"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

A megbotránkozás (2.rész)

2012/04/19. - írta: sefatias

A cikksorozatom első részében már kifejtettem, hogy az Őrtorony folyóiratok szerint, és a tapasztalatok szerint is a felvigyázók, (vének) tevékenysége, magatartása, vagy épp egy testület megkérdőjelezhető döntése az, ami a legtöbb botránkozást okozza. De vajon miért ez az a pont, ami először feltűnik egy új kereszténynek? Miért ezen botránkoznak meg a legtöbben? És ki a felelős azért, ha valaki a felvigyázók miatt megbotránkozik? 

Amit egy keresztény elsőként megtanul a Bibliatanulmányozása során az az, hogy Jehova Isten nem tétlen szemlélője a világ eseményeinek, hanem tevékenyen részt vesz a világ megmentésében. Szent szellemével támogatja a világméretű prédikáló munkát, és ennek köszönhetően gyülekezetek fejlődnek egyre nagyobbá, vagy éppen jönnek létre új helyeken. Ezekben a gyülekezetekben vezetésre van szükség, és Jehova nem hagyja magára a nyáját. Odafigyel arra, hogy gondoskodjon megfelelő pásztorokról, tanítókról, akik odafigyelnek a nyáj szükségleteire, és ezért ahogy azt mindig olvashatjuk is az őrtoronyban, Ő maga választja ki a szelleme által az arra alkalmas férfiakat a gyülekezet élére. Az hogy ez pontosan hogyan is történik, nézzük meg egy őrtoronyból:

„A véneket a szent szellem nevezi ki (Cselekedetek 20:28). Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ezeknek a férfiaknak először is meg kell felelniük az Isten Szavában olvasható követelményeknek; Isten Szava pedig szellem által ihletett . Ezenkívül a vének, akik megvizsgálják, hogy egy testvér megfelel-e a szentírási követelményeknek, buzgón imádkoznak Jehova szent szellemének az irányításáért”

Azok akik ezt megtanulják, abban hisznek , hogy Jehova választotta, és nevezte ki ezeket a férfiakat erre a feladatra. Általában az újonnan megkeresztelt személyek ezért nagyon felnéznek, a náluk jóval tapasztaltabb, és képzettebb, előadásokat tartó, érett felvigyázókra. Ám ahogy telik az idő a véneket övező nimbusz csillogása itt ott elkezd kopni. Ilyenkor a friss keresztény ezt általában megbeszéli a tanítójával, és megnyugtató választ kap arra vonatkozóan, hogy ezen nem kell csodálkozni, hiszen a vének is tökéletlenek, és hozhatnak hibás döntéseket, vagy mondhatnak olyat, amivel megbántanak másokat. Néhány bibliai példával ezt alá is ehet támasztani. (Péter szájhősködése, Jézustagadása, személyválogatása, Pál és Barnabás heves vitája stb) Ez az első lépcsőfok. A következő lépcsőfok a botránkozásban az, amikor már a hírnök nem egyszerű tökéletlenségből fakadó hibákat lát, hanem olyan jellemvonásokat, illetve cselekedeteket a vének részéről, amelyek már bizony szentírási tanácsokat, szabályokat sértenek.(büszkeség, fekete munka, adócsalás, lopás, hazudozás, feladatainak elhanyagolása) Ez már komoly traumát okoz, és kérdéseket vet fel a keresztényben. De ezt is megbeszéli valakivel, és megint megnyugtató választ kap. Például Dávid és Saul példáján keresztül, Hogy Dávid nem emelt kezet a felkent királyra, és nem tett semmit, hogy azt a gonosz királyt elmozdítsa a helyéről, hanem türelmesen megvárta, míg Jehova nem lép az ügyben. Ilyenkor előkerül már az az érv is, hogy Az aki kinevezte a felvigyázót( Jehova) az el is tudja mozdítani az állásából. Ezt alá is tudják támasztani, akár a jelenések könyvével, ahol maga jézus úgy mutatkozik be, hogy a csillagok(vének) az ő kezében vannak, és ő irányítja őket. De az őrtorony is beszél ilyenről:

„Ezeket a keresztény felvigyázókat továbbra is a szent szellemnek kellett vezetnie, miközben ellátták feladataikat Isten nyájának pásztoraiként. Ha valaki, akit kineveztek egy hivatalba, már nem felelt meg az isteni irányadó mértékeknek, idővel a szent szellem úgy működött, hogy eltávolította őt az állásából.”

