"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Pontos ismeret? Igaz vallás?

2012/10/01. - írta: sefatias

Azoknak az embereknek, akik elhagyták Jehova Tanúi gyülekezetét, ám mégis szeretnék Istennek szentelni az életüket, komoly dilemmával kell szembenézniük. Hozzá voltunk szokva a „pontos ismeret” illetve az „igaz vallás” fogalmához. Miközben szabadon nézelődünk a különböző vallások, nézőpontok között, gyakran ismerjük fel, hogy korábban miben volt helytelen a nézőpontunk, és boldogan igazítjuk ki a gondolkodásunkat az újonnan szerzett ismeret szerint. De minden esetben, amikor valaki felhívja a figyelmünket egy általunk újnak látott igazságra, azt tapasztaljuk, miután tovább beszélgetünk, hogy vannak olyan elképzelései is, amelyekkel nem tudunk azonosulni, és képtelenek vagyunk tiszta lelkiismerettel elfogadni. Ilyenkor nagy csalódás ér bennünket, hiszen szeretnénk a „pontos ismeret” szerint imádni Istenünket, és félünk minden tévedéstől, mert az „igaz vallást” keressük. De hiába minden erőfeszítés, mert akárhol keresgélünk is, bár részigazságokat mindenhol találunk, amelyekkel nyugodt lelkiismerettel tudunk azonosulni, ám mindig van valamilyen hitnézet, szokás, elképzelés amit képtelenek vagyunk elfogadni. Ilyenkor felmerül az a zavarba ejtő kérdés: Egyáltalán van olyan vallás, amelyik az igazságot tanítja? Van egy gyülekezet valahol, akik a legjobban tetszenek Istennek? Hogy erre a kérdésre választ kapjunk, vizsgáljuk meg az 1Korintus 8:1- 9 verseket, ahol Pál apostol a pontos ismerten alapuló vallásgyakorlatról beszélt. Egyben azt a témát is érinteni fogom, hogy hogyan álljunk hozzá ahhoz a keresztényhez, akinek más elképzelései vannak, mint nekünk, illetve más megértési szinten van, mint mi. Kell-e nekünk győzködnünk, lenéznünk, megvetnünk azokat a keresztényeket, akik nem úgy látják az istennel kapcsolatos dolgokat, mint mi? Kell-e őket kerülnünk, vagy megbélyegeznünk, mert nem értik azt, amiben mi hiszünk? Azt hiszem az elkövetkezendő sorok között lesz néhány olyan gondolat, amelyek komoly vitákra adhat okot, de azért érdemes elgondolkodni rajta. Ezek csupán az én elmélkedéseim eredményei, ezért nem is baj, ha valaki vitatja. Kezdjük.

1.Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete:

- Az ókorban valós probléma volt a keresztények számára. A bálványisteneknek épített templomokban az áldozati húst eladták a lakosságnak fogyasztásra. Gyakorlatilag úgy működött, mint egy mészárszék, annyi különbséggel, hogy az ókori görög/római isteneknek szentelték az állatot, illetve a húsát. Az első századi keresztényeknek lelkiismereti gondot jelentett az, hogy miként tekintsék ezt a húst. Vajon odamehet egy keresztény a hamis vallás templomához az áldozati húsból vásárolni, vagy sem? Meg lehet enni tiszta lelkiismerettel azt a húst, amit korábban Zeusznak, Artemisznek, vagy más görög istennek áldoztak fel, szenteltek oda? Ma már nem kell ezzel a lelkiismereti problémával szembenéznünk, de a Pál által adott tanácsok erre az esetre sok segítséget nyújthatnak számunkra.

Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 2Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.

- Itt Pál a tudásról beszél. A száraz tények tudásáról. Maga a tudás semmit sem ér önmagában. Aki azt hiszi, hogy rendelkezik a tudással, az még nagyon messze van attól, hogy ezt valóban elmondhassa magáról. És ez nagyon becsapós. Ugyanis azt hiszi, hogy az ismeret birtokában van, de ez felfuvalkodottá teszi, és máris távol került a valódi tudástól. Célt tévesztett. Miért? Mert az általa pontos ismeretnek vélt tudás, Pál szerint biztos, hogy nincs összhangban azzal az igazán pontos ismerettel, amit Isten tudhat magáénak. Ha valaki mégis úgy gondolná, hogy ő már ismer valamit akkor azt valójában, még nem is ismer úgy, ahogyan azt ismerni kellene. Miért? Mert a tudása a többiek fölé emeli őt, és ennek köszönhetően eltávolodik a többi kereszténytől. Föléjük emeli magát. Úgy érzi, hogy mivel a többiek, még nem jutottak el az ismeretnek arra a szintjére, mint ő, ezért még éretlenek, és nem tekinti őket jó társaságnak. Magyarán lenézi, és elítéli őket. Így a tudás mértéke óriási szakadékká válhat két keresztény között. Aki nagy tudásnak van birtokában, az lenézheti testvérét. Sőt akár még arra is gondolhat, hogy a kevesebb ismerettel rendelkező keresztényt Isten nem is szereti. Viszont ha ez a nézet kialakul, akkor már a nagy ismerettel rendelkező keresztény eltévesztette az ismeret célját. Pont a tudása teszi őt hamis kereszténnyé. Isten fölé emeli magát, és ő vesz részt az ítéletben. Mert nem a pontos ismeret az, ami egy keresztényt kereszténnyé tesz, hanem a szeretet. Tehát ha nincs bennünk szeretet a kevesebb ismerettel rendelkező testvérünk iránt, akkor valójában elítéljük őt, eltávolodunk tőle, és nem tudunk neki segíteni. Ugyanis hiába van ismeretünk, a nézőpontunk nagyon távol van attól, ami az Istené. Miért? Nézzük mi az Isten nézőpontja:

3,De, ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.

- „azt már ismeri az Isten”.Isten minden embert ismer. Itt az ’ismer’ ige minőségi jelző. Elismerést jelent. Tehát a tudás és az ismeretszerzés bármilyen fokán is álljon valaki, ha az indítéka az, hogy szereti az istent, akkor Isten már ismeri, elismeri őt. Bárki, aki nem tekint igaz kereszténynek egy olyan embert, aki nincs a megértés bizonyos fokán, az túllép azon a szerepen, amit az Isten osztott ki neki. Sőt Isten fölé emeli magát, és azt állítja, hogy joga van ítéletet hozni testvérén, és azt mondani róla, hogy nem keresztény. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkiről is azt állítsuk, hogy mivel nem ért meg valamilyen általunk fontosnak vélt keresztény tanítást, akkor őt az Isten nem is ismeri el. Az életünk egyik legnagyobb baklövése lenne ez! Nézzük tovább, hogy milyen kérdésekről lehet szó. A következő példa, amelyet Pál használ fel, sokkal többet mond nekünk a „pontos ismeretről”, mint azt mi valaha is gondoltuk volna.

4Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. 5Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, 6nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. 7Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. 8Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk

- Néhányan még bagatellnek tűnő dolgokban sem látnak tisztán, vagy talán egy keresztény alaptanítást nem értenek. Talán egy másik keresztény felekezet tagjai, ahol másként tekintenek egy tanításra, mint én. De miről is beszél itt Pál? Valamilyen csip-csup ügyről? Nem! A bálvány isteneket állítja szembe az Istennel, és az Úr Jézussal. Egyértelműen kijelenti, hogy bár a történelem során az emberek sok istent, és sok urat szolgáltak, valójában nekünk mégis csak egyetlen Istenünk van az Atya, és egyetlen Urunk van, a Jézus Krisztus. Viszont miután Pál ezt jól kihangsúlyozta, felhívja a figyelmét minden érett kereszténynek egy nagyon fontos dologra: „Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret” Magyarán az első századi keresztények között rengetegen voltak olyanok, akik bár elfogadták az Atyát mindenek Teremtőjévé, és a Fiút a megváltó Úrrá, ám ennek ellenére még „a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik. Azaz a bálványáldozati húsra még úgy tekintettek, mint egy istennek felajánlott áldozatra. Ők még valóságosnak tekintették Zeuszt/Jupitert, vagy Hermészt, vagy Artemiszt, és még sorolhatnánk. Ennél nagyobb hibát az imádatban el sem tudnánk képzelni! Ezek az emberek úgy érezték, hogy azzal, hogy esznek a bálványoknak áldozott húsból, azzal a bálványnak áldoznak. Emiatt állandó lelkiismeret furdalásban éltek. Ki tekintene kereszténynek egy olyan embert, aki ugyan hiszi Jehovát, hiszi Krisztust, de emellett még hiszi Manitút, Sívát, Krisnát, vagy más ma divatos istenséget. Hogyan tekintsünk ezekre az emberekre? Mit tegyünk, ha segíteni szeretnénk nekik?

9,De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az erőtlenek között.

- Ha a tudásunk nincs szoros kapcsolatban a szeretettel, akkor az ilyen hitben még erőtlen testvérünket elriaszthatjuk. A modorunk lekezelő lehet, és a hitben gyenge testvérünkben azt az érzést kelthetjük, hogy Isten semmire sem értékeli őt. Vagy ha másként ért valamit, miközben a Szentírást olvassa, mint mi, akkor azt közöljük vele nem megfelelő modorban, hogy hamis úton jár. Pedig a fentiek alapján pont mi járunk hamis úton, még akkor is, ha igazunk van. Nem a tudásunk, hanem a más nézeten lévő keresztény társunkkal való viselkedésünk tesz bennünket olyanná, mint aki híján van a pontos ismeretnek, mivel nem az iránta érzett szeretet, hanem a tudásunk miatti gőg hajt bennünket.

- „Nem hiszel a háromságban? Akkor te nem hiszel a váltságban.”

- „Nem hiszel az elragadtatásban? Akkor te nem hiszel Isten szándékában.”

- „Nem hiszel a lélek halhatatlanságában? Akkor te nem hiszel a Bibliában.”

- „Nem úgy hiszel, ahogy én? Akkor Isten nem ismer el téged!”

Ha a hozzáállásunk ilyen lenne, azzal elmulasztjuk a lehetőséget arra, hogy segítsünk neki. Ugyanis az igazság pontos megismerése nem egy néhány hónapos tanfolyamnak köszönhető. Egy ember nem néhány hónap alatt fogja átfogóan ismerni a Bibliát. Hanem sokszor évek alatt szerzi meg azt a tudást, amivel önálló véleményt tud alkotni Isten szaváról, és mondhatja el magáról, hogy „igen, én ezt hiszem! Ez az én hitem!” Nem arra van szükség, hogy egy neves bibliamagyarázó, lelkipásztor, vagy egy önjelölt próféta szavait tudjuk újra és újra megismételni, mint egy papagáj, hanem arra, hogy amit hiszünk, az a saját meggyőződésünk legyen. De mi van akkor, ha tévedünk? Mi van, ha valamit rosszul látunk? A válasz benne van Pál gondolataiban: „Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.” Nem kell emiatt aggódni. A földön egyetlen ember, egyetlen felekezet sincs, amely a teljes, abszolút igazság birtokában van. Ha esetleg mégis találkoznánk egy ilyen csoporttal, vagy egy ilyen emberrel, akkor egyből jusson eszünkbe ez a bibliavers: 2Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.

Tehát mi az igazi testvéri szeretet a másik iránt? Hogyan kezeljük azokat, akik még nincsenek a mi megértési szintünkön? Hogyan kezeljük azokat a vallásos embereket, akik lekezelnek bennünket, mert nem úgy hiszünk valamit, ahogy ők? A tudásunk nem akadálya, hanem inkább egy összekötő kapcsa kell, hogy legyen a kapcsolatainknak. Ez csakis abban az esetben valósul meg, ha semmilyen módon nem érzünk megvetést azok iránt, akik még nincsenek a mi megértési szintünkön, illetve, ha valamilyen hitkérdésben eltérő véleményen vagyunk. Tehát az ismeretünk, az ismeretben gyengébb testvérünk iránt érzett szeretettel karöltve, képes lesz arra, hogy türelemmel, valódi segítséget nyújtsunk a másiknak. És azoknak, akik Jehova Tanúi voltak valamikor, ez a tudás segíteni fog, hogy egy olyan közösséget találjanak, ahol nem az számít, hogy miben hiszel, hanem az, hogy mennyire szereted a Teremtődet, és a Megváltódat. A többi részletkérdés. A tudás az majd az évek alatt jön magától. A vallások közötti különbség nem abban van, hogy melyik tanít igazat, vagy hamisat, hanem abban, hogy az egyház, illetve az egyház tagjai hogyan viszonyulnak a hívekhez. Ez a legfontosabb. Engedik a lelkiismereti szabadságot? Ha nem akkor ők azt hiszik, hogy jobban tudják az igazságot, mint te. De akkor rájuk is érvényesek Pál szavai: „Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.”

