"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Melyik asztalnál táplálkozol?

2013/03/21. - írta: sefatias

Szeretnék meginvitálni minden kedves olvasómat egy kis Őrtorony tanulmányozásra. Szerintem mindannyiunknak jót fog tenni egy közös felkészülés.  Egy régebbi Őrtornyot választottam 1994-ből.(94.07.01. 8-13. old) A szokásos módon folytatnánk le a közös tanulmányozást. Megnézzük a bekezdést, és utána elmondom a gondolataimat. Végül a kommentekben ti is hozzáfűzhettek amit akartok. Persze arra is gondoltam, hogy ennél a posztnál letíltom a kommentelést, mert még a végén más sül ki belőle, mint amit az író szeretett volna. Na nézzük:

Óvakodj a démonok asztalán található mérgező eledeltől

10 A démonok asztalán található eledel mérgező. Gondoljunk csak például a gonosz rabszolga osztály és a hitehagyottak által szétosztott eledelre. Ez nem tápláló vagy építő; nem egészséges. Nem is lehet az, hiszen a hitehagyottak felhagytak a Jehova asztalánál való táplálkozással. Ennek eredményeként elveszett mindaz, amit kifejlesztettek az új egyéniségből. Ami őket ösztönzi, az nem a szent szellem, hanem maró keserűség. Ők egyetlen szándék megszállottjai — verni akarják korábbi rabszolgatársaikat, ahogyan Jézus ezt előre megjövendölte (Máté 24:48, 49, Cs).

Tehát a hitehagyottak által szétosztott eledel mérgező, mivel a démonok asztaláról származik. Nem lehet sem építő, sem egészséges. Miért? Az egyetlen indok az, hogy a hitehagyottak, már nem a társulat által Jehova asztalának tartott forrásból szedik az információt, hanem máshonnan. Na de honnan? Itt vannak például az én posztjaim. Én ugyan nem vagyok igazi teológus, és ez az írásaimon is meglátszik, de azt hiszem, hogy a legtöbb írásom a Szentíráson alapul, és még nem igazán sikerült senkinek bebizonyítani az ellenkezőjét. Az elmúlt egy évben kiolvastam a Bibliát, elolvastam iszonyat mennyiségű könyvet katolikus és protestáns írók tollából. Vajon emiatt elveszítettem mindazt amit az elmúlt húsz évben kifejlesztettem az új egyéniségemből? Ezt azok tudnák megválaszolni, akik ismernek. Jó néhány olyan olvasóm van aki már évek óta ismer. Miben változtam meg? És mi ösztönöz engem? A maró keserűség? Ki állítja ezt? egy olyan ember aki még soha nem beszélt velem, aki még soha nem nézett utána az indítékaimnak. Csupán vakon vádaskodik, rágalmaz. Verni akarom volt  rabszolgatársaimat? Az igazság az, hogy én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. A környező gyülekezetekben többen hazug rágalmakat terjesztettek rólam. Kishiján tönkretették az életemet a hazugságaikkal. Amikor pedig elmentem a Királyság terembe, és szembesítettem a véneket a hazugságaikkal a kisteremben, akkor nagy csend volt a válasz. Ott állt velem szemben három vén, és egy szót se tudtak kinyögni. Az én egyetlen szándékom nem a volt rabszolgatársaim verése, hanem a szeretett de elnyomott, szenvedő testvéreim vigasztalása, érzelmi terheik csökkentése. Ha valaki ezt másképp lkátja, akkor a hozzászólásával segíthet kiigazítani a nézőpontomat. Nézzük a másik bekezdést:

