vádolja őket, hogy „ne hagyd el a gyülekezetedet”. Ez az Ige azonban – a szövegkörnyezetét vizsgálva – arról szól, hogy valaki ne menjen vissza a világba. A mi esetünkben pedig már arról van szó, hogy ki kell jönni abból a „gyülekezetből”, ahol a világ már benn van, mert a gyülekezet a világból kihívottak közössége.
Az Ige egyértelműen beszél viszont arról, hogy mennyi az a minimális létszám, amikor már erőteljes hívő közösségi életet lehet megélni:

„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”. Máté 18:18-20 Sok „lelkében gyötrődő” hívő félelemben van, hogy mi lesz, ha „kimegy a gyülekezetből”. Ha a világ már visszafordíthatatlanul benn van a „gyülekezetben”, az Úr szól, hogy ki kell menni. Az „Úr a távozókkal együtt megy” és „közöttük lakik”. Nem egy nagy létszámú, gyülekezetnek nevezett közösség az, ami biztonságot ad a hívőknek (főleg, ha az Úr már nincs is ott), hanem az, ha az Úr velük van. Ebben az esetben, ha csak ketten, vagy hárman jönnek is össze az Ő nevében – még ha saját lakásukon – , ahogy az első gyülekezetek életében is látjuk, Isten megáldja őket. Kell nekünk nagyobb áldás annál, hogy az Úr velünk van, amiben az első gyülekezetek is részesültek?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.29. 22:17:19

@ORION: Ez nem semmi volt Tesa! Jó kis komment. Elgondolkodtató

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.30. 07:35:52

@Arpicus: Köszönöm szépen munkádat/fordítást/...tudom mit jelent, de hogy csinálod - csináljátok...olyan gyorsan peregnek az eseménmyek, hogy én figyelemmel kisérni sem tudom...nem még érdemben hozzászólni...amúgy értem az értekezést,...Tőled való....s elgondolkodtató nagyon...köszönöm...ja és témába vágó......

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.30. 09:44:44

@Arpicus: Én is köszönöm a fordítást. Ezek a problémák évtizedek, évszázadok óta fennállnak. Az emberek még reménykednek, várnak az Istenre, hogy hátha segít, de nem történik semmi. Ha találnak is egy közösséget ami jól működik, akkor az is csak viszonylag rövid ideig tart. És újból lehet panaszkodni és bűnbakot keresni. Mindig valaki a hibás. Vagy a pásztor, vagy a gyülekezet, vagy egy kisebb csoport a gyülekezetben. Nagyon kevesen vannak, akik kimerik mondani, hogy a rendszerrel van baj. A rendszer nem működik, és nem az emberek Isten iránti odaadása a gond. A személyiségi problémák nem lehetnek akadálya a Szent Szellem működésének. Mert azzal az Isten is tisztában van, hogy különböző egyéniségű, kultúrájú, neveltetésű emberek csoportjában mindig lesznek feszültségek.
Szerintem ez a jelenlegi rendszer a fizetett egyházi vezetőkkel, se nem biblikus, se nem jó. Tudom, hogy rá lehet húzni bibliaverseket erre a rendszerre, de úgy áll rajta, mint tehénen a gatya. A katolikus és a protestáns rendszer is tudja magát igazolni, miközben egyik sem jó. Na de ha nem szentírási a rendszer, akkor miért kell hozzá foggal körömmel ragaszkodni? Vagy el kell fogadni azt a hibáival, és együttműködni vele, vagy újat kell kipróbálni. Mindenki Istenre vár, hogy hátha csinál valamit, aztán meg mindig minden marad úgy ahogy volt. Istennek esze ágában sincs változtatni a dolgokon, mert akkor már megtette volna. Nekünk kell lépni, nekünk kell próbálkozni. A vallásos élet pozitív változásai mindig radikalizmusra hajlamos, vagy abba belekényszerülő embereknek voltak köszönhetőek, és nem Istennek. Isten tőlünk várja el, hogy lépjünk, a mi eszünket használja fel, nem pedig helyettünk csinál mindent.

Ha jó gyülekezeteket szeretnénk, akkor új modelleket kell kipróbálni, nem pedig az elavultat megpróbálni feltámasztani.