92 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr434813482

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.10.01. 18:11:35

1Korintus 8:1- 9 a legutóbbi nyilvánosod anyaga???? :)...ó igen igen nagyon tetszett élőben :)

...a témával kapcsolatban ma néztem egy élő közvetítést a Kecskeméti Baptista gyülekezet előadásáról és az Úr vacsoráról...meglepett amit a lelkipásztoruk mondott,...végül is az Úr vacsorából nem zárt ki senkit sem akik más egyházakból voltak jelen, mint újjászületett keresztények...ezt elképzelni JT szervezetében lehetetlen...JT számára elégtelen az,hogy valaki Krisztusban Újjászületett;...a Szervezeti hovatartozás a lényeg...és ez szörnyű!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.10.01. 18:42:37

@kingdom: dehogynem. Szép lenne, ha pont a tied nem jelenne meg

kingdom (törölt) · http://kingdome.blog.hu/ 2012.10.01. 18:50:10

@sefatias: ..ok megoldódott...csak később jelent meg valamiért mint ahogyan elküldtem.

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2012.10.01. 20:35:32

Jó volt hallani,és jó volt most olvasni is az Előadást.
Szerintem a gondolkodó,Bibliára nyitott
őszinte Jehova Tanúi is épültek belőle.
Bízom benne, hogy jövőre Velük....Veletek,új,és régi Sorstársakkal Piliscsabán!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.10.01. 21:12:00

@Zsolt520: Hát két éve még nem gondoltam volna, hogy egyszer erről beszélek

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2012.10.03. 21:03:13

@sefatias: Lehet,hogy akkor,- két éve- éppen egy fergeteges nyilvános előadásban Óvtad a lojális hírnököket a hitehagyott weboldalak látogatásától! [;-<))

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.10.04. 07:21:42

@Zsolt520: hát igen... Nem egy alkalommal szóltam az ilyen ˝káros˝ oldalak olvasásának veszélyeiről

babba1 2012.10.06. 10:54:58

Aki keres, az talál. :o) Mikor még tanú voltam, mondtam a körzetfelvigyázó, hogy a hitehagyottak mikor elhagyják a szervezetet, könyveket szoktak írni. Azonnal elmentünk a könyvesboltokba, hátha megtaláljuk azokat. :o)) nagyon kíváncsivá tett, hogy miket írhat egy "hitehagyott". :o))) Sokszor épp amiellen óvnak, az kelt vágyat az emberben. Ez a gyermeki énünk. :o))) A fiam évekig azért ment el egyedül fürdeni, mert megtíltottuk neki. :o))))) Az aktív tanúknak akkora az agója, hogy épp egy erőteljes tíltás: "ne hogy elolvasd, biztos, hogy nem elég erős a hited hozzá, nehogy elmenj, nem tudsz ellen állni az ördögnek" vált ki dac reakciót. isten azon az úton találja meg az embert, ami az embernek járható. Mert Ő ilyen. :O))

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.10.06. 13:12:06

@babba1: Hát igen. Pont ez segít sokaknak. A gugliba beírja hogy Jehova Tanúi, és már ott is van a sok felvilágosító anyag. De sokszor sajnos olyan vakok az olvasók, hogy nem látják meg az igazságot. Bár a saját tapasztalatom is bizonyítja, hogy néha hónapok kellenek hozzá

Rovarölő 2012.10.07. 15:15:03

@babba1: Ez a dolog tuti!
Gyerek koromban már éreztem, mekkora különbség van a szabad és tilos között! Hiába vett anyám kiló számra gyümölcsöt, annak nem volt olyan íze, mint annak,amit lopni lehetett veszélyes körülmények között! Amikor a gyülekezeti, meg kongresszusi programok egyfolytában arrol szólnak, hogy az internet, meg a rajta található hitehagyottak milyen veszélyesek, még az is érdeklődik, aki addig soha.
Az első tökéletes emberpár is attól jött lázba, hogy miért tilos valami, nem lehet, hogy egyszerűen csak titkolnak valamit, ami jó?
Én sem nézelődtem volna erre, ha nem "jelentik be" nyilvánosan, hogy ilyen rossz dolgok is vannak, amitől óvakodnom kell, mert még kiderül az igazság az "igazságról"!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.10.07. 16:40:49

@Rovarölő: "A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!" (példabeszédek 9:17)

Bagira Baghira 2012.10.08. 08:22:46

@sefatias: köszi az előadást, örülök, hogy Piliscsaba után itt is olvasható

szehenza 2012.10.18. 20:05:08

a tudással kapcsolatban, a suliban a hitvallás órán azt mondta a tanárunk, hogy amíg azt gondoljuk, hogy ismerjük Istent addig gond van.Ha kezdünk benne kételkedni, hogy ismerjük már jobb a helyzet.Ha rájövünk,, hogy alig tudunk róla valami, csak annyit amit ő kijelent nekünk magáról, akkor már elég jól állunk...

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2012.10.20. 06:22:54

@babba1: Az egyik leghatásosabb "reklám" az Őrtorony Társulat tiltása.
Ha dicsérné a "Jehova Tanúi" felé szóló missziós weboldalakat, az komoly figyelmeztetés lenne, hogy valamit elrontottunk.

@Bagira Baghira: Örülök,hogy -még ha egy napra is-, de Tudtál jönni Piliscsabára! Jó lenne új Baghira-előadást hallani / tanulmányt olvasni a közeljövőben, de a legjobb lenne mindkettőt!

@szehenza: Nagyon bölcs megfogalmazás!
Sajnos,amíg az Őrtorony Szervezetben fordítva tapasztaltam. Jehova Tanúi gyakorlati teológiájának kulcsa "pontos ismeret" erőteljes túlhangsúlyozása,szemben Krisztus megváltásával, a teljes bűnbocsánattal,megigazulással,és üdv-bizonyossággal.
Ennek talán az egyik legismertebb hatása az erőteljes egó,felekezeti büszkeség,és az Őrtorony Társulatra épített hit,és feltétlen engedelmesség a Vezető Testületnek,amely nem tud mit kezdeni a gyakorlatban Krisztus kegyelmével. Nekem sokat segítenek az aktív Jehova Tanúi,amikor dühös, paprikás,"sok nagybetűvel,sok felkiáltójellel" konkrétum,és bizonyíték-szegény kommenteket írnak,hogy emlékezzek:
milyen hatása van az Őrtorony Társulat evangéliumának,és honnan szabadított ki az Úr Jézus Krisztus!

Erdelyi Klara 2014.05.14. 02:45:52

" Egyáltalán van olyan vallás, amelyik az igazságot tanítja? "

Mivel Jézus nem egy vallásalapító volt - azon kivül a Bibliában sem áll sehol ilyen szó hogy vallás - ezért bátran ki lehet mondani - hogy nincs igaz vallás egy sem ...

