"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Gyümölcseikről ismeritek fel őket

2012/08/16. - írta: sefatias

Máté 7:15-20

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül prédaleső farkasok”

Az Őrtorony magyarázata: „A „hamis próféták” kifejezésen Jézus, vallási tanítókat értett, akik azt állítják, hogy Istent képviselik. Ezek a csalók „juhok ruhájában” jelennek meg. A kedvesség, szelídség és más juhszerű tulajdonság képmutató fitogtatásával megpróbálják azt a benyomást kelteni, mintha Isten imádóinak „nyájához” tartoznának. (Lásd a Zsoltárok 78:52; 80:1; 100:3-at!) Belül azonban a hamis próféták „ragadozó farkasok”, vagyis rendkívül kapzsi, mohó és prédára éhes egyének, akik a saját kielégülésüket keresik mások rovására. Az Isten Fia kijelentette, hogy a hamis próféták „hozzátok jönnek”, vagyis azon a nyájon kívülről, amelyet Ő, a „jó pásztor” gyűjt egybe (Ján 10:11). Ahelyett, hogy csak a távoli jövőre vonatkozóan jelentettek volna veszedelmet, a csalók már akkor is léteztek. Jézus nyilvánvalóan főleg a farizeusokra gondolt, akik hamisan azt állították magukról, hogy Isten szószólói. A „Mózes székébe ültek”, s azt állították, hogy az isteni törvény hivatott magyarázói (Máté 23:2). De a farizeusok képmutatók voltak, akik valójában meggátolták Isten népét abban, hogy megtalálja a szűk kaput és a keskeny utat, amely az élethez vezet (Máté 23:13–15; Luk 6:39)”

Foglaljuk össze hogy kik a hamis próféták:

- azt állítják, hogy Istent képviselik

- A kedvesség, szelídség és más juhszerű tulajdonság képmutató fitogtatásával megpróbálják azt a benyomást kelteni, mintha Isten imádóinak „nyájához” tartoznának.

- a saját kielégülésüket keresik mások rovására

- azt állították magukról, hogy Isten szószólói

- azt állították, hogy az isteni törvény hivatott magyarázói

Nézzünk más őrtorony magyarázatot: „Nemcsak a ma annyira elterjedt nyomorúságos állapotoktól kell megszabadulnunk, hanem a hamis vallásos tanítások szellemi rabságából is. A kereszténység vallásai, de a világ egyéb vallásai is azt állítják, hogy az ő hitnézeteik képezik az igazságot. Ezt könnyebb állítani, mint valóságos tényekkel alátámasztani. Emlékezzünk rá, hogy Isten Szava kijelenti: „ A hit halott cselekedetek nélkül” (Jakab 2:26). Jézus Krisztus azt mondta: „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, azonban belülről ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Igen, nemcsak az állításaikról, hanem a termésükről lehet felismerni a vallásrendszereket igaznak vagy hamisnak. A hamisakkal kapcsolatban Jézus így figyelmeztetett: „Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe vetnek” (Máté 7:15–20).”

Mi a lényeg?

-. A kereszténység vallásai, de a világ egyéb vallásai is azt állítják, hogy az ő hitnézeteik képezik az igazságot -. Ezt könnyebb állítani, mint valóságos tényekkel alátámasztani.

-, nemcsak az állításaikról, hanem a termésükről lehet felismerni a vallásrendszereket igaznak vagy hamisnak.

„ Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Tövisről ugye sohasem szednek szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Hasonlóképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, de minden korhadt fa értéktelen gyümölcsöt terem; jó fa nem hozhat értéktelen gyümölcsöt, és korhadt fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe vetnek. Úgy bizony, a gyümölcseikről fogjátok felismerni ezeket az embereket”

Őrtorony magyarázat: „Jelképes értelemben azok közé a „gyümölcsök” közé tartozik az, amit a hamis próféták tanítás formájában mondanak. E tekintetben Jézus hozzáfűzte: „A jó ember a szívének jó kincséből jót hoz elő; a gonosz ember azonban a gonosz kincséből gonoszt hoz elő, mert a szív teljességéből szól a szája” (Luk 6:45). A hamis próféták igazi természetét eláruló gyümölcsök közé tartozik az általános viselkedésük is. (Hasonlítsd össze a Márk 7:21–23-mal!) Senki sem rejtheti el a végtelenségig az igazi szívállapotát. Szavai és tettei előbb-utóbb elárulják, hogy milyen a valóságban.”

Mik azok a rossz gyümölcsök, amelyekről fel lehet ismerni a hamis prófétát az Őrtorony szerint?

-XX. század háborúiban százmillió embert öltek meg

-százával gyilkolják egymást

- támogatták, elnézték, sőt néha még vezették is a nemzetek háborúit; üldözték és megölték az istenfélő embereket, akik nem értettek velük egyet.

Több cikket is átnéztem, de érdekes módon az Őrtorony szerint az egyetlen dolog, amivel a hamis prófétát lehetne azonosítani, az a világ háborúiban való részvétel. A hamis tanításokról egy őrtorony cikkben sem találtam semmit. Sőt. Találtam egy mondatot, ami érdekesen hangzik: „Jézus a továbbiakban kifejti, hogy nem az tesz valakit Krisztus tanítványává, amit mond, hanem amit tesz.” Ez a gondolat mintha azt akarná az olvasóval elhitetni, hogy az nem baj, ha az, amit mond az hamis, nincs összhangban az igazsággal, hiszen tévedhetünk, hanem CSAK a tetteit kellene megfigyelni a prófétának ahhoz, hogy azonosítani tudjuk. Már pedig a próféták elsődleges dolga az, hogy beszéljenek, és hirdessék Isten akaratát. Az 5 Mózes 18:20-22 így szól:

„De ha a próféta olyan szót mer mondani az én nevemben, melyet nem parancsoltam, hogy mondjon, vagy más istenek nevében beszél, annak a prófétának meg kell halnia. 21 Ha pedig azt kérdezed szívedben: Honnan tudjuk, melyik szót nem mondta Jehova?’; 22 ha a próféta Jehova nevében beszél, és az a szó nem lesz, meg vagy nem teljesedik be, akkor ez az a szó, amelyet nem mondott Jehova. Elbizakodottságból mondta azt a próféta. Ne rémülj meg tőle.”

Foglaljuk össze ezeket az össze vissza információkat. Tehát Jézus Figyelmeztetett, hogy hamis próféták jönnek, akik félrevezetnek. Miről lehet felismerni őket? A tetteikről, és a tanításaikról. Egyrészt azt tanítják, hogy Isten küldte őket, tőle kapták a megbízatást, de ezt nem tudják bizonyítani, csupán képmutató tettekkel. Úgy csinálnak mintha szelídek, kedvesek, önzetlenek lennének. De a céljuk a saját hatalmuk, befolyásuk növelése. Hogy embereket toborozzanak maguk alá. Viszont Jézus segít azonosítani őket, mert ha alapos vizsgálat alá helyezzük őket, akkor kiderül, hogy a gyümölcseik valójában rothadtak. Tehát két dolgot kell megvizsgálni. A tanításaikat, és a tetteiket. János apostol a következőket mondta:

„Szeretteim, ne higgyetek minden ihletett kijelentésnek, hanem tegyetek próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássátok, vajon az Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.”

János arra kér, hogy még ha Istentől jövőnek tűnik is egy tanítás, akkor se higgyük el, hanem alaposan vizsgáljuk át. Vajon az Őrtorony társulat mikor kérte utoljára, hogy egy Tanú vizsgálja felül a hitét képező tanításokat? Sőt mit szólnának a gyülekezetben, ha ezt valaki megtenné, és erről beszélne is másoknak? A gyülekezetek tagjaitól megkövetelik, hogy ha valaki már átvizsgálta az egyház tanításait, és azokkal már nem ért egyet, akkor az ilyen személlyel többet soha nem beszélhetnek, illetve nem is köszönhetnek neki. A Tanúk igyekeznek is ezt betartani. A legtöbben rettegnek attól, hogy az igazsággal szembesüljenek. Amikor a kiadványaikban a hamis prófétákról beszélnek, akkor általában csak a tetteket említik meg, de közben nem beszélnek a Jehova Tanúi gyülekezeteiben tapasztalható állapotokról. Ezeket az új tanulmányozó észre sem veszi, csak miután eltöltött néhány évet a gyülekezetben. Ekkor jön rá, hogy nem minden van teljesen úgy, mint ahogy korábban tanulta, vagy hitte. Sőt arról sem beszélnek, hogy Az őrtorony milyen sok hamis próféciát, tanitást propagált az elmúlt 140 évben. Most nézzük újra az először idézett őrtorony főbb pontjait, arról, hogy kik a hamis próféták:

- azt állítják, hogy Istent képviselik ( Jehova Tanúi Vezető testülete ezt állítja magáról, de bizonyítani nem tudja)

- A kedvesség, szelídség és más juhszerű tulajdonság képmutató fitogtatásával megpróbálják azt a benyomást kelteni, mintha Isten imádóinak „nyájához” tartoznának. ( Jehova Tanúi azt állítják, hogy felveszik az új egyéniséget, aminek következtében farkasokból, bárányok lesznek. A prédikáló szolgálatban kedvesek, szelídek, és igyekeznek jó benyomást kelteni, valójában viszont a gyülekezetekben rideg barátságtalan légkör uralkodik. a gyülekezet vezetői között gyakran hatalmi harc, veszekedés, sőt, néha komoly gyűlölködés van. Majdnem minden Tanú különbnek érzi magát a világban élő emberektől, és gyakran lenézik más vallások tagjait. Sajnos a gyülekezetek tagjai gyakran gőgös, büszke egyéniséggel bírnak, amit nem mernek így hívni, hanem valamilyen teokratikus, Isten szavához ragaszkodó címkével látják el, és így gyakran Isten nevében embereket aláznak meg)

- a saját kielégülésüket keresik mások rovására (Ahogy az előző postomban írtam, Jehova Tanúi semmilyen vallásokra jellemző karitatív tevékenységet nem folytatnak. Egyetlen céljuk az egyház tagságának felduzzasztása, és ezzel a vezetők hatalmának növelése)

- azt állították magukról, hogy Isten szószólói (Jehova Tanúi Vezető Testülete úgy tekinti magát, mint egyetlen csatornát, amit a Teremtő Isten felhasznál. De ezt semmivel nem tudja bizonyítani. Ha valaki nem rajtuk keresztül próbálja Istent megismerni, az már Sátán csapdájába esett. És aki ezt nem ismeri el, azt kiközösítik a gyülekezetekből)

- azt állították, hogy az isteni törvény hivatott magyarázói (A vezető testület csak önmagát tekinti egyedül hivatottnak és jogosnak arra, hogy magyarázza a Bibliát. De erre senkitől soha nem kapott megbízást. Ezért aki eltér a bibliamagyarázatuktól, azt kiközösítik a gyülekezetből. Ha később változtatnak az álláspontjukon, akkor a korábban tisztán látása miatt kiközösített személyt, személyeket nem rehabilitálják, nem kérnek bocsánatot, mert ők a hibásak a saját kiközösítésükben, mivel nem várták meg a törvény hivatott magyarázóit)

108 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr984716400

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ping-Pong 2012.08.17. 05:35:09

Először is angolul tudóknak javaslok két keleti ortodox által írt cikket, amely pont ezzel foglalkozik:
* www.oodegr.com/english/ekklisia/purity_of_church.htm
* www.oodegr.com/english/ekklisia/sinners_in_the_church.htm

A "gyümölcseikről ismeritek fel őket" idézet nem igazolja a donatizmust, miszerint egy felekezetet magát (vagy tanításait) leronthatják tagjainak erkölcsi botlásai. Ez a bibliai rész akár egy klasszikus példája lehetne annak, hogy hogyan kell egy a Bibliában csakugyan elhangzó kijelentést a kontextusából kiszakítva egy egészen másmilyen helyzetre hamisan értelmezni. Ezt teszi az Őrtorony Társulat például "az Isten nem a zűrzavar istene" (1Kor 14:33) kijelentéssel is, amikor azt a háromság ellen használja, kb. úgy magyarázva ezt a verset, hogy "a nehezen felfogható tanítás szükségképpen nem lehet igaz", noha ez a vers - ahogy arra már rámutattak - nem Isten lényéről beszél, hanem a gyülekezeti rend szükségességéről (ti. ő a békesség Istene). A "gyümölcseikről ismeritek fel őket" kijelentésnél is ugyanerről van szó: a kijelentés nem arról szól, hogy mely felekezetben lesznek a 21. században elvilágiasodott keresztények, főleg, hogy az igaz Egyház felismerésére más kritériumok vannak a Bibliába, ez pedig nem tartozik közéjük.
Csak el kell olvasni a teljes szövegkörnyezetet:

"Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket."