Arpicus 2014.05.30. 13:43:40

@Csakegyember: @sefatias: Köszönöm azt,hogy reagáltatok és értékes hozzászólásotokkal még érthetőbbé tettétek a cikket! :)

Arpicus 2014.05.30. 20:47:42

Lassan távozóban vagyok e blogról.Belinkelnék még két linket amely érinti a témát:
Szikszai Csaba cikke:Gyülekezet és mi bennünk mi,alcím:zárt és nyitott,integratív és profil-te hova jársz?:
www.parokia.hu/kozosseg/cikk/1261/

A másik link,Dale Rotszlaff írása amelyet Barna Zoltán fordított magyarra.A címe:A jó gyülekezet ismertetőjelei:
www.infaustus.files.wordpress.com/2013/10/gyulekezet.pdf

Van még egy anyagom ebben a témában,de ez nincs meg magyarul.Mike Fehlauer írása amelynek a címe:Az egészségtelen gyülekezet jellemzői.Ebben a cikkben öt jellemzőjét mutatja meg az egészségtelen gyülekezetnek.Gondoltam,lefordítom és közreadom,de elment a kedvem...
Shalom

lally polley 2014.05.31. 10:43:48

@sefatias: föntebbi kommentemben rákérdeztem,néhány nevet megemlítve, hogy milyen teológiai irányelvek mentén haladsz? Az egyház mára már szellemileg két táborra szakadt. A tradicionailstákra és a progresszív haladárokra (gender, melegházasság, stb).

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.31. 11:04:02

@lally polley: Bocs efölött elsiklottam. Nem haladok semmiféle irányelv mellett. Mindenfélét olvasok, és ami jónak tűnik azt megtartom. Az utóbbi hónapokban filozófiára voltam rácuppanva. Hát a gender és a melegházasság nem jön be. Se tradicionista sem vagyok, megvan a magam véleménye mindenről, és bizonyos kérdésekben simán elfogadok két egymásnak ellentmondó nézetet.

lally polley 2014.05.31. 13:19:52

@sefatias: Értelek és köszi. Kérdeznék valamit magánban, lehet?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.31. 13:27:59

@lally polley: Persze. De itt is kérdezhetsz, maximum ha úgy érzem privibe válaszolok. Hátha mást is érdekel

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.31. 13:30:59

@Arpicus: Köszönöm a linkeket, igaz még nem olvastam, de megteszem..sajnálom ami a másik témánál történt....vannak minősíthetetlenk dolgok...és ez az volt...Légyszives a megemlített fordítást ha megoldanád...s elküldenéd csakegyember@gmail.hu
Barátod Csakegyember

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.31. 13:32:12

@Csakegyember: a fenti beszélgetés nézőponttól függően minősíthetetlen. Szerintem nem volt az.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.31. 13:35:22

@sefatias: Az én kultúrámban az volt !Lehet boxolni,miért ne, hiszen aki nem akar, nem száll ringbe de,: 1.- az ellenfelet tisztelni kell ! 2.- övön alul nem ütünk.
Ilyen egyszerű

lally polley 2014.05.31. 14:38:12

@sefatias: Rendben. Mi a véleményed/véleményetek a világi cölebsz papságról, mint életformáról? Ha férfi a szerzetesrendet nézünk, a kettő közül melyik áll hozzád közelebb, a jezsuita vagy a ferences? Már ha ismered egyáltalán őket valamennyire, vagy foglalkoztál, olvastál tőlük valamit. Amúgy a filozófusoknál is érdekelt volna név.

Arpicus 2014.05.31. 15:53:08

@Csakegyember: köszönöm,hogy megadtad az e-mail címedet.Majd jelentkezek privátban is Nálad.Viszont úgy gondoltam,hogy nyilvánosan lehozom ennél a témánál,lehet,hogy másokat is érdekelni fog.Azt hiszem két ablakban meg fogom tudni oldani.A jövő hétre tervezem lefordítani és begépelni.Szerintem nagyon jó írás.Már a címe is sokat sejtet:
Az egészségtelen gyülekezet jellemzői
Öt pontban dolgozza fel az író a témát:
1.Visszaélés a pozícióval
2.A titokzatosság légköre
3.A kizárólagosság álláspontja
4.Hangsúly a munkán
5.A félelem mint a fő motiváció
Ennyi a reklám. :)Remélem méltó lesz egy búcsúzó hozzászóláshoz és megy is a témához.
Ami a másik témánál történt az enyhén szólva minősíthetetlen volt.Volt egy pillanat amikor jellemzésként az "okádás"kifejezést akartam használni,de elálltam ettől mert akkor valóban lecsúsztam volna az ellenfél szintjére.
Köszönöm a megértésedet!
Most elmegyek nézem a Giro Italiat és a Rolland Garrost.Majd este feljövök a net-re.
Az ÚR további áldását kívánom életedre!
Barátod,Árpád.