Olyan van hogy keresztény - helyesebben chrisztianosz - Krisztuskövetö - ahogy Jézus tanitványait és követöit is nevezték a sziriai Antiochiában elöször és azóta is ez a meghatározás a legáltalánosabb és legkézenfekvöbb a kereszténység körében ....

A vallások - egyik sem - nem Istentöl valóak...ezért is osztják meg a vallások az emberiséget - és ezért is kell megtérni az élö Istenhez a különféle vallásokból - vallásos rituálékból is ....

ORION 2014.09.05. 09:24:01

Pál szavai: """„Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell.” """--- """Tehát a tudás és az ismeretszerzés bármilyen fokán is álljon valaki, ha az indítéka az, hogy szereti az istent, akkor Isten már ismeri, elismeri őt. Bárki, aki nem tekint igaz kereszténynek egy olyan embert, aki nincs a megértés bizonyos fokán, az túllép azon a szerepen, amit az Isten osztott ki neki. Sőt Isten fölé emeli magát, és azt állítja, hogy joga van ítéletet hozni testvérén, és azt mondani róla, hogy nem keresztény. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkiről is azt állítsuk, hogy mivel nem ért meg valamilyen általunk fontosnak vélt keresztény tanítást, akkor őt az Isten nem is ismeri el. """
HMM szóval LEHET HOGY BIN LADEN IS KERESZTÉNY CSAK BUTA .NINCS SEMMI ISMERETE .DE SIMÁN NEVEZZEM KERESZTÉNYNEK!NEM NEM Én másfél éve lettem keresztény !!! Akkor amikor Hallottam Krisztus megváltásáról és elfogadtam azt!!!Én mindig születésemtől fogva kereszténynek vallottam magamat de VALÓJÁBAN CSAK MÁSFÉL ÉVE LETTEM AZ !!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 10:01:21

@ORION: Tesókám! Bin Laden hol tart Krisztus megismerésében?

ORION 2014.09.05. 10:06:41

@sefatias: Biztos hallott róla valamit.De ettől még nem keresztény !

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 10:10:46

@ORION: Szerintem te összekevertél valamit. Ez a poszt keresztényekről szól Bin Laden nem volt keresztény. Kicsit úgy beszélsz, mint aki eljutott más a megismerhetőség legfelső határához, ahol már mindent tudni lehet, ami tudható. Magyarán nincs már hova fejlődnöd

ORION 2014.09.05. 10:22:05

Ezt nem tudom miből gondolod??? Én még a legelején tartok az ismeretszerzésnek!!!Furcsálom hogy igy látod.Az én véleményem az- akár 50 könyvet is elolvashat valaki Krisztusról és a kereszténységről még ettől nem válik kereszténnyé!!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 10:39:36

@ORION: hát akkor mitől válik azzá szerinted?

ORION 2014.09.05. 17:40:27

@sefatias:Amikor Jézust megvalljuk és hiszünk benne. Elhisszük hogy Jézus igazzá tett minket a kereszten. A hitünkkel elfogadjuk amit Ő tett. Amikor elfogadjuk a megváltást akkor a szellemünkben, a szívünkben leszünk igazak. Úgymond a szívünk megigazul, helyreáll attól amit addig gondoltunk magunkról. Addig egy bűnösnek láttuk magunkat. Most pedig igaznak.Amikor hitben eggyé lettél Ővele, az Ige szerint a te szellemed és az Övé egyesült. Krisztusban vagy személyesen is! Szellemi ember lettél, tőle született. Te Őbenne és Ő tebenned. Szóval akkor keresztény valaki ha HISZ A JÉZUS ÁLTAL BEVÉGZETT MUNKÁBAN!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 17:41:48

@ORION: És Bin Laden mikor felelt meg mindannak, amit most írtál?

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2014.09.05. 17:42:34

@ORION: "Szóval akkor keresztény valaki ha HISZ A JÉZUS ÁLTAL BEVÉGZETT MUNKÁBAN!"

Magyarázd meg, hogy mi ebben a jó az emberiség számára.

Miért kellett Jézusnak bármi bevégeznie, miért nem volt eleve bevégezve?

ORION 2014.09.05. 18:00:32

@sefatias: semikor szerintem .Én nem is tartom kereszténynek

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 18:03:13

@ORION: Akkor miért őt hoztad fel példának?

"HMM szóval LEHET HOGY BIN LADEN IS KERESZTÉNY CSAK BUTA .NINCS SEMMI ISMERETE "

ORION 2014.09.05. 18:06:53

@Vértes László:"""Magyarázd meg, hogy mi ebben a jó az emberiség számára.""" CSAK AZ HOGY EZEK A HíVŐ EMBEREK SOHA NEM FOGNAK GYILKOLNI,RABOLNI,KIZSÁKMÁNYOLNI,LOPNI STB STB STB. CSAK SZERETNI ÉS SZERTNI !!!

ORION 2014.09.05. 18:10:41

@sefatias: arról volt szó hogy ha valaki keveset tud Krisztusról akkor az már kersztény .én erre irtam hogy LADEN IS HALLHATOTT RÓLA de ettól még nem lessz keresztény se ő se más.

ORION 2014.09.05. 18:15:54

@Vértes László: """Miért kellett Jézusnak bármi bevégeznie, miért nem volt eleve bevégezve? """NEM TUDOM.TALÁN MERT AZ ATYA ISTEN IGY RENDELKEZETT!!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 18:23:55

@ORION: Egy kicsit szélsőségesre veszed a figurát. Ez a poszt nem azokról szól akik ismernek olyan embert aki már találkozott egy olyannal aki látott a tévében egy fickót aki olvasott a keresztényekről. Ez a poszt a keresztényekről szól. Kereszténynek azt nevezzük, aki hisz Krisztusban és őt követi

ORION 2014.09.05. 18:35:38

@sefatias: Kereszténynek azt nevezzük, aki hisz Krisztusban és őt követi . --Ebben egyet értünk!Én is ezt irtam le!

ORION 2014.09.05. 18:37:05

@sefatias: JT-K KÖVETIK KRISZTIST???

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 18:39:04

@ORION: De ez a poszt nem Jehova Tanúiról szól, hanem a keresztényekről

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2014.09.05. 18:39:30

@ORION: "CSAK AZ HOGY EZEK A HíVŐ EMBEREK SOHA NEM FOGNAK GYILKOLNI,RABOLNI,KIZSÁKMÁNYOLNI,LOPNI STB STB STB. CSAK SZERETNI ÉS SZERTNI!"

Ez szerintem is nagyjából így van, de nem ártana szabatosabban bemutatni a kereszténységet. Azt mondod, hogy az Evangéliumokban leírt Jézusban hívő emberek erkölcsösen viselkednek, és szeretettel fordulnak embertársaik felé? Egyetértek.

