"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Az igazság a valóságban van

2018/03/01. - írta: sefatias

Már régóta keressük az igazságot. Évszázadok, évezredek teltek el ebben a komoly kutatásban, ami sosem volt eredménytelen. Igazságok tömegei váltak emberek millióinak meggyőződésévé, és építettek rájuk emberéleteket, illetve haltak meg értük. Némelyik igazságnak kevés követője volt, némelyiknek, meg sok. És amikor két egymásnak ellentmondó igazság egy időben, és közel azonos területen bukkant fel, általában az maradt talpon, amelyik mögött több ember, nagyobb hatalom állt. De hiába győzött, mert újabb és újabb igazságok kerültek felszínre, amelyek más és más módszerekkel, más és más típusú emberek meggyőződésévé vált. Ma, mikor ezen igazságok képviselőinek nincs lehetőségük háborúzni, embereket ölni, egyszerre láthatjuk a rengeteg egymásnak ellentmondó igazságokban hívő embereket, amint hirdetik hitüket, és nézik hülyének a másként gondolkodót.

vydvdsvdsvds.jpg

Tovább 7 komment

Egy retorikai hiba

2018/02/27. - írta: sefatias

Az elmúlt években, a társadalom egy nehezen megszerzett vívmánya eltűnésének lehetünk tanúi. Magyarországot mintegy száz éve tekinthetjük szekuláris államnak. A 19. század végén és a 20. század elején sok intézkedés történt, hogy az államot és az egyházat szétválasszák. Ezzel véget ért egy olyan korszak, amelyben a vallás és a politika egymással karöltve egészségtelen módon szólt bele az emberek életébe. Ám az elmúlt években ismét erősödnek a szálak a politika és a vallás között. Egyre több helyen kap nyilvánosságot, hogy bizonyos egyházak, egyházi vezetők leteszik a voksukat politikusok, pártok mellett. Ezzel párhuzamban azt is láthatjuk, hogy ezeket az egyházakat irgalmatlan mennyiségű pénzzel tömik ki hálájuk jeléül, és emellett ellehetetlenítenek olyan egyházakat, amelyek bizonyos okokból kiestek a pixisből az államnál.

images_1.jpg

Tovább 22 komment

Félelem a bizonytalanságtól

2018/02/12. - írta: sefatias

Az egyik legelviselhetetlenebb érzés az ember számára, annak a tudata, hogy ebben a hatalmas, számára teljesen felfoghatatlan mértékekkel rendelkező világban, ő csupán egy apró, súlytalan, szinte megmérhetetlen, apró összetevő. Az embernek mindig olyan problémákkal, kihívásokkal kellett szembenéznie a történelem során, amelyekkel szemben általában tehetetlen volt. A természet, a társadalmi berendezkedés, a megélhetés olyan kihívások elé állította, amelyekkel szemben nem volt felvértezve. A valósággal való küzdelemben rendre alulmaradt.947_2.jpg

Tovább 2 komment

Wc-papírra írt keresztény értékek

2018/01/26. - írta: sefatias

A világ legjobb országában élünk. Személyesen Szűz Mária védelmezi országunkat a nehézségektől. És hála Isten kegyelme csodálatos megnyilvánulásának, Magyarország élén ma keresztény, hitvalló kormány áll. Ez a krisztusi értékeknek elkötelezett kormány fontos feladatának érzi, hogy a keresztények az egész világon békében élhessék meg hitüket, és alkalmazhassák Krisztus törvényét. Miniszterelnökünk elmondta. hogy: bár súlyos erők, sőt világerők ellen is sorompóba kell lépnünk, még mindig állhatunk, még mindig állunk a lábunkon".

kesz-0916-e1505561738928-1024x550.jpg

Tovább 127 komment

Miért kereszténytelenedünk?