Arpicus 2014.05.31. 21:20:44

Kedves barátaim!
Lefordítottam és közre adom az általam előre beharangozott anyagot.Ez lenne:

AZ EGÉSZSÉGTELEN GYÜLEKEZET JELLEMZŐI
Szerző:Mike Fehlauer

-Nem létezik tökéletes gyülekezet,azonban
Isten nem szeretné,hogy olyan helyen legyél amely lelkileg egészségtelen.Az alábbi alapján meg tudod határozni,hogy azt mondhatod a pásztorodnak:"Viszlát..."

Szomorú igazság az,hogy manapság sok gyülekezet(tovább:GY)küzd az egészségtelen kontroll különböző fokozataival,amelyek ha semmi sem változik akkor ez a "lelki molesztálás"-hoz vezethet.Ez a molesztálás sok ezer sebesült és reménytelen keresztényt hozott létre akiket bántalmazott az az intézmény amely segítséget,reményt és vigasztalást kellett volna adni számukra.
Kérlek ne értsetek félre.Én hiszek a helyi GY.-ben.A helyi GY.szent,az Isten alkotása.A Zsid.1o:24-25 alapján minden hívőnek be kell kapcsolódnia egy helyi GY.-be.Isten nem fog közbelépni az életedbe ha nem vagy állnandó és folyamatos kapcsolatban a hívőkkel egy egészséges helyi GY.-ben.
Isten szándéka mindig az volt,hogy a helyi GY.-ek állandóan egészségesek legyenek,hogy életet adjanak és,hogy teljesen Krisztusra legyenek összpontosítva.Mégis,mivel Isten GY.-e vezetésére nem tökéletes embereket akart használni akik hibázni és eltévelyedni képesek,ezért fennáll annak a lehetősége,hogy az egész GY.tévútra térjen és lelkileg egészségtelenné váljon.

Hogyan lehet felismerni,hogy valamelyik GY.a lelki kontroll hatása alá került?Itt van öt világos figyelmeztetés:

I.VISSZAÉLÉS A POZÍCIÓVAL

A Biblia határozottan tanít a lelki tekintélyről.Viszont ha a pásztor erről prédikál minden vasárnap,szüntelenül emlékezteti a hívőket,hogy ő irányítja a GY.-et akkor biztos lehetsz benne,hogy akadályok vannak az úton.

Egy egészségtelen GY.-ben a pásztor arra törekszik,hogy átvegye Krisztus helyét a hívők életében.Például Jánosnak esetében azt mondta a pásztor neki,hogy nem bírja elhagyni a GY.-et Isten áldásaival,ha ő(a pásztor)nem hagyja jóvá az ő eltávozását.Ez alatt azt éreztette,hogy Isten nem fogja megáldani ha ezt nem a pásztor engedélyével viszi véghez.A lelki vezetők a lelki kontrollt arra használják ezt a módszert,hogy manipulálják az embereket és gondolkodásukat-magukhoz és a SAJÁT GY.-ükhöz láncolják őket.

Meg kell értenünk, azt a folyamatot amelyen átmegy a GY. amíg eléri a becsapás ennek a az stádiumát.Ha a pásztorok a saját sikerüket csak a GY.-etük tagságában mérik,csalódhatnak ha az emberek elhagyják a GY.-et.Ha bizonytalanok olyan tanítást adhatnak amellyel meg akarják állítani az embereket.Bírnak prédikálni a határtalan hűségről felhasználva Dávid és Jonathán vagy Illés és Elizeus példáját.A vezető ilyen példák használatával a kontroll szellemiségével indukálni próbálja a tagok kötelezettségeit,hogy tartoznak a GY.-nek eközben emlékeztetve őket,hogy ő mint pásztor mi mindent tett érettük.
Egyben az ilyen példákat használva a vezető "bibliai"alapokat használ amelyekkel ellenőrzi még a Gy.tagjainak magánéletét is.

Az ilyen prédikációk a GY.tagjaiban azt a kívánságot okozzák,hogy kedvében járjanak a pásztornak ahelyett,hogy Isten kedvében járjanak(ApCsel 5,29).Jézus elítélte a farizeusoknál az emberek kegyének keresését:Jn 5:43-44.

Amikor az embereknél keresünk dicsőséget azáltal gyengítjük kapcsolatunkat Vele.Fokozatosan az emberek fogják átvenni Isten helyét az életünkben.Létrejön egy egészségtelen társasági kapcsolat amelyben a biztonságunkat a GY.vezető embereiben keressük.Ez határozza meg viselkedésünket.Egy ilyen kontroll lelkileg tönkreteszi az embereket!Lehetetlenné teszi növekedésüket.
Az egészséges GY.-ben a pásztor eredeti szándéka és vezetése nem fog kontrollba és manipulációba torkollni.Az igazi pásztor arra használja a befolyását,hogy a GY.tagjait minél közelebbi kapcsolatba hozza Jézussal,aki a GY.egyedüli feje(Ef.5,23).Az igazi pásztor megérti,hogy az emberek a Gy.-ében nem az ő tulajdona,hanem Isten nyája.