Ez innentől tök egyértelmű, nem kell ide semmiféle tanítóhivatal, csak értőn kell olvasni: ez a kijelentés egészen egyszerűen a hamis prófétákról (és hamis messiások) felismeréséről szól, nem pedig ilyen anakronisztikus történelmi féligazságok és modernkori anekdoták alapján való valamiféle buta felekezetigazolásról. Jézus itt ezt tanítja: a hamis próféták felismerhetőek a gyümölcseikről, egy önmagát prófétának nevezi személy gyümölcse pedig az, hogy bejön-e a jövendölése avagy nem. Magyarra lefordítva tehát itt Jézus arról tanított, hogy a hamis próféták felismerhetőek arról, hogy amit jövendöltek az nem jött be - így ez a kijelentés nemhogy nem igazolja Brooklynt, hanem még cáfolja is!

Jézus ezen kijelentése akörül forgott, hogy figyelmeztessen az álmessiásokra, álprófétákra, és azokról adott kritériumot, hogy miről ismerhetőek fel.

Persze nem zárható ki apriori, hogy Jézus tanításának van egyfajta burkolt, másodlagos értelme is, de ez esetekben minimum fokozott óvatossággal kell eljárni, és hát az Isten Egyházának ismertetőjeléül megtenni olyat, amit Jézus nem mondott, és amely módszer tökéletesen idegen Jézus gondolkodásmódjától, hát az meg éppenséggel teljesen jogtalan.

Ez olyan, mint amikor JT-i azon Róma levélbeli kijelentésre, hogy "aki meghalt, felszabadult a bűn alól" azt értik, hogy az embernek ezen életében elkövetett bűnei nem számítanak, hanem csak az újrateremtés ("feltámadás") utáni ezeréves Őrtorony-tanulmányozás során elkövetettek alapján lesz megítélve az öröklétre. Pedig az az idézet a keresztelésről szól, hogy akkor szabadult fel a bűn alól, amikor az óember meghalt az új ember javára. Így kontárkodik az Őrtorony Társulat a Bibliával!

De még ha így is akarnának - a jézusi kontextus meghamisítva - felekezeteket mustrálni, akkor sem szerezhetnél teljes bizonyságot. Hiszen ember nem láthatja át egy másik ember helyzetét, hogy miért olyan, amilyen. Isten a szívek és a vesék vizsgálója, neked nincs jogod mások szívében kotorászni. Isten a bíránk!

A felekezetekre sokkal inkább az a hasonlat igaz, amint Bangha Béla is mondott: "a legértékesebb anyaföldből is teremhet gaz és bojtorján. Azért mégis esztelenség lenne meg nem becsülni a jó talajt s benne látni a baj okát. A vallásosság talajából is fakadhat torz és elferdült növény, de a dolgok értékét senki okos ember nem ítéli meg az esetleges elferdülésekből, hanem sokkal inkább abból, ami azoknak természetes és normális fejlődménye. Ez pedig nem az álszentség, hanem a tiszta szív, a becsületes jellem és emelkedett lelkület."

Nem lehet olyan reprezentatív mintát szerezni, amely minden körülményt alaposan körbejár. Például valószínűleg kimutathatnád, hogy több történelmi egyháznál keresztelt személy van börtönben, mint JT - de ez éppen úgy semmitmondó adatlenne, mintha azt mondanád, hogy Kínában több börtönviselt személy él, mint Magyarországon, figyelmen kívül hagyva, hogy Kína lakossága "kicsit" magasabb, mint a miénk: ugyanígy JT-i az országban alig vannak többen, mint húszezren, addig népegyházi személy keresztelt személy több millió van. Meg aztán bejönne itt is az, hogy kit tekintünk egy adott felekezetnek tartozónak, akkor itt megint - már ha igazságos összehasonlítást akarnánk - figyelembe kéne venni, hogy máshogy határozza meg egy felekezet, hogy kit sorol a tagjai közé. Mert papíron, formálisan pl. katolikus az is, akit csak népszokásból megkereszteltek, de ő valójában életében nem tette még be a lábát egy misére sem, gyakorlatilag meg nem kellene őt figyelembe venni "a katolikusok" állapotáról való tanulmány során, hanem csak a gyakorló hívőket. Úgy viszont minden bizonnyal azt kapnánk, hogy egyáltalán nem rosszabb ember egy gyakorló hívő itt, mint amott.

Arról nem is szólva, hogy JT-i körében nem "jobb emberek" lesznek, hiszen szerintük is csupán emberi erőfeszítésről, "kiiskolázott lelkiismeretről beszélnek és a szervezetnek való engdelmesség játszik, márpedig egy valamilyen embert csak Isten tehet, változtathat jobbá, kegyelmi átalakulás által: olyan meg a JT-ben saját bevallásuk szerint sincs. Egyszerűen arról van szó, hogy a tekintély és az egyházfegyelem okán visszafogják magukat, de ebből mindig képmutatás lesz, mert mindig pótcselekvésekbe fog menekülni. Ezért van az, hogy gyakran előfordul, hogy amint valaki kilép a JT-ből, akkor erkölcstelen életet kezd élni, hiszen formálta át a kegyelem, hanem csak egy abroncsot kapott maga köré. Mint amikor valaki a nagy hasát egy feszes ruhaanyaggal lefeszíti, attól még nem lesz kevésbé hájas, amint pedig leveszi, kiugrik a pocak :-) Persze ők ezt hazug, demagóg módon úgy kommunikálják befelé, hogy lám, lám így jár mindenki, aki innen kilép, meg Isten elhagyta stb.

Idézik azt is JT-i, hogy Jézus tanítványai a szeretetről ismertetnek meg. Ezt az idézetet is a kontextusnak, és a kornak megfelelően kell értelmezni. Itt nem ilyen-olyan 21. századi felekezetek közötti felismerésről van szó, hanem Jézus tanítványai hogyan ismerhetőek fel a hamis messiásokkal szemben, akik közül Jézus korában nem egy felbukkant. Nézz utána, hogy ki volt például Bar Kohba, plusz: en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah_claimants Ez a figyelmeztetés azért volt fontos, mert ezek Jézussal ellentétben nem hirdettek egyetemes emberszeretet, hanem a zsidó nacionalizmus talaján álltak. Vagyis ezzel ezt mondja: a zsidó álmessiásokkal szemben Jézus tanítványait az egyetemes emberszeretet ELVE jellemzi.

A szeretet Gal 5:22 szerint a Szentlélek gyümölcse, nem pedig valamely felekezetnek, vagy annak speciális tanainak gyümölcse. Másrészt meg itt kéne felidézni, hogy a keresztény értelemben vett "szeretet" az nem hétköznapi értelemben értendő, és pláne nem is az elvilágiasodott, pogányvilágnak való tetszelgést jelenti.

Arról a szociológiai és történelmi okokból kialakuló bizonyos korokra jellemző felekezeti körülményekre ez a kijelentés nem vonatkoztatható, amire Brooklyn használni akarja.

Ping-Pong 2012.08.17. 05:40:46

Idézet az Index Fórumról:

"...a keresztény életforma nem azonos a polgári értelemben vettt "jónak" levéssel, pláne, hogy keresztény értelemben "senki sem jó, csak az Isten" (Lk 18:19). A megigazulást/megigazultságot nem azonosíthatod az emberi értelemben vett "becsületes életvitellel".
Az ezzel kapcsolatos JT-s magatartás két dolgot árul el: JT-i nagyon szeretnek erre hivatkozni, itt a fórumon is nem egyszer elhangzott, és a kiadványokban is gyakran idézik, hogy "még" X. Y. is megmondta, hogy "milyen rendes emberek maguk". Ez az a fajta öntetszelgés, amit a farizeusok csináltak, és azt mutatja, hogy nem az Isten szeretete motiválja ezt, hanem az emberek előtti tetszelgés, hogy mondhassák, hogy "jajj de rendes emberek ezek a JT-k". Az ilyen kevély lelkületet takar, szereti visszahallani, hogy milyen külön ember is ő.
Márpedig a kevélység az egyik legnagyobb bűn: Isten szemében kisebb a bűne egy önmagát szégyenlő, az őszinte bűnbánatot szívében felindító tolvajnak, mint az olyannak, aki ugyan életében egy fillért nem lopott, de szívét a kevélység, az öntetszelgés uralja.

Az igazi keresztény lelkületet azonban az alázat jellemzi (ezt a szót is félremagyarázzaz az ŐT), ami nem ilyen álszerénykedős feminim marhaságot jelent, hanem önmagunknak a helyén való kezelését. Ha betartjuk az Isten parancsolatait, akkor azt Isten iránti szeretünkből tesszük, és nem azért, hogy elnyerjük a pogányok dícséretét. Ha meg is dícsérnek minket, akkor azt szerényen nyugtázzuk magunkban, nem pedig mások előtt mondogatjuk, hogy "na, ez is megdícsért, ugye milyen jó vagyok?" - pláne nem csinálok ilyen öntömjénező, triumfalista idézetgyűjteményt, mint az ŐT teszi.
JT-i elsősorban nem azért "jó emberek", mert szeretik Istent és ezért betartják a parancsolatait (pláne nem rendes, újszövetségi értelemben vett megigazulási értelemben!), hanem egyrészt azért, mert az egyházfegyelmük erre kényszeríti őket (most az elmekontrollt kihagyom), másrészt azért mert szeretnék elnyerni a külvilág elismerését, hogy azok mondogassák róluk, hogy "micsoda jó emberek ezek, nem úgy mint az a sok vasárnapikeresztény!" - amit aztán önmaguk nagy megelégedésére nyugtáznak, és hivatkoznak rá. Tehát ez nem Istenről szól, hanem hogy jól megmutassuk, hogy na, mennyivel jobbak és különbek vagyunk ezeknél.

"A gyűlölet, ha gyökeret ver, megszüli azt az érzést, hogy a csoport tagja alapból erkölcsös, jó ember, hiszen ha az ellenség ennyire undorító, mint ahogy naponta mantrázzák maguknak, akkor értelemszerűen ők a jó oldal, és akinek bármi kifogása is van velük, mint monolit tömbbel szemben, annak meg nem lehet igaza semmiben sem." (Tóta W. Árpád)

"A tagokkal azt éreztetik, hogy az emberiség elitjéhez tartoznak. Igen erős az az érzés, hogy különlegesek vagyunk és az emberi történelem legfontosabb tetteit hajtjuk végre egy elszánt hívőkből álló élcsapat részeként, és ennek hatására képesek vagyunk hosszú időn át keményen dolgozni és rengeteg áldozatot hozni." (Steven Hassan, Szembeszállás a szekták mentális manipulációival)

A Katolikus Egyház nem tanítja azt, hogy azért mert valaki katolikus ezért már automatikusan különb ember mindenki másnál, és hogy ez után majd lenézően fújulhat másokra.

Egy exJT ezt írta: "Sajnos vannak olyan emberek, akik egy vallási közösségben Istennel való élő barátság nélkül élnek. Ők Istenből csak a szabályok kitalálóját látják, akinek engedelmeskedni kell. Vannak, akik ilyen körülmények között is tovább tudják “szolgálni Istent”, azt remélve, hogy majd kiérdemlik az üdvösséget."

Az, hogy te betartod az Isten parancsolatait, azzal nem hivalkodhatsz mások előtt. Ez nem erény, ez kötelesség. Ez olyan, mintha azzal dicsekednél a munkáltatód előtt, hogy te rendesen dolgozol. Ez nem erényed, hanem alapvető kötelezettséged, és még akkor sem lehet dicsekvés tárgya, ha az összes munkatársad henyélne. A rosszról lemondani kötelesség, nem erény! A kötelességeink teljesítésével pedig nem dicsekedhetünk, hiszen az a minimum.

Pláne, hogy a Biblia szerint "senki sem dicsekedhet Isten előtt" (1Kor 1:29), továbbá "aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék". Pál apostol meg azt mondta, hogy "Ha dicsekednem kell, gyöngeségeimmel dicsekszem", továbbá: "magammal nem dicsekszem, hacsak gyöngeségeimmel nem", valamint: "magammal nem dicsekszem, hacsak gyöngeségeimmel nem". Milyen messze áll ettől az az Őrtornyos lelkület, amely magára mint egy "győzedelmes szervezetre" (szószerinti idézet) tekint, és egyfajta Rákosi-korszakbeli sikerpropagandát harsogva sorolja triumfalista módon a titulusait: ennyiszáz országban, annyi millió példányban, annyi milliárd munkaórát teljesítve, emennyi százalékot teljesítve a sztahanovista munkaversenyben. Vagy mint valami globálkapitalista nagyvállalat sorolja az eredményeit a kimutatásaiban.