2018/01/04. - írta: sefatias

Márfi Gyula, veszprémi érsek kifejezte aggodalmát  Európa látványos elkereszténytelenedése (dekrisztianizálódása) miatt. Olyan jó látni, hogy sokan aggódnak a kereszténység hanyatlása miatt. Az érsek úr aggódása is megható, hiszen jó abban a tudatban élni, hogy vannak még, akik számára fontos a kereszténység, és a keresztény értékek. Ám a kereszténység miatt aggódó vallási és politikai vezetők szavaiból nem azt olvasom ki, hogy valóban a kereszténység miatt aggódnak. Nekem úgy tűnik, hogy a kereszténység hanyatlása nem új keletű dolog. Nem az elmúlt két-három év iszlám bevándorlói tették az európai embert közönyössé a kereszténységgel szemben. A kereszténység hanyatlása valójában egy nem létező fogalom. Európában sosem létezett az a kereszténység, amit most visszasírnak, és ami miatt aggódnak. (Erről ITT    és ITT)

80e16f50.jpg

Tovább 18 komment

Mi kell, ahhoz, hogy nyelveken szólj?

2018/01/01. - írta: sefatias

A nyelveken szólásról írt posztjaim  utolsó részében azzal foglalkozok, hogy mi is játszódik le egy emberben, mikor elkezd nyelveken szólni a gyülekezetében. Ma a karizmatikus gyülekezetek tagjain kisebb nyomás van, hogy nyelveken szóljanak. Az egyik változás, ami a nyelveken szólást érintette az, hogy míg az első keresztények között nem mindenki birtokolta ezt az adományt, mivel csak azok kapták, akiknek Isten valamiért megadta, ma már szinte kötelező, és a nyelveken szólással foglalkozó írások még ha konkrétan nem is írják le, azt az üzenetet közvetítik, hogy enélkül senki nem lehet teljes keresztény. Az egyik forrásként használt cikk címe: Tíz ok, amiért szükséges nyelveken szólni

betolt3.jpg

                                               A Szentlélek kitöltésekor ez a két lány vihog, röhög, mint akik eszüket vesztették

Tovább 1 komment

A nyelveken szólásról szerintem

2017/12/28. - írta: sefatias

 

Folytatom a nyelveken szólásról történő elmélkedésem eredményeinek leírását. Az egyértelmű, hogy a Biblia konkrétan ír arról, hogy az első keresztények betöltekezése a Szentlélekkel azzal járt, hogy nyelveken szóltak. Ez azt jelentette, hogy olyan nyelveken beszéltek, amit korábban nem tanultak, ám azok akik azt a nyelvet beszélték, megértették. Az apostolok számára ez bizonyítékként is szolgált arra, hogy kik azok, akiket testvéreiknek tekinthetnek (Apcsel 10: 45,46) Amiben biztosak lehetünk az az, hogy a nyelveken szóló keresztények nem kérték ezt az adományt, hanem kapták. Legtöbb esetben a nyelveken szóló, még nem is hallott korábban erről a lehetőségről.

pentecost_acts_2.jpg

Tovább Szólj hozzá!

Az Isten, aki csak emberi nyelven ért. Vagy csak angyalin?

2017/11/27. - írta: sefatias

Nem vagyok híve a nyelveken szólásnak. És akkor még szelíden is fogalmaztam. Egyrészt nem találom a párhuzamot a mai karizmatikusok nyelveken szólása, és a Bibliában olvasott nyelveken szólás között. De erről nem akarok írni, mert ezernyi írás, előadás foglakozott már a témával. Inkább arról, hogy miért tartom sületlenségnek a halandzsa nyelven mondott imát. Ehhez a Hit gyülekezetének gondolatait használnám fel, amit a honlapjukon találhatsz

speak.jpg

Tovább 15 komment

Isten jó?

2017/09/15. - írta: sefatias

 

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá""

Mondta Jakab. És azóta emberek milliói hálásak Istennek azokért a jókért, amiket kapnak az életük során. Hálásak a gyermekeikért, a családért, az ennivalóért, a barátokért, a jókor kapott éppen szükséges holmikért, pénzért. Hálásak, mert megmenekültek egy szorult helyzetből, elkerültek egy balesetet, meggyógyultak egy betegségből, jól fizető munkát kaptak, nyert a focicsapatuk, sikerült a vizsga stb. Sorolhatnám a végtelenségig az életben adódó örömteli történéseket, amelyek a keresztények szerint, Jakab szavainak függvényében, Istennek köszönhetőek.

segito_kez.jpg

Tovább 156 komment

Lesz változás?