II.A TITOKZATOSSÁG LÉGKÖRE

Amikor a GY.tagja aláveti magát a kontroll rendszerének akkora vezető adni fog bizonyos korlátozott és meghatározott információt minden személynek és közben figyelmesen követi a GY.-tagok egymás közti viszonyát.Ennek alapján minden hívő csak a vezető által kapott információk alapján fog viszonyulni a többi tag felé.

Ez alapján a pásztor vagy a vezetőség eldöntheti,hogy valamelyik tag "veszélyt" jelent,ilyenkor van stratégiájuk arra,hogy hogyan tartsák fel a kontrollt.A GY.így fel bír számolni bizonyos kapcsolatokat és ezt el bírja rejteni a titokzatosság függönye mögé.

Az egészségtelen GY.-ben az anyagiakat is teljes titokzatosság lengheti körül.A vezetők kérhetnek pénzt,de nem adhatnak semmilyen bizonyítékot arra,hogy ezzel a pénzzel tisztességesen és felelősen sáfárkodik
folyt.köv.

lally polley 2014.05.31. 22:16:41

@Arpicus: Bár nem nekem szólt, köszi a fönti megosztást. A legutóbbi csoportomban a félelem, a titokzatosság és a visszaélés abszolút jelen volt. A kizárólagosság nem tudom, hogy mire vonatkozik. Borzasztó az ilyen légkör, eygszerűen borzasztó! Leszívja a teljes energiádat és egyre rosszabbul vagy, keresed, hogy miben hibáztál, gyötröd magad, rettenetes.

Arpicus 2014.05.31. 22:34:38

Némely pásztor így prédikál:"Nem fontos az,hogy mi mit teszünk a ti pénzetekkel.A ti felelősségetek csak az,hogy adjatok."Azonban a Biblia azt parancsolja nekünk,hogy legyünk jó sáfárok.A jó sáfárság alapfeltétele a felelősségünk a nekünk adott anyagiak helyes kezeléseében van.

III.KIZÁRÓLAGOSSÁG/EXKLUZIVITÁS

Ez a halálos jellemző kitermeli a másik felekezet/közösségek iránti elvetés és elzárkózás mentalitását.Az ilyen GY.vagy csoport azt vallja és hiszi,hogy rajtuk kívül senki sem hirdeti az evangéliumot.Vagy pedig nem hirdeti olyan hatásosan mint ők!

A kizárólagosság/exkluzivitás meg akarja abban akadályozni a hívőket,hogy látogassanak más GY.-ket vagy pedig tanácsot kérjenek valakitől aki nem az ő GY.-ük tagja.Ha mégis meglátogat egy másik GY.-et akkor úgy fognak rá tekinteni mint "árulóra és hitehagyóra".

Ez a lélek azt mondja:Minden amire szükséged van megtalálhatod mi saját csoportunkban.Minden amire szükséged van és amit tudnod kell azt csakis a pásztorunk tanítása által kaphatod meg."

Ennek a következménye az,hogy az emberek nem fogják tisztelni a más felekezeteket.Az egészséges GY.tisztelni fogja Krisztus Testének más részeit is.Az a gyülekezet amely Krisztusra összpontosít,felismeri,hogy egyetlen GY.,egyetlen felekezet,függetlenül milyen nagy,nem bírja maga megnyerni a várost Krisztus számára.A vezetők akik tekintetüket Krisztuson tartják és akik az alázatosság ruhájába vannak öltözve,felismerik,hogy a kicsiny GY.egyformán fontos mint a nagy,hogy a baptisták ugyanúgy fontosak mint a karizmatikusok és,hogy minden népnek és etnikumnak helye van az ÚR asztalánál.

IV.HANGSÚLY A MUNKÁN

A legtöbb GY.-ben sok lehetőség van a szolgálatra.Azonban,a kontroll alatt tartott GY.-ben,a GY.-en belüli szolgálatok többé nem lehetőségek a szolgálatra.Ezek ahhoz szükségesek,hogy az egyén bizonyítsa hűségét a szervezete irányába.Függetlenül attól,hogy valaki rendszeresen látogatja az alkalmakat vagy valamilyen szolgálatot végez a GY.-ben,a cselekedetek válnak a legfontosabb eszközzé,kulccsá az előhaladásra és valakinek a lelkiségének értékelésére.

