"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Hasznos az, hogy ilyen sok vallás van? Mikor válnak károssá?

2012/12/21. - írta: sefatias

Rengeteg ember hisz Istenben. És bár ezek közül sokan tartoznak valamilyen egyházhoz, ám mégsem látogatják a vallásos összejöveteleket. Van, akinek nincs is igénye rá, és van, akinek igénye ugyan lenne, de nem talál megfelelő közösséget. A blogom olvasói közül a legtöbben olyanok, akik már egyszer, vagy éppen többször is éltek át csalódást mikor csatlakoztak egy egyházhoz, vagy kezdték el látogatni az összejöveteleiket. Személyes meggyőződésem, hogy egy kereszténynek közösség részeként kell imádnia az Istent. Hogy melyik közösség, és hogy milyen gyakran kellene velük összejönni, azt nem tudom. Nem kívánok állást foglalni egyetlen egyház, gyülekezet mellet sem, de ellene sem. Viszont van itt valami, ami sokszor elgondolkodtat.

Ha megvizsgáljuk az egyházakat, akkor mindig találunk olyan szokásokat, hitnézeteket, amelyek nem feltétlenül szentírásiak. Éppen ezért egy bibliát ismerő személynek ez komoly nehézséget jelenthet, ha közösséget szeretne választani. Szerintem ez kompromisszumok nélkül megvalósíthatatlan, de ez most nem tartozik a témához, amiről írni akarok. Szinte minden egyháznak van valami sajátossága, amitől más, mint a többi. Van valami olyan szokás, nézőpont, gyakorlat, ami csakis az adott egyházra jellemző. A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány ilyet felsorolni, ami épp az eszembe jut: A szombatnap kötelező megtartása, a világtól elvonultan élni egy kolostorban, vagy egy kommunában, vegetáriánusság, az evangélium hirdetése házról házra, nőtlenségi fogadalom, kötelező zarándoklat, összejövetelek rendszeres látogatása, egy bizonyos típusú öltözék viselése, parkokban, vagy tereken végzett zenés evangéliumhirdetés, stb. Ha valakinek van még ötlete ilyen példákra, kommentben leírhatja. Nekem most ennyi jutott eszembe. A lényeg az, hogy az ilyen szokásoknak a gyakorlása, illetve ezeknek kötelezővé tétele egyáltalán nem bizonyítható a szentírásból. Ám mégis jelen van az egyházak szokásaiban, illetve a keresztények életében. Vajon jó ez így? Jót tesz krisztus testének (az egyháznak), hogy ezernyi szokással szaggatják szét? Egyáltalán Krisztus hogyan tekint ezekre a szokásokra? Valóban úgy érzi, hogy ezzel az általa alapított keresztény egyházat széttagolják? Azt hiszem, hogy az életemet odaadnám a válaszért erre a kérdésre. Bárcsak úgy látnám a világot, ahogy az Isten, és az ő Fia! Bárcsak tudnám, hogy mi a válasz arra rengeteg kérdésemre!

Na, mindegy folytassuk a témát. Szóval a vallások az egymástól eltérő szokásaikkal látszólag megosztottá teszik az egyetemes egyházat. Az egyik egyháznak szigorú előírásai vannak az élet különböző területeire, a másiknál, pedig lazaságot találunk. Az egyik egyház szigorúan megszabja, hogy milyen öltözékben járhat egy keresztény, a másiknál, pedig a lelkész is ki van tetoválva, és hosszú haja van (:P Infa). Az ezzel a témával kapcsolatos gondolatok is már hónapok óta járják keresztül kasul az agyamat, és azt hiszem most érett meg a gondolat arra, hogy kiposztoljam.

A zsidó rendszerben nagyon jó példákat találunk arra, hogy az Isten miképpen tekinti ezeket a vallásos különbözőségeket. Maga a törvény nem igazán foglalkozik az Isten és az ember közötti személyes kapcsolattal. Bár sok vallásos előírást találunk, melyek megszabják az áldozatok bemutatásának rendszerét, az erkölcsöt, illetve néhány apró dologban az öltözködést, de alapvetően nem határozza meg a törvény, hogy az Istent imádó ember milyen módon tegyen az imádatáról tanúbizonyságot másoknak. Ennek ellenére olvasunk a törvényen kívül máshol arról, hogy voltak emberek, akik a vallásosságukat másképp szerették volna megélni, mint amit a törvény megkövetel. Voltak, akik úgy érezték, hogy az Isten iránti szeretetük kimutatása többet igényel a kötelezőnél. Néhányan az ilyen emberek közül a törvény által lehetővé, de nem kötelezővé tett nazíreusi fogadalmat tettek. Ez a fogadalom mind a férfiak, mind a nők előtt nyitva állt, és szigorú szabályozásnak vetették alá magukat, de ami fontos, hogy ÖNKÉNT. (4Mózes 6: 1-7) De ha valaki úgy érezte, hogy a kötelező szabályozáson kívül más dologban is szigorúbb elvárások szerint élne, az megtehette minden zokszó nélkül. (4Mózes 6:21) Van egy másik csoport, akikről keveset tudunk, csupán azt, hogy léteztek, és hogy az emberek messziről megismerték őket. Volt rajtuk valami, ami alapján be lehetett azonosítani, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak. Hogy mi volt az azt nem tudom, Talán az öltözékük, vagy a szőrzetük volt az, ami megkülönböztette őket a sima zsidó polgároktól. Ők voltak a próféták fiai. (2Kir 9:1) Egy harmadik csoport, akik az Isten iránti szeretetüket és a hálájukat különleges módon szerették volna kimutatni, a Rékábiták voltak. Náluk az a különleges helyzet állt fenn, hogy a szigorúbb életfeltételek, amelyek között éltek, az nem önkéntes volt, hanem Rékáb fia Jonadáb határozta meg, hogy ezentúl a családjának tagjai, és a leszármazottai milyen körülmények között élhettek. (Jeremiás 35:1-10) Amint látjuk három „hivatalos” módja volt annak, hogy egy ember a hitéről a többségtől eltérően tegyen bizonyságot. Az ő szellemi igényüket az elégítette ki, hogy kötelezték magukat egy szigorúbb, aszketikusabb életre. Emellett még a törvény minden embernek lehetőséget biztosított arra, hogy ahogy a szíve diktálja, úgy különböző fogadalmakat tegyen Istennek, amiket azután kötelező módon be is tartott. (4Mózes 30. fejezet, Bírák 11:30)

Ezek alapján elmondható, hogy a zsidó vallásos élet nagyon sokszínű volt. Az emberek szabadon dönthettek arról, hogy milyen eszközökkel bizonyítsák az Isten iránti szeretetüket és hálájukat. Az ószövetségben sehol nem olvasunk arról, hogy ez a sokszínűség bármilyen gondot jelentett volna a zsidók életében. Nem tekintették szektásodásnak azt, ha egyes emberek, vagy csoportok, személyes megfontolásból másként gyakorolták a vallásukat. Persze később a farizeusok, szadduceusok, esszéneusok, és sok más zsidó csoportosulás idején már megjelent a széthúzás, és ezáltal a szektásság fogalma, ám ezek nem szerepelnek az ószövetségben. Tehát, a zsidók a különböző szigorúságú életvezetés mellett, egységes imádatot mutattak be Istennek, és egyik sem tartotta jobbnak magát a másiknál. Sőt hogy ki ne hagyjam, van egy negyedik csoport is, akik Isten hű szolgái voltak, ám az imádatukat teljesen más életstílus jellemezte. Ha már erről a témáról beszélünk, akkor bűn lenne részemről kihagyni Dávidot, és Salamont, akiket bizonyos mértékű hedonizmus jellemzett. Semmilyen szigorú szabályozást nem hoztak az életükben. Sőt anyagi lehetőségeiket kihasználva habzsolták az életet. Dávidnak több felesége is volt, akiket elhihetjük, hogy nem mosogatásra, és kertművelésre tartott. Az egyik legszimpatikusabb történet számomra Dávid életéből az, amikor a frigyládát Jeruzsálembe vitték, és ő boldogságában, őrült módjára táncolt végig az úton. (2Sámuel 6:11-16). Vajon hogyan tekintene néhány vallási vezető, vagy vén a gyülekezete tagjára, ha az örömében őrült módjára táncolna valami jó zenére? Nem lehet, hogy ugyanúgy, mint Dávid felesége Mikál? Bizony azt hiszem, sokan meggyűlölnének egy hívő embert, amikor ezt látnák. Salamon élet élvezetéről kár lenne írnom. Egy egész könyv foglalkozik vele a Bibliában.