2017/06/16. - írta: sefatias

A kereszténység megujhodása régóta vágyott. mindig jönnek hullámok,amelyekről azt hiszik, hogy végre helyre teszi a kereszténység lagymatagságát, aztán ők is beleszürkülnek a valóságba. Az, hogy a kereszténységben évszázadok óta várják, hogy valami változzon, az azt jelenti, hogy valójában sosem volt a kereszténység ideális. Bár bizonyos változásokat, mint például a reformáció, sokan örömmel üdvözölnek, és tulajdonítanak Istennek, valójában  az sem biztos, hogy Istennek bármi köze lenne hozzá, és a reformáció is elavult már.

25_13775_173351_a2103ee24102a29344e75ba0361b44d8_3e62d9_301.jpg

 

Tovább 9 komment

Gondókoggyunk szésőségesen

2017/05/22. - írta: sefatias

A világ polarizálódik. Csak feketék és fehérek, csak jók és rosszak, balosok, jobbosak,  vannak. Természetesen én vagyok a jó és a fehér, és mindenki más rossz és fekete. Valahogy így gondolkodik egyre több ember. És ha kell, akkor a szélsőségesen gondolkodó ember hamar be is tudja bizonyítani, hogy nála van az igazság. Az ilyen szélsőséges nézetek képviselői önmagukból kiindulva csakis szélsőségből tudnak érvelni. És azok, akik hajlamosak a kapott információt első bemondásra elhinni, azonnal magukévá teszik, és már szinte lehetetlen kiverni a fejükből.images_5.jpg

Tovább 7 komment

"aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör."

2017/04/14. - írta: sefatias

A kereszténység egy kicsiny, de annál tragikusabb sorsú csoportjáról emlékezek meg ebben a posztban. Azokról a házasságon kívül rekedt férfiakról és nőkről, akik egy sajátos egyházi szabályozás miatt nem élhetnek házasságban, hanem halálukig, de ha addig nem is, nagyon hosszú ideig tartózkodniuk kell minden szerelmi és szexuális viszonytól. Ők azok, akik, egyszer megházasodtak, ám a rossz házasságból kimenekültek, viszont nem házasságtörés volt a válás alapja.

431385_orig-590x330.jpg

Tovább 8 komment

Létezik? Vagy nem?

2017/03/25. - írta: sefatias

Isten létezése régóta vita tárgya. Ebben a vitában mindenki jellemének, és képességeinek megfelelően vesz részt.  Ez a beszélgetés akárhol lejátszódhatott volna, és itt a blogon van is példa hasonlóra. A beszélgető partnerem egy író, akinek több könyve is megjelent már. Kedvenc témája az UFO-k létezésének bizonyítása, de ez a beszélgetés a Barnabás evangéliumáról írt könyve alapján alakult ki.

a-vilag-teremtese-0c1357bd83.jpg

Tovább 2 komment

Előttem van észak...vagy mégsem?

2017/03/07. - írta: sefatias

Gyermekkoromban az iskolában meg kellett tanulnunk egy kis versikét, ami elvileg segít a tájékozódásban. A versikére biztosan mindenki emlékszik:"Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél." Ez a vers segített sokunknak abban, hogy megtanuljuk az égtájak egymáshoz viszonyított állapotát. A versike pontosságához kétség nem fér. Cáfolni lehetetlen. Ám nekem már akkor felmerült egy kérdésem, ami nem hagyott nyugodni. Én a verstől függetlenül tudtam, hogy mik azok az égtájak, és, hogy melyik merre van.

sam_1315.JPG

 

Tovább 29 komment

Az kiabál, akinek a háza ég?