Pezenhoffer Antal ezt jól leírta:

"A szektások fő bűne a kevélység, a főbűnök elseje, minden bűn ősoka. Ebből folyik dacuk, önteltségük, mely elhiteti velük, hogy ők mindent jobban tudnak, mint az a pap, akit Isten rendelt tanításukra. A Bibliát is csak ők értik meg és csak Ők tartják meg. A pap, sőt még az egyház se ért hozzá, de a pap sokkal rosszabb is annál, semhogy tiszteletben tartaná a Bibliát, még akkor is, ha értene hozzá. Ez az elbizakodottság teszi a szektásokat fanatikussá."

"...semmiképpen se alázatosak vagy engedelmesek. Ők mindenre képesek, csak erre nem. Nem tudnak például ellenni különcködés, feltűnési viszketegség és a közvélemény figyelmének magukra hívása nélkül. Szolgálhattak volna ők Istennek, mint katolikusok is, meg is javulhattak volna így is és természetesen a káromkodást, hazudozást és a pipálást is abbahagyhatták volna így is. Ámde ha ezt mint egyszerű katolikusok tették volna, akkor az ő megtérésüket legfeljebb csak családjuk tagjai vették volna észre, meg talán a szomszédok. Mint szektások azonban, nem pipálásukkal és nem káromkodásukkal az egész falu figyelmét magukra vonják. Így élik ki nagyravágyásukat."

"...kétségtelen, hogy ha öntudatlanul is, de kevélységüket, feltűnni vágyásukat, szereplési viszketegségüket élik ki akkor, mikor nem az egyház szárnyai alatt, nem úgy, mint a többség és az átlag teszi, nem a közösségben, nem plébánosuk vezetésével, nem neki engedelmeskedve, mint a többi egyszerű egyháztag, nem csöndben, szerényen, ismeretlenségben akarnak Istennek szolgálni, hanem különlegesen, mindenki figyelmét magukra vonva, extra módon."

"Ők nem tudnak s nem is akarnak úgy szolgálni Istennek, mint a többi ember. Nekik ki kell tűnni a többi közül, hogy beszéljenek róluk. Ők azt akarják, észrevegyék és bámulják őket, mint Krisztus mintakövetőit."

"Kis szellemi kapacitásukkal nem veszik észre, hogy tulajdonképpen nem jó emberek ők, hanem farizeusok, akik a szúnyogból csinálnak elefántot, és a lényeg helyett a betűkhöz ragaszkodnak."

"...a szektákban és követőikben minden jámborkodásuk, sőt sokszor tiszteletreméltó buzgalmuk ellenére is határozottan észrevehetők a sátániság nyomai."

"A hozzáértő még a jobb szektásokon is azonnal észreveszi a talmi vallásosságot, vagy legalábbis annak az igazi alázatosságnak a hiányát, mely erénnyé teszi az erényt s mely Krisztus igazi követőinek annyira vonzó tulajdonsága. A dac, a különcség, az öntetszelgés és az önmagával való megelégedettség az a gyarlóság, hogy különbnek gondolja magát másnál, és hogy tetteiben inkább a gyűlölet vezeti, mint a szeretet, minden szektásban megtalálható."

"Még a legjámborabb szektásnak is megvan az a fogyatékossága, hogy nem elég értelmes és nem elég alázatos. Jóra törekszik, a szándékai általában alapjában véve nemesek, de nem tud felemelkedni az igazi keresztény tökéletesség magaslatára. Nem találjuk meg benne a szentek minden gyarló mellékzöngétől mentes tiszta felebaráti szeretetét, és főképpen nem vonzó alázatosságát. Ők nem tudnak öntetszelgés nélkül ellenni, s nem tudják a jót csendben, szerény észrevétlenségében, érte jutalmat egyedül csak Istentől várva cselekedni. Sajátságos, hogy állandóan a Bibliát bújják, mégse veszik észre benne a fontos tanácsot: Ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb (Mt 6,3)."

És valóban, Jézus ezt tanította: "Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek!" (Mt 6:1-2)

Ld. még:
jehovatanui.blog.hu/2011/06/26/a_tanuk_szeretetbol_vagy_felelembol_szolgaljak_jehovat "

Ping-Pong 2012.08.17. 05:59:18

"...hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: "Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős." (2Kor 12:7-10)

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.17. 13:12:22

@Ping-Pong:
Bár sok igazság van ebben a felsorolásban, mégsem találom helyesnek kiterjeszteni ezt a szöveget JT-re vagy más kisegyházakra, akiket a történelmi nagyegyházak csak "szekta" gyüjtőszó alatt tartanak számot. Egyes egyénekre, akik ilyen vallások tagjai, pedig határozottan nem igaz.

Véleményem szerint minden vallásban vannak olyanok, akik becsatlakoznak vagy beleszülettek és semmi közük megigazuláshoz. A katolikusok között éppúgy, mint más egyházaknál is vannak névleges tagok, mint ahogyan túlbuzgók is. A szektáknál csak az arányok mások.

Ha ezt az írásodat csak JT-ra értetted, akkor ez ilyen formában egy gyűlöletbeszéddel (sweeping statement) egyenértékű.

karecsi 2012.08.17. 18:35:55

@karalabe4: Teljesen igazad van megint csak azt tudom mondani, hogy bagoly mondja verébnek, hogy nagy szemű.

Ping-Pong 2012.08.17. 22:56:39

@karalabe4:

Na, látom még drukkert is kaptál ;) Bevallom őszintén én nem ehhez a fajta vitastílushoz vagyok szokva, ahol az érdemi érvelést a mindenféle részletkérdésbe való belekötéssel, esetleg a hozzáállásom általános szuttyongatásával kívánják megkerülni, azért mégis megpróbálom elmagyarázni…

Nem tudom miféle „felsorolásról” beszélsz, talán az idézetekre gondoltál? No, ha már itt egyből jön a relativizálás, hogy de nem mindenki, meg nem mindhogy, stb. akkor elárulom, hogy itt arról van szó, hogy a szektákról, mint jelenségről szóló mondatokat idéztem, miszerint a szekta ilyen irányba koordinálja az embereket, ilyen típusú, beállítottságú embereket vonz elsősorban.

Rühellem ezt a modern hozzáállást, hogy elkezd mindenféle kivételekre mutogatni, és erre hivatkozva az általános ítéletek létjogosultságát kétségbe vonni. Pedig a klaszsikus logika szerint az „út in pluribus” (ahogy általában lenni szokott) elvéből kell kiindulni, tehát azt kell szem előtt tartani, amely egy közösségre, jelenségre, stb. ÁLTALÁBAN jellemző. Attól persze lehetnek kivételek.

Ez az örökkön-örökké való lovaglás a szemantikai ítéletek létjogosultságán egyszerűen csak egy középkori eretnekség, az ún. NOMINALIZMUS újracsomagolva. Én ezt az egész marhaságot, beleértve a „gyűlöletbeszéddel” való riogatást magasról tojom le, a frankfurti iskolával együtt. Például itt van ez: elmondo.blog.hu/2012/06/27/posztmodern_vegallomas_fasizmus_vagy_csond a végét leszámítva elég szépen leírja, mi a gond ezzel.

Igen, JT-inél vannak olyan emberek akik nem vették magukra ezt a szektás gőgöt, azonban ezt a normalitásukat épphogy a társulati indoktrináció ELLENÉRE tudták megőrizni, hiszen előadásról előadásra mantrázzák nekik, hogy ők milyen különlegesek, becsületesek, jók és szépek, bezzeg a külvilág az milyen mocsok. Ezek után ha valakiben nem alakul ki az az attitűd, amelyet az idézetek leírtak, az épphogy az ő EGYÉNI emberi kvalitásainak erejét jelenti a szekta nevelése ELLENÉBEN.

Egyébként a történelmi- és népegyházak nem minden kisegyházat tartanak „szektának”, csak azokat amelyek szektás attitűdöt mutatnak fel, amelyeknek a szektás gyakorlataik, eljárásuk,hozzáállásuk stb. van. Most ebbe nem fogok belemenni, hogy mik ezek a kritériumok, ezzel foglalkozott Szalai is, én csak a cikkhez kapcsolódóan írtam le egy olyan hozzáállást, amely JT-ire teljes igazában jellemző.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.17. 23:01:50

@Ping-Pong: én teljes mértékben egyetértek a fentiekkel. ugyanezt tapasztaltam Jehova Tanúinál, és szerintem a felsorolás nem egy bizonyos egyházra érvényes, hanem sokra

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.18. 07:56:36

@Ping-Pong:
Szereted, nem szereted, itt ez van. Ez egy olyan fórum, ahol pont ilyen általad lenézettnek tartott 'szekta'-tagok osszák meg nézeteiket. Ha nem tetszik mások véleménye, akkor nem kell itt blogolni, gondolom senki nem kerget az asztal körül, hogy ezt csináld...

Az egyházak szektaellenes magatartása éppen olyan, mint JT-inek az önfelmagasztaló dicshimnusza. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Az, hogy az ún. nagyegyházak milyen attitűdöt mutattak fel, arról tudnánk itt beszélni. De én ilyen óvodásszintű vitába nem szeretnék belemenni. Az, hogy egyes egyháztudósok milyen kritériumokat állítanak fel, az egy dolog. Ezen megfigyelések ilyen-olyan mértékben érvényesek sok egyházra. Hasznosnak találom, ha az egyes tag, aki kezelni akarja a saját szektás múltját, tudatába kerül annak, hogy milyen hatásoknak van/volt ott kitéve, annak érdekében, hogy tisztább képet kapjon a saját viselkedéséről és annak hatásairól. Ez egy személyes dolog. Ugyanakkor kifejezetten károsnak tartom, amikor az általad összeszedett "kritériumokat" felhasználják olyan emberek ítélgetésére, akik valami miatt úgy gondolják, hogy a JT valláshoz akarnak csatlakozni vagy ott akarnak maradni.

"Még a legjámborabb szektásnak is megvan az a fogyatékossága, hogy nem elég értelmes és nem elég alázatos."

"Kis szellemi kapacitásukkal nem veszik észre, hogy tulajdonképpen nem jó emberek ők, hanem farizeusok, akik a szúnyogból csinálnak elefántot, és a lényeg helyett a betűkhöz ragaszkodnak."

Számomra nagyon is kétséges az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket tevő ún. "keresztény" valláskritikusok krisztusi szellemisége. Aki ilyen megjegyzéseket tesz, az éppen olyan felfuvalkodott, mint azok, akikről beszél. Mondjuk, az általad is idézett Szalai Andrásnál éppen nem ezt tapasztaltam.

Azért, mert te a szektákhoz való csatlakozás emberi oldalát nem érted meg, attól még lehet nekünk is nézőpontunk, még akkor is, ha az nem egyezik a tiéddel.

Egyébként meg nem szokott érdekelni, hogy támogat-e valaki vagy sem.

Ping-Pong 2012.08.18. 09:20:50

@karalabe4:
Látom mindenáron belém akarsz kötni (bár számomra rejtély, hogy mire ez a játszótéri „na majd én megmutatom, hogy erős vagyok” játék), és ha már érdemi témát illetően nem tudsz akkor marad a felszín kapirgálása. Miből gondolod, hogy én lenézek minden embert, aki nem nagyegyház tag? Főleg, hogy már másodszor kell leírnom, hogy sem én, sem a népegyházak NEM (sőt, harmadszor mondom, hogy NEM) tekintenek MINDEN egyes keresztény kisegyházat szektának. (Hanem CSAK a szektás jellemvonásokat felmutató kisegyházakat.) Kápise? Milyen nyelven szeretnéd, hogy elmondjam?

Nekem nem a véleményed nem tetszik, hanem az, hogy pitiáner módon belémkötttél a semmiről, és rám akarsz húzni egy rakás kéznél vevő verkliszöveget, hogy „önmagasztaló dicshimnusz” meg én állítólag „lenézek” másokat. Na de figyelj, nekem ehhez sem kedvem, sem időm. Ha neked jól esik, akkor olyan gőgös mittommilyen mumusnak festesz le a lelkedben, amilyennek akarsz, nekem aztán nem fáj ;)

Én az érdemi kérdésekkel foglalkozom, és nem térek el a témától, mert nem érdekel, hogy ki kicsoda, kedves avagy mogorva ember. Én itt ahhoz szóltam hozzá, ha ahhoz kapcsolódóan hozzá tudsz szólni, hát szívesen elolvasom.