Mindez bizonyítja, hogy a zsidók Isten áldásának megtartásával úgy élték az életüket, ahogy akarták. Szabadságuk volt önálló döntéseket hozni, hogy milyen életet élnek, és hogy ebben az életben miként látszik meg az Isten iránti szeretetük. Egy dolgot nem olvasunk az ószövetségben erről, azt, hogy ez a zsidók között megosztottságot idézett volna elő. Nem olvassuk, hogy a nazireus, a rékábita, a pap, jobbnak tartotta volna magát másoknál, csupán azért mert másképp él. A másság ítéletének szokása Jézus idejében már kialakult. A különböző nézetű csoportok különbnek tartották magukat a másiknál, és képtelenek voltak együttműködni. És még azokat is lenézték, akiknek pedig nagy szükségük lett volna rájuk, az egyszerű embereket, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus tanításaiban már központi szerepet játszott az egymás fölötti ítélkezés elutasítása. Talán a legtöbbször elhangzott mondata ez volt: Ne ítéljétek el egymást! Sajnos szükség is volt/van erre az utasításra. Az evangéliumoktól kezdve újra és újra előjön az a gondolat az újszövetségben, hogy a keresztények némelyike különbnek, jobbnak tartja magát a másiknál. Már az apostolok állandóan azon vitáztak, hogy melyikőjük a nagyobb. Később a gyülekezetekben sok helyen kialakult, hogy bizonyos fizikai tényezők alapján ítélgették meg egymást, hogy ki a jobb keresztény. Nem vagy körülmetélve? Nem eszel húst? Tartod a szombatot? Szólsz nyelveken? Mind mind olyan kérdés, ami sajnos már akkor komoly széthúzást eredményezett a gyülekezetekben. És bár az apostolok igyekeztek küzdeni ez ellen, mégis még ők is beleestek ebbe a hibába.

Akkor vajon ma mi a helyzet? Az a rengeteg vallás, nézőpont, szokás, ami uralja a kereszténységet vajon széthúzó erő? Vagy inkább színesíti a palettát? Vajon baj az, hogy egyes vallások számára kötelező a szombatnap megtartása, a világtól elvonultan élni egy kolostorban, vagy egy kommunában, a vegetáriánusság, az evangélium hirdetése házról házra, a nőtlenségi fogadalom, a kötelező zarándoklat, az összejövetelek rendszeres látogatása, egy bizonyos típusú öltözék viselése, vagy a parkokban, vagy tereken végzett zenés evangéliumhirdetés, stb.? Azt hiszem ezekkel semmi baj. Miért ne lehetne a kereszténység ilyen színes? Miért ne találhatná meg valaki egy vallásban azt az Istenimádati módszert, ami számára pont ideális? Miért ne okozhatna örömet valakinek a szombatnap megtartása, vagy a vegetáriánusság? Vagy az evangélium hirdetése házról, házra parkokban, tereken? Miért ne áldozhatná valaki a szüzességét fel istennek, azáltal, hogy soha nem házasodik meg? Szerintem ezeknek semmi akadálya. Ha valakit a szíve indít ezekre a tettekre, akkor nem létezik jobb mód Isten imádni.

Egyetlen esetben lesz ez széthúzó erő a keresztények között. Egyetlen esetben válik egy őszinte fogadalom gyűlöletkeltéssé. Akkor, ha ezt a fogadalmat arra használjuk fel, hogy ezzel jobbnak, kiválóbbnak, különbnek, igazabbnak jelentsük ki magunkat másoknál. Ha azt mondjuk, hogy aki nem úgy tart meg valamit, mint én, az nem keresztény, vagy legalább is másodrangú. Ha a saját szokásaimat, vagy a saját vallásom írásokkal nem alátámasztott szokásait úgy jelentem ki, mint ami nélkül nincs megmentés, akkor bizony Isten fölé helyeztem magam, és én akarom eldönteni, hogy ki méltó az Isten helyeslésére, és ki nem (Jakab  4:11, 12). A farizeusok pont ugyanezt csinálták. A saját ember alkotta szabályaikat emelték Isten Szava fölé, és ezzel jobbnak tartották magukat Istennél, mivel szigorúbb alapelvek szerint éltek (ami persze nem igaz) mint a többi ember. Ez vezetett oda, hogy lenézték, megvetették, illetve ha módjuk volt rá, akkor kivégezték a másként gondolkodókat. Ez vezetett egy sajátos, képmutatáson alapuló vallásossághoz, amit Krisztus mélyen elítélt. (Máté 23. fejezet, 13: 1-11)

Sajnos ma is olyan időszakban élünk, amikor a vallások közötti különbségek nem egyszerűen csak szokások közötti különbségek, amikkel nem is lenne baj. Sajnos ezek a különbségek szerintük a megmentést eredményező különbségek. Üdvkérdéssé válik, hogy valaki gyakorol-e egy szokást, vagy sem. És ez okoz komoly széthúzást, szektásodást az egyházak, és azok hívei között. Olyan hamar elítéljük a másikat! Olyan hamar kétségbe vonjuk a kereszténységét, csupán azért, mert nem úgy reagál, mint ahogy mi reagálnánk! Jó példa erre a fentebb említett Dávid tánca. Ez alapján a személyes nézetem az, hogy egy vallásszervezet akkor indul el a szektásodás felé vezető úton, amikor a saját imádati rendszeréről azt állítja, hogy csakis az, az egyetlen Istennek tetsző út. Egy ember pedig akkor válik szektássá, ha önmagát, és a hitét különbnek tartja a másikénál. Ha pedig egy elfogadó szellemű baráti társaság tart közös bibliatanulmányozást, az nem szekta. Remélem, eljön nemsokára az, az idő, amikor nem egyházaknak lesznek híveik, hanem az Istennek, és nem vallásokat, vallásos szokásokat követnek az emberek, hanem Jézust.

54 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr464976388

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

svtor 2012.12.21. 19:58:26

Mikor elolvastam a postodat, egyből a Máté 22,37-39 versek jutottak az eszembe. Mintha, ezeket az igéket írtad volna körül…

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
Légy Istenfüggő és szeretettel teli, ne pedig vallásfüggő és felfuvalkodott.
Nekem az a saját véleményem, hogy a biblia teljes üzenetét itt a földön sohasem fogja egyetlen egy felekezet sem megérteni, így átadni sem lesz képes a híveiknek. Hogy mégis melyik felekezet tarthat a legközelebb a pontos ismeret felé? Ezt nem tudhatom, de abban biztos vagyok, hogy nem azok, akik kijelentik magukról, hogy egyedül nálunk van az igaz ismeret.
Szerintem azok a felekezetek, ahol Istent keresik, ott a sátán is jelen van, kizárni nem lehet.
Erre a meggyőződésre jutottam, amit sokkal fontosabbnak tartok: Egy vallásos ember nem biztos, hogy hívő, de egy hívő ember biztos, hogy nem vallásos.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.21. 20:32:11

@svtor: Az igazság, hogy ezt a bibliai idézetet tartom a legfontosabbnak, aztán közvetlenül utána a : Ne ítélj! mondatokat Azt hiszem ezek azok amiket az isten elvár tőlünk. A többi az csak sallang

metanoia 2012.12.21. 21:17:53

Az emberek mindig is szerettek azzal foglalkozni, h mi lesz a másik egyházzal/közösségel/gyülekezettel, ill. a másik emberrel.

Jézus rövidre zárta ezt kérdést.

21" Mikor Péter látta ezt a tanítványt, megkérdezte Jézustól: „Uram, hát vele mi lesz?"
22 Jézus ezt felelte: „Ha azt akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi közöd hozzá? Te csak KÖVESS ENGEM!” Jn. 21:21.22. EFO

Kivel mi lesz, nem a mi hatalmunkban van, az viszont igen, h én mit teszek, h én kit vagy mit követek.
Ez viszont éppen elég nagy felelősség, éppen elég időt és energiát igényel.

Felesleges, értelmetlen és káros mások üdvösségével, elkárhozásával foglalatoskodni.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.21. 21:26:41

@metanoia: köszi ezt az idézetet. Eszembe nem jutott volna idekapcsolni

leslie07 2012.12.23. 06:44:05

@svtor: Nos a pontos ismeret felé egyetlen felekezet sem tarthat.
Ugyanis ,amikor felekezetekrol beszélunk,akkor megosztásról is beszélunk.
Nem véletlenul alakult ki a mondás: Ahány vallás, annyi szokás.

Isten Élo Egyházához tehát az út nem a felekezeteken keresztul vezet, hanem a Szentszellem befogadásával.

A kulonbozo felekezetek vezérszónokai undorodnak a gondolattól, miszerint nekik bármilyen szellem, akár a Szentszellem is megmondja, hogy mi a helyes és mi az igazság, amikor azt ok már jó elore, nem kis haszonlesésbol elore megfogalmazták.

Az Úr Jézus az Élo Egyház feje nem turt meg és nem is tur meg felekezeteket.
Az O Egyházához olyan személyek tartoznak, akik MINDENBEN kovetik Ot és
akit elkuldott a Szentszellemet.