Tehát ha egy felvigyázó nem felel meg az elvárásoknak, akkor Jehova majd a megfelelő időben lépéseket tesz az ügy érdekében. Nincs más teendőnk, mint amit az előző részben is olvastunk: „A szellemi tisztánlátás segíteni fog megértenünk, hogy ez nem ok arra, hogy ne járjunk össze többé Jehova népével, és hogy ne szolgáljuk többé Istent... A szellemi tisztánlátás által megfelelő nézőpontra tudunk szert tenni, és segít tudatosítani azt, hogy mi Istennek adtuk át magunkat, és a vele való kapcsolatunkat becsben kell tartanunk, függetlenül attól, mit tesznek mások. Ha semmit sem tehetünk teokratikusan a nehézség leküzdésére, türelmesen Jehovára kell várnunk, hogy ő orvosolja a helyzetet. Ne adjuk meg magunkat a kétségbeesésnek, és ne is legyünk erre hajlamosak, hanem inkább várakozunk Istenre.”

Ez a válasz is általában lecsillapítja a kedélyeket, de a vénekbe vetett bizalom már elmúlik. A hírnök már nem tiszteli a véneket úgy mint korábban, de tovább végzi a feladatát. Mígnem eljön egy olyan pillanat - harmadik lépcsőfok- amikor személyes konfliktusba kerül egy, vagy több felvigyázóval, akik igazságtalan, átgondolatlan nem megfelelő tanácsot adnak neki egy olyan ügyben, amiben a hírnök a sokéves tapasztalata alapján úgy érzi, hogy csak rá, az ő lelkiismeretére tartozik. Ilyenkor igen heves indulatok is kitörhetnek mind két félből. Az változó, hogy mi lesz a vége egy ilyen helyzetnek, de a hírnök már nem hisz abban, hogy a szent szellemnek bármi köze lenne a vének kinevezéséhez. Tehát megtörtént a megbotránkozás. Az előző részben meghatároztam a botránkozás fogalmát: „Aki megbotránkozik, az olyat tapasztal, ami nincs összhangban azzal, amiben addig hitt! Valami olyat amit eddig másként tanult, és emiatt becsapva érzi magát. Nem tudja összekapcsolni a tanult információt, az általa tapasztalt gyakorlattal.” Az hogy ezután mi történik, az már személy és körülmény függő. De előfordulhat, hogy a vének miatti botránkozáshoz hozzáadódik még más is. Pl. a szeretet hiánya, néhány tanítással való egyet nem értés stb. Az hogy valaki ilyenkor mit tesz, hogyan reagál, az már sok mindentől függ.( Család, rokonság, barátok, kialakított életritmus ami a Tanúkhoz köt.)

De egyáltalán hisznek a Tanúk abban, hogy a szent szellem nevezi ki a véneket? Sok legenda terjeng arról, hogy a kommunista rezsim alatt a gyülekezetbe beépülő besúgók, vagy a már ott azzá váló hírnökök, igen magas pozíciókig küzdötték fel magukat. Ezt néhány Őrtorony cikk is elismeri . Vajon őket a szent szellem nevezte ki vénnek? Biztosak lehetünk abban, hogy nem. De akkor ki?

Érdekes azt hallani amikor maguk a felvigyázók beszélnek a szent szellem általi kinevezésekről. Ők már részt vesznek az ajánlásokban, látják egymás, és a környező gyülekezetek hibáit, jobban belelátnak az ügyekbe. Egy jellemző beszélgetés jutott eszembe erről kisegítőszolga koromból. Az akkori elnöklő felvigyázómat megbízta a köf. hogy segítsen nekem vénné válni, mivel olyan helyen szolgáltam ahol kialakulóban volt egy gyülekezet, de helyi vének kevesen voltak. Ő eljött hozzám egy beszélgetésre, és felhívta a figyelmemet, hogy mennyire fontos törekedni, és felkészülni erre a feladatra. Hogy miért? Elmondása szerint azért, mert gyakran előfordul, hogy valakit túl korán neveznek ki, és emiatt a vének testülete, és a gyülekezet is kárt szenvedhet. A beszélgetés vagy két órán keresztül tartott, de ez a mondat légkalapáccsal lett belevésve az agyamba. VALAKIT TÚL KORÁN NEVEZNEK KI! Micsodaaaa?Hát nem Jehova nevez ki akkor amikor már alkalmasnak lát? Én ekkor már túl voltam a második lépcsőfokon(lásd fent), és bár voltak kérdéseim a kinevezésekkel kapcsolatban, ezeket még magamnak sem mertem feltenni, nemhogy másnak. De hogy történhet meg hogy valaki t túl korán neveznek ki? Talán Jehova nem figyelt oda eléggé? Vagy a szent szellem megelőzte az utasítást? Számomra ez az információ megdöbbentő volt. És mivel az elnöklő mondta, kénytelen voltam elfogadni, hogy ebben van valami. Mivel én is hallottam arról, hogy besúgók is ki lettek nevezve vénnek korábban, ezért a saját véleményem ebben az ügyben az lett, hogy bár lehet, hogy vannak vének, akiket a szellem nevez ki, de vannak akiket nem ő. De akkor ki?