Elvben azok is viselkedhetnek erkölcsösen és szeretetteljesen, akik másban hisznek? És a gyakorlatban?

ORION 2014.09.05. 18:50:09

@Vértes László: iGY VAN RENDES EMBEREK VANNAK A KOMMUNIDTÁK KÖZÖTT IS!! DE ŐK NEM KERESZTÉNYEK!

ORION 2014.09.05. 18:54:34

@sefatias: Ha JT -k kesztény Krisztus követők akkor róluk is szól a poszt!
Akkor mégsem szekta az őrtorony véleményed szerint???

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.05. 20:06:46

@ORION: Tegyél különbséget egy egyház, és az emberek között

Csaba Tarró 2014.09.05. 21:09:14

@Orion: Ez szintén egy valós probléma, amiről beszélsz.
Sajnos sok testvér van úgy, hogy egy másik testvér eltérő igeértelmezését személyes támadásnak veszi. Nem próbálják közelebb hozni a nézeteiket, mert fel sem merűl bennünk, hogy ugyan azt a témát több nézőpontból is lehet vizsgálni, s nem biztos, hogy azok okvetlenűl 180 fokos nézetkülönbséget eredményeznek.
Isten igéje van amit megfedd, de nem ellenségeskedésre adatott a testvérek között.

ORION 2014.09.06. 09:13:03

@sefatias: Mindig is különbséget tettem ! Az én szemembe azok az emberek akik valaki parancsára vagy maguktól nem állnak szóba gyermekeikkel, férjükkel , feleségükkel, vagy más emberekkel, lenézik vagy elnyomják a másikat NEM KERESZTÉNYEK!!! Hát én ilyen szélsőséges vagyok!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.06. 16:57:35

@ORION: Minden jogod megvan a saját véleményedhez. De ha te fenntartod a jogot ahhoz, hogy eldöntsd, hogy ki keresztény és ki nem akkor miért csodálkozol azon, ha ezt a jogot ők is fenntartják maguknak?
Valamint felmerül a kérdés, hogy tudsz-e segíteni azoknak, akik szerinted félre vannak vezetve, ha lenézed őket? Valamint azt se felejtsd el, hogy Jehova tanúi, ha félre is értik a biblia bonyolultabb tanításait, egy képzettebb tanú hamar zavarbahozna a tudásodban.

ORION 2014.09.06. 18:27:08

@sefatias: Honnan veszed hogy lenézem a tanukat, vagy bárkit is ??? Tudásban biztos sok tanu ,vagy komunista ,vagy muzulmán stb stb messze felülmúl engem!Egyetértünk!!!De a hitemben se őrtorony szekta, se pápa se püspök se komunista .....se senki és semi nem tud megingatni!Lehet hogy neked most megint nagyképűnek tűnök de hidd el nem vagyok az!!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.06. 19:00:41

@ORION: >>Az én szemembe azok az emberek akik valaki parancsára vagy maguktól nem állnak szóba gyermekeikkel, férjükkel , feleségükkel, vagy más emberekkel, ... a másikat NEM KERESZTÉNYEK!!! <<

Tehát te eldöntötted, hogy nem tartod őket kereszténynek, mert az imádatukban olyan elemek vannak, amelyekkel te nem értesz egyet. A bibi az, hogy ők ettől függetlenül kereszténynek tarják magukat, és ezeket azért csinálják, mert a Biblia valóban beszél arról, hogy ezt így kell csinálni. De ők néhány dolgot túl szigorúan vesznek indokolatlanul.
Onnan veszem azt, hogy lenézed őket, hogy jogot formálsz arra, hogy ítélezz felettük, és Isten helyett dönts egy olyan kérdésben, ami csakis az ő privilégiuma. Magyarán felsőbbrendűnek érzed magad náluk, mert te döntesz a sorsuk felől, és hozod meg az ítéletet: NEM KERESZTÉNYEK!!!

ORION 2014.09.07. 06:03:31

@sefatias: NAGYON TÉVEDSZ TESÓKÁM!!!

ORION 2014.09.07. 10:42:27

@sefatias: 1 Nem értek egyet az őrtorony szekta tanitásával mivel az nem keresztény tanitás . Ezért a hívei sem keresztények.PL tagadják Jézus Istenségét és a Szent lelket.Keresztények nem tesznek ilyet.
2Nem nézem le őket és nem itélkezem felettük és Isten helyet sem düntök!!!Semmiféle itéletet sem mondok senki felett sem!!!
3 Nem vagyok felsőbbrendű egy Jehova tanujától sem és senki mástól sem!!!

Te viszont itélkezel felettem !!!Ez nem tűnik fel neked??? Szeretettel testvérem!!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.07. 10:50:37

@ORION: Meg tudnád mutatni, hogy hol fogalmazza meg a Biblia azt, hogy aki nem érti a szentháromságot, az nem keresztény és nem üdvözül? Valamint beidéznéd azokat az ószövetségi részeket, ahol a próféták, vagy más hűséges személyek Istennek tekintik Jézust?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.07. 11:02:09

@ORION: Ezt írod:

>> Én még a legelején tartok az ismeretszerzésnek!!!<<

meg ezt:

>>Én mindig születésemtől fogva kereszténynek vallottam magamat de VALÓJÁBAN CSAK MÁSFÉL ÉVE LETTEM AZ !!! <<

Szerinted csak neked van jogod a lehelején tartani az ismeretszerzésnek? Vagy aki nem azon a ponton van mint te, akkor az már kiesett a kosárból?

Mi lett volna, ha Isten ítélete másfél évvel ezelőtt jön el? akkor mi lett volna veled?

ORION 2014.09.07. 11:17:19

@sefatias:Hogy kerül ide a háromság? Nem szándékom veled vitatkozni a Szentháromságról .Én fujnám a magamét te meg a magadét
Foglalkozz többet az Uj szövetséggel !!!Ránk az vonatkozik!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.07. 11:19:13

@ORION: te hoztad fel Jézus istenségét, meg a szent lelket. Ez a háromság kategoriájába tartozik.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.07. 11:19:53

@ORION: "Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 2Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell."

ORION 2014.09.07. 11:20:14

@sefatias: Ugyan az ami a többi hitetlennel elkárhoztam volna!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.07. 11:42:36

@ORION: biztos vagy benne? És ha igen, akkor másnak nem jár ez a másfél év? A lehetőség a továbbfejlődésre?