A GY.-be járás nagyon fontos a mi lelki fejlődésünk érdekében.De ha csak azért látogatjuk a GY.-et,hogy elnyerjük a pásztor támogatását és bizalmát akkor eltévesztettük a célt.

A Gal.2,16-ban olvassuk,hogy "...tudjuk,hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg,hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által."Mi nem tudjuk kiérdemelni sem a mennyet sem Isten szeretetét.Isten kegyelmének üzenete nem törli el a szolgálat szükségességét,az csak rávilágít az okra ami miatt kell szolgálnunk és igazi motivációt ad nekünk arra.

V.A FÉLELEM MINT FŐ MOTIVÁCIÓ

Amikor a pásztor azt üzeni azoknak a tagoknak akik el akarják hagyni a GY.-et vagy pedig engedetlenek az ő tekintélye irányába,akkor tapasztalni fogják "Isten haragját",biztosak lehettek abban,hogy ebben az emberben a kontroll szelleme uralkodik.Ő igyekszik felhasználni a félelmet mint egy testi módot,lehetőséget,hogy meg tudja tartani ezeket az embereket a GY.-ében.
Ő általában ezt mondja:"Ha elhagyod a GY.-et akkor Isten áldása már nem lesz többé az életeden és kívül találod magad Isten akaratán."Mások pedig azt mondják:"Ha elmész a GY.-ünkből,lázadóvá válsz és a Sátán tönkre fogja tenni az életedet."

Itt a félelem és nem a szeretet lett a motiváló erő.Biztos lehetsz abban,hogy az ilyen gondolkodás nem Istentől van.Jézus sohase motiválta az embereket félelemmel.Abban a GY.-ben amely kontrollálja(ellenőrzi)a tagjait,abban megjelenik a félelem mint a manipuláció eszköze.Amit nem érnek el szeretet által valamint a szolgálat utáni vággyal,azt az ilyen GY.manipulációval akarja elérni.Ez szöges ellentétben áll azzal amit az 1Ján.4,18-ban olvasunk:"A szeretetben nincs félelem,sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet."

Hogyan kell reagálnod akkor ha észreveszed,hogy a GY.-edben egy vagy több ilyen egészségtelen jellemző nyilvánul meg?Íme néhány tanács:
-beszélj a pásztoroddal az aggodalmaidról,tudva azt,hogy ha őt a kontroll szelleme uralja manipulációba ütközhetsz a beszélgetés alatt.Maradj inkább alázatos ahelyett,hogy dühössé válnál vagy visszavonulnál.
-a GY.-i vezető akit a kontroll szelleme irányít arra fog ösztökélni,hogy ne beszélj senki mással azokról a dolgokról amelyek aggasztanak.Azonban a Biblia azt tanítja,hogy "...de segítséget jelent,ha sok a tanácsadó."Kérj tanácsot egy érett és tárgyilagos(objektív)keresztyéntől.Lehet,hogy az amit észrevettél valódi probléma,ezért imádkozz,hogy helyesen értelmezzed az egész helyzetet.
-ha a pásztorral való beszélgetés után bizonyossá vált benned,hogy a GY."kontroll szellemének markában van",akkor szabad vagy,hogy elhagyd.Te nem vagy felelős azért aki úgy döntött,hogy maradnia akar a GY.-ben,ezért ne is próbáld meg menteni.Imádkozz ezekért az emberekért,hogy felismerjék a helyzetet-hogy maguk is lássák.
bef.köv.

Arpicus 2014.05.31. 22:47:56

-kezdetben lehet,hogy úgy fogod érezni,hogy többé egy pásztorban sem lehet bizalmad,de te állj ellen az ilyen gondolatoknak és találj egy egészséges GY.-et amelyben isteni élet van,amelyben megalkuvás nélkül prédikálják a Biblia üzenetét és ahol tapintható a szeretet az emberek között.
-Istennek mindig van egészséges GY.-e-a hívők közössége.A Jó Pásztor el tud téged vezetni a zöld mezőkre(Zsolt.23,2)amelyeken növekedni bírsz a Vele való kapcsolatban.Ő ugyancsak megkeni a fejedet olajjal(Zsolt.23,5)meggyógyítva minden sebet amelyet akkor kaptál amikor egy egészségtelen lelki környezetben tartózkodtál.
---------------------------------------
Ennyi az anyag.Kicsit darabos,de remélem érthető és hasznos.Ha a blogon kommentelitek akkor ott nem reagálok.De ha valaki velem akarja tudatni a véleményét megadom a tartalék e-mail címemet:
arpicus@euromail.hu
Végül nem sikerült két ablakban lehoznom az anyagot,de remélem ez nem probléma.Ezzel búcsúzok ettől a blogtól.
Shalom mindenkinek!