A válasz hamar megérkezett. Mikor vén lettem, és én is részt vettem más vének ajánlásában, láttam mekkora szerepe van ilyenkor egy olyan vénnek, aki nagyobb tekintélynek, és esetleg keményebb fejnek örvend mint a többi. Sok ilyen kinevezést láttam már. És olyat is, amikor az ajánlás mellett kardoskodó vén, aki tűzzel vassal véghez vitte az akaratát, évekkel később őszintén bevallotta, hogy nagyon megbánta, hogy akkor azt az embert vénnek ajánlotta. Ekkor ugyan már nem hittem a szent szellem általi kinevezésben, de azért megint feltettem magamnak a kérdést, hogy hol volt a szent szellem ekkor? Szabadságon? Betegállományban? Persze ekkor már belelátásom volt az ajánlások, kinevezések menetébe a körzet többi gyülekezetében, és a körzet, illetve kerületkongresszusok, valamint a királyságterem építés esetében is. Azt hiszem elmondhatom, hogy a személyes szimpátiának, barátságnak, rokonságnak több szerepe van az ajánlásoknál, mint a bibliai követelményeknek. Személyesen ismerek olyan testvéreket, akik jóval a kinevezésük előtt paráznaságot követtek el. Ezeket az embereket mind a kisegítő szolgai, mind a véni kinevezés előtt megkérdezték, hogy van-e az életükben valami, ami alkalmatlanná tehetné őket a kinevezésre. Mindketten hazudtak mindkét esetben, ami ismét megkérdőjelezi az alkalmasságukat. Ám mégis évekig vének illetve az egyik különleges úttörő is volt, a feleségével együtt, aki ugye szintén bűnt követett el. De ódákat tudnák zengeni a feketén, illetve számla nélkül dolgozó vénekről. Olyanokról, akik büszkeségükben embereket tettek tönkre érzelmileg, figyelmen kívül hagyva mindazt amit Jézustól tanulhattunk a nyájjal való bánásmódról. Olyanokról aki több százezer, illetve millió forint eltulajdonításában voltak vétkesek, és mégis vének, és nem rövid ideig , hanem évekig, évtizedekig gyakorolták a tevékenységüket. Olyanról, aki hosszú évekig házasságtörést gyakorolt, közben meg ugyanezért másokat elítélt, és a kiközösítésük mellett döntött. Olyanokról, akik terrorban tartották családjukat, illetve újabban olyanokról is, akik pedofília vádjával ülnek börtönben már, miközben ezt a bűnt évekkel a kinevezésük előtt is gyakorolták.

Szóval ki nevezi ki ezeket a véneket? És ha a kinevezésük után bűnt gyakorolnak évekig, akkor ki a felelős a tetteikért? Sajnos elmondhatjuk, hogy a társulat egy az egyben Jehovát nevezi meg, mint egyedüli felelőst ezen ügyekben, és a rosszul végződő kinevezésekért nem vállal felelősséget. Ha valakit méltatlanul neveznek ki, vagy éppen igazságtalanul törölnek tisztségéből, a társulat mossa kezeit. Bár a pedofília vádjával börtönben ülő vének, kisegítőszolgák miatt dollármilliókat fizet ki az egyház a károsultaknak. De vajon tényleg Jehova a felelős ezekért? Ő nem figyel rendesen oda amikor a tálentumokat osztogatja? Vagy mindez már súrolja az Istenkáromlás fogalmát? A válaszadást ismét az olvasóra bízom

Címkék: társulat vének
44 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr134460620

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nεω 2012.04.19. 11:56:16

Durva kis levezetés Sefa!