11 Még 1909-ben a Watch Tower Society akkori elnöke, C. T. Russell például írt azokról, akik elfordultak Jehova asztalától, és bántalmazni kezdték korábbi rabszolgatársaikat. Az Őr Torony 1909. október 1-jei száma [ang.] ezt mondta: „Mindazok, akik elszakítják magukat a Társulattól és annak munkájától, ahelyett hogy saját maguk jólétnek örvendenének vagy másokat építenének a hitben és a szellem kegyelmében, szemmel láthatóan épp ennek ellentétét teszik — megpróbálnak ártani annak az ügynek, amelyet egykor szolgáltak, de több-kevesebb feltűnéssel fokozatosan feledésbe merülnek; csak maguknak ártanak, meg azoknak, akik hasonlóan ilyen pörlekedő szellem megszállottjai . . . Ha egyesek úgy gondolják, hogy más asztaloknál is kaphatnak ilyen vagy ennél jobb elemózsiát, vagy hogy képesek maguk ilyen vagy ennél jobb eledelt készíteni — ám legyen, menjenek útjukra . . . Azonban míg mi hagyjuk, hogy mások bárhová máshová menjenek, hogy kielégítő táplálékra és világosságra leljenek; addig azok, akik ellenfeleinkké válnak, bármilyen különös is, teljesen más utat követnek. Ahelyett, hogy a világ férfias kiállásával azt mondanák, hogy »Találtam valamit, ami szerintem jobb ennél. Viszontlátásra!«, az ilyen személyeknél harag, rosszindulat, gyűlölet, viszály — »a test és az Ördög cselekedetei« — mutatkoznak meg, még pedig oly mértékben, ahogyan tudomásunk szerint még világi emberek sem nyilvánítják ki. Úgy tűnik, mintha őrültséggel, sátáni hidrofóbiával [veszettséggel] lennének beoltva. Néhányan közülük hatalmas ütéseket mérnek ránk, és aztán azt állítják, hogy mi ütöttük őket. Készek hitvány hazugságokat írni és mondani, s arra a szintre alacsonyodnak le, hogy aljasságot tesznek.”


Azt írja Russel, hogy a társulat hagyja, hogy aki el akar menni, az menjen. Erről most nem kívánok részletesen beszélni, De mindenki tudhatja, hogy micsoda áldozatok árán tudja valaki elhagyni a szervezetet. Viszont itt egy érdekes felszólítást olvasunk:

Ahelyett, hogy a világ férfias kiállásával azt mondanák, hogy »Találtam valamit, ami szerintem jobb ennél. Viszontlátásra!

Ezennel férfiasan felajánlom, hogy az ország bármelyik Királyság termében, körzetgyűlésén, vagy kerületkongresszusán tartok egy fél, vagy háromnegyed órás előadást arról hogy TALÁLTAM VALAMIT, AMI JOBB ENNÉL! Mivel rendelkezem minden képesítéssel, ami egy kongresszusi előadónak megvan szabva, és akár öltönyt is felveszek, semmi akadálya annak, hogy a fenti felhívásnak, az ország bármely pontján eleget tegyek. Testvérek! Találtam jobbat! Persze érdekes az ezt követő mondat.Azt állítják, hogy harag, rosszindulat, gyűlölet, viszály az ami engem a tevékenységemre indít. Persze ez hazugság! De sajnálom, hogy ezen hazugságokkal szemben sincs lehetőségem megvédeni magamat, és a szervezetet elhagyó, elhagyni kívánó testvéreimet. Nem vagyok sem őrültséggel, sem veszettséggel beoltva. Ha ez a feltétele annak, hogy egy előadást tarthassak arról, hogy jobbat találtam, akkor akár orvosi vizsgálat alá is vetem magam, hogy ezek a betegségek nem lappanganak a szervezetemben.

12 Igen, a hitehagyottak olyan irodalmat jelentetnek meg, amely elferdített dolgokat, féligazságokat és leplezetlen hazugságokat használ fel. Még a Tanúkat is megkörnyékezik a kongresszusaikon, és megpróbálják tőrbe csalni az elővigyázatlanokat. Ezért veszélyes dolog lenne engedni a kíváncsiságunknak, hogy az ilyen írásokkal való táplálkozásra, vagy romboló beszédük hallgatására indítson minket! Jóllehet személy szerint magunkra talán nem tartjuk veszélyesnek, a kockázat megmarad. Miért? Először is némely hitehagyott irodalom „nyájas beszéd” és „magoktól gondolt beszédek” segítségével tálal hazugságokat (Róma 16:17, 18; 2Péter 2:3, Károli, 1899). Nem ez az, ami a démonok asztaláról elvárható? Noha a hitehagyottak talán bizonyos tényszerű dolgokat is bemutatnak, de ezeket rendszerint kiragadják az összefüggésekből, mivel az a céljuk, hogy eltérítsenek másokat Jehova asztalától. Az összes írásuk egyszerűen kritizál és rombol! Semmi épületes nincs bennük.