Aki pedig befogadja a Szentszellemet,
az bizony nem hoz létre felekezetet,hogy az által a saját filozófiáját kozvetítse.

A Krisztushoz és az Egyházához vezeto út tehát ott kezdodik, hogy az ember elhagyja a felekezetet, amely emberi filozófiák terjesztése valamint anyagi javak begyujtése céljául szolgál.

Egyedul a Szentszellem képes eljutattni a hivo embert arra a szintre,amirol az Úr a Máté 18: 18-ban kijelentett:

Máté 18:18
Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
19
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a FOLDON MINDEN DOLOG FELOL, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

A FOLDON MINDEN DOLOG FELOL EGY AKARATON LENNI csak azok képesek, akik
MINDENBEN alárendelik magukat a Szentszellem vezetésének.

A Szentszellem pedig nem a kulonbozo vallási szokásokat ápoló felekezeteken belul , hanem azokon kivul jutattja egy gondolatra az oszinte szivu embereket.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 06:59:01

@leslie07: sZERINTEM EGY OLYAN FELEKEZETBEN, AHOL ENGEDIK A LELKIISMERETI SZABADSÁGOT, A SZABAD GONDOLKODÁST, ÉS A SZABAD VÉLEMÉNY NYÍLVÁNÍTÁST, OTT SEMMI GOND NINCS. kELL EGY KÖZÖSSÉG, AHOL VÉLEMÉNYTŐL FÜGGETLENÜL TESTVÉREI LEHETNEK EGYMÁSNAK. Nem lehet csak egyedül lenni. Szükség van közösségre. És ez türelemmel, tisztelettel megvalósítható. Az egy akaraton lenni nem feltétlenül jelenti az egy véleményen lenni kifejezést. Különböző véleményű , izlésű emberek lehetnek egyszerre, együtt Isten őszinte imádói. Még akkor is, ha történetesen az egyik egy felekezet tagja, és odaadó szolgálatot végez a közösségért. (bocs a nagybetűkért. nem vettem észre)

leslie07 2012.12.23. 06:59:46

Kedves Sefa , tudnék még megemlíteni egy-két speciális sajátosságot ,ami egy vallásszervezet profilja.

Ott van például az "Isten gyulekezete",
angol változata "Church of God"

Amelynek a hitvallásából nem hiányzik az a megállapítás, hogy,aki nem fizet tizedet az csalást kovet el, sot magát az Istent lopja meg.
az eygház vezetoinek,az meglopja az Istent.

"3.2.6 Anyagi szolgáltatások

3.2.6.1 Istenhez

Az Istennek adandó anyagi szolgáltatások megtalálhatóak 5Mózes 12:5-19-ben. Minden keresztény egyéni felelőssége az Egyház működésének fenntartása. Ennek alapelve a tized, ahogyan azt felajánlották Istennek, a papokon és a Lévitákon keresztül, miután bevonultak Izrael földjére (5Móz.12:9-14). Ez megelőzte a templomot. A templomi adót az Engesztelés Napján gyűjtötték egybe. Ennek az adónak a bevételéről ír Nehémiás10:32. A munka folytatódik a Messiás Millenniumi uralkodásáig (Mal. 3:1-6). Isten elrendeli a nemzetnek, hogy térjen meg Hozzá és Ő is hozzájuk fog térni (Mal.3:7). A megtérés foka kihat a munkára, és annak a munkának az anyagi támogatására (Mal.3:7). A tized nem fizetésével csalást követünk el, és meglopjuk Istent (Mal.3:8-10). A tizedek együttes befizetése lehetségessé teszi a munka folytatását, és biztosítja Isten áldását (Mal.3:10-12).

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 07:01:35

@leslie07: Ez a tized, és más pénzgyűjtés nekem sem jön be. Nem látom akadályát annak, hogy egy kis közösség, pénzgyűjtés nélkül működjön. A tized kötelezővé tétele szerintem szentírásellenes!

leslie07 2012.12.23. 07:10:18

@sefatias: Persze, hogy lehetnek testvérei, inkább elvtársai egymásnak.
De az Isten Élo Egyházának tagjai nem.

Minden olyan felekezet, amelyet egy ember
filozófiájának a megismertetése céljából hoztak létre, mégpedig azzal a szándékkal,
hogy abba a felekezetetbe más felekezetbol tagokat csábítsanak be, akik aztán anyagilag fenntartják a felekezetet,
az bizony a Sátán zsinagógája, nem az Élo Isten Egyháza.

Ezért is szabadítja ki az Úr az ovéit ezekbol a felekezetekbol és vezeti el a Szentszellem által az Élo Isten Egyházába, ahol bizony nincs kulonbozoség, szakadás.Hanem az Isten Igéje által való megszentelodés és ujjászuletés.

Lehetetlen olyan vallásfelekezetben ujjászuletni, amelyet nem a Szentszellem vezet.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 07:13:20

@leslie07: Én elképzelhetőnek tartom azt hogy igazad van, már sokszor gondolkodtam ezen én is. A mai felekezeteket mind hamisnak és egy bizonyos szint után károsnak tartok. De ha ezt az "evangéliumot " hirdeted, vagy hirdetném, akkor szerintem az kirekesztő, ítélő magatartás lenne. Én jelenleg a türelem, és elfogadás szintjén tartok

leslie07 2012.12.23. 07:14:55

@sefatias: Mégha a kozosségben maradna a begyujtott tized.A baj az, hogy a tized tizedét, ami az izraeliták esetében Istent illette meg, azt el kell kuldeni
a Vezeto Testuletnek. Ez pedig akaratlanul is azt sugallja, hogy a Vezeto Testulet azt a látaszatot kelti, hogy O helyettesíti az Istent.

leslie07 2012.12.23. 07:16:54

@sefatias: Nem kirekeszto, hisz minden felekezet tagjainak szuksége van megtérni az isten Élo Egyházába. Kirekeszto akkor lenne, ha egyik- másik felekezetet kivételesen kezelnéd.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 07:21:11

@leslie07: tudod ez a kirekesztés érdekes dolog. Nemcsak azu a kérdés, hogy te annak tekinted-e, hanem az, hogy a másik nem érzi-e magát kirekesztve. A két oldalnak egyszerre kell közelednie egymáshoz. nem pedig hozzám kell közelednie másoknak. És ezt még Isten is megteszi. egyénileg közeledik az emberekhez

leslie07 2012.12.23. 07:29:11

@sefatias: Nos lehet magyarázgatni az Úr kijelentését, hogy nem úgy kell érteni, ahogyan azt mondotta,de akkor bizony soha sem tapasztalja meg az ember a Szentszellem általi egységet.Noi meg azt
a feladatot sem látja el, amirol az Úr a 18. vers szavai által utalt.

A Szentszellemrol csak mesélni fogunk, és soha sem tapasztaljuk meg.
Addig uyganis a Szentszellem ereje távol van tolunk, amíg az Urral vitatkozunk ezen fontos kérdésben is, mint sok más kérdésben. Még akkor is, ha ezt azzal a szándékkal tesszuk, hogy
kompromisszumkészséget mutassunk a felekezetek irányába.Ilyen alapon akkor az Úr is komprommisszumot gyakorolt volna a kulonbozo zsidó tanítók érzékenysége irányában.

El kell donteni egyszer, hogy az Igazságot akarjuk továbbítani az embereknek, avagy a féligazságot, esetleg a hazugságot.
Az a mondás, hogy minden felekezetben van valami jó, talán kedvesen hangzik a kulonbozo felekezetek tagjai fuleinek,
a kérdés csak az, hogy mit használ nekik,ha az igazságot elhallgatjuk eloluk.Mire mennek az kompromisszumkészséggel, ha nem tudjuk oket meggyógyítani betegségeikbol a Szentszellem erejének a hiányában?

Máté 18:18
Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
19
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

leslie07 2012.12.23. 07:31:05

@sefatias: Azzal, hogy az igazságot szóllod a kulonbozo felekezetek tagjainak nem kirekeszted oket, hanem tiszteled.

Hidd el az oszinteséget sokkal jobban értékelik az emberek, mint a képmutatást.

leslie07 2012.12.23. 07:38:40

@leslie07: Nem biztos, hogy azok a néhányak fogják ezt értékelni, akik a templomba járnak,hanem azok az ezerek,akik valamilyen oknál fogva nem járnak a templomba.

Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy
általánosságban beszélunk bizonyos felekezetek tagjairol,mintha azok mindenban azonosulnának vallástanítójuk hitbeli meggyozodésével.
Pedig a legnagyobb felekezetek sok száz millió tagjai kozul csak egy néhány százalék azonosul teljes mértékben vallása tanításával, vagy ért egyet annak gyakorklatával. Errol tanuskodik a tény, hogy egy tobb ezer lakosú telepulés lakosai kozul csak alig száz ember demonstrálja hovatartozását azzal, hogy elmegy a templomba.
Nos gondolj ezekre az ezrekre, amikor
attól félsz, hogy az igazság hirdetésével kirekesztonek fogsz tunni.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 15:49:34

@leslie07: Félreértés ne essék, én egyetértek veled. De én azért nagyobb hangsúlyt fektetnék a türelemre, és az elfogadásra. Nyitva kell hagyni a lehetőséget arra, hogy tévedek valamiben, és ezt a lehetőséget biztosítani kell másoknak is. Nincs tévedhetetlen ember. Épp ezért, nem lehetek biztos abban, hogy Isten hogyan tekinti az általam eltévedtnek hitt embert. Lehet, hogy én legalább annyira mellényúltam mint ő. És ha ítélkezni mernék felette, akkor beleesnék abba a súlyos hibába, mint amítől Jézus óvott: Ne ítélkezz!! És annyira bocsáss meg nekem, mint amennyire én is megbocsátok. Ha nem nézném el mások tévedéseit, akkor ezzel kiteszem magam annak, hogy az enyémet se nézik el

szehenza 2012.12.23. 19:29:34

ez a kérdés állandóan foglalkoztat. Szeretnék tagja lenni egy egyháznak, vagyis közösségnek, de nem találok olyat akiknek a tanításával egyet tudnék érteni. Nekem nagyon szimpatikusak a Baptisták, rengeteg jót tesznek, igazán van hitük (őket nem szerettem míg tanú voltam, mert nem lehetett meggyőzni őket :) ) de, hogy csatlakozhatok, ha nem fogadom el amit tanítanak....vagy nem is lenne jó, ha valhova tartoznék, én már nem is tudom

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 19:36:58

@szehenza: Nem fogsz olyat találni ami minden szempontból megfelel. Az eddigi gyülekezetlátogatásaim során a baptista gyülekezet volt a legszimpatikusabb. De azzal nem értek egyet, hogy aki oda belép, annak újra meg kell keresztelkedni. Szerintem kirekesztő az, hogy nem tartják elfogadhatónak más egyházak keresztelkedését, még abban az esetben sem, ha az felnőttkorban történt. Hasonlóképp van a reformátusoknál is. Bár ők elfogadják más egyházak keresztelését, viszont a főiskolájukra, egyetemükre csak akkor mehetsz, ha reformátusként konfirmáltál. Szóval mindenhol van kisebb nagyobb kizárólagosság. és akkor a tanítások különbözőségéről nem is beszéltünk. Ezért írtam a postban, hogy kompromisszum kötés nélkül nem lehet közösségbe járni, gyülekezetet választani

szehenza 2012.12.23. 19:41:13

@sefatias: nekem a pokol tanítása ami nagyon nem tetszik. Azt, olyan formában, ahogy ők tanítják nem tudom elfogadni. Ez nekem nem összeegyeztethető Isten szeretetével.Ez a problémám velük.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 19:43:05

@szehenza: hát az nekem se tetszik. Érdekes, hogy a református lelkész szerint a lélek nem halhatatlan. ebből adódóan pokol sincs

szehenza 2012.12.23. 19:46:30

de maga a református vallás azt tanítja, hogy van pokol. Alaptani kéne egy vallást...olyan nekünk valót :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 19:48:10

:DDD na az szép lenne. Nem nagyon szeretem a vallásokat. De egy bibliakőrben benne lennék. De olyan messze vagyunk egymástól...

szehenza 2012.12.23. 19:51:13

@sefatias: úgy is lehet mondani :) még jobb is lenne, olyan könyvtanúlmányozás szerű, csak mondjuk a Bibliából, nem mindenféle segéd cuccból..

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 19:52:56

@szehenza: én is olyanra gondolok. És nem egy könyv, hanem a biblia lenne a tanulmányozandó anyag

szehenza 2012.12.23. 19:55:17

írtam neked arról az egyházi munkáról. Azt az egyházat három éve (azt hiszem) alapította valaki. Ha mást nem de pénzt szereznek szerintem rendesen.Egy nagy csaló banda, aláíratják fűvel-fával, hogy tagok. Arról se nagyon tudtak mit mondani, hogy kiknek gyűjtik az adományokat, de két hónapig aból akartak engem is fizetni :( jól fizető munka az egyház alapítás, csak kérdés, hogy Isten mit szól hozzá..

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.23. 19:56:25

@szehenza: hát jja. nem véletlen, hogy a kormányok megpróbálják korlátozni a vallásokat

leslie07 2012.12.24. 07:14:59

@sefatias: A lélekrol és a Hádeszrol, amit magyarul pokolnak fordítanak eloszor a Szentírásból kellene informálódnotok.

Ha a Szentírásban nemme van a lélek szó
és a Hádesz szó, az azért van benne, mert mindkét dolog létezik, kulonben miért lenne benne.

Az Ortorony bálványszervezet sátánpapjai elhitették velunk, hogy az,ami a Szentírásban benne van, az a valóságban nincs is.

De ha nem volna, akkor miért jelentette volna ki a Szentszellem, hogy van.
Elobb meg kellene vizsgálni, mit tanít a Szentírás a Hádeszrol, és a Hádesz anygaláról, valamint a Halál angyaláról
és azok birodalmáról, és akkor lehetne állástfoglani e kérdésben.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 07:20:42

@leslie07: és szerinted ezek a szavak, fogalmak mekkora hangsúly kapnak? És milyen szövegkörnyezetben vannak? Hol beszél Jézus, vagy az apostolok nyíltan, könnyen érthető, felvilágosító módon ezekről a dolgokról, mint a pokol, és az ószövetségi emberek halál utáni élete? Nehogy azt hidd, hogy nem olvastam erről. Csupán arról van szó, hogy a bibliában jelenlévő arányossággal, óvatossággal kezelem ezt a témát

leslie07 2012.12.24. 07:29:30

@szehenza: Kedves szehenza. A Bibliából te magad is megismerheted, hogy mi az igazság a lélekkel a Halállal, és a Hádesszel kapcsolatban.
Ehhez aonban elengedhetetlen, hogy el tudj szakadni minden olyan tanítástól, amit az Ortorony szervezetben beléd helyeztek. Én magam úgy vagyok ezzel, hogy amióta mindenben engedelmeskedek a Szentszellem kijelentéseinek, nincsenek
nem megválaszolt kérdések az ember lekével, szellemével, a Pokol helyével, és Angyalával kapcsolatban.
Ha a Pokol szó bántja a fuledet, mert azt jehova tanújaként belédsúlykolták,
használd a Pokol szónak a gorog megfelelojét a Hádeszt.A jelentése ugyanaz ,csak az egyik gorog nyelven, a másik a magyarban.
Az a vágyad, hogy valakivel egyutt kutassátok az Írásokat, hogy ugy vannak-e azok , ez nemeslekuségre utal.
Ehhez nem kell létrehozni egy kulon vallást sem, hisz a bereabeliek anélkul tették ezt, hogy kulon vallást hoztak volna létre.Én magam is szivesen részt vennék egy ilyen bibliakutatásban. Tudniillik egy ilyen kutatásban minden résztvevo hozzáteheti a saját felfedezéseit a Szentírásból.

Sefa azt írja o is benne lenne, de nagy a távolság.

Mi lenne, ha ezt a blogot, használnánk erre a célra, hogy a távolság ne legyen
akadály.

Tegyuk fel, hogy mindenki feltárja a felfedezését a Szentírásból, egyik vagy másik témával kapcsolatban.

Igy nemcsak azok meríthetnének hasznot a dologból, akik a kutatásban részt vesznek, hanem azok is,akik kivulrol szemlélik azt.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 07:33:06

@leslie07: hát ez a blog eddig is ezt a célt szolgálta :) az új felfedezéseimről írom le a saját szavaimmal a saját véleményemet

leslie07 2012.12.24. 07:34:06

@sefatias: Nos a kérdés jó. Ossze kellene gyujteni azokat a kijelentéseket, amelyek a Szentírásban a Hádesszel, a lélekkel kapcsolatosak, figyelembe véve a félrefordítások torzító hatását is.
Azaz ahol a gorog kéziratban Hádesz van,
akkor ott a Pokol magyar szót használjuk.
Ahol pedig pneuma ott a szellem magyar szót használjuk, ahol pedig a Pszukhé ott a lélek magyar szót használjuk.