Áll mint Katiba a gyerek

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.04.19. 12:29:26

Nagyon jól összeszedett, őszinte írás! Tehát látszik, hogy nem rosszindulatból írod, hanem csak egyszerűen emlékezetből, tapasztalatból. Nincsenek indulatszavak, vagy minősítgetések, a tények tényleg magukért beszélnek!

Micsoda szégyent hoznak ezek a vallási vezetők JHVH nevére!! Isten kamatostul' megfizet majd nekik tetteikért! Sok "vér" szárad a lelkükön...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.19. 12:32:02

@Johnny Joker: már régóta nincs bennem harag. ezek tények, amelyeket mindenki ismer a gyülekezetben. vannak durvábbak is de szerintem kevés ember van aki ezt ne látná át. Csak éppen nem mer róla beszélni. fél, hogy olyat tenne, amivel megbontaná az egységet, és a békét. de erről majd egy következő postban.

reboot (törölt) 2012.04.19. 12:47:23

elolvastam...
nagyon életszagú az írásod :)

azt mondom, kaptam tőled egy szuper autót,később szétesik alattam a sztrádán, és tömegszerencsétlenség lesz

szerintem egy kicsit mérges lennél, ha azt a kocsit nem is te adtad volna nekem...

a vt mindig felrója a hamis vallásos embereknek, hogy az egyházuk, papjaik által képviselt istenkép milyen ocsmány

vajon ez erre az esetre nem vonatkozik??

jt szervezete kivétel?? miért is??

az ehhez hasonló tanítások szégyent hoznak istenre

jobb volna ha leírnák az igazságot a kinevezésekkel kapcsolatban, miszerint ez egy emberektől kapott kinevezés

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.19. 12:48:57

@reboot: :DDD tegnap pont ez az autós szemléltetés jutott eszembe, mikor tervezgettem ezt az írást. csak elfelejtettem, de nagyon ideillik.

szehenza 2012.04.19. 19:42:49

Látod, Johnny szinte ugyan azt írta, amit én is mondtam már neked:) Nagyon tárgyilagos, nem haragtól fútött.érthető és Jó volt olvasni.Jöhet a következő! Én szívesen olvasnám, ha az összes témát te magad is átdolgoznád.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.19. 19:44:16

@szehenza: mire gondolsz? milyen összes témára?

szehenza 2012.04.19. 20:12:41

mindenre amiról beszélni szoktunk pl.
1914, 1975, lehetne a Mexikói csalásról, a társulat vagyonáról, hit vagy cselekedet a fontosabb, Szívesen olvasnék a kegyelemről...:) ilyesmi, de ezt te jobban tudod úgyis

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.19. 20:17:01

@szehenza: :) oké. majd eljön az ideje mindennek. rengeteg téma van

sacperkb (törölt) 2012.04.23. 11:03:49

Előfordul, hogy valakit túl korán neveznek ki?
Ez bizony előfordulhat, és a szent szellem általi kinevezéseknél is megeshet! Hogy is van ez? Azt hiszem erről beszélt Pál az 1Tim3:6-ban. Namármost, Megfelelt az elvárásoknak a kinevezése elötti időben? Természetesen megfelelt. Hogy később alkalmatlanná válik, az nem lehet a szent szellem hibája, hisz szabad akarat, tökéletlenség, befolyás, körülmények, stb, miatt ez bizony megtörténhet nem igaz?
Saul a kjirályi kinevezését kitől kapta? Ismerjük a történetet. Megátalkodott ember lett.
Dávid a királyi kinevezését kitől kapta? Ismerjük a történetet. Megbotránkoztató dolgokat követett el nem igaz?
Judás az apostoli kinevezését kitől kapta? Ismerjük neki is a történetét nem igaz?
Nem akarok oktató lenni, de ha nem emberi (testi) oldalról közelítjük meg a dolgokat, ezt a témát egy egész más oldalról is lehet látni…

reboot (törölt) 2012.04.23. 12:50:00

@sacperkb:

És ha a kinevezése elött sem felelt meg, és ha utána sem?? Akkor ki nevezte ki?? Ember? Sátán?

Te hány vén kinevezésénél voltak jelen? Hány törlését intezted? Hány testületben szolgáltak már?