Vajon az én írásaim elferdített dolgokat, féligazságokat, leplezetlen hazugságokat tartalmaznak? Hol? Melyik? Felkérek minden olyan személyt, aki szerepel valamelyik posztomban, hogy kérjen helyreigazítást, ha valótlanságot írtam. Az írásmagyarázataimat pedig minden posztnál lehet kritizálni. Kérnék mindenkit, hogy cáfolja meg őket, és világítson rá, hogy hol van elferdítve, vagy hol van hazugságokkal alátámasztva. Melyek azok az írásaim amelyek tényszerű dolgokat is tartalmaznak ugyan, de ezeket csupán kiragadtam az összefüggésekből? Ezekre a példákra is kérnék az adott posztnál kiigazítást, hogy kijavíthassam. Kritizálok és rombolok? Semmi épületes nincs az írásaimban? Melyikben? És melyik kritikám nem jogos? Mi az amit nem kellene lerombolni?

13 Jézus ezt mondta: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Máté 7:16). Mik tehát a hitehagyottaknak és kiadványaiknak gyümölcsei? Négy dolog jellemzi propagandájukat. 1. Agyafúrtság. Az Efézus 4:14 azt mondja, hogy ez „a tévelygés ravaszságához való csalárdság”. 2. Gőgös intelligencia. 3. A szeretet hiánya. 4. Becstelenség különböző megnyilvánulásokban. Ezek a démonok asztalán levő táplálék azon alkotórészei, melyek közül mind úgy lett megtervezve, hogy aláássa Jehova népének hitét.


Agyafúrtság? Gőgös inteligencia? A szeretet hiánya? Becstelenség? Ha valóban ezek jellemzik az írásaimat, és a tevékenységemet, akkor Kérem, hogy mutassák meg hogy mi erre a bizonyíték? Amennyiben ezt nem tudják megtenni, akkor a fenti állítás megint csupán rágalom, amivel megpróbálják bemocskolni a hozzám hasonló, egyházat elhagyó személyek jó hírnevét egy hazugsággal. Persze a Társulat itt sem tud bizonyítani, csupán riogatja a még bent lévő személyeket, hogy a félelem miatt ne merjenek ezeken a blogokon olvasni. Tényleg az lenne a célom, hogy Jehova népének hitét aláássam? Milyen hitét? A Mindenható Istenbe vetett hitét, vagy egy hamis, Krisztus trónjára áhítozó szervezetbe vetett hitét? Azt hiszem nem mindegy.

14 Van még egy másik szempont is. Mihez térnek vissza a hitehagyottak? Sok esetben újra belemerülnek a kereszténységnek és tantételeinek sötétségébe, mint amilyen az a hit, hogy minden keresztény az égbe jut. Ezenfelül legtöbbjük már nem foglal szilárdan állást Írás szerinti alapon a vért, a semlegességet és az Isten Királyságáról való tanúskodás szükségességét illetően. Mi azonban kimenekültünk Nagy-Babilon sötétségéből, és soha többé nem akarunk oda visszatérni (Jelenések 18:2, 4). Jehova lojális szolgáiként miért is akarnánk akár csak belepillantani is abba a propagandába, amelyet ezek a Jehova asztalát elutasító személyek állítanak elő, akik most szavakkal ütlegelik azokat, akik segítségünkre vannak abban, hogy befogadjuk „az egészséges beszédeket”? (2Timótheus 1:13).


Juuuj! Erre a bekezdésre nem írok semmit. Egyszerűen csak kérném minden olyan olvasómat, aki még bizonytalan, hogy Kezdjen intenzív BIBLIA tanulmányozásba, olvasásba, Nézze meg az ellenzéki gondolkodású testvérek bibliai érveit, és a józan eszét, a saját lelkiismeretét felhasználva döntse el, hogy a társulat Biblia magyarázata megfelel-e a Bibliának

 

Címkék: tanítás
8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr105159762

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bumbum öcsi 2013.03.21. 17:54:51

Erről csak annyit, hogy amikor megismertem a Társulatunk "másik" oldalát, illetve mindig újabbat és újabbat tudtam meg a viselt dolgainkról, én úgy éreztem mintha rajtam vágtak volna végig.
Sok évvel ezelőtt volt ez, de elnyomtam a dolgot. Ráadásul abban a környezetben nemigen ismerték még ezeket az "igazságokat", úgyhogy elmondani sem lehetett senkinek a felfedezéseimet. Azóta már sokan kinyitották a szemüket.