Meg fogtok lepodni, hogy mennyire érthetové vállik így a Szentírás uzenete a Pokol, a lélek, a szellem és a Halál fogalmának a tekintetében.

leslie07 2012.12.24. 07:35:05

@sefatias: Nos ezért is ajánlottam, hogy használjuk bibliakutatásra is, így aztán méginkább betolti a kuldetését, amire szántad.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 07:40:30

@leslie07: A pokolról annyit, hogy nem találtam túlhangsúlyozottnak ezt a dolgot a bibliában. Bár vannak egyértelmű jelei annak, amiből arra következtetek, hogy a seolban lévő emberek tudatában vannak annak, hogy mi történik velük, ám erről olyan keveset beszél a Biblia, hogy nem érzem fontosnak, hogy ezzel foglalkozzak. Vannak ennél fontosabb témák is, amik érdekelnek. Engem elsősorban a jelen érdekel, és nem a jövő. Egyenlőre az a fontos nekem, hogy pontosabban megértsem Isten rám vonatkozó akaratát, illetve az ő nézőpontját, aztán csak sokadsorban az, hogy mi lesz velem a halálom után. Mert nekem az olyan mindegy. Bármi is várjon rám, örömmel fogadom, mert az Istentől van. De ahhoz először a jelenemet kell megfelelően felhasználnom

leslie07 2012.12.24. 07:55:43

@sefatias: Egy-egy látogatás alkalmával az embernek nincs is lehetosége megismerni a tanításukat.Már azzal, hogy újra keresztelik a már korábban megkeresztelkedoket kifejezik, hogy kirekesztoek más vallások irányában.
Elobb meg kellene ismerni egy felekezet hitvallását ahhoz,hogy véleményt tudjunk formálni arról.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 07:59:30

@leslie07: >>.Már azzal, hogy újra keresztelik a már korábban megkeresztelkedoket kifejezik, hogy kirekesztoek más vallások irányában.<<

Ezzel én is egyetértek. Ha nem fogadják el mások keresztségét, akkor az olyan, mintha a kereszténységét vonnák kétségbe. Mert a keresztelkedés, vagy az Istennek történik, és akkor mindegy, hogy ki, és mikor keresztelt meg, vagy az egyháznak, amivel nem az Istennek keresztelkedsz meg, hanem azért, hogy az egyház tagja légy. Tehát akkor ez már nem helyes nézőpont. A keresztelkedéssel a vallás létszámát akarják növelni, és nem a Krisztus egyházát

Consuelo 2012.12.24. 08:43:23

Ismerek két volt Tanút. Az egyik Cipruson dolgozott a másik meglátogatta, és átmentek Izraelbe, s alámerítették egymást a Jordán folyóban. Mert így érezték szükségesnek.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 09:39:57

@Consuelo: jól tették. A keresztelkedés mindenkinek a magánügye. Az etióp eunuchról sem adtak le jelentést az egyház felé.És nem is végzett el semmilyen tanfolyamot

szehenza 2012.12.24. 14:10:18

Ezzel én is egyetértek. Ha nem fogadják el mások keresztségét, akkor az olyan, mintha a kereszténységét vonnák kétségbe. Mert a keresztelkedés, vagy az Istennek történik, és akkor mindegy, hogy ki, és mikor keresztelt meg, vagy az egyháznak, amivel nem az Istennek keresztelkedsz meg, hanem azért, hogy az egyház tagja légy. Tehát akkor ez már nem helyes nézőpont. A keresztelkedéssel a vallás létszámát akarják növelni, és nem a Krisztus egyházát

ez nagyon jó gondolat szerintem, és teljesen igazad van! segítettél,
köszi :)

szehenza 2012.12.24. 14:17:50

Leslie, én nem a pokol létezését vonom kétségbe, jól tudom, hogy ír róla a Biblia.Azt viszont nem hiszem el, hogy 50-60, vagy akár még több évi bűnös életért egy örökkévalóságon át szenvedjen az ember.Ez az ami nekem nem összeegyeztethető Isten szeretetével.Inkább azt tudom elképzelni, hogy az az örökkévalóság szó , esetleg nem ugyanazt jelenti Istennek, mint amit mi gondolunk róla. Azt még eltudom képzelni, hogy büntetésként egy időre bizonnyos büntetést kapjon a bűnös ember,a pokolban, de nem egy örök gyötrődést.

leslie07 2012.12.24. 20:00:24

@szehenza: kedves szehenza. Orulok, hogy a Szentírás alapján ítéled meg a dolgokat,
és nem kulonbozo hamis tanítók képzelgéseit fogadod el a pokolról.

Nos a pokolba nem a bunos emeberek kerulnek,azoknak a lekei akik szánszándékkal vétkeznek.
Isten sokáig elturi vétketesek vétkeit,
ami azt jelenti, nem szivesen engedi át az ember lekét a halál anygalainak és engedi azt alászállni a Hádeszbe.

Jób 24:1
Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait?!
2
A határokat odább tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik.
3
Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegynek ökrét zálogba viszik.
4
Lelökik az útról a szegényeket, és a föld nyomorultjai együtt lappanganak.
5
Ímé, mint a vad szamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra élelmet keresni; a puszta ad nékik kenyeret fiaik számára.
6
A mezőn a más vetését aratják, és a gonosznak szőlőjét szedik.
7
Mezítelenül hálnak, testi ruha nélkül, még a hidegben sincs takarójuk.
8
A hegyi zápor csurog le rólok, s hajlékuk nem lévén, a sziklát ölelik.
9
Elszakítják az emlőtől az árvát, és a szegényen levőt zálogba viszik.
10
Mezítelenül járnak, ruha nélkül, és éhesen vonszolják a kévét.
11
Az ő kerítéseik közt ütik az olajat, és tapossák a kádakat, de szomjuhoznak.
12
A városból haldoklók rimánkodnak, a megsebzettek lelke kiált, de Isten nem törődik e méltatlansággal.
13
Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, utait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein.
14
Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj.
15
A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, mondván: Ne nézzen szem reám, és arcára álarcot teszen.
16
Setétben tör be a házakba; nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot.
17
Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.
18
Könnyen siklik tova a víz színén, birtoka átkozott a földön, nem tér a szőlőkbe vivő útra.
19
Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, akik vétkeznek.

Azért is ad a vétkesnek idot még az életében, hogy megtérjen és így megmenthesse lekét a Hádeszbe szálástól.

Jób 33:22
És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz.
23
Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét;
24
És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba(Hádesz); váltságdíjat találtam!
25
Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.
26
Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.
27
Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem e szerint fizetett meg nékem;
28
Megváltotta lelkemet a sírba(Hádesz) szállástól, és egész valóm a világosságot nézi.
29
Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel,
30
Hogy megmentse lelkét a sírtól(Hádesz), hogy világoljon az élet világosságával.

Isten nem az elevenen testet jutatja a Hádeszbe, hanem a javíthatatlan bunosok lekeit.Nehéz tehát a fájdalomhoz szokott emberi testben elképzelni, mit él át a testen kivul a lélek a Hádeszben. Az bizonyos, hogy gyotrodik, mégpedig amiatt, hogy oda kerult, sot amiatt is, hogy attól fél családtagjai is oda kerulhetnek.

Luk. 16:22
Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
23
És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
24
És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
25
Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
26
És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
27
Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
28
Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.

Ami a lélek gyotortetését illeti más az, mint a hústest gyotortetése.

Az pedig egyértelmu a Szentírásból, hogy a gyotortetés a gonosz lekek számára csak az eonok, azaz a korszakok
végéig,azaz az ítélet napjáig tart, nem pedig orokké,ahogyan azt sokan az "eonok" szó helytelen orkore fordítása miatt gondolják.

Azt, hogy a Sátán a mélységbe vettetik 1000 esztendore gondolom nem okoz számodra gondot, vagyis nem sajnálod ot.
Ugyanígy nem kellene sajnálnod azoknak a lekeit sem, akik foldi életukben sok gyilkosságot és goinosztettet kovettek el, és soha sem bánták meg azt.

Szerinted eljonne valaha is egy jobb világ, ha a javíthatatlan bunosok a végtelenségig az igazak kozott lennének?

leslie07 2012.12.24. 20:06:43

@Consuelo: nem sokra mentek vele, hisz az az igazi keresztség a Szentszellem keresztsége. Ennek pedig soha se lesz a bírtokában az, aki nem engedelmeskedik az Úr Szevának és nem engedelmeskedika Szetszellemnek.

Orulok, hogy újra olvaslak.

Már kezdtem aggódni miattad.
Nem úgy ,mint azt jehova tanúi szokták, hanem oszintén tiszta szívbol.Nagy megpróbáltatásokon mész át.
Az Úrnak nagy tervei vannak veled, ezt felismerve a gonosz szellemek támadást intéztek ellened.
Nem engedjuk kedves Jutka.
Én személy szerint konyorogtem az Úrhoz, hogy szabadítson meg toluk.
Meggyozodésem, hogy egyet értesz ezzel.

leslie07 2012.12.24. 20:14:00

@sefatias: Isten nem kivánja, hogy bárkinek a leke is a Pokol anygalához és a Halál anygalaihoz keruljon a Hádeszbe.

Nem véletlen, hogy feltárta az Igéje által
mindezeket.Azért tette ezt, hogy az embert
figyelmeztesse, mi a teendoje, hogy ne keruljon a leke a gonosz lekekkel egyutt
a Hádeszbe.