Nem veszed észre, hogy az általad említett személyeket isten nevezte ki, míg ez a vennékről nem mondható el??

Mi van a véni kinevezési levél fejlécén?? Ki nevezte ki őket??

Nos?

reboot (törölt) 2012.04.23. 13:01:32

@sacperkb:

nem akarlak nagyon macerálni, de azt írod: "Nem akarok oktató lenni, de ha nem emberi (testi) oldalról közelítjük meg a dolgokat, ezt a témát egy egész más oldalról is lehet látni…"

ha nem akarsz "oktató lenni", akkor ne oktass a kommentjeiddel... ha akarsz, akkor meg ne írd azt, hogy "nem akarok oktató lenni"...

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2012.04.23. 13:56:03

@sacperkb: Figyelj már, te érted amit olvasol? Sefa arról írt, hogy ABBAN A PILLANATBAN is törvénysértő bűnt gyakorló/bűnben lévő embereket neveztek ki vénnek! Nem csak arról ír, hogy egy kifogástalan emberből vén lesz, aki később bűnbe esik, hisz ez természetesen lehetséges (ahogy a bibliai példákból is láthatjuk). Itt arról van szó, hogy tudatosan eltekintve a bűnétől, érdekből (szimónia) vagy nem tudva arról neveznek ki véneket. Persze ezekről a bűnökről azért még tudhatnak mások és tudnak is. Milyen őszinteséget várjon így az ember a vénektől, akik pásztorkodnak felette? Mennyire hiteles így a tanácsuk? Hiszen mi is áll az eskü szövegében? A szent szellem bűnt gyakorló embereket választana ki? Vagy ez inkább egy teljesen emberi dolog, ami az emberi részrehajlásból és tudatlanságból ered?

Látsz valami hasonlóságot JT vénei és a zsidó farizeusok között? Legalább magadhoz legyél őszinte...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 14:55:43

@sacperkb: egyébként igazad van. a Biblia valóban ad lehetőséget az elhamarkodott kinevezésre, az általad idézett vers is erről tanuskodik, és az 1 tim. 5:22 is De a baj nem a Bibliával van, hanem a társulati magyarázattal, ami egy az egyben Jehovára teszi a kinevezések miatti felelősséget, ez pedig kizárja a tévedés lehetőségét. Nézz utána az őrtorony könyvtárban. Egyébként érdemes meghallgatni a zónafelvigyázó tavalyi előadását, ami néhány jóérzésü keresztény meg is botránkoztatott, a vének túlzott dicsőitése miatt

reboot (törölt) 2012.04.23. 14:57:33

@sefatias:

privátba át tudod nekem küldeni? én nem hallottam még

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 15:24:11

@reboot: nem hangfelvétel, nagyon nagy. de kitalálok valamit.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 18:37:08

@reboot: holnap felteszem a youtube-ra. ha fent van szólok

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 21:54:48

@sacperkb: @Johnny Joker: @reboot: Néhány részlet az előadásból:
-"Jehova olyan férfiakat választ ki, akik az ő szívének elfogadhatók..."
-"Ezek az alpásztorok igazán utánozni szeretnék Jehovát, és Jehova ezért tudja őket vezetni..."
-"Az a mód, ahogyan ők törődnek Isten nyájával, megmutatja, hogy Jehova megáldja őket és elfogadja őket."
-"Jehova továbbra is felhasználja őket, és ők előrehaladnak, és egyre jobban tudják ellátni felelősségeiket"
-"És ez biztosít bennünket arról,hogy az útmutatás, amit kapunk rajtuk keresztül, az Jehovától származik, és nem tökéletlen emberi gondolkodás"
-"A gyülekezeti véneknél az isteni bölcsesség megnyilvánulását látjuk"

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 22:00:30

a harmadik idézetet egyáltalán nem értem.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.23. 22:26:10

Mindenesetre az előadásból egyértelműen az jön le, hogy a vének kiválasztását egyedül Jehova végzi, és csak olyanokat választ ki akik szívének elfogadhatók(függetlenül attól, hogy milyen bűn nyomja a lelkiismeretét) A pásztorok visszatükrözik Jehova személyiségét. Egyértelműen Jehova vezeti őket, tehát a döntéseik vezérelve vannak,sőt ezeket Isten megáldja, elfogadja.Töretlenül fejlődnek, és egyre jobb felvigyázók lesznek, és ha tanácsot adnak, akkor az csakis isteni bölcsesség lehet. esély sincs emberi véleményre, mert a vének szavai egy az egyben Jehovától jönnek.