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.05.31. 22:53:57

@Arpicus: Köszönöm az anyagot... szerintem ez egy jó "zárszó"...minden tekintetben..legalább is számomra...s köszönöm munkádat Tisztelettel Csakegyember

lally polley 2014.06.02. 09:31:08

Kedves Sefatias, megint egy "véletlen" elsiklás lenne? Hm..

lally polley 2014.06.02. 10:25:44

@sefatias: 2014.05.31. 14:38:12

Nem kötelező ám a párbeszéd, csak gondoltam azért írtál blogot, mert kommunikálni szeretnél a külvilágból érdeklődő emberekkel. De így ebben a tempóban és kontextusban, hogy folyton kétszer kérdezlek meg és visszareplikázol, hogy "micsoda" nehéz, vagy inkább lehetetlen a gondolat és eszmecsere. Te tudod, hogy mi az oka ennek és neked kell ezt tisztáznod mostmár önmagaddal.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.02. 10:53:08

@lally polley: figyelj tesa! Fogalmam sincs mit kérdeztél. Az előző kommented helyett, ugyanannyi idő és klimpirozás alatt feltehetted volna a kérdésedet mégegyszer. Szerintem te is és én is túléltük volna. Szóval várom a kérdésed

lally polley 2014.06.02. 14:16:25

@sefatias: Mi a véleményed/véleményetek a világi cölebsz papságról, mint életformáról? Ha férfi a szerzetesrendet nézünk, a kettő közül melyik áll hozzád közelebb, a jezsuita vagy a ferences? Már ha ismered egyáltalán őket valamennyire, vagy foglalkoztál, olvastál tőlük valamit.

karecsi 2014.06.02. 19:54:55

Mit szóltok, hol írja ezt : Isten földi királysága megszűnt volna?
Minden földi közösségnek, amely valamilyen módon összetartozik, szükséges lennie egy vezető testületének, ami kormányozza azt, esetlegesen védelmébe veszi, vagy megelőzi a széthúzást, az ellenségeskedést, az összetartó erő kétségbevonását. Isten, amióta csak Izrael létezik, mindig rendelt neki vezetőt, pásztort, akiknek hatalmát Ő maga adta nekik. Izrael nyájának tényleges vezetője, pásztora és atyja mindig is Jahve, aki azonban a juhokat az Ő szolgáira is rábízta, hogy ők vezessék a népet. Ilyen volt Mózes, Józsué, majd a bírák, majd Saullal és Dáviddal kezdődően a királyok. Tehát igaz az, hogy Isten mindig maga vezeti népét, s ő e földi vezetőket csak mintegy eszközül használja fel, de ettől függetlenül ez a szerep mindig jelen volt az üdvtörténetben.Tehát Jézus Krisztus, az Isten Fia átvette a hatalmat a királyság felett. Ez a királyság azonban már nem Izrael királysága, hanem egy határok nélküli, még égi és földi határokat sem ismerő királysággá alakult, Isten királyságává, amit a legtöbb fordításban Isten Országaként említenek (baszileia tou theou/baszileia tón ouranón = Isten / a mennyek királysága). Ezt az Országot, királyságot hirdette meg Jézus már fellépése kezdetén. Azonban ez a királyság megmaradt a földön is, úgy ahogy egykor Izrael volt Isten földi népe, úgy most az Egyház lett Isten földi népe, amely látható formában ugyanúgy jelen van a világon, ahogy létezik láthatatlanul is. A kettő, a látható Egyház és láthatatlan egyház nem választható szét, mivel nem több egyház van, hanem csak egyetlen egy, de ez az egyetlen Egyház a földön szervezeti és lelki - tanításbeli egységben is van. Hierarchikus rend által kormányozzák a kinevezett pásztorok. Ezek a vezetők - de a királyság lakosai is - emberek, akik elbukhatnak, akik hibázhatnak személyes életükben, bűnösök és mégis szentek, hiszen Isten az ő természetfeletti kegyelmével tartja fenn őket, és ígérete szerint Szentlélkével támogatja és vezeti őket, és ebből kifolyólag az Egyház tévedhetetlenül képviseli Isten igazságát.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.03. 17:38:19