Consuelo 2012.12.24. 22:17:32

@leslie07:

Kedves leslie07!

Köszönöm, jól vagyok és hiszek az ima erejében.
Nem voltam csendben, pl. Karalábé blogjában írtam a cikkéhez:
eletazortoronyutan.blogspot.hu/2012/12/a-sziv-utja.html

Tudod , én egyszer már megégettem magam az úgymond „igazsággal” így óvatosa vagyok. Így nem szívesen folyok bele hitvitákba. Attól, még, hogy nem érzek kényszert a megosztásra, van véleményem. Nem volt ez mindig így, volt, amikor nagyon fontosnak gondoltam a saját véleményem, és annak kommunikálását mások felé. Az élet alázatra tanított, lecsendesedtem.

Most inkább csak figyelek és okulok. Nézem a másik blogon is a kommenteket és figyelem, hogy, hány meg hány féle szegmensként jelentek meg.
Igyekszem egyikkötőkre is másikatokra is gondolatilag ráhangolódni, valahogy érteni, sőt olykor ráérezni, hogy milyen életút vezetett idáig, milyen sors, hogy valaki így vagy úgy gondolkodik. Hiszen ahányan vagyunk mindenkinek más személyes küzdelmei küzdelmei voltak. Igaza van a peres félnek, míg el nem jön az ő peres társa. Valahogy így, látom az egyik gondolkodásmódnak és a másiknak is a rációját.

A Jordánban megkeresztelkedőkről pedig annyit, hogy nem vagyok bírája senkinek sem, hogy elvitassam a Szentszellemet (mint ahogyan Tőled sem) vagy ok nélkül bíráljam, hogy vajon megfelelő életet élnek-e?! Ahogy meg ismeretem őket, nagyon erős (sértő szándék nélkül írhatom, talán kicsit keményvonalas) keresztények, akik nagyon alaposan ismerik az írást, s igyekszenek betartani az életükben. De, Isten a szívek és vesék bírálója.

Igyekszem tiszteletben tartani mások meggyőződését (megjegyzem, nem mindig sikerül, de törekszem, s nem azért, mert elvárom, hogy mások is tiszteljék az enyémet, hanem csupán azért, mert nem kívánok senkit megingatni az ő hitében, hisz hiába tenném. Ha eljön az ideje rátalál a megoldásokra, mert mindenkinek a saját útján kell végigmenni, akkor lesz a HITE az ŐVÉ.).

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.24. 22:50:18

@Consuelo: A hitről beszélni másoknak mindig felelősség. Akármit mondasz mindenképp hatással lesz valakire. Ha pedig itt irod le, akkor hónapok, évek múlva is olvasható lesz, tehát kitudja hány ember fog elgondolkodni az írásokon. Egy egy jól megfogalmazott gondolat meghatározó lehet valaki számára. De vajon ha ettől a felelősségtől félve inkább nem irod le a gondolataidat, akkor vajon nem leszel felelősségre vonható? Nem lehet, hogy valaki számára a te hozzáállásod, meglátásod az, ami megmozgat benne valamit? Szóval sosem tudni, mikor rontod el. Akkor ha mondod, vagy akkor ha nem.

küzdős 2012.12.26. 17:29:02

@svtor: "Erre a meggyőződésre jutottam, amit sokkal fontosabbnak tartok: Egy vallásos ember nem biztos, hogy hívő, de egy hívő ember biztos, hogy nem vallásos."
Lájk! Egyébként az egészre is igaz!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.12.26. 18:17:12

@küzdős: Azért szerintem a vallásos emberek között is van hívő. Sőt a legtöbb hívő vallásos. Az más kérdés, hogy a vallás nagyban befolyásolja a hitet, de attól még lehet őszinte keresztény, mert egy vallás tagja

leslie07 2012.12.29. 06:58:14

@sefatias: Gondolom Kuzdos testvér nem csak úgy általánosan a hitre gondolt, hanem az igaz Istentol jovo hit ajándékára.Hinni lehet egy eszmében, egy emberek általi eszmefuttatásra épult vallásszervezetben. Ezt én tévhitnek nevezném.Az igaz hit ott kezdodik,amikor az ember ráébred, hogy eddig hamis hite, azaz tévhite volt csupán, amit o maga igaz hitnek gondolt, hisz megtévesztették a vallásszervezete hamis tanítói.
Abban a pilanatban, amikor az ember megkapja Istentol az igaz hit ajándékát, annak az Isten által számára megszebott mértékével, akkor bizony megundorodik a vallásától, bármelyik is legyen az, és kényszerítve érzi magát , hogy azt elhagyja.Abban az egyben ugyanis a világon minden vallás egyforma, hogy nem turi meg magában az újjászuletni vágyó embereket.Sot egyenesen félnek az ilyentol, mert ugye, ha valaki szentté vállik kozuluk, akkor nekik befellegzett, ugyanis az újjászuletett személy a tobbiek elott leleplezi a vállástanítók vétkeit.

leslie07 2012.12.29. 06:59:13

@küzdős: Egyetértek ! Pontosan fogalmaztál testvér!

Consuelo 2012.12.29. 18:21:31

@leslie07:

Kedves Leslie07!

Sem kötekedni, sem megbántani nem szeretnélek, mert ez nem célom. De, már régóta szeretném Tőled megkérdezni, vagyis inkább megkérni, hogy egy ilyen nagy tudású az írásokat mélyen ismerő régi „versenyző”, hogyan tudná összefoglalni az ismeretei lényegét, amire eddig jutott.

Mi a hitvallásod?

Ha megkérhetnélek rá, nem ige idézetekkel, hanem a saját szavaiddal röviden és tömören pár mondatban megfogalmaznád, hogy az egyszerű, laikus olvasó (mint én) is megértse?! Őszintén érdekel.

Előre is köszönöm!

Consuleo

leslie07 2012.12.31. 09:43:34

@Consuelo: Kedves Consuelo,azt kéred tolem,hogy foglallam ossze ismereteim lényegét,amire jutottam anélkul, hogy az igét ne idézgessem hozzá.Nos a kérésed nem kevés, hisz amire eljutottam, azt az Isten Szavából vettem.Ha nem idézhetem az Igét ,akkor sokaknak úgy tunhet, hogy saját magamtól vettem. Ám legyen!

Hiszek a látható Istenben, a felkent Istenben,aki azonos az Egyszulott Istennel, akit Istene és Atyja azért kent fel társai folé, mert szereti az igazságot és gyuloli a gonoszságot.Zsoiltárok 45:7, Zsid. 1:8-10.

Hiszem, hogy a felkent Isten a Fiú teremtette a Szentszellem Istennel egyutt az emberi szemek számára is látható világot, és benne az Isten képére teremtett ember szellemét és lekét, majd miután megszunt minden munkájától, amit teremtés által szerzett, a már megteremtett fold anyagából megformálta az ember szelleme és leke számára, a porhuvelyt az érzéki testet a hústestet, ugyanígy késobb az állatok szelleme és leke számára is megformálta a hústestet, miután Ádám oldarbordájából megformálta az asszony szelleme és leke számára is a hústestet, mint porhuvelyt.1. Mózes 1: 1-28, 1. Mózes 2: 7-23.Igy vált a felkent isten a mindenható a foldi ember
teremtojévé és így Istenévé és atyjává is.Ezért o az egyeduli Isten személy,akit a foldi ember imádhat, Isteneként és Atyjaként.Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne más Isten személy, hisz a Szentírás egyértelmuen kijelenti,
hogy a teremto Istent és a Szentszellem Istent is egy Isten személy kuldte, akit szintén Úr Istennek nevez a sZentírás Ésaiás próféta által. Ésaiás 48: 12-17.-

Ezért is envezi e két Isten személyt a Szentírás Angelosz, azaz a Hirnok, Kuldott kifejezéssel.Konkréten ,amikor a Szetszellem Isten tanuskodik a felkent Istenrol a Mindenhatóról, úgy utal rá Jákóbnak , mint AMAZ Istenre,aki megjelent neki, és akit imádnia kell. 1. Mózes 35: 1-11.-
Tudniillik az Isten személyek,miután
az Egyszulott Istent felkente Istene és Atyja a társai folé, azok mind tudomásul vették, hogy a felkent Isten trónol felettuk az istenek gyulekezetében.Ezért nevezi Ot a Szentírás az Istenek Istenének is.
Zsoltárok 50: 1, Zsoltárok 82:1,Józs. 22:22.-
A mindenható Isten a teremto, annak idején gyakkran járt az Édenben, hogy ellenorizze, minden rendben van-e.1. Mózes 3:8.-
A torténelem során tobbszori látogatást tett a foldon, hogy személyesen elhívja a választottait, és kozolje veluk akaratát.
REndkivul nagy megtiszteltetésben részesítette Ábrahámot az ígéretek orokosét, akit a Szentszellem Isten és egy angyal kiséretében látogatta meg,
akiket Ábraham meg is vendégelt. 1. Mózes 18. fejezet.Késobb láthatóan megjelent Izsáknak, majd Jákóbnak.
Miután alászállott, hogy szemtol szembe beszéíljen Jákóbbal Izraelnek nevezte el ot, és megáldotta ot, miután kijelentette neki, hogy az Ábrahám orokségének o lesz a hordózója.1. Mózes 35: 9-11.-
A Szentírás kozli velunk, hogy az Úr sors által jutott orokségéhez Izraelhez.
5. Mózes 32: 9, Jóel 3: 2.-
Izrael Istene és Atyja a Mindenható, amikor elérkezett az ido alászállott, hogy ismét megváltsa népét Izraelt, amikor kissebbé téve magát az anygaloknál emberi testben tanuskodott
nekik. Luk. 1: 68, 76, János 1:1, 14.-