Azt hiszem ez az ember nagyon bátor, és merészel Jehova nevében olyat állítani, ami nem igaz. de az se lehet semmi, aki a vázlatot tiszta lelkiismerettel engedélyezte. Vajon mi célból?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 04:43:51

@reboot:"az ehhez hasonló tanítások szégyent hoznak istenre

jobb volna ha leírnák az igazságot a kinevezésekkel kapcsolatban, miszerint ez egy emberektől kapott kinevezés "

Azt hiszem az az oka mindennek, hogy ezt nem ismerik el, ezért okoz botránkozást. Ha mindenki annak tekintené, ami, tehát egy tökéletlen emberekből álló szervezet tökéletlen döntésének, és nem kevernék bele Jehovát csupán azért, hogy nagyobb hatalma legyen a véneknek, akkor ők is sokkal alázatosabbak lennének, és mindenki könnyebben fogadná a hibákat. De hány vén hioszi magát ihletettnek ilyen szavak után? hányan érzik úgy hogy a nem hallgatsz rájuk, akkor Jehovára nem hallgatsz? Én is ilyen voltam. Főleg az elején, mikor még friss volt a pecsét

reboot (törölt) 2012.04.24. 08:18:04

@sefatias:

én is gondolkoztam anno azon, miért mondanak, írnak le olyanokat a vénekről, ami egyértelműen nem igaz MINDEN vénre

ilyenek jutottak eszembe (nem írom le mindet)

- szimpla hazugság

- lelkiismeret furdalás okozása azoknak a véneknek, akik érzik, hogy ők nem ilyenek

-gyülekezet burkolt nevelése arra, hogy milyen típusú véneket tekintsen példának

aztán rájöttem, ha igaz is az utolsó kettő, a módszer akkor is hazug, na és ki a hazugság atyja?? :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 08:45:07

@reboot: fontos kihangsúlyozni azt hogy nem minden vén önző, hatalommal visszaélő, vagy tolvaj. Egyértelmű hogy vannak tisztességes, önzetlen, sőt önfeláldozó vének, akik szeretettel legeltetik a nyájat. De ők azért olyanok mert, mint emberek tudnak jók lenni. A kinevezésük eredete akkor is kérdéses, mivel ugyanaz nevezi ki őket is, mint azokat, akik alkalmatlanok erre a feladatra. És ki az aki kinevezi őket? Jehova? A szent szellem? A fiókhivatal? A körzetfelvigyázó? A vének testülete? Kinezésük isteni, vagy emberi eredetü?

reboot (törölt) 2012.04.24. 10:01:52

@sefatias:

ez nagyon egyszerű :) a vének testülete ajánlatot terjeszt elő, amit a köf ha támogat, akkor a fiókhivatal jóváhagyja

ez a kinevezés emberektől van, ennyi

az apostolokat, pált, mózest, a prófétákat isten/jézus nevezte ki közvetlenül

pál, akit jézus kiválasztott személyesen kiképezte maga mellett timóteuszt (akiről prófécia is szólt előre) majd később felhatalmazta arra, hogy felvigyázókat nevezzen ki a gyülekezetekben, ehhez megadta a szempontokat is

ezen analógia szerint szegről végről, talán istentől jövő kinevezésnek lehet titulálni a felvigyázók kinevezéseit (én ezt sem tekintem annak, de lehet tévedek)

a 'vérvonal': pál -> timóteusz -> felvigyázók

ma a kinevezéseket elvégző/jóváhagyó személyeket (köf, bétel) személyesen isten hívta el erre a feladatra? mivel igazolják felhatalmazásukat?

én úgy gondolom nem istentől kaptak közvetlen kinevezést, sőt igazolni sem tudják, hogy istentől jövő felhatalmazásuk van... ők jt szervezeti kinevezésével bírnak

ezért is van a kinevezési levélen a fejlécben az, hogy a 'vezető testület képviselőiként eljárva' az alábbi kinevezést hagyják jóvá, DE előtte azért kérdezd meg tőle, van-e valami, aki miatt nem fogadhatod el a kinevezést, illetve volt-e valaha is gyermekmolesztáló...