Lehet azt mondani, hogy a démonok asztala. De vajon a Szervezet mennyiben hibás, hogy üzemanyagot szolgáltatnak a hitehagyottaknak.
Íme egy példa: Ébredjetek! 2013 március,15. oldal cikk Robert Boyle-ról. Idézek!
"Követelte, hogy akiknek határozott elképzeléseik vannak, tegyenek különbséget aközött, amiről tudják ( a "tudják" szó dőlt betűvel van szedve), hogy
igaz, és aközött, amiről csak hiszik, (a "hiszik" szó is dőlt betűvel szedve)hogy igaz.
Mi Jehova Tanúi tanításainkat vizsgálva, mennyire alkalmazhatnánk ezt magunkra? Mi az amiben biztosak vagyunk, mi az amit csak hiszünk?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.03.22. 07:54:03

@Bumbum öcsi: Sajnos azt kell mondjam magamról, hogy miközben kellő magabiztosággal jártam házról házra, és tartottam az előadásokat, én mégis sok dologban bizonytalan voltam. Most így utólag visszagondolva felismerem a bizonytalanságomban azt, hogy sok dologban csupán azért hittem, mert a elhitették velem, hogy a Hű és értelmes Isten irányítása alatt áll, és azért hittem dolgokban, mert mondták. a legrosszabb az egészben, hogy mindig voltak bevillanások, hogy valami nem stimmel, de ezeket elnyomtam magamban, mondván, hogy kevés vagyok én ahhoz, hogy ezt jól lássam

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.03.22. 08:00:48

@Bumbum öcsi: megnéztem azt az ébredjeteket. nagyon jó az a mondat.

"Boyle követelte, hogy akiknek határozott elképzeléseik vannak, tegyenek különbséget aközött, amiről tudják, hogy igaz, és aközött, amiről csak hiszik, hogy igaz"

Vajon a mi hitünk min alapul? azt hisszük, hogy amiben hiszünk aza Bibliában van, vagy pedig tudjuk róla? Sokan akik azt hiszik, hogy tudják, igazából csak hiszik. Mint én 20 évig

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2013.03.26. 20:27:39

Maga az Őrtorony Társulat segít "Jehova Tanúi"-nak a szellemi ébredésben, avval hogy megtiltja nekik az egykori tagokkal még a minimális vallási kommunikációt is. Evvel is bizonyítja a Vezető Testület,hogy nem tud mit kezdeni a sötét múltjával, és a tévtanaikat leleplező bibliai igazságokkal,-ahogy a diktátorok sem képesek a józan,higgadt párbeszédre.

ORION 2013.03.29. 19:12:29

Adjon Isten erőt egészséget!! A diktátorok, az őrtorony, a pápa stb stb stb. Nem képesek párbeszédre mert lehet nem olvassák a bibliát vagy ha olvassák is őszintén nem mernek beszélni róla mert az egy dolog ami bele van írva és egy teljesen másik dolog amiket ők prédikálnak!!!

szehenza 2013.04.11. 08:46:10

én most hétvégén is voltam egy kis baptista gyülekezetbe ( a rémséges hamis vallásban) és szinte leírhatatlan az a szeretet amit Isten iránt mutatnak. Annyira jó volt látni, hogy sírva imádkoztak, akkora hittel kérik Istent, hogy segítsen nekik,amit még sosem láttam.Ahogy másokért imát mondanak...én ilyen hitet a húsz év alatt a tanúknál sosem láttam. Nagyon kis egyszerű emberek, de mindig úgy jövök el, hogy valami csodát láttam. Ha ezt Isten elítéli...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.11. 09:07:28

@szehenza: :DDDDD köszi!!!! Ez nagyon jó. Amúgy is csípem a fickó humorát