Izrael Istene, miután emberi testben kezdett hirdetni kozolte, hogy neki is van Istene és Atyja,akitol szuletett és ,aki elkuldte Ot, akit azokon kivul, akik mellette lakoznak senki sem látott, de még csak nem is hallott soha.
Nem azért, mintha láthatatlan lenne, hanem azért, mert maga helyett a felkent istent és a Szentszellemet kuldte el a foldre, hogy tanuskodjanak az embereknek. Ésaiás 48: 12- 17,
nem mindenki ismerte fel Jézus testében lakozó Istent Krisztzust, hiába mondotta, hogy az Atya o benne lakik.
János 14:9-11.
Pedig ez volt a legfontosabb, hinni, hogy Izrael Istene és Atyja szállott alá,hoigy az ember jétzus testében lakozván megváltsa népét az Izraelt.
Akik hitték és vallották, hogy Jézus testében Izrael Istene és Atyja lakozik,
azokat KIREKESZTETTÉK a zsidók eklézsiájából. János 9: 12.-
Hittel vallom, hogy , aki nem vallja, hogy Izrael Istene az Úr a Krisztzus, aki alászállott, hogy megvátsa népét Izraelt és az emberiséget, az más Krisztust hirdet, és más szellemet vett.
A vakon szuletett nemcsakhogy felismerte Jézusban Izrale Istenét a Krisztust, hanem Urának nevezte és imádta Ot. János 9:22-38.-

Az apostolok miután megnyilatkoztak a szemeik felismerték Jézusban Izrale Istenét az Urat, a Kosziklát, a Krisztust.Ezt hittel vallották és hirdették, ezért a zsidók uldozték oket.
János 20. 28,29, 1. Kor.10:4,9,5. Mózes 32:4,6, Ésaiás 63: 16.-

A Jézusban lakozó Isten kijelentette a zsidóknak, hogy aki nem hiszi, hogy O a Vagyok, az a buneiben fog meghalni.

János 8: 24.-János 12: 45,

Hiszek a Szentszellem Istenben a bolcsesség és az értelem szellemében,
aki a felkent Isten Angelosza, hirvivoje
és munkatársa.Istenunk és Atyánk Krisztus nem vallásteologusokra, hanem
a Szentszellem Istenre bízta rá azokat,akik hisznek benne.O az igazság szelleme, a Szentírás ihletoje, az újjászuletés záloga.János14:26, 15:26,
16:8,
Az Úr kijelentette, hogy Isten csak annak adja a Szentszellem ajándékát, akik engednek neki. Ap. Csel. 5:32.-

Hiszek az Isten szavában. Az Isten Szavát befogadom hamisítatlanul, emberi magyarázatok nélkul, abban a formájában, amelyben kijelentetett a Szentszellem Isten által.
Meggyozodéssel vallom,hogy nincs szukség emberi magyarázókra annak, aki enged a Szentszellem Istennek, hogy O tanítsa meg mindenre, amit tudnia kell.
Ez az Isten akarata.János 14: 26

Az isten Szavából szerzett ismereteim alapján állítom, hogy a kulonbozo vallási szervezetek, amelyek kulonbozoképpen magyarázgatják az isten Szavát, ahelyett, hogy hittel befogadnák azt, egy sincs Istentol.
A sátán bálványszervezetei mindezek ,amelyek azt a célt szolgálják, hogy távol tartsák az embereket az Igaz Istentol és a Szentszellemtol.
Hiszem, hogy az Ur Jézus minden emberért meghalt, hogy aki hisz O benne el ne vesszen. De azt is hiszem, hogy ,aki nem szzuletik újjá a Szentszellemtol,az nem orokolheti a mennyek országát.
Hiszem és vallom, hogy a Szentszellem
látható ajándékai az apostolok halálával nem szuntek meg.Az oka, amiert ennek látható jelei nem tapasztalhatóak a kulonbozo vallások tagjainál magában az emberekben keresendok, tudniillik addig a Szentszellemtol nem lehet újjászuletni,
amíg az emberek lemondanak róla, és helyette bálványszervezeteik tévtanítóitol akarnak tanulni.
Ahhoz, hogy a Szentszellem ereje láthatóan kiáradjon a mi korunkban is,
elobb hinni kell hamisítatlanul az isten Szavában, meg kell ismernunk az Igazságot az Isten Szavából, bunbánatot kell tartanunk, és megtérni az igaz Istenhez Krisztushoz.Engedelmeskedni kell Krisztus tanításának, parancsainak,
tobbek kozott a Szentszellem istennek való engedelmességre való utasításának.
Ap. Csel.5: 32.-
Meg kell tisztínani testunket, lekunket és szellemunket MINDEN világi tisztátalanságtól, ami azt jelenti le kell mondanunk onzo vágyainkról, és fel kell magunkat áldozni az Urnak.
Ezt várja a világ sóvárogva, hogy végre megjelenjenek már Isten fiai és ragyogtassák a fényuket ebben a sotét erok által megtévesztett világban.
Róma 8: 12-19.-
Hiszem, hogy a Megváltó Isten és a Szentszellem Isten kimunkálja ebben a korban is az igaz szivu emberekben ezt a felismerést, és nem leszek egyedul hitemben, és hamarosan megjelennek az Istentol a Szentszellemtol újjászuletett fiak, akikikkel egyutt ragyogtathatjuk majd be a foldet az istentol eredo világosság fényével, és nem emberi okoskodás által, hanem az Isten erejének csodák általi megnyilvánulásai által hirdethetjuk majd az Isten igazságát , beteljesítve
annak sóvárgó várakozását, az Atya Isten és Megváltó Krisztus dicsoségére.

leslie07 2012.12.31. 10:18:35

@leslie07: rovidebben lehetetlen volt osszefoglalnom.

Consuelo 2012.12.31. 15:06:08

@leslie07:

Kedves Leslie07!

Értékelem, hogy fáradoztál a válaszadással. (Őszintén megvallva, már-már azt gondoltam, nem óhajtasz kommunikálni velem, de ez nem Rólad, hanem rólam szól. Még mindig jellembeli hiányosságom, hogy kivetítem másokra a saját elképzelésem, pl. hogy nem akar szóba állni velem. Tehát van még min dolgoznom! Plusz tanítás volt ez is számomra a történetben).

Külön köszönöm, hogy figyelembe vetted a kérésem és a saját szavaiddal közölted a mondandódat. Semmi bajom a Szent Írással, de ha csak az ige verseket olvasnám, úgy értelmezhetném, ahogy én értem, és én pont arra voltam kíváncsi, hogy Te hogyan értelmezed, és fogalmazod meg a felismeréseidet.

Nos, visszatérve a témához, az én átíratom a következőket értettem meg az általad leírtakból (ha valamit nem jól értettem, kérlek, majd korrigáld).

Tehát:

-Az Atya (aki Istene is) felkente a Fiút, hogy Ő legyen Istenek Istene az istenek gyülekezetében.
-A Fiú, a Szentszellemmel együtt megteremtette a látható világot, és az embert.
- A Fiú a teremtő, (ezáltal az emberiség Atyja) és imádható Istene.
- Az Úr Isten (Atya) küldte el a Fiút és a Szentszellemet a világba.
- A Fiú többször megjelent az embereknek a Szentszellemmel egyetemben.
- A Fiú Izrael Istene.
- A Fiú, amikor emberi testet öltött, kinyilatkoztatást tett az Atyjáról (aki egyben Istene is).
- Az Atya maga helyett küldte a Fiút és a Szentszellemet.
- Az emberek közül sokan nem ismerték fel a Fiúban, Izrael Istenét, de volt akik felismerték.
- A Szentszellem is Isten.
- Isten szava érthető hamisítatlanul magyarázók nélkül a Szentszellem segítségével.
- Egyetlen egyház sem Istentől való.
- A Fiú minden bűnösért életét áldozta. De, újjászületés csak a Szentszellem által lehetséges.
- A karizmák nem szűntek meg az apostolok halálával.
- A Szentszellem akkor fog korunkban kiáradni, amikor az emberek engednek neki.
- Meg kell tisztulnunk és oda kell ajánlani életünket a Fiúnak.
- Lesznek korunkban és Szellemtől született „fényküldöttek” akik ragyogják a világosságot a világban.