2017/02/14. - írta: sefatias

Ahogy az elmúlt néhány posztomból kiderült, eléggé ellene vagyok annak a hisztinek, ami a keresztény értékek elleni globális támadásról szól. Egyrészt még soha sehol nem tapasztaltam, hogy bármilyen támadás érte volna ezeket az értékeket. Azt viszont igen, hogy ezen értékek sárba tiprása komoly kárt okoz a kereszténységnek. Na nem arról van szó, hogy ateista személyek homoszexualitása, vagy vallástalan,nem hívő emberek bűnei árthatnának a keresztény értékeknek. Egy nőcsábász, gyermekeivel kapcsolatban felelőtlen, keresztény értékeket megtagadó ember nem tud ártani a keresztény értékeknek. Számomra a keresztény értékek elleni harc olyan mintha azt mondanánk, hogy az őserdő felett százméterekkel elzúgó repülőgép ellen, hatásos az ettől a jelenségtől megijedő bennszülöttek, nyíl, kő és lándzsa zápora.

Tovább 104 komment

Ezek ellen nincs törvény!

2017/02/11. - írta: sefatias

A keresztény értékek ellen indított  támadás miatti, egyre gyakrabban olvasott siránkozások beindították a fantáziámat, ami amúgy nem jellemző rám. Mivel sehol nem tapasztaltam még ilyet, ezért kénytelen voltam én kispekulálni, hogy milyen is lehet az, mikor a keresztény értékek ellen támadást indítanak. Pál apostol felsorol néhány dolgot, amit ő és a követői is értéknek tartanak.

computer-hacker.jpg

Tovább 12 komment

A keresztény értékek védelemre szorulnak?

2017/01/21. - írta: sefatias

Az utóbbi két-három évben gyakran elhangzik politikusaink, főleg Orbán Viktor szájából a keresztény értékek védelmének fontossága. Hogy pontosan mit gondol keresztény értéknek, az nem nagyon derül ki, de az általa vezetett kormánynak és annak embereinek hozzáállásából látszik, hogy amúgy is tojnak rá. A református Reposzt című online lap is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy micsoda támadások érik a keresztény értékeket, és hogy azokat meg kell védeni.

gideon_destroying_baal_s_altar_bbl99-11.jpg

                                                      Gedeon bíró lerombolja Baál oltárát

Tovább 127 komment

Az igazság birtokában (?) 2.rész

2017/01/05. - írta: sefatias

Akkor folytatom, az előző posztban elkezdett témát. Azok a hívők, akik meg vannak győződve arról, hogy birtokában vannak az igazságnak, általában ezt azért merik kijelenteni, mert a tudásuk korlátolt, ám ők azt hiszik, hogy amit tudnak az magasan fölötte áll a más vallású, vagy másként gondolkodó emberekének. Ez azok számára megmosolyogtató, akik tökéletesen átlátják a magabiztos, igazságot magáénak érző embert korlátait. (itt hozzá kell tennem, hogy bár én nem érzem magaménak az igazságot, a blogon írt próbálkozásaim ugyanúgy megmosolyogtatóak annak, aki átlátja és nálam sokkal jobban érti ezeket a témákat) A korlátolt tudású, ám magabiztos hívő felelősségének érzi, hogy hitéről tanúbizonyságot tegyen, illetve megvédje azt, a másik oldal pedig felelősségének érezheti, hogy rávilágítson annak tévedéseire.

brain_in_prison.jpg

Tovább 34 komment

Az igazság birtokában (?)

2017/01/02. - írta: sefatias

Az egyik kedvenc idézetem Jézustól az, hogy "Az igazság szabaddá tesz". Arról az igazságról beszélt, amit ma sok egymásnak ellentmondó hitnézetben hívő keresztény is magáénak érez. Ez az az igazság, amit sok keresztény az élete legfontosabb részének tart. A baj már csak az, hogy az, amit a keresztények igazságnak tartanak, az sokszor tévedés, hazugság, és minden esetben képlékeny. Márpedig az igazság nem lehet sem tévedés, sem hazugság, és főleg nem lehet képlékeny.

igazsag-true-media-692x360.jpg

Tovább 4 komment