@lally polley: Szia! Nagy nehezen sikerült ideülnöm. Közben megtaláltam az eredeti kérdést, de azért köszi. Sajnos(vagy inkább szerencsére) rengeteg ímélt kapok, és néha elfelejtek egyre kettőre válaszolni.
Szóval a papság, mint életforma. Hogy mi a véleményem?
"Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki " Máté 19:12
Tehát mint életforma szerintem elfogadható. Én is kipróbálnám a a mennyek országáért önként mond le a házasságról.szerzetesi életet, de max néhány hónapra. Viszont az már nem tetszik, hogy bizonyos egyházi feladatokat ettől tesznek függővé. Például pásztori/lelkipásztori feladatok ellátását ugyanúgy elláthat egy nős mindennap kufircoló férfi, ment egy szüzességet fogadott. Sőt, bizonyos területeken jobban. Azért tartom rossznak azt, hogy mondjuk a gyülekezetvezetői feladatot a cölibátushoz kötik, mert akkor kérdésessé válik az, hogy valóban önként hozta-e a döntést. Mert lehet, hogy szívesebben lenne férjként pásztor, mint szerzetesként, vagy papként. Viszont nincs választási lehetősége. Vagy ez, vagy az, és itt megkérdőjeleződik az hogy "a mennyek országáért önként mond le a házasságról."

lally polley 2014.06.04. 15:47:38

@sefatias: Lemaradt,én elsősorban a világi papságra gondoltam, a szerzetesség az egészen más. De nem olyan fontos ez nekem, amúgy.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.04. 15:51:00

@lally polley: A világi papságról is ugyanez a véleményem. Nem tartom rossznak, ha valaki lemond valamiről az Isten kedvéért. Csupán az a bajom, ha erre nem adnak más lehetőséget. Mint pl. a katolikus egyházban. Ha nem mondasz le, nem lehetsz lelkész. Ez már nem feltétlen szabad döntés. Van benne kényszer

lally polley 2014.06.04. 16:35:56

@sefatias: Igaz. Analóg erre nekem a teljes hűségre megkötött házasság. Ha nem mondasz le az összes többi férfiről/nőről..nem lehetsz az enyém. Ez a kontextus is zavar minket?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.04. 19:18:16

@lally polley: Engem nem zavar. Én azt tartomcsak fontosnak, hogy semmilyen kényszerítő erő ne játszon közre, és a körülmények megváltoztával ki lehessen lépni

lally polley 2014.06.04. 20:25:06

@sefatias: OK, értelek. Akkor Te nem vagy híve a holtomiglan holtodiglan-nak...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.05. 15:58:23

@lally polley: Azért ezt így nemn fogalmaznám meg.

lally polley 2014.06.06. 09:10:12

Ezt fogalmaztad meg indirekt, de nem muszáj ám ebbe belemennünk.. :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.06.06. 09:30:17

@lally polley: Ha a házasságra gondolsz, akkor ajánlom a figyelmedbe a cimkefelhőben lévő házasság címszót, ahol egy háromrészes posztsorozatot találsz a házasság és házasságtörés kérdésében. Elég vastag bőr van a képemen, úgyhogy nem okoz gondot a kényes témák megbeszélése :) Ha esetleg erről is van kedved csacsogni, akkor ott folytathatjuk

lally polley 2014.06.06. 17:10:31

@sefatias: Istenre gondoltam mint a hűség forrására, úgy általában minden emberi kapcsolatra vonatkoztatva, nem csak a házasság szempontjából. Köszi, hogy felhívtad a figyelmem a cikkekre, megnézem majd őket.

ORION 2014.06.08. 08:46:45

Erőt egészséget adjon a Jó Isten mindenkinek !Kellemes Pünkösdöt !!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 12:53:36

@Csakegyember: Szia! Három hónapig ez a poszt vezette az olvasottsági listát.

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2014.09.14. 08:12:03

@sefatias:

Nem csoda, hogy Nr.-1 volt a Post,
mert még a legtöbb reformer Blogger a régi "tömlőt" "foltozgassa",és tölti bele az "új bort", addig Te rámutattál az alapvető "rendszerhibákra".
Köszönöm!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.14. 08:31:08

@Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt): :) Te is azt mondod, hogy a régi tömlő foltozgatásának nincs értelme?

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2014.09.26. 21:51:30

Elnézést, hogy nem voltam elérhető....remélem ez megváltozik..Tisztelettel mindenkinek

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2014.09.30. 04:47:24

@sefatias: Kevés értelme, és még kevesebb látható eredménye van: szerintem.
Hasonlóan gondolkodom erről, mint az a "test gyakorlásáról" ír az apostol (1.Tim. 4:8) "kevés haszna van".