ORION 2014.09.07. 14:03:11

@sefatias: Az embernek élete végéig van lehetősége elfogadni a kegyelmet. Az elfogadás után tud fejlődni a hitben ,egyre jobban megismerni Istent.Én biztos vagyok abban hugy ha megtérésem előtt halok meg akkor elkárhozom!Megtérésem óta meg abban vagyok biztos hogy örök életem van!

Csaba Tarró 2014.09.07. 15:54:02

@sefatias: Ésa.9: 6. Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk, és az uralom az ő
vállán lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak, erős
Istennek, örökkévalóság atyjának,
békesség fejedelmének!

ORION 2014.09.07. 18:08:45

@Csaba Tarró: Tudja azt sefa is hogy aki Isten az Új szövetségban az Ó szövetségben is Az.

Csaba Tarró 2014.09.07. 19:42:27

@Orion: Elolvastam a Sefa által ajánlott linket.
Mivel vallja a Háromságot, kétlem, hogy tagadná Jézus Isten voltát. :)
Viszont azt én sem merném kijelenteni, hogy a Háromság-tana üdvösségi kérdés lenne, bár elég necces. :)

ORION 2014.09.08. 05:45:15

@Csaba Tarró: Aki Istenben hisz az hisz az 1 Atyában, a 2 Fiuban,és 3 Szentlélekben is.Szerintem mi emberek nem tudjuk pontosan megérteni hugy is van ez, legalább is én nem.De attűl még van mind a 3 és ez a 3 az egy igaz Isten.SZerintem sem üdvösség kérdése az hogy értjük-e háromságot.De ha tgadjuk az Atyát ,vagy a Fiut vagy a Szentlelket ott már gond van az üdvösséggel is.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 07:32:22

@Csaba Tarró: @ORION: Az Ésaiás 9:6 verse Jehova Tanúi teológiájában központi szerepet játszik.Rendszeresen használják, és pontosan tudják, hogy mi szerepel benne. Sok más bibliaverset figyelembe véve a Tanúk Jézust istennek tartják.Én aki ismerem mindkét oldalt tisztában vagyok vele, hogy Jehova Tanúi hol csúsznak el a háromság elleni érvelésben, illetve azok akik a Tanúkat támadják a nézeteik miatt szintén nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mit és miért úgy hisznek. Jehova Tanúinak Jézussal és a szentháromsággal kapcsolatos nézeteinek igenis van létjogosultsága, hiszen a háromság tanítása több helyen sántít. Ezt olyan kálvinista teológus professzorok is elismerik, mint pl Török István.
Pont Jehova Tanúi és más nem háromsághívő vallások érvei miatt nem tudom elfogadni a jelenleg is érvényben lévő athanáziuszi hitvallást, ami a háromság hivatalos verziója. Ez a hitvallás szerintem nélkülözi a bibliai alapokat, csupán egy évezredes teológiai agymenés eredménye, amely teológiáról és annak művelőiről Rotterdami Erasmus, kora egyik legnagyobb teológusa csak annyit mondott, hogy a legnagyobb balgaság.

Kedves Orion!
Jehova Tanúi hisznek az Atyában, hiszen a Fiúban és hisznek a Szent Szellemben is. Mindegyiknek pontosan azt a tulajdonságot, jellemzőt adják meg, amit bármelyik keresztény vallás, Csupán olyan műszavakat nem használnak amit a háromsághívők kifejezetten az érthetetlen háromság megmagyarázására fejlesztettek ki, valamint a hangsúlyokat más bibliaversekre helyezik, mint a háromsághívők. Ha erről van kedved beszélgetni akkor a fent belinkelt posztom alatt folytathatjuk.

Itt ennél a posztnál viszont az a lényeg, hogy mi van akkor, ha valaki valamilyen teológiai tévedésben hisz. Függetlenül attól, hogy néhány sorral feljebbVédtem a tanúkat, én mégis azt mondom, hogy tévednek. De ebben a tévedésben nem ők a hibásak. A teológia nem olyan egyszerű tudományág, mint az ékfaragás. Teológusok tízezrei vivják a csatáikat immár lassan kétezer éve, és úgy tűnik, hogy ennek a csatának a vége még nagyon messze van.
Magyarán: Elképzelhetetlen, hogy valaki rendelkezzen a színtiszta, tűpontos teológiai látással. Mindenki téved. MINDENKI!!!!! Az összes vallásban találni olyan hibát, ami szentírásilag igazolhatatlan. Erre jelenleg egy megoldást talált ki a kereszténység: aki nem úgy gondolkodik mint én(vagy mi) az hülye, tévtanító, eretnek, a sátán szolgája. Ez volt az első században is. Erre írta Pál a fenti posztban boncolgatott figyelmeztetést:

" 3,De, ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.

- „azt már ismeri az Isten”.Isten minden embert ismer. Itt az ’ismer’ ige minőségi jelző. Elismerést jelent. Tehát a tudás és az ismeretszerzés bármilyen fokán is álljon valaki, ha az indítéka az, hogy szereti az istent, akkor Isten már ismeri, elismeri őt. Bárki, aki nem tekint igaz kereszténynek egy olyan embert, aki nincs a megértés bizonyos fokán, az túllép azon a szerepen, amit az Isten osztott ki neki. Sőt Isten fölé emeli magát, és azt állítja, hogy joga van ítéletet hozni testvérén, és azt mondani róla, hogy nem keresztény. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkiről is azt állítsuk, hogy mivel nem ért meg valamilyen általunk fontosnak vélt keresztény tanítást, akkor őt az Isten nem is ismeri el. "

Pál elég hangsúlyosan szembe állítja a tudást a szeretettel. És elítéli azokat, akik nem tudják szeretni azt, akinek nincs meg a megfelelő tudása Istenről. Mert az Isten nem Tudás, hanem az Isten Szeretet.

Ezzel szemben a mai teológia inkább a tudásra helyezi a hangsúlyt az pedig olyan mint a "csak zengő érc vagy pengő cimbalom."