De az előző bekezdés első mondatából következik az is, hogy nem kívánok ítélkezni a JT emberek egyéni kvalitásairól. Nem érdekel, hogy valaki szépen mosolyog, megnyerő a modorra, mittudomén. Én egy jelenségről beszéltem, amely az Őrtorony tanításából és hozzáállásából fakad, amelyet a tagságba indoktrinál. Ez egy bizonyos irányba mozdítja el a JT emberek külvilág iránti hozzáállását, amely természetesen egyénenként különböző, hogy mennyire világlik ki élesen. De ha valaki JT-ként nem válik a „világiakat” lenéző-lesajnáló , a „hitehagyottakkal” riogató és azokra fújoló, csőlátású exkluzivista szektás alakká, az éppen hogy az Őrtorony-rendszer ELLENÉBEN tud ilyennek maradni, és az ő egyéni-emberi kvalitásai javára válik. És éppen mivel így van, könnyen megsejthető, hogy ezek az emberek előbb-utóbb gyanús, kinézetté válik. Mert megvan egy konkrét központ elvárás, hogy milyennek kell lennie egy helyeselt állapotú Tanúnak.

A mosolygás, az "igazságról" való áradozás, hogy valaki elegánsan, nyakkendőben végigülje az egészet, jelentkezzen a feltett kérdésekre, és olyan jó fésült válaszokat adjon, ami a lehető legpontosabban adja vissza az Őrtorony szavait

„…s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.” – ahogy írta Radnóti.

Épp ezért mondom, hogy minden tiszteletem azoké, akik meg tudnak maradni egy ilyen szisztémában emberinek, és nem archetipikus szektásnak. Ezt az pozitív értékelést másítottad meg, és vádoltál meg egy számba adott másikkal.

Az idézett mondatokat is képtelen voltál helyesen és jóhiszeműen értelmezni, Pezenhoffer a „szektásság” jellemvonásairól írt, és persze jó modern nominalistaként egyből elkezdtél a „de nem mindenki ilyen” meg „ne legyél előítéletes” rizsával jönni, holott ezt ki tagadta?

Szalai András is foglalkozott, hogy milyen beteg lelkület kialakulását segítik elő a szekták, nem pedig az egészséges keresztény szellemiséget. Persze Pezenhoffer polemikusabb módon fogalmazott, de hát most mit kezdjek egy olyannal, aki nem a tartalomra koncentrál, hanem beleköt valami elsőre megragadhatóba?

Én nagyon is megértem a szektához való csatlakozás emberi oldalát, és mivel nálad tudottan vannak bizonyos egyéb tényezők, ezért jóval tapintatosabban fogalmaztam meg mindezt, mint egyébként reagáltam volna egy ilyen megugatásra. Legyél szíves ezt értékelni, és a továbbiakban aszerint járni el, hogy ha nem tudsz érdemi párbeszédet folytatni, akkor hanyagolj, mert van már elég ellendrukkerem, aki olyan szépen tudja helyettem is (és ezt iparkodik is érvelés-pótlékként reám olvasni, amikor csak lehet), hogy én miféle ember vagyok, és hogyan is gondolkozom a világról :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.18. 12:22:33

@karalabe4: @Ping-Pong: tíz évig szolgáltam vénként. Ez alatt a tíz év alatt különböző területeken szolgáltam együtt más vénekkel, körzetfelvigyázókkal, és más teljes idejű szolgákkal, de most ezek közül azokra gondolok akik vének. Egyértelműen tapasztaltam Körzetgyűléseken, kerületkongresszusokon, királyságterem épitéseken, hogy a teokratikus rend álarca mögött a gőg, és az önhittség uralkodik. A miértekre általában az a válasz, hogy csak, mert én mondtam. Ha valaki ennél részletesebb választ szeretne, az megnézheti magát. A véánek szinte minden esetben különbnek tartják magukat azoknál akik alájuk vannak rendelve, és sokszopr úgy tekintik a "rossz szellemiségű" testvéreket, mint akik csak útban vannak számukra. Szeretném azt hinni, hogy én nem voltam ilyen, De akármennyire is undorodtam ettől, képtelenség volt úgy végezni a feladataidat, hogy valamilyebn szinten ne olvadj bele a rendszerbe. A CSAK válasszal rengeteg időt lehet megspórólni, és ha valakinek nem ztetszik, akkor rá lehet fogni, hogy lázadó, mivel nem engedelmeskedik a teokratikus rendnek. Én magam a karalábé blogján olvasott, és a trifi által is lefordított agymosó szekták jellemzői alapján, Jehova Tanúit a világ legnagyobb szektájának tekintem, ha tetszik valakinek ha nem. Az hogy én ennek a szektának közel húsz évig aktív tagja, sőt egy bizonyos szintig vezetője voltam, az azért volt, mert:
1. nem volt elég tudásom, hogy felismerjem a hazugságot
2.Ha fel is ismertem néhány dolgot, akkor azt elnyomtam magamban
3. hagytam magam irányítani, még akkor is ha rosszfelé ment a csónak, ahelyett, hogy hallgattam volna a belső hangomra.

Tolkien 2012.08.18. 14:16:53

@sefatias:

"Én magam a karalábé blogján olvasott, és a trifi által is lefordított agymosó szekták jellemzői alapján, Jehova Tanúit a világ legnagyobb szektájának tekintem, ha tetszik valakinek ha nem. "

Senkinek semmi köze a másik véleményéhez,így a tiédhez sem,de ez a kijelentésed nagy bátorságra vall,nem biztos,hogy megfogja majd állni a helyét Jehova előtt,mindenféle böködésmentes célzások nélkül mondtam.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.18. 14:27:13

@Tolkien: :) tudod teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a Mindenható Isten mindent lát. Tehát amikor ezt írtam, akkor előtte is felvállaltam a véleményem

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.18. 14:27:57

@Tolkien: ha pedig senkinek semmi köze a véleményemhez, akkor miért reagáltál rá? elvégre neked sincs

Tolkien 2012.08.18. 14:31:00

@sefatias:

Igazad van,semmiközöm hozzá,mindenki magáért felel.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.18. 14:36:29

@Tolkien: :) köszönöm. Ez a blog az enyém, én szerkesztem, Én írom a postokat, az én véleményemet tükrözi. ha változik a véleményem az is benne lesz

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.18. 17:44:41

@Ping-Pong:
Kedves ping-pong!

Olyan ember vagy, amilyen és úgy gondolkodsz a világról, ahogyan akarsz.

Ha te kötekedésnek vetted véleményemet ("megugatásomat" -ahogy írtad), akkor sajnálom, nem állt szándékomban ilyet tenni. A velem szemben mutatott stílusod számomra elfogadhatatlan, semmi értékelendőt nem találtam benne.
Kár, hogy a nagy tudásodhoz ilyen szegényes modor társul.

Sajnálom, nem értek veled egyet JT-i gyalázásában és lenézésében, pedig, ha valakinek, akkor nekem lenne okom gyűlölni őket, de nem teszem. Ha téged mégis valami személyes sérelem vagy gyűlölet hajt velük szemben, akkor ezt rendkívül sajnálom, ha bármi bántás ért részükről.
Még ekkor sincsen jogod ebben a stílusban nyilatkozni olyan emberekről, akik ártatlanok (az első kijelentésedben csak és kizárólag negatív észrevétel van). Az, hogy mennyire tudod ezt a magatartást összeegyeztetni az állítólagos krisztusi érzületeddel, ezt neked kell kiértékelned.

Természetesen a véleményedhez jogod van, csakúgy, mint nekem az ellenvéleményemhez.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 08:04:15

@sefatias:
Látom, fejlődsz sefa! Nem hagyod magad mások által elnyomatni és lenézetni.

Végülis minden vallás azt állítja magáról, hogy Istent képviseli, nem de? Másképpen nem is lenne vallás. Sokan közülünk azért lettünk JT-i, mert azt hittük, hogy ott másként mennek a dolgok. Aztán kiderült, hogy mégsem. De csak azért, mert ezeket a tapasztalatokat ide leírkáljuk, még nem teszi a többi vallásszervezet bűneit semmissé és nem teszi őket kevésbbé felfuvalkodottá.
A katolikus vallás évszázadokon keresztül az egyedüli üdvözítő egyháznak mutatta be magát és minden másként gondolkodót fizikailag vagy más módokon semmisített meg. Az, hogy teológusaik olyan tisztán látják a szektás emberek problémáit, még korántsem jelenti, hogy nekik nincsen.
A fentebb hozzászóló fanatikus hívő hozzászólása jól tükrözi, hogy a szép érvelések és magyarázatok mögött mi húzódik meg. Hát nem ugyanezt csinálják az Őrtorony-társulat vezetői is? Magyarázatban ott sincs hiány, de amikor nem értesz valamivel egyet, akkor jön az a bizonyos "másik orca", ami ugye, kinek mi. Van akinek egy Janus arc, amit egy vallásos máz takar, de szerintem Jézus nem erre utalt, amikor a mások orca odatartásáról tanított.
Ennyit az "az egyetemes emberszeretet ELVE"-ről.
Van mit söpörni más vallásszervezetek háza előtt is.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 08:43:56

@karalabe4: Az igazság az, hogy egyetlen hivatalosan bejegyzett vallást sem tartok jobbnak Jehova Tanúinál. Esetleg az írható a javukra, hogy nem ellenőrzik, és torolják meg az önálló vélemény alkotást. Az Hogy Jehova Tanúiról írok, róluk fejtem ki a véleményem, az csakis azért van, mert az voltam húsz évig, és nem Szcientológus. Ráadásul a blogomat sem Fideszpárti jobboldali gondolkodású emberek olvassák, hanem, Vagy aktív Jehova Tanúi, vagy akik már nem azok. Szóval ezen a blogon erről fejtek ki véleményt, ez a központi téma. Húsz évet nem lehet csak úgy kitörölni a múltból. de nem is kell. Pont tegnap beszélgettünk a trifivel, hogy vajon hány évnek kell eltelnie, hogy a beszélgetéseink ne a gyülekezet, a vének, és az igazságtalanságok körül forogjanak. Sajnos annyira benne van az agyunkban ez a téma, hogy gyakran előjön. Lehet, hogy túl gyakran. Bár lehet, hogy ha hagynám ezt a blogot, meg nem olvasnák semmit erről, és a gyülekezettől is végérvényesen elszakítanám magam, akkor gyorsabb lenne ez a folyamat. De amig van bennem spiritusz, amíg élénkek az emlékek, és a sebek, addig meglovagolom, hátha másoknak is segítek ezzel

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 08:51:52

@karalabe4: Egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy egy vallást ma 2012-ben meg kell e ítélni múltbeli bűnei miatt. A katolikust az inkvizíció, és más szörnyű bűnök, Jehova Tanúit a hamis próféciáik, más egyházakat a túlkapásaik miatt. Ha Jehova tanúinak felrójuk a 100-1300 évvel ezelőtti bűneit, akkor a katolikus vallás 1000 évvel ezelőtti bűneit ne rújuk fel? azokat ne ítéljük el? Vagy ha azt mondjuk, hogy az már régen volt, ma már teljesen új szelek fújnak az egyházban, akkor ezt nem érdemlik meg a tanúk is? Én Jehova Tanúit nem ítélem el a 80-120 évvel ezelőtti önfejű, önfelmagasztaló hülyeségeikért. Én arra az álláspontra jutottam, hogy az egyházakat az alapján ítélem meg, amit MA képviselnek

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 09:18:54

@sefatias:
Szerintem jól teszed. Amit írsz, nekem is komoly gondot okozott. Amikor elhagytam a gyülit 2003-ban, akkor sokkal jobban kezdtem magam érezni és igyekeztem kizárni az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Némiképp sikerült is, nem kezdtem el erkölcstelen életet élni és megtenni mindazt 'akit addig nem volt szabad', sőt még egy jóideig ugyanazokat az alapelvekhez tartottam magam, amiket JT-inél tanultam és elfogadtam.
De mégis problémákat tapasztalatm, ugyanezt éreztem, amit ti is, hogy nem lehet csak úgy kitörölni azt az időt, amit ott töltött az ember.
Aztán egy idő után úgy éreztem helyre kell tenni a múltat, ha nem akarok rágógumiszerű nyúlványokkal a múlt sérelmeinél leragadni. Ekkor találtam Johnny blogjára.

Ez sok mindent helyretett és egy idő után valóban nem a rossz érzések dominálnak, hanem az ember egyfajta megértésre jut. Rájön arra, hogy a JT tapasztalat az ő életében valamiért fontos volt. Ez mindenkinél más és más lehet.
Nálam ezt azt eredményezte, hogy másképpen kezdjek el gondolkodni a dolgokról: a múlt tagadása helyett, miért ne használjam fel ezeket a tapasztalatokat?