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2015.05.03. 17:03:11

Ezt a posztot 2014 májusában tette közzé Sefatias a blogján, amiért hálával tartozom neki.
De nemcsak neki, meg kell említsem Arpicus nevű blogtársamat is, ki szintén nagy szerepet töltött be annak érdekében, hogy egyáltalán „papírra“ vessem s megjelentessem mindezt.
A poszt így nemcsak lehetővé tette hogy „kiírjam magamból fájdalmaimat“, de ezáltal sokan megtudták velem osztani együttérzésüket,saját tapasztalataikat, buzdítottak, s igyekeztek a segítségemre lenni őszinte tanácsaikkal, mégha a végső döntést helyesen rám is bízták. A kommentek elolvasást is ajánlom mindenkinek, nem csak a posztot.
Higgyétek el megéri !
Most 2015 májusa van.Egy év telt el az eredeti poszt megjelenése óta, s gondolom kiváncsiak vagytok, mi is történt azóta velem......merre volt számomra a „tovább“ ?
Hát már nem vagyok a gyülekezet tagja – eltávolítottak , nagyon egyszerűen, szemrebbenés nélkül ! /erről majd valamikor a későbbiekben külön írok/. S mindaz ami velem történt megerősített abban, amit a posztban megfogalmaztam !
Úgy is mondhatom hogy a sors vagy az élet megmutatta elég keményen az utat.Talán azért is elég keményen, mert én képtelen voltam addig dönteni, míg teljesen sarokba nem szorultam !
Így jelenleg vallási hovatartozás nélküli vagyok-vagyis nemtartozom egy egyházhoz vagy felekezethez sem. S nem is tervezem hogy valahová csatlakozom.Ugyanakkor kereszténynek tartom magam.
Róma 8 :34,35,38,39
Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver?...............Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.

csakegyember

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 17:16:57

@Csakegyember: Nagyon jó írás. A blog örökranglistáján stabilan tartja a második legolvasottabb poszt helyét :)

Éva-48 2015.06.06. 20:16:02

@Arpicus: Kedves Arpicus én most vetődtem erre, és látod ezt olvasva, rögtön ellentmondok: NEM, a katolikus alaptanítás éppen az, hogy az Egyház tagjai mindazok, akik Jézushoz tartoznak. Szó szerint az Egyház: Krisztus misztikus Teste. Shalom.
Éva

Éva-48 2015.06.06. 20:24:51

@Csakegyember: Megértem ezt az állapotot. Ahhoz hasonlítottam, amit az ókori "oszlopszentekről" olvastam, kiskoromban torzonborz embereket láttam így, oszlopok tetején és nagyon kiakadtaknak tűntek. De akkor még nem értettem.
ELEGÜK VOLT a világból de nem mentek ki belőle úgy, mint a remeték. Ott maradtak mégis kívül és a körülöttük élők nyújtottak fel nekik kaját (hogy egyebet hogy intéztek, fogalmam sincs de ezt hagyjuk). Ehhez hasonlítom "magunkat" bár én már jövök le az oszlopról :) igen gyakran :) és folytatva a hasonlatot: az internet az, ahol nekünk "kaját" nyújtanak fel, hogy éljünk azért ... természetesen ez lelki kaja.
Türelem, Jézus az Út: meg fogja mutatni a továbbiakat. Sok helyen olvasok ilyet ... Viszont egy nagyon válságos időszak közeledik, nem maradhatsz magadra, még ha egy ideig az oszlopon is maradsz - odafönn.
Majd szólunk és lehívunk :) az Események kezdetekor. Az "idők jelei" itt vannak.

Éva-48 2015.06.06. 20:26:27

@Éva-48: Kihagytam, a lényeget. És természetesen nem a "világtól" irtózunk, hanem az egyházi/gyülekezeti állapotoktól :(

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.06.06. 21:22:08

@Éva-48: szia Éva! Üdv a blogomon! :)

Te vagy a Divinitys Éva?

Éva-48 2015.06.07. 09:14:02

Szia, igen. Baj? :)

Más. A rendszered már regisztrált (vagy én? :) ) egy régi, mindennapi.hu névvel. Aztán ott váltottam Máté 9.38 névre bizonyos gyűrődések után.

Áldott legyen az Úr neve!

Éva-48 2015.06.07. 09:19:06

Sefatias, érdekes a jeled. Vasmunkás? Erre tippelek. Vagy bányász, aha.

Képzeld, amikor megalakult a "Kislépték" - termelők és szolgáltatók országos szövetsége (alapító vagyok) és nem volt embléma, majdnem kibukott belőlem a javaslat: sarló, kalapács ...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.06.07. 13:11:09

@Éva-48: Dehogy baj, csak kiváncsi voltam. Jó olvasást! Remélem találsz fogadra valót, vagy olyat, ami nem az :)

A profilképem a bányász embléma. Bányász voltam :)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2015.06.12. 08:40:39

@Éva-48:Szia, köszönöm a buzdítást...
a pálda nagyon érdekes s még nem is hallottam felőle..de utánajárok igérem, mivel érdekel....csakegyember