akárhogy nézem a dolgot, az istentől jövő kinevezés szerintem durva torzítás

ők egy vallási csoport hivatalosan kinevezett felvigyázói

ez olykor nem több, mint egy rossz vicc ismerve egyes felvigyázók rátermettségét, életvitelét

én nem emlékszem olyan biblia versre, ami azt állítja direktbe, hogy a felvigyázókat isten nevezi ki !!

max bele lehet magyarázni a dolgot a bibliába, de tárgyilagosan nézve ez az állítás nem állja meg a helyét

nem kerülgetve a forró kását: hazugság ilyet állítani

22. az Elem. 2012.04.24. 17:19:14

Az egyik nagyon megbotránkoztató gyülekezeti ügyben a következő levelet írtam a KÖF-nek:

Kedves K. T. testvér!

Szeretném elmondani P. B.né testvérnő temetésével kapcsolatos tapasztalataimat.
Annuska a házát az egyházra hagyta, és végakaratát többször elmondta hogy nem szeretné ha elhamvasztanák. Koporsós temetést szeretett volna, ezt a gyülekezetből többünkkel tudatta.
Biztos vagyok abban is hogy a pénzt is összegyűjtötte erre a célra.

Temetésének körülményei több embert megbotránkoztattak. Nem csak a gyülekezetben levő testvérekre gondolok hanem a rokonságra, és más kívülállókra, akik szemtanúi voltak az eseményeknek.

Mikor ezen tényekről tudomást szereztem, utána érdeklődtem a családtagoknál mi történt.
A keresztlánya, Éva nehezményezte, hogy a temetés időpontja a gyászjelentésen nem volt pontosan feltüntetve, Annuska külföldön élő fia nem lett időben értesítve, hogy hazautazhasson a temetésre.
Elmondta, hogy videó felvétel készült a temetésről. Ezt mellékelem a levelemhez. Ami szintén szokatlan, és látható is a felvételen, hogy egy vén testvér végezte a temetést. Lehetséges ez? Tudomásom szerint a temető területén munkát csak temetkezési vállalkozó végezhet.

Egy másik észrevétel, ahogyan Annuska ingóságai kezelve lettek. Tudom, hogy többen vittek el ingóságokat. Például az egyik véntestvér magának tűzifát, egy másik vén egy karórát, egy testvérnő varrógépet.

Amikor ezek a dolgok kitudódtak gyülekezetben, többen felháborodtak. Erre elhangzott egy helyi szükségletű előadás, amiben helyreigazítás hangzott el: „nem tudjátok a részleteket, ezért ne lázadjatok”. Egyik vén még azt is mondta gyülekezet után többek füle hallatára: „lázadnak az öregasszonyok”.

A történtek szégyent hoznak ránk, de legfőképp Jehovára.

Ezek fényében, kérlek tájékoztass a következőkről:

- Teokratikusan lett-e elintézve testvérnőnk temetése?
- Leltár készült-e az ingóságokról?
- Az ingóságok leltárba vétele bizottság előtt történt-e?
- Készült-e jegyzőkönyv az ingóságokról?
- Megfelelően kezelték-e a felelős testvérek az értékeket?

Köszönettel:K.J.

Persze semmi választ nem kaptam a kérdéseimre.....

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 17:25:13

@twenty-two years: veled van a baj. mert nem hiszel ebben:
-"És ez biztosít bennünket arról,hogy az útmutatás, amit kapunk rajtuk keresztül, az Jehovától származik, és nem tökéletlen emberi gondolkodás"
-"A gyülekezeti véneknél az isteni bölcsesség megnyilvánulását látjuk"

reboot (törölt) 2012.04.24. 18:36:11

@twenty-two years:

ez jóóó :)

több esetet ismerek, ahol nagy értékű, folytatólagosan elkövetett csalás, lopás történt - egyikből se lett semmi

hány és hány vén érintett ilyen ügyben... egy kezemen nem tudom megszámolni...

tovább megyek több évtizednyi szolgálat után egy bíróira sem emlékszem, ahol csalás, lopás miatt kiraktak volna valakit

ez az első ilyen amiről tudomást szereztem

volt egy 'jó' érv egyszer: 'nehogy már a világi bíróság döntését elfogadjuk, minket isten szelleme vezet'

ja, nem is lett belőle semmi

bezzeg ha megcsalta a kibírhatatlan nejét, vagy az 'állat' férjét...