Bár jónak tartom, ha valakinek lehetősége van megosztani az érzéseit egy együttérző hallgatóval, azzal azonban vigyázni kell, hogy a negatív élmények újra és újra elmondása a rossz érzések újraéléséhez és állandósulásához vezethetnek, melynek túlzásba vítele éppen olyan káros lehet, mint a tények teljes tagadása.
Számomra a továbblépésben az segített, hogy felismerjem, hogy pont azok a tanok és 'alapelvek', melyekhez még JT-i elhagyása után is ragaszkodtam, okozták a problémámat és ezeket kellett egyenként felülbírálnom, átértékelnem. A látókör kiszélesítése (szemellenző levétele, elmekontroll eltávolítása...kinek mi tetszik) feltétlenül szükséges ehhez a folyamathoz. Az a mód, ahogyan a "bebetonozott" igazságokat értelmezik (nem csupán JT-i), bibliaversekre mutogatva, szabályt-szabályra halmozva, nálam nem állja meg a helyét már. De egyáltalán nem zavar, ha valaki még ezt követi, sőt meg is értem, csak rám ne akarja kiterjeszteni a nézeteit. de én sem akarok meggyőzni senkit.

Ezt alapvetően nagyon nehéz elfogadni egy volt JT-nek, mert a mentalitás még benne lehet még akkor is, ha már felismerte a szervezet képmutatását. Míg ping-pong első kommentjéből sokat lehet tanulni (márha valaki megérti a szakszavakat...), addig a mögötte levő gyűlölködő szellemmel meglátásom szerint nem feltétlenül kell azonosulni, hiszen mi saját magunkat is gyűlölhetnénk akkor. Szerintem sokunknak itt nem célja mások gyalázása, hanem saját magunk megértése és a múltunk kiértékelése. Amíg a gyűlölet és a bosszú hajt, addig sajnos ezt nem tudjuk megtenni.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 09:24:55

@karalabe4: Abban biztos vagyok, hogy a gyűlöletnek, és a bosszúnak semmi köze ahhoz amit csinálok. Ugyanazt csinálom mint eddig húsz évig. Beszélek a hitemről, és igyekszem felnyitni mások szemét. Tevékenységem nem csak itt folyik. Naponta órákat beszélek másoknak(világiaknak) Istenről és amit megismertem. Lehet, hogy készítek magamnak egy kisegítő úttörő jelentkezési lapot, kitöltöm, és engedélyezem magamnak :DDD Szerintem simán meglenne az 50 óra

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 09:42:44

@sefatias:
Nyílván. Senki sem szeretné, hogy a múltja alapján lenne megítélve. A katolikus vallásnál is egyfajta megújulási folyamat figyelhető meg. A középkorban pl teljesen "normális" dolog volt egyszerűen elégetni az egyet nem értőket. Ma más módszerek vannak erre. Ha JT-i lettek volna akkoriban, ők ugyanezt tették volna, ma csak azért nem teszik meg, mert nem lehet. Ehelyett más eljárásokhoz folyamodnak. Egy ember vagy egy egyház tetteit nem lehet elválasztani attól a környezettől, amiben él, mert ezek kölcsönhatásban vannak.

Nálam az verte ki a biztosítékot, ha az egyháztudósok olyan jól tudják jellemezni a szektás viselkedést, akkor vajon miért nem tudnak segíteni is az ilyen problémákkal kűszködő embereknek? Mert ha már ők levonták a tanulságot a saját hibáikból és úgy érzik megbocsátást nyertek, akkor miért ítélkeznek mások felett ugyanazokért a dolgokért, amit ők is tettek a múltban? Vagy úgy gondolják, hogy nekik lehetnek tévedéseik, de másnak nem?

A JT vallást (és egyéb szektákat) azok a mélyben zajló vallási, politikai, társadalmi problémák hívták életre, melyek a XX századra csúcsosodtak ki. Olyan ez, mint a bármi egyéb, de talán a barokknál figyelhető meg a leginkább: kb a 16. században kezdett kialakulni, akkor még elég szerény volt, aztán kezdett egyre jobban elvadulni és mielőtt kihalt, átfordult rokokóba.

Ez egy természetes fejlődési folyamatnak tekinthető. A szélsőséges hülyeségek, szélsőséges hülyeségeket fognak teremni. Olyan ez, mint mikor az egész család szép és jó, egyszer csak a gyerek hiperaktív vagy különc viselkedésű lesz. Lehet úgy is kezelni, hogy "feltünési viszketegségben szenved" (ahogy ping-pong utalt rá: "de kevélységüket, feltűnni vágyásukat, szereplési viszketegségüket élik ki"), de lehet úgy is hozzáállni, hogy vajon milyen családi gondot fejez ki az illető viselkedése.

Éppen így JT-i létezését és tevékenységét is lehet bosszantónak tartani, de lehet tanulni is belőle. Ez attól is függ, hogy ki hogyan, milyen érzülettel közelíti meg ezt a témát.
Én a magam részéről tanulni szeretnék a saját tapasztalataimból, mások is eldönthetik, hogy mit akarnak.

Turris Fortissima 2012.08.19. 12:35:11

@karalabe4:

Kedves karalábé !

Ezzel ping-pong ügyvéd úrnál kiestél a kosárból. Brooklynt nem szabad védeni semmilyen formában, mert nagyon felmegy nála a pumpa, és azonnal be fog ömleszteni néhány kilóméternyi "cáfolatot" fogcsikorgatós leteremtéssel egybekötve. Nála többekközt Pezzenhoffer mondja az igazat, még ha nem is igaz, amit mond. Lényeg. hogy jól tudjon csűrni-csavarni, és mindenbe bele tudja magyarázni a lehetetlent. Ping-pongnak sajátosan ez jelenti az objektivitást és az igazságot.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 12:40:33

@Turris Fortissima: éppenséggel te sem panaszkodhatsz. Te is jelentős Őrtorony elfogultságban szenvedsz.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 12:47:15

@Turris Fortissima:
Nem mintha benne akartam volna lenni az ő kosarában....remélem ezt nem gondoltad komolyan.
Egyébként meg eszembe sincs védeni az Őrtornyot, mert nagy gazemberek úgy, ahogy vannak.
A kilométer szövegekre meg nem vagyok kiváncsi. Jó ügyvédekre szükség van és lenne is, de elhiszem, hogy a maffiózók védelmével több pénzt lehet keresni, az ilyen mindent kimagyarázni-képes szócséplők betölthetik a "devil's advocate" szerepét.

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:06:42

@sefatias:

Valaki az Őrtoronynak hisz, és vannak akik pl. a katolikus filozófiáknak.

Számomra logikusabb és biblikusabb az Őrtorony, mint az agyonerőltett katolikus csűrések-csavarások. Remélem ez nem zavar.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:14:34

@Turris Fortissima: Valaki az Őrtoronynak hisz, és vannak akik pl. a katolikus filozófiáknak.

Tipikus Tanú hozzáállás Valami vagy fehér, vagy fekete, vagy jó vagy rossz. A piros, és a kék színről hallottál már? mi van a reformátusokkal? a baptistákkal, az evangélikusokkal, a hitesekkel, az adventistákkak stb... Őket melyik kategóriába sorolod? Katolikus filozófia, vagy Őrtorony?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:15:46

@Turris Fortissima: Egyébként szeretnélek kérni, hogy komolyabb, és keresztények közötti vitához méltó stilusban társalogj! Ez egy keresztény blog

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:18:23

@karalabe4:

"Nem mintha benne akartam volna lenni az ő kosarában....remélem ezt nem gondoltad komolyan."

Dehogynem. Aki köpködi az Őrtornyot, az haverja. Aki csak egy hanggal is pártolja őket, az ellensége.

"A kilométer szövegekre meg nem vagyok kiváncsi."

Pedig Ping-pong ezzel a minden betűre kiterjedő "alapossággal" kápráztatja el az embereket, mintha ettől igazak lennének az állításai.

"Jó ügyvédekre szükség van és lenne is, de elhiszem, hogy a maffiózók védelmével több pénzt lehet keresni, az ilyen mindent kimagyarázni-képes szócséplők betölthetik a "devil's advocate" szerepét."

Ha ilyeneket mondasz neki, jobb lesz ha keresel egy jó ügyvédet.....:))

Semmivel sem pártolhatod az Őrtornyot vagy a JT-ket-még egy betűvel és egy mukkanással sem- mert az ellensége leszel.

Kemény, találó dolgokat írsz- nem is fogja szó nélkül hagyni, ahogy azt nemsokára majd látni fogjuk.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 13:21:29

@Turris Fortissima:
Jó.
Ha így áll a dolog nála, ahogy felsoroltad, akkor a mentalitáa mégis miben különbözik az Őrtorony Társulattól?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:21:36

@Turris Fortissima: nagyon korlátolt a gondolkodásod. Ezeken a blogokon, nem közös nézeten lévő személyek támadják Jehova Tanúit, hanem teljesen más alapokkal bíró emberek ütköztetik érveiket. Kicsit el vagy tévedve. Még egyszer szeretnélek figyelmeztetni, hogy csak érdemi hozzászólásaid legyenek, ne pedig a Tanuktól megszokott személyeskedésbe menekülj

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:22:10

@sefatias:

Inkább az első. Emberi filozófiák, biblikus hivatkozással. Nem több, mint vakítás, megvezetés.

Hogy tipikus Tanú-hozzállás ? Valóban, és erre büszke vagyok. Nem sajátíthatunk el nyilvánvalóan hamis tanításokat. Nem akudhatunk meg a Szentírás kárára. Remélem ezt megérted.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:27:27

@Turris Fortissima: Sajnos nem. de te vagy a sokadik bizonyítéka annak, hogy semmibe veszed a szentírást, és magadat a Biblia fölé helyezed. Úgy érzed, te olyan magasságokban lakozol, ahol már megengedhető az ott lévőknek, hogy áthágják a szentírási szabályokat, hiszen nagyon jól tudod, hogy még ma jelentened kellene a véneidnek, hogy hitehagyott blogokon csacsogsz kiközösítettekkel. Ezzel pedig kimeríted a terelgessétek isten nyáját címü köny(a vének könyve) által megfogalmazott gátlástalan viselkedés, illetve hitehagyottakkal ápolt rendszeres kapcsolat bűnét. A vének testülete által kijelölt három vén előtt kell felelned tetteidért, akik elébírálják, hogy bánod -e a bűnödet avagy sem
Tehát az általad istenitett szervezet legalapvetőbb szabályait sem tartod be, akkor mit akarsz itt nekem büszkeségről beszélni?

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:34:35

@sefatias:

"nagyon korlátolt a gondolkodásod"

Ez is személyeskedés, ugyebár.

"A piros, és a kék színről hallottál már?"

Miből gondolod, hogy nem halottam ?

"Valami vagy fehér, vagy fekete, vagy jó vagy rossz."

Mit is mondott Jézus ? "Aki nincs velem, az ellenem van" (Máté12:30; Luk11:23)

Krisztus nem beszél több lehetőségről és megközelítésről. Lehet hogy ő is korlátolt, mint tipikusan a Tanúk ?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:39:45

@Turris Fortissima: ez nem személyeskedés, hanem, nekem mint a blog tulajának fegyelmezése.

Ha hallottál más színekről is, akkor ne legyen szélsőséges az írásod.

Mit is mondott jézus?"Aki nincs ellenünk az mellettünk van! Márk 9:40

Jézus nem beszélt több lehetőségről és megközelítésről. Igazad van. De akkor miről beszélt?

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:41:24

@sefatias:

"Sajnos nem. de te vagy a sokadik bizonyítéka annak, hogy semmibe veszed a szentírást, és magadat a Biblia fölé helyezed. Úgy érzed, te olyan magasságokban lakozol, ahol már megengedhető az ott lévőknek, hogy áthágják a szentírási szabályokat,"

Most megint a személyemmel van bajod ?

Egyébként inkorrekt a felemlegetése ezeknek-tipikus antiJT-s hozzáállás-mert ha nem felel egy Tanú sem a kérdéseitekre, akkor öntelt melldöngetéssel kürtölik némelyek világgá, hogy "lám, a Tanúk semmire sem tudnak válaszolni, mert....". Ha mégis válaszolnak, akkor azonnal szabályok betartására figyelmezteteitek, mert kényelmetlenek a válaszok.

Gondolkodj el, hogy ez hozzáállás korrekt-e így a részetekről .....

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:44:32

@Turris Fortissima: nem akarok beleszólni, de ha nincs érdemi hozzászólni valód, akkor nem akarod máshol elütni az időt? olvasd a napiszöveget, vagy készülj fel az őrtoronyra, vagy menj prédikálni. Vagy ezt az órát is irod?