Azt tanácsoltad nekem, hogy foglalkozzak többet az újszövetséggel, és ne az ó-val. A legtöbb bibliavers, ami ellentmond a háromság jelenlegi értelmezésének az Jézus szájából hangzik el. Épp ezért ezek a versek komoly fejtörést okoznak a teológusainknak. Legalább is az őszintébb fajtának.
Ezért én hiszek a háromságban, hiszek a Fiú Istenségében, de nem úgy, ahogy az hivatalosan meg van fogalmazva, hanem CSAK úgy, ahogyan azt megértettem. Magyarán: Az én háromságképem ott van valahol a trinitáriusok és az áriánusok között

Csaba Tarró 2014.09.08. 07:58:13

@Sefatias: ''Sok más
bibliaverset figyelembe véve a
Tanúk Jézust istennek tartják''

Gondolom szándékos a kis ''istennek''-kifejezés.
Miután valaki állítja, hogy Jézus a legnagyobb teremtmény, nem más mint Mihály arkangyal, imádatot csak az Atya (az az Jehova) érdemel, biztos Istennek vallja Krisztust. A Szentlélek élettelen erő -teoriája, enyhén visszataszító elmélet.
Szóval akik azt tanítják a tagjaiknak, hogy nem részük a keresztyénségnek, ne sértődjenek meg, ha a keresztyének nem is gondolják annak őket!
Apropó pontos ismeret!
A pontos ismeret üdvözítő hatása JT elmebaj, melynek birtoklásával ők maguk kérkednek...

Csaba Tarró 2014.09.08. 08:15:24

@Sefatia: A Tanúk nem tehetnek a tévedéseikről, a szándékos Biblia hamisításról, az ateisták meg az ateizmusokról. Mindenről a velejéig romlott, mocskos keresztyénség tehet! Picit fárasztó, hogy állandóan a keresztyénségből próbálsz bűnbakot kreálni...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 08:18:01

@Csaba Tarró: Az egyik kommentedet kitöröltem. Gondolom véletlen volt.

A hozzászólásoddal teljesen egyetértek. Nincs is benne olyan elem, amivel vitába szállnék. Ezért ki is hagynám ezt a részt.

Viszont ami matt fontosnak tartom, hogy Jehova Tanúi kereszténységét megvédjem az az, hogy én a tagság jelentős részét áldozatnak tekintem! Tehát nem tartom hibásnak őket abban, hogy miben hisznek. A való életben rengeteg csaló, szélhámos él abból, hogy idősek nyugdíjaira utazik, és mindenféle praktikákkal, ügyeskedésekkel, hazugságokkal kicsalja a pénzüket. Személyesen ismerek egy idős nénit, akit két jól szituált férfi felkeresett a takarékszövetkezettől, hogy értesítsék a látra szóló betétek változásairól, és hogy azért jöttek, hogy segítsenek ebben. A néni jóhiszeműen odaadta a takarékbetétkönyvét, ami látraszóló volt, azaz a pénzt felvevőnek nem kellett igazolnia magát. Így a két szimpatikus fiatalember kb tíz perces munkával hozzájutott a néni évtizedeken keresztül kuporgatott spórolt pénzéhez. Több millió forintról van szó. Ki volt a hülye? Hát a néni. Hogy lehetett valakinek annyi esze, hogy két ismeretlen embernek odaadta a betétkönyvét? Ez a néni egy idióta barom volt, és amikor rájött arra, hogy becsapták, a legkevesebb amit érdemel, hogy mindenki hülyének nézze, és kiröhögje, hogy olyan marha volt. Egy eszetlen tuskó! Az ilyen hülyék meg is érdemlik, hogy elvegyék a pénzüket.

A néni összetört. önmagát vádolta. Mindenki őt vádolta. De a bűnös mégsem ő volt, hanem az a két szemétláda, aki ezzel a módszerrel sok nyugdíjast megszabadított a pénzétől a 90-es évek elején. El kell dönteni, hogy ki a bűnös, és ki az áldozat. Mert ha az áldozatot kiáltjuk ki bűnösnek, akkor lehet, hogy súlyos hibát követünk el!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 08:18:59

@Csaba Tarró: Hol csinálok a kereszténységből bűnbakot, ahol nem érdemli meg?

Csaba Tarró 2014.09.08. 08:34:51

@Sefatias: pl. KMZ ateizmusáért a keresztyénség a felelős, nem Jehova Tanúinak szektája, ahol a sérűlések érték.
Amúgy egy szektában a tagok többsége mindig áldozat egy szűk vezetés érdekeinek megfelelően.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 08:59:39

@Csaba Tarró: Kérdezd meg KMZ-ét, hogy mennyiben felelős az ateizmusáért általában a kereszténység, és mennyiben Jehova Tanúi.
Én ebben az esetben hasznosnak tartom azt az alapelvet, amely a felszabadítás teológiájában olvasható, hogy a szegényeket, csak akkor érthetjük meg, ha osztozunk a sorsukban. Tehát a kisegyházak tagjait csak akkor érthetjük meg, ha osztozunk a sorsukban

Csaba Tarró 2014.09.08. 11:00:23

@sefatias: Köszönöm a linket!
Egyet értek abban, hogy az üdvözítő ismeret lényegesen kevesebb, mint amit ma annak szán a többség.
Jó példa erre a lator a kereszten.
Viszont az Úr tanítja, hogy Szentlélektől való újjászületés nélkül nincs üdvösség. Ez a feltétel azonban (hála Istennek) az Ő birtokában van.

KMZ_hyperion 2014.09.08. 15:57:10

@Csaba Tarró: @sefatias: Elolvastam végig az új 2014-es fonalat.

A kérdésre válaszolva, Jehova Tanúival kezdődött az útkeresésem. Amikorra kialakítottam a világnézetemet, már vajmi kevés közöm volt bármelyikükhöz is. Viszont a mai napig beszélgetek keresztényekkel, muzulmánokkal és buddhistákkal. Ezekből a beszélgetésekből sokkal többet szűrtem le, építettem be a "memóriapalotámba", mint a JT-s lelki sérüléseimből.

Bevallom őszintén, kicsit degradálóan dedósnak tartom, hogy valaki szerint "megsértődtem és most juszt is tagadok mindent". Ettől picit nagyobb lelki nagyságról tettem tanúbizonyságot. De persze ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor felbélyegezhet ezzel, csak attól még nem nagyon változnak az érvek.

Sefát is bélyegzitek keresztényellenesnek, kommunistának stb., de sokszor nem vagytok képesek érdemben reagálni a témájára. Nem a személyével kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mit mond.

Csaba Tarró 2014.09.08. 17:54:40

@KMZ_hyperion: ''Bevallom őszintén, kicsit
degradálóan dedósnak tartom,
hogy valaki szerint "megsértődtem
és most juszt is tagadok mindent".

Én ilyet nem állítottam, megsértődni és megsérűlni számomra mást és mást jelent.
A lelki nagyságodról én nem tudok semmit, nekem arról nem tettél bizonyságot, én meg nem beszéltem róla.
Ha a keresztyének miatt vagy ateista elfogadom. Én általuk vagyok keresztyén.

''Sefát is bélyegzitek
keresztényellenesnek,
kommunistának stb., de sokszor
nem vagytok képesek érdemben
reagálni a témájára. Nem a
személyével kell foglalkozni,
hanem azzal, hogy mit mond.''