mivel a vétkes alapjáraton nem kezdeményezhet elválást, így benne is maradtak a slamasztikában, a vétlen fél jó keresztény módjára zsarolja a házastársát, beégeti, leosztja, elnyomja, nem sorolom tovább

micsoda egy elmebeteg rendszer, dögölj meg abban, ami eddig sem működött

--
nem a házasságtörést akarom jó színben feltüntetni

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 18:40:34

@reboot: a másik postnál ezt írtam:
Vannak azok akiket kiközösítenek. elsősorban paráznaság, házasságtörés miatt. Más eset ritkán fordul elő,Lopásért, hazudozásért, csalásért nagyon ritkán közösítenek ki, vagy feddnek meg valakit. ezeket általában csendben eltűrik, mintha tudomást se vennének róluk.
szóval te is így tapasztaltad? :)

reboot (törölt) 2012.04.24. 18:46:12

@sefatias:

bizony !

kapzsik nem öröklik isten királyságát, ez rendszeresen benyomtam vének felülvizsgálatánál, gennyes ügyeknél, volt egy párban részem eddig, néztek mint egy nem normálisra

a kapzsiságot és a lopást a paráznasággal együtt említi több vers is

mégis más a megítélése

miért is??

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 18:48:38

@reboot: nehezebb bizonyítani. és nincs hozzá mérőszalag, amivel meg lehetne mérni a kapzsiság mértékét. pedig velük se lehet enni ....

reboot (törölt) 2012.04.24. 18:59:07

@sefatias:

a lopás ténye igazolható? szerintem igen
a csalás ténye igazolható, nehezebben de szerintem igen

olyan ez, mint amikor valakinél a szándékosság, gyengeség mértékét kell megítélni a paráznaság kapcsán

paráználkodás ténye megállapítható? igen
szándékosság/gyengeség mértéke megállapítható? igen

érdekes mód itt nem szoktak fennakadni a vének, sőt az ügyeljünk, meg a terelgessünk könyv le is írja mi szól a szándékosság és mi a gyengeség mellett, de külön őt. cikk is volt erről

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.24. 19:05:37

@reboot: ez igaz. de akkor pár vén ki lenne közösítve.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.25. 20:24:34

@reboot: hitelkártyával adományozni kongresszuson? eszem megáll!!!

reboot (törölt) 2012.04.25. 21:59:04

@sefatias:

ja volt erről cikk jj blogján is, nem tudom olvastad-e, nekem meg megvan az egyházkörzeti leírás a terminálok kezeléséről, és ami érdekes, az a téves tranzakciók visszaigénylésének kérdése, olyan plusz procedúra, hogy a bánatnak van hozzá kedve, és mindez csak azért, hogy a társulat ne járjon rosszul, mert az utalásnak díja van, de ha a hírnök törölteti az adományt, akkor kvázi kárt okozott a szervezetnek, sztem ez már a xarrágás esete...

de amúgy is hitelkártával fizetni???

holott kampányoltak a hitelkártyák ellen...

de hát a pénz nagyúúúúúr

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.25. 22:01:11

@reboot: igen akitől kaptam az infót, az is egyből ezzel jött. én ezt ma tudtam meg

szehenza 2012.04.26. 19:05:03

én ezt a hitelkártyás dolgot nem hittem el először. Mondjuk először az ensz tagságot sem.Ezekszerint az is igaz:(
Ez a bankkártyás fizetés is majdnem olyan kiábrándító számomra.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.04.26. 19:07:05

@szehenza: tegnap olvastam a királyság szolgálatunkban. én is csak lestem. de állítólag már tavaly is volt a veszprémi kongresszuson

szehenza 2012.04.26. 20:06:30

@sefatias: ha a királyság szolgálatban volt, akkor csak igaz....mégegy fekete pont.

reboot (törölt) 2012.04.26. 21:32:14

@sacperkb:

nem válaszoltál a kérdéseimre, na nem mintha kötelező lenne, de vártam, hátha ...

szóval:

--
És ha a kinevezése elött sem felelt meg, és ha utána sem?? Akkor ki nevezte ki?? Ember? Sátán?

Te hány vén kinevezésénél voltak jelen? Hány törlését intezted? Hány testületben szolgáltak már?

Nem veszed észre, hogy az általad említett személyeket isten nevezte ki, míg ez a vennékről nem mondható el??

Mi van a véni kinevezési levél fejlécén?? Ki nevezte ki őket??

Nos?
--

tényleg érdekel a válaszod