Turris Fortissima 2012.08.19. 13:48:49

@sefatias:

"Mit is mondott jézus?"Aki nincs ellenünk az mellettünk van! Márk 9:40"

De ez azt jelenti, hogy Jézus nevében bármilyen tanítás, viselkedés Krisztusi kereszténység ?

Nézzünk csak meg egy újabb idézetet:

"21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat űztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« 23 De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!" (Máté7:21-23)

Felemlegetted a katolikusokat, reformátusokat, baptistákat, hitgyülit. stb.

Ugye nem azt akarod mondani, hogy az egymás öldöklése, karácsony megünneplése, Mária-"tisztelet", predesztináció, homoszexuális párok összeesketése, politikai intrikák, összefonódások, stb a piros és kék színekhez tartoznak ?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 13:51:32

@Turris Fortissima: Én azt akarom mondani, hogy olyan szélsőséges módon állsz hozzá a beszélgetéshez, aminek nem látom semmi értelmét. Az ilyenekkel mint te nem lehet beszélgetni. És nincs is értelme.

Turris Fortissima 2012.08.19. 14:00:12

@sefatias:

Gondolom itt burkolotan a moderálásra gondolsz, mert zavar, ha mégis van ellenetek szóló. Ha valóban objektív vagy és igazságos, és elfogadod az ellenérveket, akkor gyere át az index fórumra, semleges környzetebe, ahol nem tudjátok egyoldalúan eltávolítani a számotokra kellemetlen válaszokat, kérdéseket .

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 14:17:50

@Turris Fortissima: igen sejtettem hogy onnan jöttél. Visszamennél? mi itt nem nagyon szeretjük azt az eszetlen stílust. Megköszönném

Tolkien 2012.08.19. 14:51:40

@sefatias:

"Ez a blog az enyém, én szerkesztem, Én írom a postokat, az én véleményemet tükrözi."

Legalább nyilvános, az az írásos bizonyítékod szemlélteti maradandóan Isten előtt, az állásfoglalásodat a véleményedről,mert ugye,ahogy ki is jelentetted,nem kell vallásban lenni ahhoz,hogy valakit elfogadjon Isten,így csak ezt írhattam.
Szóval le a kalappal előtted,hogy ezt, és ezekhez hasonló dolgokat kijelentesz .

Turris Fortissima 2012.08.19. 15:31:31

@sefatias:

Eszetlenség ? Ja, igen, mert itt tiéd a hatalom és azt teszel amit akarsz.

Bennem volt bátorság és ide jöttem válaszolni. Benned van ?
Gyere át az indexre-olyan helyre, ahol nem te vagy a korlátlan úr, és nem tüntetheted el a számotokra kényelmetlen válaszokat, mert így nem lesz egyoldalú a beszélgetés, hiszen csak azt fogod meghagyni, ami titeket igazol és fényez. Nos, van merszed hozzá ?

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 18:10:15

@Turris Fortissima:
"Bennem volt bátorság és ide jöttem válaszolni"

Én inkább pofátlanságnak nevezném ezt. Ha Sefa nem kíváncsi rád, akkor mit erőlteted magad rá?
Ezen a blogon ilyen játékszabályok vannak, máshol másmilyenek, ha nem tetszik, nem olvasod.

Turris Fortissima 2012.08.19. 18:22:32

@karalabe4:

Pofátlanság, ha valaki megfelel a kérdésekre ? Meddig lehet elbújni az ilyen megállapítások mögé ?
Hogy valakire nem kíváncsiak, az lehet annak a jele is, hogy félnek az érveitől, ezért leeszetlenezik önmaguk és a rá hallgató baráti kör megnyugtatásra megnyugtatására. Nem mindenki akar szembesülni azzal, hogy az ellenfelei közül meg tudnak felelni a postjaira ill. a kihívásaira.

Egyelőre én eleget tettem a kérésnek, és szinte mondatról-mondatra megcáfoltam a Bibliából Sefa sajátos háromság-elméletét. Olvasd el.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 18:39:44

@Turris Fortissima:" Gyere át az indexre-olyan helyre, ahol nem te vagy a korlátlan úr, és nem tüntetheted el a számotokra kényelmetlen válaszokat, mert így nem lesz egyoldalú a beszélgetés, hiszen csak azt fogod meghagyni, ami titeket igazol és fényez. Nos, van merszed hozzá ? "

Őszinte leszek. Nincs merszem hozzá. Én magam sokszor kijelentettem már, hogy az ilyen értelmetlen , szájbarágós vitákhoz nincsenek meg a képességeim. Alapvetően a véleményemet szerényen formálom meg, mivel sokmindennel csak most ismerkedem. ha jobban elolvasnád a postjaimat, és a kommentjeimet, akkor láthatnád, hogy a saját oldalamon álló személyekhez képest kisebbnek tartom magam. Ráadásul egész életemben komolyan vettem Pál apostol szavait:

14 Folyton emlékeztesd őket ezekre, meghagyva nekik tanúként az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcokat, aminek semmi, de semmi haszna, mivel romlásba juttatja azokat, akik figyelnek.

23 Továbbá, a kérdések felőli bolond és tudatlan vitákat utasítsd el, tudva, hogy harcokat idéznek elő. 24 Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon, hanem legyen mindenkihez gyöngéd, tanításra képesített, olyan, aki visszafogja magát rossz körülmények között, 25 és szelídséggel oktatja a kedvezőtlen beállítottságúakat

Én igy élem az életemet. Neked pedig további jó szórakozást az Indexen.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 18:44:15

@Turris Fortissima:
Itt senki sem fél semmilyen érvektől sem. Gondolod, ha valakivel elbántak szemét módon a gyüliben (úgy, mint Sefával is tették), az majd hirtelen megtér a te elsöprő érveidtől?

Nem érdekel se a te se más háromság-elmélete, mert számomra hitelét vesztette a szervezet és annak képviselői is. Szerintem ezzel sokan vagyunk így.
Miért nem vagy te a hiteddel boldog? A haveroddal (roy) együtt kerülitek a kérdésemet: Rátok nem vonatkozik a tiltott blogozás?
A tettek a lényeg, nem a papolás! Abból már hallottunk eleget!

Turris Fortissima 2012.08.19. 20:04:38

@karalabe4:

Természetesen nem mondom hogy nem lehet ebben igazad (igazatok), hisz szerintem nem volt olyan ember, akit ne ért volna valamilyen igazságtalanság a gyüliben. Kit kisebb, kit nagyobb.
Meg is értem a miatta érzett neheztelést, haragot.

Azt viszont undorítónak tartom, hogy ezek miatt a biblikus tanításokat is megvetik, és inkább tartják igaznak a nyilvánvalóan hamis karácsonyt, háromságot és egyéb szégyenletes filozófiai kiforgatásokat.

Pál megtagadta Jézus tanításait a gyülekezetek viselt dolgai miatt ? Mert ugyebár volt ez is szépszámmal.

Vagy Dávid inkább elszegődött Baál-t imádni, mert Saul meg akarta ölni és üldözte őt ??

Ne haragudj, de a keserűség nem veheti el a józan eszünket, sem a kereszténységünket.

Turris Fortissima 2012.08.19. 20:09:59

@sefatias:

"Őszinte leszek. Nincs merszem hozzá. Én magam sokszor kijelentettem már, hogy az ilyen értelmetlen , szájbarágós vitákhoz nincsenek meg a képességeim."

Köszönöm, hogy legalább őszintén bevallod, hogy hosszú időn keresztül nem tudnád megvédeni az állításaidat semleges helyen,azaz manipulálástól mentesen.

Ebből már sokmindenre következtethet az olvasóid némelyike. Remélem igazságos emberhez méltón ezeket a szavakat is meghagyod az utókornak.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 20:18:12

@Turris Fortissima: :) félre értesz. de ez eléggé jellemző rád :)
"Köszönöm, hogy legalább őszintén bevallod, hogy hosszú időn keresztül nem tudnád megvédeni az állításaidat semleges helyen,azaz manipulálástól mentesen."

Azt hiszem nem figyeltél oda rendesen a válaszomra. Bár ez általában jellemző Jehova Tanúira. Azért idéztem oda azt a két bibliaidézetet Páltól, hogy megértsd, az általad folytatott szóharcot keresztényietlennek tartom, és épp ezért nem vagyok hajlandó részt venni benne. És egyáltalán nincs szükségem arra hogy megvédjem az állításaimat. Sem nekem, és szerintem másnak sincs erre igénye. Az hogy neked igényed van erre, az azt jelenti, hogy még nem jutottál el a keresztényi érettségnek arra a fokára, amiről Pál beszélt

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:11:34

@Turris Fortissima:
Látod, mi így jártunk: a keserűség elvette a józan eszünket. De ugye megengeded ezt nekünk?

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:15:34

@karalabe4:

Természetesen. Minden meg van engedve, csak kérdés, hogy ez nem válik-e idővel magad és mások kárára.........

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:20:02

@Turris Fortissima: Neked nem válik károdra ez a sok csacsogás velünk? erre sosem felelsz :) csak te tehetsz, hihetsz azt amit akarsz? mi nem? Mit szólnának a véneid, ha most ezt látnák? Mit szólna Jézus, ha most belépne az ajtódon? mit tennél, a gépeddel, ha hirtelen rádnyitná az ajtót?

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:21:51

@Turris Fortissima: ezt majd én eldöntöm, nemde. Ha káromra válik, akkor az az én bajom lesz. Neked ahhoz mi közöd?

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:22:58

@Turris Fortissima: mellesleg azt már tudom, hogy a JT vallás mit eredményezett az életemben. Na az káromra vált. Annál már csak jobb lehet!

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:24:14

@sefatias:

Nekem nem. Csak erősödöm általa, és az olvasók sem egyfajta képet kapnak, kozmetikázva.........

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:26:05

@karalabe4:

Természetesen tiszteletben tartjuk a magánvéleményed. Azonban az csak a végén fog kiderülni, hogy jó helyen vagy-e.....

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:26:09

@Turris Fortissima: de akkor nem hiszel a hű és értelmes azon kijelentésében, hogy aki velünk beszélget, az ugyanazt a büntetést fogja kapni mint mi?

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:29:28

@Turris Fortissima:
Tévedés, mert ezt már most tudom. Ezt mindenki tudja, hogy jó helyen van-e vagy sem. Ennek van egy nagyon egyszerű titka, amivel ez egyértelműen megállapítható.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:32:21

@Turris Fortissima: Minden jót !

Ne menekülj! Válaszolj! Vagy ez már túl kényelmetlen neked?

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:33:40

@sefatias:

Jehova sokmindent megbocsát, ne miattam "aggódj"... :))

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:35:14

@sefatias:

Nem menekülök,sőt, már válaszoltam. Vagy ez a szokásos vitastílusod ?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:37:04

@Turris Fortissima: nem válaszoltál! A kérdésem igy szól:
akkor nem hiszel a hű és értelmes azon kijelentésében, hogy aki velünk beszélget, az ugyanazt a büntetést fogja kapni mint mi?

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:37:12

@karalabe4:

"Tévedés, mert ezt már most tudom. Ezt mindenki tudja, hogy jó helyen van-e vagy sem. Ennek van egy nagyon egyszerű titka, amivel ez egyértelműen megállapítható."

"Van olyan út, mely egyenesnek látszik az ember előtt, de a vége halálnak útja." Péld14:12

Aludj jól....

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:37:45

@Turris Fortissima: "Jehova sokmindent megbocsát, ne miattam "aggódj"... :))"

De ugye csak neked. Nekünk nem?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:39:30

@Turris Fortissima: "Vagy ez a szokásos vitastílusod ? "

Nekem igen. A tisztesség, és a becsület mindenek felett. Az alattomos, névtelenségbe burkolózó szabályokat megszegő, és önmagukat másoknál kiválóbbnak tartó emberek ellen ez a harcmód illik

Turris Fortissima 2012.08.19. 21:39:43

@sefatias:

Egyáltalán nem osztottam a véleményeteket, sőt....

Jehova pedig ennél sokkal nagyobb bűnöket megbocsátott már a Bibliában, és ráadásul nem is szándékozom sokáig maradni. Most biztosan örülsz..... :))

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:41:17

@Turris Fortissima: a kérdésre válaszolj:
akkor nem hiszel a hű és értelmes azon kijelentésében, hogy aki velünk beszélget, az ugyanazt a büntetést fogja kapni mint mi?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:42:16

@Turris Fortissima: Én tisztában vagyok azzal, hogy Jehova miféle bűnöket bocsátott meg. számomra nem kétséges az, hogy amit te csinálsz az nem bűn! Viszont tisztességtelen

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:43:27

@sefatias:
Ezt a kérdést már feltettem nekik egy párszor, de egyikük sem akar rá válaszolni.
Tudod, azon vagyok itt ledöbbenve, hogy 1. mennyire nagy az Isten állatkertje, 2. a két droid jelenléte egy indikátor, hogy milyen mélyre süllyedt le a szervezet.