Lehet, az egészet félre értelmezem, de nekem ez jött le az én fejemben.

Jó magam nem tartok még ezen a szinten. Jelenleg még sok mindenre nem vagyok képes.

Érdekes módón a felismerések velem mindig közlekedés (vezetés közben történnek). Volt egy esetem, elég nyomorult lelki állapotban voltam és imádkoztam a Szentszellemért, hogy vezessen. Ez egy kis erdőn keresztül vezető úton volt hazafelé menet. Az út végére valami különös béke és nyugalom kezdett áramlani bennem, jó érzés volt, de egyben volt benne valami furcsa is. Valahogy azt éreztem, hogy nem tudom még letenni az akkori életemet. Lehet akkor ott szándékosan ellen álltam a Szentszellemnek (s ami lehet megbocsáthatatlan bűn, nem tudom). Az is lehet, csak egy érzéki csalódás volt az egész.(De, határozottan éreztem a Szentszellem jelenlétét).

Amikor egyedül maradtam, bár testileg semmi bajom nem volt, olyan lélekfájással küszködtem, hogy szó szerint azt éreztem ebbe belehalok. (ha valaki előtte azt mondja, hogy létezik ilyesmi, kételkedtem volna benne). Ez egy vasárnap volt be kellett mennem az irodába, ültem a gépe előtt és azt éreztem meghalok. De, valami csak motoszkált bennem, hogy a gyerekem aki már majdnem felnőtt még sem hagyhatom magára. A piros lámpánál hazafelé annyi erőm nem volt, hogy egy „normális” imát elmondjak, csak annyit nyögtem ki, hogy: vegyétek el tőlem, mert nem bírom tovább hordozni. Furcsa módón hétfőn úgy ébredtem, hogy semmi bajom nem volt, mint ha elvágták volna. Sőt, áradt belőlem valami különös, mert a főnököm megkérdezte- maga boldog?

Én olyan egyszerű dolgokat fogalmaztam meg magamnak, mint:

-Az élet értelme: a létezés maga.
-Az élet célja : a keresés maga.
-A szépség: az elevenség maga.

Volna még pár talán személyesnek tűnő kérdésem Feléd:

Az ismereteid birtokában, milyen gyakorlati hasznát élvezed a mindennapi életedben? Milyen akadályokat kell leküzdened, mi gátol, és mi segít? Mi erősít? Élhetőbb-e az életed? Milyen áldások áramlanak Feléd?

Köszönettel:

Cunsuelo

(Sajnos én sem tudok tőmondatokban írni. Amennyit írtál az befogadható terjedelem volt.)

leslie07 2013.01.01. 09:40:15

kedves Cunsuelo!

Sajnálom, hogy azt a látszatot keltettem onmagamról, hogy nem akarok komunikálni veled.
Nagyon szépen osszefoglaltad a hitvallásomat.
Gyakorlati hasznát annak, hogy megismertem, és ennyi év után végre hamisítatlanul be is fogadtam az Isten Szavát abban látom, hogy végre megismertem az igaz Istent Krisztust,aki életét áldozta érettem és nem idozok tovább más krisztusok és a más szellemek társaságában.
Megismerhettem, hogy a gonosz szellemekkel szemben csak három szovetségesunk van:

1. A felkent Isten az Úr,aki teremtett és meg is váltott minket

2. A Szentszellem Isten az ÚR,az igazság, bolcsesség és az értelem szelleme.

3. És az Úr Isten,akitol származnak,
és aki elkuldte e két Isten személyt,hogy elobb megteremtsék a látható világot és benne az embert, hogy
az emebr által legyozessen a gonosz birodalma.

Egész életemet az a vágy toltotte el, hogy segítsek embertársaimon. Talán ez lett az egyik oka annak,hogy gyermekként, miután megismertem jehova tanúit, hozzájuk csatlakoztam, hisz azt hittem, hogy azzal, hogy prédikálok, másokon segítek.
Még mielott elhagytam az Ortorony bálványszervezetet anyagilag tonkrementem.Amíg anyagilag jól áltam
állandóan jehova tanúi látogatóink voltak. Szinte az osszes KOF megfordult
nálunk vendégségbe.Miután szélhámosok megfosztottak vagyonomtól, ezek a látogatások sorra elmaradtak.Én egész életemben segítettem másoknak. Soha nem adtam kolcsont,hanem amit adtam úgy adtam, hogy soha vissza nem vártam.
Még jehova tanúja voltam ,amikor ezek a nehézségek bekovetkeztek.Lehet, hogy meglepodsz, de a sok jehova tanúja kozul
mégis akadt két személy, akik onzetlenul segítséget nyújtottak.Egyikuk R. E. volt, akit te is jól ismersz.Kolcson adott egy nagyobb osszeget, és amikor látta, hogy helyzetemnél fogva nem fogom tudni visszaadni, legalább is a kozel jovoben
azt mondotta, hogy nem kéri vissza a kolcsont.Rajta kivul egy személy akadt még jehova tanúi kozul a gyulekezetembol, egy a vének és a KOF-ok által kevésbé megbecsult személy, aki onzetlenul segítségemre volt.Nos ebben a nehéz helyzetben ért a kikozosítés.Az Úr kikozosítésem után nagymértékben kimutatta irántam érzett szeretetét, hisz egész családom:szereto feleségem, két gyermekem és édesanyám ,aki szintén jehova tanúja volt, mindannyian felsorakoztak az oldalamon, és otthagyták az Ortorony szervezetet.
Az Úr megkonnyítette így a számomra
elviselni a megrázkódtatást, ami a kikozosítésem miatt ért.Fokozatosan anyagiakban is helyrerázódtunk. Azóta se éreztunk szukséget, hogy ne lett volna hol laknunk, vagy ne lett volna élelmunk.Ez ido alatt fokozatosan kezdtem jobban megismerni az igazságot Istenrol az O Szaván keresztul, miután megmutatta nekem, hogy úgy fogadjam azt be hamisítatlanul, ahogyan az a Szentszellem álatal kijelentetett.
ěvek óta nem engedem , hogy befolyásoljanak akármely vallásszervezet irományai, magyarázgatásai.Igy aztán az Isten Szava úgy tárult fel számomra, mint amelyben minden értheto, egyszeru és tiszta abban a valóságában, ahogyan azt a Szentszellem kijelentette.
Az Isten Szavának valóságos megismerése sokat segít a mindennapi életemben, hogy felismerjem a megtéveszto szellemet, mégha a a legravaszabb módon is leplezi magát.A gonosz gyakran megpróbálja megakadályozni a munkámat, de csak késleltenie sikerul, sot végeredményben a támadások után általában elorébb haladok, úgy hogy a késleltetési szándék fordított eredményt okoz.Sokat koszonhetek annak az akarateronek, amellyel az Úr megáldott.Távol tudom magam tartani a kulonbozo kedélyállapotot stimuláló eszkozoktol, mint az alkohol, dohányzás.
Ez segít megorizni józan ítéloképességemet,így kevesebb teret engedek a gonosznak , hogy az eltántorítson attól a célomtól, hogy újjászulessek a Szentszellem által és találkozhassam a számomra legdágábbal életem forásával az Igaz Istennel Krisztussal.Szeretném kiérdemelni az Ur kegyelme által a Szentszellem ajándékait,hogy megtudjam gyógyitani a betegségekkel gyotort embereket, és segíteni nekik megszabadulni a gonosz hatalmából, megismertetni veluk az Igaz Istent a valóságában, és nem úgy ahogyan Ot a vallásszervezetek hamis prédikátorai bemutatják.Az Úr álmokban megmutatta nekem, hogy igaz társakra találok, akikkel egyutt tomegeket fogunk tanítani az igazságra.

Hozád hasonlóan én is gyakran imádkozom
az Úrhoz vezetés kozben, amikor egyedul
indulok hosszú utamra.Sokszor tapasztalom a béke, megnyugvás érzését,
a Szentszellem Isten kozelségét.
Ez nagyon jól esik ebben a rohanó konyortelen világban. Olyan ez mintha Istenem beadna egy adag boldogságszérumot, hogy elfeledtesse velem a sok rosszat, csalódást, amit el kell szenvedni sokszor azok oldaláról is, akikért az életemet is feláldoznám.
Nagy szukség lesz az elkovetkezendo években arra, hogy az igaz szivu emberek egymásra találjanak, még mielott a nagy nyomorúság,amelyrol az Úr szólott bekovetkezik.A gonosz szellemek egyre tobb emberben nyertek lakozást, és állandó támadást intéznek a teremtés koronája az ember ellen.