Bocs, de ezt semmilyen formában sem veszem magamra.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.08. 20:12:44

@ORION: Olvasgass ott nyugodtan. Az egyik kedvenc blogom

KMZ_hyperion 2014.09.09. 00:23:37

@Csaba Tarró: Ha nem inged, akkor Tényleg ne vedd magadra. Jehova Tanúinál engem is értek személyesen atrocitások, de jobban kiborított, amit másokkal összességében müveltek olyan emberek, akikre egyébként egy szál ropit nem bíznék.

A második felét se kéne magadra venni, ha nem mindenki azzal jönne már, hogy "mennyire unalmas, hogy sefa a keresztény egyházakat szapulja". Az érveire sokan nem reagálnak. A keresztény európás sorozatára csak egy igazán komoly érdemi reakció jött egy másik blogon, de még az az úriember sem tudott olvasni a sorok között.

Csaba Tarró 2014.09.09. 08:52:40

@KMZ hyperion: Nem mondhatom sefának, hogy tévedéseket ír a keresztyén Európáról, ha magam is úgy látom, hogy igaza van. :)
Nem baj, ha valakinek fejlett a kritikai érzéke, de ez azzal is jár, hogy a jó dolgokat is észre veszi, sajnos Sefatias sajnálja arra az időt, hogy ezekről is írjon. Én még negatív kritikán kivűl mást nem olvastam tőle, kétlem hogy jó tapasztalatai ne lennének, csak ezzel úgy van, mint a média: nincs ''hír'' értéke.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.09. 09:29:53

@Csaba Tarró: :) nem hiszem, hogy az a gond, hogy sajnálom rá az időt. A posztjaim jelentős része nem negatív kritikával foglalkozik. De tudod mit? Adj ötletet! Te milyen pozitiv dolgokról írnál, ha a kereszténységről és az egyházakról írnál?

Csaba Tarró 2014.09.09. 12:20:14

@sefatias: Mondjuk én arról szoktam írni, ami személyesen éríntett meg.
Ezért nem adhatok tanácsot a te témáidra.
Talán beszélhetnél arról a lelkészről, akivel van közös témátok. Ha jól emlékszem ref. lelkészt említettél.
Vele talán vannak jó élményeid is, bár én ezt nem tudhatom.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.09. 12:21:26

@Csaba Tarró: Persze, hogy vannak. :) de annak mi a hír értéke? :DDDD

Csaba Tarró 2014.09.09. 13:47:31

@sefatias: Sok nincs, talán annyi, hogy a fekete összképnek, vannak szürke árnyalatai is. :D

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.09.09. 13:49:22

@Csaba Tarró: :) igazad lehet. De olyan kiugróan pozitív tapasztalatom tényleg nincs.

Fiorina 2016.12.04. 21:36:56

Erezheto, hogy a tanuk nem Isten nepe. Nem lehet. Mert jo fa nem teremhet rossz gyumolcsot. Mert Krisztus kovetoit a szeretetrol lehet felismerni es ebben a szervezetben irmagja sincs a valodi szeretetnek.
Anyukam azzal jon, hogy ez az egyetlen vallas a foldon amelyik ilyen meretekben predikal. O nagyon fanatikus. Talan kirobbantani se lehet bar en nagyon szeretnem....Azzal ervel hogy ez azert Isten nepe mert csak a tanuk nem fognak fegyvert es ok tartjak be a verre vonatkozo torvenyeket. Es jelen ismeretem szerint valoban.....vagy megsem?!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 21:43:19

@Fiorina: Az adventisták, és még jó pár vallás pacifista. Nem fognak fegyvert, és inkább börtönbe mennek. Magyarországon a bulányi féle katolikusok megtagadták a katonai szolgálatot, vállalva a börtönt. A vér evés tiltása sem Jehova Tanúi sajátossága, bár hozzátenném, hogy elég jó érvek vannak ellene.

Fiorina 2016.12.04. 21:47:11

@sefatias:
Es a predikalas? Van olyan szervezet,vallas, akik ilyen meretekben predikalnak? Ezzel a honlappal nagyon menonek erzik magukat. Elmondhatjak, hogy a fold vegso hataraig is eljutottak...
Ezek alapjan mondjak a tanuk, hogy biiztos, hogy ok Isten nepe. :( Holott szegyent hoznak a nevere!!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 21:49:41

@Fiorina: Gyakorlatilag minden olyan országban, ahol a Tanúk jelen vannak, van még sok más keresztény egyház. Ráadásul a legtöbb sokkal hatékonyabb, mint a tanúk. Pl hit gyülekezete: 1990-ben Jehova Tanúi tízezren voltak. A hitesek meg vagy ezren. Ma hogy állnak? a tanúk húszezren, a hitesek pedig az ország negyedik legnagyobb egyháza

Fiorina 2016.12.04. 21:57:42

@sefatias:
Ez durva. Viszont roluk azert egyertelmuen kijelentheto, hogy nem eppen Isten szerinti egyhaz.
En egyaltalan nem vagyok biztos benne, hogy kell lennie konkret vallasnak, mint Isten nepe. Jezus azt mobdta, hogy arrol fogja tudni mindenki, hogy a tanitvanyaim vagytok, ha szeretet van koztetek. Nem arrol, hogy predikaltok, vagy hierarchikus szervezetet hoztok letre. Csak ezzel hiaba ervelek...keves.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 21:59:23

@Fiorina: nem is biztos, hogy kell érvelni. Én már rég nem csinálom. Majd ha valaki ki akar jönni, akkor segítek neki. de erőltetni felesleges

Fiorina 2016.12.04. 22:01:44

@sefatias:
Az anyam konkretan tesz ram. Gunyolodik(huu de krisztusi), becsmerel, cimkez(hitehagyott vagyok). Es rettegek, hogy a gyerekeimet is odaedesgeti. Illetve nagyobb ero a megfelemlites. Volt hogy kizavartam a hazbol mert a gyerek elott mondta, hogy megolom oket mert nem akarok visszamenni. Agybaj...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 22:04:01

@Fiorina: Ez ellen nem lehet mit tenni. "„Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet?” 13Ő pedig így válaszolt: „Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. 14Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.”"

Jézus azt mondta, hogy a vakokat hagyni kell

Fiorina 2016.12.04. 22:06:41

@sefatias:
Ezt meg nem olvastam ilyen gondolatmenettel....de tokeletesen parhuzamba allithato.
Ezek az igazi tragediak.
Nekem meg viszonylag friss ez...nehez,sot lehetetlen feldolgozni, hofy egy anya elfordul a gyereketol.