Nagyon be lehetnek tojva, ha a nyakunkra küldték ezeket. Valamit tényleg jól csinálunk.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:44:39

@karalabe4: én is feltettem. Csaposnak legalább vette a lapot. azóta eltünt. Ő tisztességes ember, mégha kicsit bárdolatlan is. De ezek...

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.19. 21:49:28

@sefatias: Mindenesetre érdekes volt ez a diskurzus. Szerintem nem kéne őket kitörölni, mert olyan világos, mint a nap, hogy az érveik valóban fenyegetések, intellektuális(nak tűnő) szócséplések és a lényeges pontok kikerülése. Ja és a kettős mérce, mint mindig (nekik megbocsát Isten, de nekünk nem...ha-ha).

Bár te tudod, hogy meddig bírod ezt a baromságot hallgatni?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 21:53:51

A fenti párbeszédből egyértelműen látszik, hogy Jehova Tanúira jellemző, hogy maguknak mindig többet néznek el, mint másoknak. saját tapasztalataim is mind ezt erősítik meg. a szálka mindig nagyobbnak tűnik mások szemében, mint a sajátunkban a gerenda. Az egész egyház erre a különleges elit érzésre épül, hogy én bármekkora bűnt követek el, nekem Jehova megbocsát, de ha más követ el kisebbet, azt szigorúan meg kell torolni. Az én leváltásomnál is parázna, hazug és képmutató vének itélkeztek egy olyan ügyben, ami meg sem közelítette az enyémet. a kiközösítésemről ne is beszéljünk

Turris Fortissima 2012.08.19. 23:43:54

@karalabe4:
:))

Miből gondolod, hogy küldtek, és nem magunktól jöttünk ? Ez is egy melléfogás volt........ :))

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.19. 23:45:23

@Turris Fortissima: :) ez is hogy te milyen szélsőséges vagy. hihetetlen

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 07:00:08

@Turris Fortissima:
abból gondolom, hogy nincsen meggyőződés a szavaitok mögött. Ez nem egy pszichés állapot, amiben ti vagytok (nos, nem csak...), hanem egy céltudatos, szándékos támadás a szokásos parasztvakítós Őrtorony-stílusban. Ezt még abnormális emberek sem tudják így elsajátítani.

Számomra napnál világosan mutatja az Őrtorony végnapjait ez a kétségbeesett erőfeszítés. Mindenesetre jó szórakozást nyújtottatok!

Thyatira 2012.08.20. 09:05:40

@karalabe4:

"Számomra napnál világosan mutatja az Őrtorony végnapjait ez a kétségbeesett erőfeszítés. Mindenesetre jó szórakozást nyújtottatok!"

Tudom,hogy a satupad nekem is elő van készítve,hogy megszorongassatok a kérdéseimért :) Mivel rendszeres olvasója vagyok az Őrtoronynak,nem értem mi nem tetszik nektek abban.
Miért vagy abban olyan biztos,hogy a végnapjait éli?
Mondjuk abban egyetértek,hogy nem kellene itt eszmecserézni a hitüket gyakorló JT-nek,mert meddő próbálkozás.
Szerintem ezért is tanácsolhatják nekik,hogy ne látogassák ezt az oldalt.
Felesleges veletek harcba szállni,majd Isten megteszi,azokkal akikkel majd szükséges lesz a harc.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 09:20:51

@Thyatira:
Nézd, nekem nincs azzal bajom, ha te az Őrtornyot olvasod. a magam részéről nem szeretnék senkit sem megszorongatni: ha te hinni akarsz abban, akkor azt nem az érvek vagy ellenérvek miatt van hanem azért, mert ahhoz vonzódol és azt akarod igaznak látni.

Ha olvasod az írásainkat, akkor mostanra már lehet fogalmad arról, hogy miken mentünk keresztül az itt blogoló Örtorony-betyárok és társaik jóvoltából a gyülekezetben. Én hálás vagyok, hogy megszabadultam onnan és sok hasznos tapasztalatot vontam le a magam számára, de azt is megértem, ha valaki ott akar maradni vagy oda akar menni. Ez mindenkinek a saját döntése.

Magam részéről nem szoktam istenítéleteket hírdetni senki ellen sem, az Őrtorony közelgő végnapjairól az a jel árulkodik, hogy az ilyen szélsőséges erőszakszervezetek még mindig megbuktak a történelem folyamán.
A két képviselőjének kommentjei egy kórképet mutatnak nekünk arról, hogy milyen állapotok uralkodnak közöttük.

Turris Fortissima 2012.08.20. 09:37:00

@karalabe4:

Nem volt ebben semmilyen kétségbeesettség. Ha az lennék, nem jövök ide. Egyébként miből gondolod, hogy a vépgnapjait éli ? Ja mert ti erre vágytok ? Ez még nagyon kevés......

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 09:43:52

@Thyatira:
Látod. Erről beszélek, amit most is csinál.

Thyatira 2012.08.20. 12:07:18

@karalabe4:

Mivel a családommal elég nagy természetbúvárok vagyunk,ha alkalomunk adódik, figyelemmel szoktuk kísérni,ahogy hálóját szövi a pók.Fantasztikus látvány és egyben felemelő is.
Hatalmas munkát fektet bele,pontos és rendszerezett.Pedig ez csak egy apró csodája az Isteni munkának.
Szóval,ahogy nézegettük eme csodás eseményt,eszembe jutott,hogy milyen védtelennek látszik a pók tevékenysége,hisz gyenge szálakon függ a semmibe,de mégis halad előre. Ahogy ez átfutott az agyamon,hirtelen belekapott kislányom a hálójába,a pók kis időre megtorpant és egy fikarcnyit sem moccant.
Pár perc múlva ismét kezdte előről a munkát. Fantasztikus kitartással,nem rendítette meg semmi sem.
Az Őrtorony társulat sok viszontagságot kiállt,és senki nem tudta megdönteni,mindig talpra állt.

Bár lehet letudatlanozni,és kemény szavakkal,extravagáns kifejezésekkel,több oldalnyi linkekkel
ellenérveket felsorakoztatni,de az én szerény meglátásom,semmi baj nincs a szervezettel,csupán némelyek helytelen eljárásmódjával van a gond,ami által vannak,akik megbotránkoznak.
Attól,hogy valaki elhiszi e vagy sem,hogy léteznek olyanok is,akik nem tagjai a Jt-nek,még szimpatizálhatnak velük.Sőt szerintem egy kívülálló,sok dolgot tisztábban képes meglátni,mint az,aki sérelmeken ment keresztül.

Véletlenül sem kicsinylem le a megélt dolgaitokat,de bármennyire is nem hihető,eléggé beleástam magam mindkét oldalba.
Nem akarnék személyeskedni ,bár sajnos az elején megtettem,különösen nem emberekre vonatkoztatva,de azt vélem látni,hogy mintha csak az lenne a járható út ebben a történetben,amit ti a nagyközönség elé tártok.
Ha az elmondásotok alapján ezügyben egyszer már hatalmasat tévedtetek X ideig,akkor vajon mi a biztosíték önmagatok számára,hogy egy idő után megint nem dől e meg ezen állításotok is.
Hisz az előzőre is biztosat mondtatok.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.20. 12:24:16

@Thyatira: Azt hiszem ez volt az eddigi legjobb hozzászólásod!!! Egy dolgot viszont elfelejtesz. Mind karalábé, mind én nem tartjuk helytelennek azt, ha valaki Jehova Tanúi vallását választja. Neked is írtam már egy csomószór, hogy ha az szeretnél lenni, akkor legyél. Én pontosan 19 évig voltam a szervezet tagja. Ez a 19 év NEM VOLT ROSSZ!!!!! Egyetlen probléma van csak vele. Jehova Tanúi hitnézetei, bibliamagyarázatai jórészt feltételezéseken, tévedéseken alapulnak. Ebből következik, hogy tanításaik hamisak, de persze rengeteg dolog van amiben igazuk van. Én személy szerint semmivel sem tartom rosszabbnak Jehova Tanúit, más vallásoknál, szektáknál. Mindenhol vannak hibák. De Jehova tanúi abban különböznek más vallásoknál, hogy ők ihletettnek hiszik magukat, és ezért tiltják az önálló gondolkodást. tehát, ha valamivel nem értesz egyet, akkor kiközösítenek, függetlenül attól, hogy igazad van vagy nincs. majd ha később kiderül, hogy neked volt igazad, akkor le se bagóznak, nem kérnek bocsánatot, hogy tönkretették az életedet. Ezek a blogok azt a célt szolgálják, hogy kimondják azt amit Jehova Tanúi nem mondhatnak ki. És ha eszükbe is jut, akkor is elnyomják magukban. Hidd el, hogy ha engednék, hogy saját véleményem legyen a Bibliáról, vagy Istenről, akkor már holnap visszamennék. De a gondolataim, hitem fölötti uralmat többé nem adom át senkinek

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 12:43:56

@Thyatira:
Ha valaki után akarsz menni, akkor semmi biztosíték nincsen arra, hogy az illető nem fog félrevezetni. De ezért mégsem a félrevezető tehető felelőssé, hanem az a személy (is), aki hagyta magát csőbehúzni. Ez a blog nem erről szól, hogy ne legyél JT, legyél helyette exJT, mégha talán egyesek ezt sugallják is....ez az ő dolgok. Nem az a lényeg, hogy valaki rád akar-e valamit erőszakolni vagy sem, hanem azon érdemes elgondolkozni ebben az összefüggésben, hogy te miért érzed úgy, hogy el kell fogadnod valamit, amit más állít, csak azért, mert nem tudsz ellenérveket felhozni? Az Őrtorony logika pont erre épít és így hálóz be embereket (a pókos példa jó volt), hogy a vallásos ismeretk hiányára és az azok megszerzése utáni vágyra alapozva, 'ha valamit nem tudsz megcáfolni az igaz', alapon vakítja el az embereket. Ez olyan alattomos csapda (pókháló), amit rettentően nehéz egy bent levő személynek átlátnia - de nem lehetetlen.
Én amondó vagyok, hogy a JT tapasztalatra egyes személyeknek szükségük van a szellemi fejlődésük érdekében, hogy megláthassák magukat egy olyan oldalról, amilyenről nem látják. Ezt ugyan megtehetnék más módokon, de ha ők ezt választják, akkor nekik ez kell. Szabad akarat van.

Itt olyan emberek szólnak hozzá leginkább, akik meglátták az Őrtorony társulat másik arcát és nem tetszett nekik. Olyanok is vannak, akik így tettek és tetszett nekik, amit láttak, sőt....Itt különféle vélemények vannak, amit pro és kontra lehet megvizsgálni, elfogadni vagy elvetni. Ennek fényében mindenki eldöntheti, hogy bele akar-e menni egy ilyen tapasztalatszerzésbe vagy inkább kihagyja. Ehhez neked is teljes jogod van.

Akik kijönnek a Tanúktól, azoknak igenis egy komoly önvizsgálaton kell átmenniük, hiszen azért felelősek vagyunk, hogy mit hittünk/hiszünk el, nem lehet mindent a másikra (jelen esetben Őrtorony Társulatra) kenni. Ezt nem mindenki hajlandó megtenni, ezért érezheted úgy, hogy egyesek támadják a Szervezetet.

A sérelmeken keresztül látni dolgokat, talán nem a legegészségesebb nézőpont, ezért jó, hogy olyanok is, mint te itt vagy és kifejted a véleményed. Attól a sérelmek még vannak, nagyon komoly dolgok, amiket te így el sem tudsz képzelni a szép színes kiadványok olvasása közben. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ilyen mindenhol van és igazuk van. Én a saját tapasztalatom és átélt élményeim alapján azonban úgy látom, hogy a JT tanítások generálják az erőszakos magatartást, amely szóban, tettekben, tettlegességben, gyermekek és nők elleni erőszakban nyilvánul meg a gyülekezetek ártatlan tagjai ellen.

A két szervezeti-bérenc pasi ezt demonstrálta akaratlanul is. Az Őrtorony Társulatot én is az egyik legbámulatraméltóbb szervezetnek tartom, bár egy kissé más értelemben, mint ahogy te. Érdekes módon a Biblia a Máté 24 fejezetében az utolsó napok jeleivel együtt említi meg a jó hír hirdetését, amire oly sokszor hívatkoznak a Tanúk, mint létjogosultságuk egyik bizonyítékaként. Ezt én is így gondolom, hogy az utolsó napokhoz tartozó emberi kataklizmákat felsoroló listából nem lehet kihagyni JT-it, mert azon vallásszervezetek közé tartozik, melyek a legnagyobb károkat okozzák tagjaiknak világméretekben. Erről írtam részletesebben itt:
eletazortoronyutan.blogspot.hu/2012/06/lelki-traumak-ara-leepules-vagy-kihivas.html

Thyatira 2012.08.20. 16:00:53

@sefatias:

Bár nem hiszitek,de eléggé belevetem magam a vallásos dolgokba,különösen az összehasonlításokba. De nálam a Biblia az elsődleges szempont,és aköré gyűjtöm a megszerzett ismereteimet.Hát ez jócskán leszűkíti a kört,hogy vajon melyik vallást is fogadhatja el Isten,mivel kell lenni szervezett / egységes népének most is. Az a helyzet,hogy én csak megfigyelő vagyok itt,és ezért nem tartom szükségesnek,hogy újból leírjam,amit már sokadszor ti is,és azok is,akik a JT oldalt képviselik,bár lényegesen kevesebben vannak jelen.
Ha nm is 100%-san,de ismerem mindkét oldalt. Mivel érzem,hogy "hamarosan" ( viszonylagosan értendő ) valami nagy dolog fog történni,a világ állapotában,jó lenne azon az oldalon állást foglalni,amit majd Isten is elfogad.
Nem cáfolások miatt vagyok itt,a suta válaszaim,kérdéseim, ennek tudhatók be.
Csupán kérdezek,néha kifejtem a meglátásaimat /véleményeimet. Nem kenyerem a megbántás.Akármilyennek is tűnnek az észrevételeim,a szándékom,nem ilyen jellegű.

Sefatias,ha nem sértődsz meg,meg tudnád nekem mondani,hogy melyik igaz a két meghatározás közül?
Még egy kérdésem lenne hozzád. Szerinted melyik vallás nem nevezhető szektának? Ha van ilyen,az miért nem?

"Én magam a karalábé blogján olvasott, és a trifi által is lefordított agymosó szekták jellemzői alapján, Jehova Tanúit a világ legnagyobb szektájának tekintem, ha tetszik valakinek ha nem. "

"Én személy szerint semmivel sem tartom rosszabbnak Jehova Tanúit, más vallásoknál, szektáknál. "

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.20. 16:16:15

@Thyatira: A válaszom egyszerű. a "legnagyobb" az nem minőségi, hanem mennyiségi jellemző. Tehát nem úgy értettem, hogy annál rosszabb nincsen, hanem annál elterjedtebb. A szekták és a vallások között szerintem(még egyszer ismétlem csak szerintem) a gondolati szabadság megengedése a különbség. Míg az egyházaknál engedik, hogy saját meggyőződésed legyen valamiről. és az egyház ezt nem torolja meg, mivel tisztában van a saját korlátaival, addig a szekták annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy csakis általuk szól Isten, és aki másképp mer gondolkodni az méltó a gyehennára.
jehovatanui.blog.hu/2012/07/30/az_agymosast_alkalmazo_szektak_nyolc_jellemzoje

eletazortoronyutan.blogspot.hu/2012/02/felelem-es-elmekontroll-4.html

eletazortoronyutan.blogspot.hu/2011/12/felelem-es-elmekontroll-2.html

Olvasd el ezeket a postokat

Thyatira 2012.08.20. 18:19:38

@sefatias:

Értem,szóval mindazok a vallások,ahol tulképpen bárhogyan viselkedhetsz,mert ugye általában JT kívül szinte minden vallásszervezetben,megtűrnek komoly bűnözőket,értve itt gyilkosok és hasonló durva magaviseletű embereket,tehát a szabadság adása ilyenformán is elfogadható? ( a szabadság értelmezése Isten előtt mindent magában foglalhat?) A szabad gondolkodással minden elnézhető ? Isten előtt ez vajon milyen mérce? Mi a biztosíték arra,hogy ez így tetszik Istennek? A szabadelvűség külön-külön lebontható minden egyes emberre. Ez viszont rendszerezetlenséget idéz elő,ami nem jellemző az Isteni tulajdonságokra. Vegyük csak számba,az első emberpárt,mit okozott a szabadakaratusága? Halált és bűnt. Na de lehetne sorolni a sok-sok ellenpéldát a szabadelvűségre. Én úgy gondolom,ha Isten a "Fő" akkor neki kell meghatározni mindeneket. A Biblia sok helyen nagyon világosan ad erre útmutatást,de mivel tökéletlen az agyunk és az elménk is, így mi magunk nem alakíthatunk ki irányelveket,legalábbis én erre a következtetésre jutottam eddig.
Én teljesen más képet kaptam a biblia olvasása közben Isten elvárásairól,mint amit eddig tapasztaltam több vallás részéről is.
Ez kicsit kavarcos előttem...ez a szabad gondolkodás,nagyon relatív,mivel az Isten szerinti gondolkodás,cselekvés, semmihez sem hasonlítható,egyedi és nem mellékelhető. Vagyis ha jól értelmeztem a bibliában,maga Isten ad útmutatást a neki szolgálásról.Gondolom logikus is,mivel Ő alkotott bennünket,neki is kell meghatározni,hogy milyen formában és rendben követhetjük. Ha jól gondolom,akkor a szabad akarat a választásra vonatkozik,mert ugye sok út van,ahogy írja a Biblia,viszont csak egy vezet Istenhez.Az ember szabadon dönthet,melyiket választja,viszont azt ,hogy hogyan gondolkodjunk Isten elvárásairól,azt csakis Ő határozhatja meg,és nem mi.
Remélem egyszer nekem is összefog állni a kép,most csak hangosan,vagyis írásosan gondolkodtam :)

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 18:21:47

@sefatias:
Látom Sefa, "isteni" státuszt katál: hiszen Szentírásként vizsgálják a kommentjeidet.

Ez nem semmi.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.20. 18:25:01

@Thyatira:
Hallod! Te aztán nagyon gyorsan megkeresztelkedtél!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.20. 18:54:19

@Thyatira: "mert ugye általában JT kívül szinte minden vallásszervezetben,megtűrnek komoly bűnözőket,értve itt gyilkosok és hasonló durva magaviseletű embereket"

Ezzel a kijelentéssel óvatosan bánj! Tudnál nekem összehasonlító statisztikákat mutatni mondjuk az adventista gyülekezet, egy református gyülekezet Jehova Tanúi, és pl egy őskeresztény gyülekezet bűnelkövetési, és kiközösítési számairól, eredményeiről? Mert elég határozottan fogalmaztál, gondolom akkor tisztában vagy más egyházak statisztikáival is. Erre én is kiváncsi lennék. Vagy ha nem tudsz ilyet, akkor mire alapozod a kijelentésed? belinkelnél egy ezzel foglalkozó oldalt?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.20. 18:56:37

@Thyatira: És honnan szeded, hogy más egyházak elnézik a bűnt? Pélédául a golgota gyülekezetben, vagy egy baptista gyülekezetben milyen a bűnelkövetési, és kiközösítési arány? Tudod én az elmúlt hónapokban több lelkipásztorral, gyülekezeti vezetővel beszéltem erről. Úgyhogy első kézből vannak információim. Neked honnan vannak? Jehova Tanúi mondták?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.20. 18:57:23

@karalabe4: "Látom Sefa, "isteni" státuszt katál: hiszen Szentírásként vizsgálják a kommentjeidet."

Hát jja. az elmúlt egy két hétben nagyon népszerű lettem.:(

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.08.20. 23:48:19

@karalabe4: Minden nickjéhez mindig más szerepet talál ki a néni :D

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.21. 07:43:09

@Johnny Joker:
Az nem baj, felőlem annak hiszi magát, aminek akarja, csak ez az utóbbi 'teokratikus szakszöveg" már igen átlátszó volt, még nekem is.
De sebaj, mert jól összefoglalta a JT álláspontot és felvetett néhány gondolatot bennem, amiből írok egy poztot hamarosan.

El nem tudják képzelni az ilyenek, hogy mennyit segítnek nekünk!

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.21. 08:04:29

@sefatias:
Csak nehogy úgy járj, mint a Brian (Brian élete c. filmben), a tömeg mindenhova követte, ha akarta, ha nem...

Thyatira 2012.08.21. 11:40:01

@sefatias:
Te magad mondtad,hogy sehol nincs ilyen rabság mint a JT-nél .Ebből elég sok dolog következik.

Thyatira 2012.08.21. 11:41:44

@karalabe4:

Ennél sokkal okosabbnak és intelligensebbnek gondollak,mintsem ilyen kijelentéseket tegyél :)

Thyatira 2012.08.21. 11:44:06

@Johnny Joker:

Már gyerekes,ahogy a délibábot kergeted,kedves J.J :)
El nem tudom képzelni,honnan van benned ennyi fantázia.

Thyatira 2012.08.21. 11:46:28

@karalabe4:

Örülök,hogy segíthettem a gondolatébresztésben :)
Arra azért figyelj,hogy ne legyen már olyan egysíkú,mert szinte már minden írás egybefolyik.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.21. 11:49:57

@Thyatira:
Látod, mindenki tévedhet, még te is.

Egyébként meg azt gondolod, hogy nem hallgattuk eleget a JT rizsát, hogy ne ismernénk fel?
Egyébként annak adod ki magad, akinek akarod, nekem ahhoz semmi közöm nincsen.

Egyébként ez is tipikus: amikor kifogytál az érvekből, akkor a személyt támadod. Pl. ha tényleg nem vagy JT, akkor konstatálod, hogy ezek gyagyásak és nem szólsz hozzá, de te nem így tettél.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.21. 11:52:24

@Thyatira:
Hát látod, én már csak ilyen egysíkú vagyok, nem mindenkinek van annyi "arca", mint neked...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.21. 11:56:17

@Thyatira: szerintem én ilyet nem mondtam, de egyenlőre maradjunk a tegnapi leszóláodnál, amivel más egyházakat illettél. Milyen bizonyitékaid vannak arra, hogy jehova tanúinak sokkal jobb a statisztikája?

Thyatira 2012.08.21. 15:11:47

@sefatias:

Csupán a te írásaid alapján gondoltam,mivel nemegyszer utaltál rá,hogy szinte minden gyalázatot felülmúl a JT szervezet. Írásaid mellett nem kell kutatás,leírod magadtól is,majd ha lesz időm előkeresem,hol írtad ezt is :)

Thyatira 2012.08.21. 15:38:57

@karalabe4:

Mivel ki is jelentettem,és egyetlen egy írásommal sem érveltem,nem ezért vagyok itt,tehát nem volt miből kifogyjak :)

Próbáltam elmagyarázni,hogy mit szeretnék,de hát úgy látom itt sokan üldözési mániában szenvednek,önmagatokért beszéltek,én aztán nem személyeskedek :)
Én csak válaszolok,a ti személyeskedéseitekre :)Ha már egyszer érdemben nem kapok választ.
Mert nem arra kapok választ,amit kérdezek,hanem a személyemre koncentráltok:)
Ha már kényes kérdés éri el a blogot,mindjárt fürkészitek az ember kilétét :) Mosolyt fakasztó,különösen,ahogy találgattok,tényleg lehetne ebből egy pszichodrámát is írni :) Különösen,hogy megírták nekem is hogy milyen embertől indult ki az infótok,az egész társaságot hülyére veszi :)
JJ blogján írtam,hogy ez az infó már engem is utolért privibe,elég sokoldalúan,magam is belekeveredtem,kicsi ám a világ :)
Legalább néha van ilyen kis örömötök is,hogy nyilvánosan is dörzsölhetitek a kezeteket :) De ez tényleg gyerekes. Könnyebb megvádolni valakit,mint válaszolni,igaz?
Ja hogy rizsát ismeritek? Nagyrészt én is,de nem fejtem ki hogy miért és hogyan,mert itt az őszinteség nem nyerő,hazudnom kellene,akkor biztosan nem lennék lenénizve :)

Eszméletlenek vagytok :)

Kaptam néhány közületek valóktól privit,hát nálatok a kezdetek kezdetén sincs már összhang. Nehéz ám fenn tartani egy működő valamit.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2012.08.21. 15:58:25

@Thyatira:
Úgy tűnik, itt nem tudunk segíteni neked sem a kavarcos gondolataid kisimításában, sem pedig a kép összeállításban.

Ha neked az Őrtorony logikusnak tűnik, akkor nyílván ez a te utad.
Ahogy Sefa írta: "nem olyan rossz az"